Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

Optima SX PUDAMA

 1. Optima SX PUDAMA Informacja produktowa Seria 0
 2. Optima SX PUDAMA Precyzyjna aplikacja nawozu podczas siewu kukurydzy Seria 0
 3. 3 Jakie są czynniki decydujące o rozwoju technologii nawozowej? • Wpływ rynku światowego na ceny produktu i nakładów, ale także na dostępność/dostęp do zasobów • Regulacje europejskie (Zielony Ład), zasady, polityka mające na celu spełnienie podstawowych norm dotyczących środowiska, zmiany klimatu, dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt, zdrowia roślin i dobrostanu zwierząt • Utrata akceptacji społecznej dla nawozów i środków ochrony roślin • Lokalna nadpodaż nawozów organicznych (azotan w wodach gruntowych) • Programy dotacji, które zazwyczaj są ograniczone w czasie Optima SX PUDAMA
 4. 4 Dostępność nawozu Precyzyjne zastosowanie nawozów zwiększy znaczenie: • Im niższa dawka aplikacji, tym ważniejsze jest umieszczenie • Odpowiednie umieszczenie wykazuje dalszy potencjał do zwiększenia wydajności • Zwiększony potencjał przy niższych wskaźnikach żyzności gleby/nakładu Co to jest „Minimum“? „Prawo minimum” (Carl Sprengel (1828)) Precyzyjna aplikacja nawozu jest podstawową częścią strategii nawozowej „Prawo minimum”, które mówi, że jeśli jeden z podstawowych składników odżywczych jest niedostateczny, wzrost roślin będzie słaby, nawet jeśli wszystkie inne niezbędne składniki odżywcze są obfite. Optima SX PUDAMA
 5. 5 Produkcja kukurydzy na świecie 2000/2001 - 2022/2023** (w mln ha) Optima SX PUDAMA Źródło: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/456578/umfrage/anbauflaeche-von-mais-weltweit/
 6. 6 Cel: Zwiększenie efektywności stosowania nawozu Optima SX PUDAMA Idea: Przerwanie taśmy nawozowej i precyzyjne umieszczanie porcji nawozowych bezpośrednio pod każdą roślinę. Wynik: Zwiększa dostępność nawozu, co sprzyja rozwojowi młodych roślin i zwiększa efektywność nawozu (szybsze zastosowanie nawozu i mniej wypłukiwania itp.). Możliwe oszczędności nawozu
 7. 7 Rozwój korzenia rośliny Zwłaszcza na początku wzrostu korzenie rozrastają się na około 5 cm wokół nasiona Wniosek: nie wykorzystuje się całej dawki nawozu Optima SX PUDAMA
 8. 8 Cel • Zwiększenie efektywności stosowania mineralnych nawozów startowych w uprawie kukurydzy • Oszczędność co najmniej 25% ilości nawozu przy tym samym plonie Optima SX PUDAMA Konwencjonalna aplikacja nawozu PUDAMA
 9. 9 Optima SX PUDAMA PUDAMA – aplikacja nawozu podczas siewu kukurydzy Konwencjonalne PUDAMA
 10. 10 Rozwój korzenia rośliny • Celem stosowania nawozu jest wspomaganie rozwoju młodej rośliny • Korzenie zaczynają rosnąć w kierunku nawozu • Bez marnowania energii Optima SX PUDAMA
 11. 11 Rozwój korzenia rośliny Optima SX PUDAMA
 12. 12 Rezultaty systemu PUDAMA Próby polowe wykazały, że zmniejszenie stosowania nawozu jest możliwe o co najmniej 25% bez niższych plonów. PUDAMA Konwencjonalne Bez nawożenia Optima SX PUDAMA
 13. 13 87% 98% 100% (96%) 103% 105% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 84% 98% 100% (98%) 102% 104% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Średnia względna wysokość roślin (BBCH 19/30) Rozstaw rzędów 37.5cm Rezultaty wzrostu roślin 2017/2018 Optima SX PUDAMA Średnia względna wysokość roślin (BBCH 19/30) Rozstaw rzędów 75cm
 14. 14 Rezultaty plonu 2017/2018 Optima SX PUDAMA 93% 97% 100% (101%) 103% 106% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Względny plon kukurydzy na kiszonkę Rozstaw rzędów 37.5cm 96% 97% 100% (103%) 104% 108% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Względny plon kukurydzy na ziarno Rozstaw rzędów 75cm
 15. Co najmniej 25% mniej nawozu dla 100% plonu Optima SX PUDAMA
 16. 16 Nawożenie ciągłe lub porcjowe Potencjał oszczędności i ochrony środowiska Nawożenie ciągłe Nawożenie ciągłe Nawożenie porcjowe Nawożenie porcjowe Potencjał oszczędności PUDAMA Konwencjonalne Optima SX PUDAMA
 17. 17 Optima SX PUDAMA Rozwiązania techniczne
 18. 18 Optima SX PUDAMA Rozwiązania techniczne
 19. 19 Redlica nawozowa i dawkowanie • Nawóz dostaje się z dozownika do kanału w sposób ciągły i gromadzi się na szczotce. • Przez mały wąż do zaworu podłączony jest stały strumień powietrza pod wysokim ciśnieniem. • Zawór ten otwiera się okresowo, w zależności od sygnałów optoelektronicznego układu sterowania pod aparatem wysiewającym. • Przerwanie przepływu powietrza jest kontrolowane przez zawór w okresowych odstępach czasu. • Po zatrzymaniu przepływu powietrza nawóz pozostaje na szczotce. • Gdy przepływ powietrza zaczyna się ponownie, porcja nawozu znajdująca się na szczotce, jest wstrzeliwana do gleby. Membrana szczotkowa Okresowy przepływ powietrza Ciągły przepływ nawozu Nawóz Dysza strzelająca z membraną szczotkową Optima SX PUDAMA
 20. 20 Membrana szczotkowa Optima SX PUDAMA • Nawóz gromadzi się na szczotce • Po zatrzymaniu przepływu powietrza nawóz pozostaje na szczotce • Gdy przepływ powietrza zaczyna się ponownie, porcja nawozu znajdująca się na szczotce, jest wstrzeliwana do gleby
 21. 21 Redlica nawozowa i dawkowanie Optima SX PUDAMA • System można otworzyć bezpośrednio w miejscu szczotki w celu monitorowania/kontroli • Jeśli warunki glebowe lub gęstość nawozu nie pozwalają na porcjowe umieszczanie nawozu, szczotkę można wymienić dla ciągłej aplikacji nawozu
 22. 22 Aplikacja nawozu Optima SX PUDAMA • Możliwa jest częstotliwość wysiewu do 25 dawek nawozu na sekundę (w zależności od odległości między nasionami)
 23. 23 Czujnik Optima SX PUDAMA • Połączenie czujnikowe między redlicą nawozową, a aparatem sekcji wysiewającej synchronizuje siew nasion i aplikację nawozu
 24. 24 Redlica nawozowa Optima SX PUDAMA • Redlica nawozowa jest zamontowana z lewej i prawej strony, aby zachować równomierny rozstaw rzędów • Jeden talerz metalowy zamontowany pod kątem otwiera bruzdę • Koło kopiujące utrzymuje dokładną głębokość umieszczania nawozu
 25. 25 Umieszczenie nawozu/nasion • Celem tego systemu jest wytworzenie / dostarczenie porcji nawozu pod każdym z nasion • Częstotliwość otwierania i zamykania tego zaworu zależy m.in. od prędkości jazdy ciągnika i odległości między nasionami w bruździe • Nawóz jest umieszczany ze strumieniem powietrza porcjami w określonej liniowej odległości od nasion, 5 cm poniżej i z boku nasion Optima SX PUDAMA 15cm
 26. 26 Optima SX PUDAMA 15cm < 6cm Umieszczenie nawozu/nasion
 27. 27 Optima SX PUDAMA Umieszczenie nawozu/nasion
 28. 28 Kompresor Optima SX PUDAMA • Dodatkowy kompresor wytwarza strumień powietrza otwierający membranę szczotkową
 29. 29 ISOBUS Optima SX PUDAMA • 100% ISOBUS • 100% zintegrowany z oprogramowaniem e-drive II • Wystarczy jedno kliknięcie, aby aktywować system, nie są potrzebne żadne dalsze działania
 30. 30 Oszczędność co najmniej 25% nawozu przy tym samym plonie w uprawie kukurydzy: • Oszczędzanie zasobów • Oszczędność energii do produkcji nawozu • Mniej wymywania – ochrona wód (gruntowych), ale także innych wód (morze) ze względu na mniej składników odżywczych dla wodorostów (glonów) • Mniejszy wpływ na środowisko (gleba, fauna i flora) • Oszczędność pieniędzy • Oszczędność czasu w logistyce i konfiguracji maszyn • Szybki siew do 15 km/h – dostępny z sekcją wysiewającą SX • Zabezpieczenie produkcji żywności • Uzyskanie akceptacji społecznej dla nawozów i środków ochrony roślin (nowe rozwiązania) Optima SX PUDAMA Główne zalety
 31. 31 Oś czasu 2022: pierwsza prezentacja maszyny dla mediów w Bolonii  Prototypy na gospodarstwach testowych - pierwsza okazja do zrobienia zdjęć, wideo i zobaczenia wyników w polu  Wydarzenie w Bolonii skupiające się na wizerunku i innowacjach – informacja prasowa o innowacjach i zaletach środowiskowych, oparta na nauce, bez szczegółów technicznych  Szkolenie polowe w Bolonii – prezentacja maszyny dla wewnętrznego zespołu KVG  PUDAMA otrzymała Nagrodę Efektywności NRW 2023: Seria 0 (6 maszyn)  Opracowanie koncepcji wraz z harmonogramem (grupa projektowa) 2024: Start seryjnej produkcji  Demo Tour, mokap, itp.  Opublikowanie przygotowanych materiałów/kampanii i rozpowszechnienie tego w różnych kanałach komunikacji zewnętrznej Optima SX PUDAMA
 32. 32
Publicité