Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

12 filosofia política

970 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

12 filosofia política

 1. 1. 06/04/1406/04/14 ORIGEN I LÍMITS DEL PODER POLÍTICORIGEN I LÍMITS DEL PODER POLÍTIC 11 La societat, la política i el poderLa societat, la política i el poder Origen i evolució del poderOrigen i evolució del poder L’Estat com a organització políticaL’Estat com a organització política L’ordre social i l’EstatL’ordre social i l’Estat L’obligació política i la sobirania de l’EstatL’obligació política i la sobirania de l’Estat La filosofia i la ciència políticaLa filosofia i la ciència política Unitat 12 i 13 ORIGEN I LEGITIMITAT DEL PODER POLÍTIC Continguts queContinguts que tractaremtractarem
 2. 2. 06/04/14 ORIGEN I LÍMITS DEL PODER POLÍTIC2 SocietatSocietat PolíticaPolítica Filosofia políticaFilosofia política EstatEstat IndividuIndividu NacióNació PoderPoder LleiLlei AutoritatAutoritat DemocràciaDemocràcia MonarquiaMonarquia Justícia Dret ELS CONCEPTES MÉSELS CONCEPTES MÉS IMPORTANTSIMPORTANTSValor Constitució Parlament Estat de dret Estat del benestar Divisió de poders Sufragi universal AnarquismeAnarquisme DemocràciaDemocràcia SobiraniaSobirania SúbditSúbdit Sociabilitat naturalSociabilitat natural Convencionalitat socialConvencionalitat social Estat de naturalesaEstat de naturalesa PactePacte Contracte socialContracte social
 3. 3. 06/04/14 ORIGEN I LÍMITS DEL PODER POLÍTIC3 ORIGEN I LÍMITS DEL PODERORIGEN I LÍMITS DEL PODER POLÍTICPOLÍTIC TEORIA POLÍTICA o reflexió sobre el poder:TEORIA POLÍTICA o reflexió sobre el poder:  Quin és l’origen i els límits del poder de l’estat?Quin és l’origen i els límits del poder de l’estat?  Poder polític i llibertat individualPoder polític i llibertat individual  Poder polític i estructures socialsPoder polític i estructures socials  Ètica i política, són incompatibles?Ètica i política, són incompatibles?  El fi justifica els mitjans?El fi justifica els mitjans?
 4. 4. 06/04/14 ORIGEN I LÍMITS DEL PODER POLÍTIC4 Context històric generalContext històric general  EsdevenimentsEsdeveniments que, en alguna oque, en alguna o altra mesuraaltra mesura condicionen icondicionen i permetenpermeten comprendre lacomprendre la filosofia d’aquestfilosofia d’aquest períodeperíode  Colonització d’AmèricaColonització d’Amèrica – Reflexions sobre l’origen i els límits del poderReflexions sobre l’origen i els límits del poder políticpolític  RenaixementRenaixement – HumanismeHumanisme – Retorn als clàssicsRetorn als clàssics – NaturalismeNaturalisme  Reforma protestant/contrareformaReforma protestant/contrareforma – Pluralisme religiós i conflictePluralisme religiós i conflicte – Convivència i tolerànciaConvivència i tolerància  ImpremtaImpremta – Democratització de la culturaDemocratització de la cultura  Revolució científicaRevolució científica – Nova imatge de l’univers i de l’ésser humàNova imatge de l’univers i de l’ésser humà – Nou model de coneixementNou model de coneixement  Caiguda de Bizanci-ConstantinobleCaiguda de Bizanci-Constantinoble – Fi de l’imperi romà d’orientFi de l’imperi romà d’orient – L’imperi otomà s’estén cap EuropaL’imperi otomà s’estén cap Europa
 5. 5. 06/04/14 ORIGEN I LÍMITS DEL PODER POLÍTIC5 THOMAS HOBBESTHOMAS HOBBES (XVII)(XVII) teoria política - 1 -teoria política - 1 -  Els humans neixenEls humans neixen iguals, lliures i racionalsiguals, lliures i racionals (les(les desigualtats i jerarquies són artificials, no naturals)desigualtats i jerarquies són artificials, no naturals)  Per naturalesa desitgen (instint natural) laPer naturalesa desitgen (instint natural) la seguretat i elseguretat i el benestar.benestar.  Com els altres animals estimen el que els en proporciona iCom els altres animals estimen el que els en proporciona i temen el que els en priva.temen el que els en priva.  A diferència dels animals, els humans tenen consciència deA diferència dels animals, els humans tenen consciència de futur (racionalitat - càlcul):futur (racionalitat - càlcul): desitgen garantir la seguretat i eldesitgen garantir la seguretat i el benestar futurs.benestar futurs.  Aquest desig només pot ser satisfet sotmetent els queAquest desig només pot ser satisfet sotmetent els que desitgen exactament el mateix: els altres humans.desitgen exactament el mateix: els altres humans.
 6. 6. 06/04/14 ORIGEN I LÍMITS DEL PODER POLÍTIC6 THOMAS HOBBES (XVII) - 2THOMAS HOBBES (XVII) - 2  Així, per naturalesa l’home és un llop per a l’home:Així, per naturalesa l’home és un llop per a l’home: viu en un estat deviu en un estat de guerra de tots contra tots.guerra de tots contra tots.  Ningú no pot aspirar a vèncer en aquesta guerra:Ningú no pot aspirar a vèncer en aquesta guerra: els humans són iguals per naturalesa.els humans són iguals per naturalesa.  L’estat de Guerra de tots contra tots és un estatL’estat de Guerra de tots contra tots és un estat d’inseguretat i malestar absoluts.d’inseguretat i malestar absoluts.  Enfront d’aquesta situació els humans estableixenEnfront d’aquesta situació els humans estableixen un Contracte social, origen del poder de l’Estat.un Contracte social, origen del poder de l’Estat.  Amb la creació de l’Estat, els humans renuncien aAmb la creació de l’Estat, els humans renuncien a la seva igualtat i llibertat naturals a canvi de lala seva igualtat i llibertat naturals a canvi de la seguretat i benestar que els garanteix elseguretat i benestar que els garanteix el poderpoder absolut de l’Estatabsolut de l’Estat, font de tota moral i sociabilitat., font de tota moral i sociabilitat.
 7. 7. 06/04/14 ORIGEN I LÍMITS DEL PODER POLÍTIC7 JOHN LOCKE (XVII) – 1JOHN LOCKE (XVII) – 1 teoria políticateoria política  Els homes neixenEls homes neixen igualsiguals,, lliureslliures i dotatsi dotats dede RaóRaó que els permet distingir el queque els permet distingir el que està bé per naturalesa del que no.està bé per naturalesa del que no.  Així, doncs, hi ha drets i deuresAixí, doncs, hi ha drets i deures NATURALS:NATURALS: – Dret a laDret a la vida, la llibertat i la propietatvida, la llibertat i la propietat.. – Deure de respectar la vida, la llibertat i laDeure de respectar la vida, la llibertat i la propietat dels altres.propietat dels altres. – El fonament del dret a la propietat és el dretEl fonament del dret a la propietat és el dret al treball, condició per a una vida dignaal treball, condició per a una vida digna (rebuig de la legitimitat del sistema de(rebuig de la legitimitat del sistema de propietat feudal: no es basa en el treball)propietat feudal: no es basa en el treball)
 8. 8. 06/04/14 ORIGEN I LÍMITS DEL PODER POLÍTIC8 JOHN LOCKE (XVII) – 2JOHN LOCKE (XVII) – 2 teoria políticateoria política – Origen del poder polític:Origen del poder polític:  Contracte socialContracte social per tal d’assegurar l’acomplimentper tal d’assegurar l’acompliment dels deures i drets naturals per part de tots elsdels deures i drets naturals per part de tots els components de la societat.components de la societat. – Límits i estructura del poder polític:Límits i estructura del poder polític:  No és legítim l’estat que no acompleix els seusNo és legítim l’estat que no acompleix els seus objectius, i menys el que vulnera la moral natural (dretobjectius, i menys el que vulnera la moral natural (dret a la revolta).a la revolta).  El poder de l’Estat és el poder de la majoriaEl poder de l’Estat és el poder de la majoria (democràcia).(democràcia). No ésNo és, però,, però, un poder absolutun poder absolut: en cap: en cap cas la majoria podrà vulnerar els drets naturals de lacas la majoria podrà vulnerar els drets naturals de la minoria.minoria.
 9. 9. 06/04/14 ORIGEN I LÍMITS DEL PODER POLÍTIC9 JEAN JACQUESJEAN JACQUES ROUSSEAU - 1ROUSSEAU - 1  Defensà la idea de laDefensà la idea de la inocència natural delsinocència natural dels humans (el bon salvatge).humans (el bon salvatge).  La societat i la culturaLa societat i la cultura causen de la depravaciócausen de la depravació dels humans.dels humans.  L’aparició de la propietatL’aparició de la propietat privada, és l’origen de laprivada, és l’origen de la desigualtat entre els homes.desigualtat entre els homes.
 10. 10. 06/04/14 ORIGEN I LÍMITS DEL PODER POLÍTIC10 JEAN JACQUES ROUSSEAU -JEAN JACQUES ROUSSEAU - 22  El poder polític no és una força neutral elEl poder polític no és una força neutral el benefici de tots (Hobbes, Locke).benefici de tots (Hobbes, Locke).  Els poderosos creen l’estat a fi de defensarEls poderosos creen l’estat a fi de defensar els seus interessos enfront de les amenacesels seus interessos enfront de les amenaces dels desposseïts.dels desposseïts.  L’estat és una eina en mans dels poderososL’estat és una eina en mans dels poderosos per tal de perpetuar les desigualtatsper tal de perpetuar les desigualtats sorgides de la propietat privadasorgides de la propietat privada

×