Publicité

inFolen prezentacja produktowa

Grupa PTWP S.A.
21 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

inFolen prezentacja produktowa

 1. Nawóz w płynie BIOSTYMULUJĄCY AZOT NOWEJ GENERACJI
 2. 2 Plant Physiology, wyd. 3. – Taiz et Zeiger 2002 • Wchłanianie składników odżywczych odbywa się głównie poprzez? Korzenie dotyczy to zwłaszcza makroelementów: N, P, K, S, Ca i Mg. • Włośniki korzeni wchłaniają jony rozpuszczone w wodzie glebowej • Wchłanianie pierwiastków śladowych również odbywa się przez korzenie, ale w przypadku niedoboru składników łatwo uzupełnić je drogą dolistną • Możemy jednak drogą dolistną pokryć niewielką część zapotrzebowania na makroelementy. Informacje ogólne nt. nawozów płynnych B) Nawożenie drogą dolistną → Główną drogą wchłaniania przez rośliny jest korzeń, lecz niewielkie ilość mogą również wchłaniać się przez liście.
 3. 3 Dwa mechanizmy przeciwdziałające wnikaniu do liścia substancji z zewnątrz Hydrofobowy wosk - Błona komórkowa: 10 nm - Aparaty szparkowe > 100 nm - Nabłonek < 1 nm Bariera fizyczna Źródło: Alshaal, 2017 ; Ahmad et al., 2015 Nabłonek liścia pokryty jest woskami, które chronią roślinę przed stresem biotycznym i abiotycznym. Tworzą nieprzerwaną barierę hydrofobową zmniejszając straty wody. Rozmiar elementów wchodzących w skład błony komórkowej jest ograniczeniem dla substancji wnikających do komórek z zewnątrz. Informacje ogólne nt. nawozów płynnych B) Nawożenie drogą dolistną: fizjologia roślin Roślina posiada dwa mechanizmy przeciwdziałające wnikaniu substancji z zewnątrz. Obniżają one również możliwości nawożenia dolistnego.
 4. 4 Kropelka nawozu dolistnego Etap 1: Zwilżenie powierzchni liścia Etap 2: Wnikanie do błony komórkowej skórki. Etap 3: Wchłanianie przez szparkę liścia Etap 4: Wniknięcie do komórki Etap 4’: Rozprowadzenie wewnątrz liścia Etap 4’’: Wyprowadzenie z liścia Etap 5: Utylizacja Foliar application : from plant nutrition to biofortification – Alshaal 2017 1 Składnik odżywczy Kontrolowane przez kątową histerezę styku Kontrolowane przez stan metaboliczny rośliny Warstwy nabłonka Skórka Komórki miękiszu Aparat szparkowy 2 Kontrolowane przez otwór szparkowy Informacje ogólne nt. nawozów płynnych B) Nawożenie drogą dolistną: droga wejścia składników
 5. Otwarcie i zamknięcie aparatu szparkowego Otwarcie i zamknięcie aparatu szparkowego jest kontrolowane m.in. przez mechanizmy równowagi między hormonalnej: • ABA (kwas abscysynowy) jest induktorem zamknięcia szparki w sytuacji stresu. • Cytokinina w opozycji do ABA reguluje otwarcie szparki. • Etylen ma bezpośredni i pośredni wpływ na otwarcie szparki: • jest induktorem otwarcia szparki; • hamuje również wpływ ABA na zamykanie szparki. (Źródło: Xiao-Ping et al., 2006 ; Xiao-Ping et al., 2012) Hormonalna kontrola otwierania i zamykania aparatu szparkowego (Daskowska-Golec i Szarejko, 2013) B) Nawożenie drogą dolistną: droga wejścia składników Informacje ogólne nt. nawozów płynnych Otwarcie asparatu szparkowego Zamknięcie aparatu szparkowego Zamknięcie i otwarcie szparki jest regulowane przez równowagę hormonalną.
 6. 6 Powtórka informacji o metabolizmie N w roślinach: 1) Enzym ureaza katalizuje hydrolizę mocznika na amoniak i dwutlenek węgla. 2) Amoniak zostaje przekształcany w aminokwasy drogą GS i GDH, w której biorą udział trzy główne enzymy: • GS (syntetaza glutaminy) • GOGAT (syntaza glutaminianowa) • GDH (dehydrogenaza glutaminianowa). Informacje ogólne nt. nawozów płynnych C) Metabolizm N w roślinach i limity dolistnego nawożenia azotem W przemianie mocznika w aminokwasy zaangażowane są trzy różne enzymy. Schemat metabolizmu N wewnątrz liści, od mocznika do aminokwasów Droga GDH Droga GS Ureazy Mocznik Glutamina Glutaminian GOGAT 2-oksoglutaran Glutaminian Aminokwasy
 7. 7 Limity dolistnego odżywiania azotowego: C) Metabolizm N w roślinach i limity dolistnego nawożenia azotem 1) Dolistna aplikacja mocznika i szybkie wnikanie przez szparki liści NH4 + 2) Droga normalna: hydroliza mocznika do amonu NH4 + NH4 + NH4 + NH4 + 3) Droga normalna: wejście jonów NH4 + w cykl GS/GOGAT i przemiana do białek NH4 + NO3 - Cykl reduktazy azotanowej Cykl GS/GOGAT Białka 4) Problemy przy dolistnej aplikacji N w postaci mocznika: NH4 + NH4 + NH4 + NH4 + NH4 + A. Nasycenie liścia NH4 + B. Mocznik pozostaje na liściu i nie jest wchłaniany: odparowanie NH4 +. C. Przekierowanie wsteczne wchłaniania N: Wstrzymanie asymilacji NO3 - . Informacje ogólne nt. nawozów płynnych → Nieskuteczność nawożenia dolistnego i korzeniowego NH4 + NH4 + NH4 +
 8. 2) InFolen: co to jest?
 9. 9 InFolen: co to jest? Dolistny nawóz azotowy zapewniający wydajne odżywienie azotem Zawiera certyfikowany stymulator wzrostu i rozwoju roślin Nawóz płynny zawierający N, S, Mg i biostymulację który jest wyciągiem z alg brunatnych i roślin
 10. 10 InFolen: co to jest? BIOSTYMULUJĄCY AZOT NOWEJ GENERACJI kg/100 L % (kg/100 kg) Całkowity N mocznikowy 24,7 19 MgO rozpuszczalny w wodzie 6,5 5 SO3 rozpuszczalny w wodzie 13 10 Rejestracja we Francji: AMM n°113 009 Rejestracja w Belgii: EM 623.HC Rejestracja w Rumunii: EM 623.HC
 11. 3) InFolen: działanie
 12. Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność Stymulacja przemian i przemieszczania N Poprawa wydajności i jakości
 13. InFolen: działanie 1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność 2 godziny Celowość podania granulatu N jest zależna od 20 mm deszczu w ciągu kolejnych 15 dni. 58 prób, ARVALIS Czas wchłaniania 50% dolistnego oprysku azotu z inFolen Wykorzystanie zalet azotu jest czasem trudne ze względu na ilość wody potrzebnej do rozpuszczenia granulatu. Natomiast InFolen wchłania się przez aparat szparkowy w ciągu dwóch godzin.
 14. 0 2 4 6 8 10 12 14 a b +64% Pszenica Znormalizowane wartości pikseli Kontrola INFOLEN 0 2 4 6 8 10 +30% Znormalizowane wartości pikseli Kontrola INFOLEN a b Kątowa histereza styku (Źródło: CMI, 2021) Kontrola INFOLEN Pomiar kątowej histerezy styku: stosunek podstawy do wysokości kropelki (Źródło: CMI, 2021) Kukurydza Podstawa Wysokość InFolen: działanie 1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność InFolen wykazuje działanie powierzchniowo czynne. Oznacza to, że przy stosowaniu InFolenu stosunek podstawy kropli do jej wysokości wzrasta. I kropla pokrywa większą powierzchnię liścia.. Powoduje to o wiele szybsze wchłanianie substancji odżywczych do liści. InFolen optymalizuje kształt kropel poprawiając ich kontakt z liściem. Pomiary powierzchni kropli InFolenu oraz stosunku podstawy do wysokości wykazują wzrost kontaktu kropelek InFolenu z liśćmi, maksymalizujący penetrację nawozu do liścia.
 15. Aparaty szparkowe pod mikroskopem (Źródło: CMI, 2021) 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Kontrola INFOLEN Liczba pokrytych aparatów szparkowych (Źródło: CMI, 2021) 1100 860 +240 aparatów szparkowych Gatunki roczne mają na ogół od 100 do 200 aparatów szparkowych na mm2 powierzchni liścia. W wyniku wzrostu kątowej histerezy styku dzięki InFolenowi więcej szparek liścia zostaje pokryte InFolenem. Jest to sposób na maksymalizację wchłaniania – a tym samym wydajności – produktu. InFolen: działanie 1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność InFolen maksymalizuje pokrycie aparatów szparkowych nawozem.
 16. InFolen pozytywnie wpływa na otwarcie aparatów szparkowych pozwalające na wnikanie większej ilości składników odżywczych. 4 8 12 16 0 0,002 0,004 0,006 0,008 ET/ABA CK/ABA Kontrola INFOLEN a b a a ET > ABA CK > ABA Zastosowanie InFolenu poprawia gospodarkę hormonalną etylenu , kwasu abscysynowego oraz cytokinin ET/ABA i CYT/ABA dzięki czemu w trakcie dostarczania InFolenu szparki liściowe są otwarte.. Ułatwia to i zwiększa dolistną penetrację azotu amidowego wchodzącego w skład InFolenu. Specyficzny skład InFolenu umożliwia maksymalizację aplikacyjną azotu w roślinie i zwiększenie prędkości penetracji. (Źródło: CMI, 2021) Wpływ InFolenu na równowagę hormonów indukowanych w otwarciu i zamknięciu aparatów szparkowych (Źródło: CMI, 2021) InFolen: działanie Kontrola INFOLEN 1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność
 17. Dzięki połączeniu mocznika z InFolenem zwiększa się prędkość dyfuzji azotu przez liście. Wynika to z dwóch efektów działania InFolenu: 1. Zmiana powierzchni przylegania kropli styku z liśćmi, maksymalizująca pokrycie aparatów szpakowych 2. Wzrost otwarcia aparatów szparkowych, które jest kontrolowane przez równowagę hormonalną, . Porównanie prędkości dyfuzji InFolenu w liściach, przy użyciu mocznika 15N [%] (Źródło: CMI, 2021) 20 30 40 50 60 1h 4h 8h 24h Kontrola INFOLEN InFolen: działanie 1) Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność Podsumowując, zastosowanie InFolenu przyspiesza wchłanianie i prędkość dyfuzji azotu przez liście.
 18. Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność Stymulacja przemiany i przemieszczania N Poprawa wydajności i jakości
 19. 19 InFolen: co to jest? 1) Dolistna aplikacja mocznika i szybkie wnikanie przez szparki liści NH4 + 2) Droga normalna: hydroliza mocznika do amonu NH4 + NH4 + NH4 + NH4 + 3) Droga normalna: wejście jonów NH4 + w cykl GS/GOGAT i przemiana do białek NH4 + NO3 - Cykl reduktazy azotanowej Cykl GS/GOGAT Białka NH4 + NH4 + NH4 + NH4 + NH4 + 4) Zalety InFolenu: A. Stymuluje GS/GOGAT B. Lepsza przemiana do białek C. Dobre wykorzystanie oprysku dolistnego N D. Stymulacja korzeniowego wchłaniania N →Skuteczność nawożenia dolistnego i korzeniowego.
 20. 20 NO3 - NO3 - NO3 - Wchłanianie korzeni AZOT AMIDOWY BIAŁKA NO3 - Aktywne odżywianie azotem NH4 + NH4 + NH4 + NH4 + Enzymy GS/GOGAT NH4 + Reduktaza azotanowa
 21. 21 Aktywne odżywianie azotem inFolen – stymulacja rośliny Aktywność enzymów w liściu 6x bardziej aktywna W liściu 2x więcej białka W liściu 8xmniej azotu azotanowego Źródło: (Arkoun et al, 2015) Chlorofil Aktywność enzymatyczna Azotan w liściach Białko w liściach μmol NO2∕mg prot μmol NO3∕g suchej mg prot/g świeżej masy
 22. Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność Stymulacja przemiany i przemieszczania N Poprawa wydajności i jakości
 23. 4) InFolen i jego zastosowania w uprawach A. Zboża B. Inne uprawy
 24. 24 Azot nowej generacji *Okres optymalnego odżywiania dolistnego liści: - Liść flagowy wytwarza 80% skrobi w ziarnie - Zastosowany w tym okresie, głęboko odżywia najbardziej aktywne liście, F2 i F3 (liść flagowy F3 i podflagowy F2) - Mobilność asymilatów we floemie wzrośnie, aby wypełnić kłos Od pojawienia się liścia flagowego do kwitnienia* 30 L/ha Rośliny zbożowe
 25. 25 *Okres optymalnego odżywiania dolistnego liści: - Kukurydza znajduje się w okresie przyspieszonego wzrostu wegetatywnego - Stosowany w tym okresie głęboko odżywia liście, u podstawy których będą znajdować się kolby (F5 – F8 w zależności od odmiany) - Mobilność asymilatów we floemie zoptymalizuje tempo rozwoju narządów rozmnażania. Od fazy 6 liści do pojawienia się wiechy 30 L/ha Kukurydza Azot nowej generacji
 26. 26 InFolen, protokół 2017 Doświadczenia CMI Roullier, Le Merlerault, Pszenica zwyczajna Testy i doświadczenia 2. międzywęźlę 05/05 2 cm AN 30 U BBCH 13 BBCH 15 BBCH 23 BBCH 29 BBCH 31 BBCH 32 BBCH 41 BBCH 45 BBCH 49 BBCH 65 BBCH 75 BBCH 85 AN 40 U kłos 1 cm 20/03 AN 60 U Wypuszcz anie pędów NP 20-12 50 U AN 180 U inFolen 30L 7,5 U inFolen 30L 158 U Liść flagowy Pojawienie się kłosa Lokalizacja Le Merlerault Randomizowane mikrodziałki (22,5m²) • Rodzaj gleby: gliniasto- wapienna • pH 7,8 • MO: 3,8% • Gatunek: RONSARD • Nawożenie: N 150 kg s.a./ ha • (3 stosowania: 50/60/40) + warianty: 1. AN 33,5 90 kg / ha: 30 U 2. inFolen 30 L / ha: 7,5 U
 27. 27 Testy i doświadczenia Produkcja q/ha Efektywność stosowania azotu NUE% In Folen, wyniki 2017 Doświadczenia CMI Roullier, Le Merlerault, Pszenica miękka Lokalizacja Le Merlerault Randomizowane mikrodziałki (22,5m²) • Rodzaj gleby: gliniasto- wapienna • pH 7,8 • MO: 3,8% • Gatunek: RONSARD • Nawożenie: N 150 kg s.a./ ha • (3 stosowania: 50/60/40) + warianty: 1. AN 33,5 90 kg / ha: 30 U 2. inFolen 30 L / ha: 7,5 U Wydajność kg/ha Efektywność N (%) +300 kg inFolen 30L inFolen 30L inFolen 30L inFolen 30L
 28. 28 Testy i doświadczenia • Randomizowane mikrodziałki (22,5m²) • Nawożenie: N 150 kg s.a. / ha • + dopływ azotu do liścia flagowego • Warianty: 1. AN 33,5 90 kg/ha : 30 U 2. inFolen 30 L/ha : 7,5 U Doświadczenia na pszenicy zwyczajnej Podsumowanie wyników z lat 2017-2018 Testy CMI + GÓRNA SAONA Bez Bretanii-Loary Wydajność kg/ha Efektywność N (%) +460kg +14pt inFolene 30L AN AN inFolene 30L in Folen +5% in Folen +14% AN AN inFolene 30L inFolene 30L
 29. 29 Testy i doświadczenia Produkcja q/ha Efektywność stosowania azotu NUE% In Folen, wyniki 2017 Doświadczenia CMI Roullier, Le Merlerault, Pszenica miękka Lokalizacja Le Merlerault Randomizowane mikrodziałki (22,5m²) • Rodzaj gleby: gliniasto- wapienna • pH 7,8 • MO: 3,8% • Gatunek: RONSARD • Nawożenie: N 150 kg s.a./ ha • (3 stosowania: 50/60/40) + warianty: 1. AN 33,5 90 kg / ha: 30 U 2. inFolen 30 L / ha: 7,5 U Wydajność kg/ha Efektywność N (%) +300 kg inFolen 30L inFolen 30L inFolen 30L inFolen 30L
 30. 30 Testy i doświadczenia • Metody : - Nawożenie azotem identyczne we wszystkich wariantach 180UN Testowanie - Nawozy płynne V0 – kontrolne : 0 UN V1 - składniki odżywcze: 7,5 UN V2 - in Folen 30 L/ha : 7,5 UN Doświadczenia (71) z pszenicą zwyczajną InFolen ze specyfiką vs Infolen bez specyfiki TESTY CMI + GÓRNA SAONA Bez Bretanii-Loary Wydajność q/ha +310kg +620kg Stanowisko kontrolne tylko składniki odżywcze inFolen 30L Stanowisko kontrolne tylko składniki odżywcze inFolen 30L
 31. 31 Moje ostatnie podanie azotu mineralnego nie jest zbyt efektywne! Pozycjonowanie Nieefektywne wykorzystanie azotu pod koniec cyklu 100 kg/ha) AN 34 UN/ha Gwarancja efektywnego dostarczania azotu do kłosów niezależnie od warunków atmosferycznych N kg/ha Koszt PLN PLN/ha ROI 34 2900/t 290 PLN 265 kg/ha 7,5 13 /L 390 PLN ≤360 kg/ha Cena pszenicy 1100 PLN/t Od pojawienia się liścia flagowego do kwitnienia* 30 L/ha
 32. 5) InFolen w oficjalnych doświadczeniach
 33. 33 20% średni wzrost procentowy produkcji z ha 340 kg Uzasadnienie koszt/ha w kg gra [pszenicy?] INFOLEN w cenniku TESTY Ilościowo Jakościowo Stosunek ilość/jakość - patrz EUROFINS !!! Wzrost produkcji 46%, wzrost jakości ponad 20% SECUIENI 2019 Tony / ha Stanowisko kontrolne 7,12 InFOLEN 30 l 7 854 Różnica w kg 734 Różnica procentowa 10% LOVRIN 2020 Tony / ha Stanowisko kontrolne 2 084 InFOLEN 30 l 2 537 Różnica w kg 453 Różnica procentowa 22% EUROFINS 2020 Tony / ha Stanowisko kontrolne 2,6 InFOLEN 30 l 3,79 Różnica w kg 1,190 Różnica procentowa 46% EUROFINS 2020 Masa hektolitra (kg) Stanowisko kontrolne 70,53 InFOLEN 30 l 75,2 Różnica 4,67 Różnica procentowa 7% Gluten % 24,67 30,33 5,7 23% Białko % 9,67 12,67 3,0 31%
 34. 34 5 różnych lokalizacji w ciągu 2 lat ze wzrostem produkcji kukurydzy od 740 do 1350 kg 355 kg Uzasadnienie koszt/ha w kg kukurydza InFolen w cenniku TESTY OFICJALNE ICPA PITESTI 2019 Tony / ha Stanowisko kontrolne 7,22 InFOLEN 30 l 8 105 Różnica w kg 885 Różnica procentowa 12% ICPA BRAILA 2019 Tony / ha Stanowisko kontrolne 6 448 InFOLEN 30 l 7,4 Różnica w kg 952 Różnica procentowa 15% ICPA TG JIU 2019 Tony / ha Stanowisko kontrolne 6,96 InFOLEN 30 l 7,7 Różnica w kg 740 Różnica procentowa 11% ICPA FUNDULEA 2020 Tony / ha Stanowisko kontrolne 11,02 InFOLEN 30 l 12,37 Różnica w kg 1,350 Różnica procentowa 12% ICPA BRAILA NAWADNIANIE 2020 Tony / ha Stanowisko kontrolne 7,29 InFOLEN 30 l 8,58 Różnica w kg 1,290 Różnica procentowa 18%
 35. 35 Znaczące wzrosty produkcji również przy produkcjach powyżej 9 ton/ha 355 kg Uzasadnienie koszt/ha w kg kukurydza INFOLEN w cenniku TESTY USAMV IASI 2019 Tony / ha Stanowisko kontrolne 9,87 InFOLEN 30 l 10,53 Różnica w kg 660 Różnica procentowa 7% LIVADA 2019 Tony / ha Stanowisko kontrolne 9,05 InFOLEN 30 l 9,78 Różnica w kg 725 Różnica procentowa 8% LIVADA2020 Tony / ha Stanowisko kontrolne 11,02 InFOLEN 30 l 12,37 Różnica w kg 1,350 Różnica procentowa 12%
 36. 36 80% azotu w ziarnach jest pobierane ze zgromadzonych zapasów 80% skrobi jest syntetyzowane z liścia flagowego i kłosa 20 mm deszczu wymagane w ciągu 15 dni od podania azotu amoniakalnego 2 godziny potrzebne do wchłonięcia 50% azotu zastosowanego dolistnie Efektywność 1÷5 1 kg s.a. azot InFolen = 5 kg s.a azot granulowany * * testy średniej efektywności 2017-2020
 37. 37 Inne uprawy Przed kwitnieniem Rzepak Zamykanie „ranks” Słonecznik 30 – 40 L/ha Użytki zielone 15 dni przed cięciem
 38. 38 Inne uprawy Wzrost wegetatywny do kwitnienia Ziemniaki Zamykania międzyrzędzi Burak cukrowy 4 x 10 L/ha albo 40 L/ha 30-40 L/ha Tworzenie bulw Cebula 4 x 10L/ha albo 40 L/ha
 39. 39 Inne uprawy Kukurydza, 2022 InFolen zwiększa wzrost biomasy kukurydzy. Wpływ InFolenu (40 l/ha) na rozwój kukurydzy Bez zabiegów Bez zabiegów
 40. 40 Inne uprawy Kukurydza, 2020 InFolen zwiększa plon kukurydzy o 0,3 t/ha. Warunki polowe • Gleba: glina lekka • pH: 6,9 • Materia organiczna: 2,7% • Poprzednia uprawa: pszenica • Odmiana: Pioneer 0164 • Gęstość siewu: 72 000 nasion/ha • Metoda: Próba w uprawie pasowej Nawożenie: • Przed zimą: MAP (12-52) 210 kg/ha • Po siewie: mocznik 161 u N • Razem N: 186 u N Zabiegi: • Bez zabiegów • InFolen: 40 L/ha BCH 16 - 18 Plon (t/ha) Wpływ InFolenu na plon kukurydzy Bez zabiegów InFolen 40 L
 41. 41 Inne uprawy Kukurydza, 2020 InFolen zwiększa plon kukurydzy o 0,7 t/ha. Warunki polowe • Gleba: czarnoziem • pH: 7,4 • Materia organiczna: 3,5% • Poprzednia uprawa: pszenica • Gęstość siewu: 68 000 nasion/ha • Data siewu: 2020-04-08 • Metoda: Próba w uprawie pasowej Nawożenie: • 01/11/2019: MAP (12-52) 210 kg/ha • 15.03.2020: mocznik 92 u N • Razem N: 112,4 u N Zabiegi: • Bez zabiegów • InFolen: 40 l/ha BCH 16 - 18 11,25 11,93 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 + 0,7 t/ha Plon (t/ha) Wpływ InFolenu na plon kukurydzy Bez zabiegów InFolen 40 L
 42. 42 Inne uprawy Słonecznik, 2020 InFolen zwiększa plon słonecznika o 0,28 t/ha. Warunki polowe • Gleba: czarnoziem bez węglanów • pH: 6,5 • Poprzednia uprawa: kukurydza • Odmiana: Pionneer LE 25 • Data siewu: 2020-04-05 • Gęstość siewu: 62 000 nasion/ha • Metoda: Próba w uprawie pasowej Nawożenie: • 2020-11-16: MAP (170 kg/ha) • Razem N: 20,4 u N Zabiegi: • Bez zabiegów • InFolen: 40 l/ha BCH 16 - 18 3,5 3,78 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 + 0,28 t/ha Plon (t/ha) Wpływ InFolenu na plon kukurydzy Bez zabiegów InFolen 40 L
 43. 43 Inne uprawy Burak cukrowy, 2021 InFolen zwiększa plon buraka cukrowego średnio o 12,1 t/ha (wzrost 16%) Warunki demonstracji • Liczba demonstracji: 3 • Region: Północ Francji Nawożenie: • Średnia: 130 u N • Materia organiczna Zabiegi: • Bez zabiegów • InFolen: 40 l/ha BBCH 38 – 39 Średni ROI (27 €/t buraka cukrowego): 256€ 78,1 90,2 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 + 12,1 t/ha Plon (t/ha, 16% cukru znormalizowane) Wpływ InFolenu na plon buraka cukrowego Bez zabiegów InFolen 40 L
 44. 44 Inne uprawy Ziemniaki, 2021 InFolen zwiększa plon ziemniaków (> 40 mm) średnio o 4,7 t (wzrost 11%). Warunki demonstracji • Liczba demonstracji: 4 • Region: Północ Francji • Gleba: glina ilasta Zabiegi: • Bez zabiegów • InFolen: 40 l/ha BBCH 38 - 39 (pokrycie gleby) lub kwitnienie • Pomiar zgodnie z metodą Arvalis* Średni ROI (150 €/t ziemniaków): 608€ 45 49,9 40 42 44 46 48 50 52 + 4,5 t/ha Plon > 40 mm (t/ha) Wpływ InFolenu na plon ziemniaków (> 40 mm) * Metoda Arvalis: 2 x 1,5 m, 3 razy Bez zabiegów InFolen 40 L
 45. 45 Inne uprawy Rzepak, 2022 InFolen zwiększył plon rzepaku o 0,47 t/ha w trakcie tej demonstracji (wzrost o 13%) Warunki demonstracji • Region: Centralna Francja • Odmiana: Feliciano • Gleba: glina ilasta • Data siewu: 2021-08-31 • Data zbioru: 2022-07-07 Nawożenie: • Mineral 113N, 60 SO3 • Digestate : 123 N, 46 P2O5, 180 K2O Zabiegi: • Bez zabiegów • InFolen: 40 l/ha BBCH 61 (początek kwitnienia) ROI (600€/t): 182€ 3,7 4,2 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 0,47 t/ha Plon (t/ha) Wpływ InFolenu na plon rzepaku Bez zabiegów InFolen 40 L
 46. 46 Inne uprawy Użytki zielone, 2022 InFolen zwiększa plon użytków zielonych o 1,2 t s.m./ha, a także jakość trawy. 4,3 5,7 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 + 1,2 t/ha Plon (t s.m./ha) Wpływ InFolenu na plon użytków zielonych Warunki demonstracji • Pomiar miernika płytowego • 2. zbiór Zabiegi: • Bez zabiegów • InFolen: 30 l/ha (15 dni przed zbiorem) ROI (180 €/t paszy): 152€ 89 94 80 82 84 86 88 90 92 94 96 Białko (DVE/t s.m.) Wpływ InFolenu na zawartość białka w użytkach zielonych + 5 1003 1022 900 920 940 960 980 1000 1020 1040 Energia (VEM / t s.m.) Wpływ InFolenu na zawartość energii w użytkach zielonych +19 Bez zabiegów InFolen 30 L Bez zabiegów InFolen 30 L Bez zabiegów InFolen 30 L
 47. 47 Inne uprawy Użytki zielone, 2021 InFolen zwiększa wzrost biomasy użytków zielonych. Wpływ InFolenu (40 l/ha) na rozwój kukurydzy Bez zabiegów Bez zabiegów
 48. 48 Informacje dodatkowe Dostępne opakowania: mauzer 1 000 L Mauzer 1000 L = 1300 kg = 33 ha
 49. Fakty do zapamiętania Przyspieszone wchłanianie azotu poprawiające wydajność Stymulacja przemiany i przemieszczania N Poprawa wydajności i jakości Dolistny nawóz azotowy nowej generacji
Publicité