ประวัตินางสงกรานต์

Araya THerz
Araya THerzโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ประวัตินางสงกรานต์
นางสงกรานต์ เป็นคติความเชื่ออยู่ในตำานานสงกรานต์ อันเป็นเรื่องเล่า
ถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าว เป็นอุบายเพื่อให้คนโบราณได้รู้ว่า
วันมหาสงกรานต์ คือ วันที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ ซึ่งสมัยนั้นถือ
เป็นการเถลิงศกใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติตรงกับวันใด โดย
สมมุติผ่านนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดเทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์ ปีไหนตรง
กับวันใด นางสงกรานต์ที่มีชื่อสมมุติเข้ากับวันนั้นๆก็จะเป็นผู้อัญเชิญ
พระเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่ไปสรงนำ้า ซึ่งนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดนี้ เป็น
เทพธิดาลูกสาวท้าวกบิลพรหม และเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์
จากตำานานเล่าถึงท้าวกบิลพรหมแพ้พนันธรรมบาลกุมาร ต้องตัดเศียร
ออกบูชาธรรมบาลกุมารตามสัญญา แต่เนื่องจากพระเศียรของพระองค์
ตกไปอยู่ที่ใด ก็จะเป็นอันตรายต่อที่นั้นไม่ว่าจะเป็นบนอากาศ บนดิน
หรือในนำ้า ดังนั้น ธิดาทั้งเจ็ดจึงต้องนำาพานมารองรับ และนำาไป
ประดิษฐานไว้ในถำ้าคันธชุลี ณ เขาไกรลาส ครั้นถึงกำาหนด ๓๖๕ วัน
ซึ่งโลกสมมุติว่าเป็นปีหนึ่งเวียนมาถึงวันมหาสงกรานต์ เทพธิดาทั้งเจ็ดก็
จะทรงพาหนะต่างๆผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของบิดาออกแห่ โดยที่
เทพธิดาทั้งเจ็ดนี้ปรากฏในวันมหาสงกรานต์เป็นประจำา จึงได้ชื่อ
ว่า “นางสงกรานต์” ส่วนท้าวกบิลพรหมนั้น โดยนัยก็คือ พระอาทิตย์
นั่นเอง เพราะกบิล หมายถึง สีแดงนั่นเอง
นางสงกรานต์ของแต่ละวัน จะมีนาม อาหาร อาวุธ และสัตว์ที่
เป็นพาหนะ ต่างๆ กันดังต่อไปนี้
๑. นางสงกรานต์ทุงษเทวี
ทุงษเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำาวันอาทิตย์ ทัดดอกทับทิม มีปัทมราค
(แก้วทับทิม) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ อุทุมพร (มะเดื่อ) อาวุธคู่
กาย พระหัตถ์ ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือสังข์ เสด็จไสยาสน์เหนือ
ปฤษฎางค์ครุฑ
๒. นางสงกรานต์โคราดเทวี
โคราดเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำาวันจันทร์ ทัดดอกปีป มีมุกดาหาร
(ไข่มุก) เป็นเครื่องประดับภักษาหาร คือ เตละ (นำ้ามัน) อาวุธคู่กาย
พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จประทับเหนือ
พยัคฆ์ (เสือ)
๓. นางสงกรานต์รากษสเทวี
รากษสเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำาวันอังคาร ทัดดอกบัวหลวง มีโมรา
(หิน) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ โลหิต (เลือด) อาวุธคู่กาย
พระหัตถ์ขวาถือตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายถือธนู เสด็จประทับเหนือวราหะ
(หมู)
๔. นางสงกรานต์มัณฑาเทวี
มัณฑาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำาวันพุธ ทัดดอกจำาปา มีไพฑูรย์
(พลอยสีเหลืองแกมเขียว) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ นมและเนย
อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จ
ไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์คัสพะ (ลา)
๕. นางสงกรานต์กิริณีเทวี
กิริณีเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำาวันพฤหัสบดี ทัดดอกมณฑา(ยี่หุบ) มี
มรกตเป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ ถั่วและงา อาวุธคู่กาย พระหัตถ์
ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือปืน เสด็จไสยาสน์เหนือปฏษฎางค์ช
สาร (ช้าง)
๖. นางสงกรานต์กิมิทาเทวี
กิมิทาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำาวันศุกร์ ทัดดอกจงกลนี มีบุษราคัม
เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ กล้วยและนำ้า อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวา
ถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือพิณ เสด็จประทับยืนเหนือมหิงสา (ควาย)
๗. นางสงกรานต์มโหทรเทวี
มโหทรเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำาวันเสาร์ ทัดดอกสามหาว (ผักตบ
ชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ เนื้อทราย อาวุธคู่กาย
พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล เสด็จประทับเหนือมยุรา
ปักษา (นกยูง)

Recommandé

ประวัตินางสงกรานต์ par
ประวัตินางสงกรานต์ประวัตินางสงกรานต์
ประวัตินางสงกรานต์Araya THerz
693 vues3 diapositives
Test conun par
Test conunTest conun
Test conunWanwan Khongwan
180 vues16 diapositives
พระเวสสันดร par
พระเวสสันดรพระเวสสันดร
พระเวสสันดรkhaek
420 vues24 diapositives
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ22 par
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ22พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ22
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ22phornphan1111
87.5K vues20 diapositives
สุนทรภู่12 par
สุนทรภู่12สุนทรภู่12
สุนทรภู่12sudaapui
407 vues15 diapositives
แผ่นพับพระอภัยมณี par
แผ่นพับพระอภัยมณีแผ่นพับพระอภัยมณี
แผ่นพับพระอภัยมณีChantima Rodsai
3.6K vues2 diapositives

Contenu connexe

Tendances

ยางนาสาร ฉบับที่ 72 par
ยางนาสาร ฉบับที่ 72ยางนาสาร ฉบับที่ 72
ยางนาสาร ฉบับที่ 72Mr-Dusit Kreachai
123 vues2 diapositives
9789740335726 par
97897403357269789740335726
9789740335726CUPress
415 vues10 diapositives
สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนยk1.pdf par
สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนยk1.pdfสามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนยk1.pdf
สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนยk1.pdfdhanu gaysonsiri
897 vues142 diapositives
Isหรือisisคืออะไรจะแก้ไขอย่างไร par
Isหรือisisคืออะไรจะแก้ไขอย่างไรIsหรือisisคืออะไรจะแก้ไขอย่างไร
Isหรือisisคืออะไรจะแก้ไขอย่างไรศศิพร แซ่เฮ้ง
262 vues14 diapositives
12 [compatibility mode] par
12 [compatibility mode]12 [compatibility mode]
12 [compatibility mode]Krunoi Noi
156 vues9 diapositives
แผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน par
แผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผนแผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
แผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผนChittraporn Phalao
45.8K vues1 diapositive

Tendances(6)

ยางนาสาร ฉบับที่ 72 par Mr-Dusit Kreachai
ยางนาสาร ฉบับที่ 72ยางนาสาร ฉบับที่ 72
ยางนาสาร ฉบับที่ 72
9789740335726 par CUPress
97897403357269789740335726
9789740335726
CUPress415 vues
สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนยk1.pdf par dhanu gaysonsiri
สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนยk1.pdfสามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนยk1.pdf
สามชาติสามภพ ลิขิตเหนือเขนยk1.pdf
dhanu gaysonsiri897 vues
12 [compatibility mode] par Krunoi Noi
12 [compatibility mode]12 [compatibility mode]
12 [compatibility mode]
Krunoi Noi156 vues
แผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน par Chittraporn Phalao
แผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผนแผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
แผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
Chittraporn Phalao45.8K vues

En vedette

Prostate - Presentation par
Prostate - PresentationProstate - Presentation
Prostate - PresentationJVGAJJAR
173 vues30 diapositives
Preliminary task analysising. par
Preliminary task analysising.Preliminary task analysising.
Preliminary task analysising.edwincameron
239 vues5 diapositives
2009 10-28-peeking-into-pandoras-bochs red-team-pentesting par
2009 10-28-peeking-into-pandoras-bochs red-team-pentesting2009 10-28-peeking-into-pandoras-bochs red-team-pentesting
2009 10-28-peeking-into-pandoras-bochs red-team-pentestingSteph Cliche
422 vues49 diapositives
Webinar #4 an empty inbox - is it possible (or even desirable) slideshow par
Webinar #4  an empty inbox - is it possible (or even desirable) slideshowWebinar #4  an empty inbox - is it possible (or even desirable) slideshow
Webinar #4 an empty inbox - is it possible (or even desirable) slideshowSteuart G. Snooks
593 vues19 diapositives
Erna & Adibah par
Erna & AdibahErna & Adibah
Erna & AdibahAzmie Ahmad
275 vues10 diapositives
How does energy works par
How does energy worksHow does energy works
How does energy worksBrenda Obando
156 vues4 diapositives

En vedette(16)

Prostate - Presentation par JVGAJJAR
Prostate - PresentationProstate - Presentation
Prostate - Presentation
JVGAJJAR 173 vues
Preliminary task analysising. par edwincameron
Preliminary task analysising.Preliminary task analysising.
Preliminary task analysising.
edwincameron239 vues
2009 10-28-peeking-into-pandoras-bochs red-team-pentesting par Steph Cliche
2009 10-28-peeking-into-pandoras-bochs red-team-pentesting2009 10-28-peeking-into-pandoras-bochs red-team-pentesting
2009 10-28-peeking-into-pandoras-bochs red-team-pentesting
Steph Cliche422 vues
Webinar #4 an empty inbox - is it possible (or even desirable) slideshow par Steuart G. Snooks
Webinar #4  an empty inbox - is it possible (or even desirable) slideshowWebinar #4  an empty inbox - is it possible (or even desirable) slideshow
Webinar #4 an empty inbox - is it possible (or even desirable) slideshow
Prostate - Know About BPH par JVGAJJAR
Prostate - Know About BPHProstate - Know About BPH
Prostate - Know About BPH
JVGAJJAR 163 vues
Rp tv par remivt
Rp tvRp tv
Rp tv
remivt167 vues
Skin Care - Home Remedies par JVGAJJAR
Skin Care - Home RemediesSkin Care - Home Remedies
Skin Care - Home Remedies
JVGAJJAR 168 vues
Second website analysis par Sonia Naqvi
Second website analysisSecond website analysis
Second website analysis
Sonia Naqvi172 vues
SEALINE S48, 2005, £199,950 For Sale Brochure. Presented By yachting.vg par Yachting.vg
SEALINE S48, 2005, £199,950 For Sale Brochure. Presented By yachting.vgSEALINE S48, 2005, £199,950 For Sale Brochure. Presented By yachting.vg
SEALINE S48, 2005, £199,950 For Sale Brochure. Presented By yachting.vg
Yachting.vg287 vues

ประวัตินางสงกรานต์

 • 1. ประวัตินางสงกรานต์ นางสงกรานต์ เป็นคติความเชื่ออยู่ในตำานานสงกรานต์ อันเป็นเรื่องเล่า ถึงความเป็นมาของประเพณีดังกล่าว เป็นอุบายเพื่อให้คนโบราณได้รู้ว่า วันมหาสงกรานต์ คือ วันที่พระอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ ซึ่งสมัยนั้นถือ เป็นการเถลิงศกใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติตรงกับวันใด โดย สมมุติผ่านนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดเทียบกับแต่ละวันในสัปดาห์ ปีไหนตรง กับวันใด นางสงกรานต์ที่มีชื่อสมมุติเข้ากับวันนั้นๆก็จะเป็นผู้อัญเชิญ พระเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่ไปสรงนำ้า ซึ่งนางสงกรานต์ทั้งเจ็ดนี้ เป็น เทพธิดาลูกสาวท้าวกบิลพรหม และเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์ จากตำานานเล่าถึงท้าวกบิลพรหมแพ้พนันธรรมบาลกุมาร ต้องตัดเศียร ออกบูชาธรรมบาลกุมารตามสัญญา แต่เนื่องจากพระเศียรของพระองค์ ตกไปอยู่ที่ใด ก็จะเป็นอันตรายต่อที่นั้นไม่ว่าจะเป็นบนอากาศ บนดิน หรือในนำ้า ดังนั้น ธิดาทั้งเจ็ดจึงต้องนำาพานมารองรับ และนำาไป ประดิษฐานไว้ในถำ้าคันธชุลี ณ เขาไกรลาส ครั้นถึงกำาหนด ๓๖๕ วัน ซึ่งโลกสมมุติว่าเป็นปีหนึ่งเวียนมาถึงวันมหาสงกรานต์ เทพธิดาทั้งเจ็ดก็ จะทรงพาหนะต่างๆผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของบิดาออกแห่ โดยที่ เทพธิดาทั้งเจ็ดนี้ปรากฏในวันมหาสงกรานต์เป็นประจำา จึงได้ชื่อ ว่า “นางสงกรานต์” ส่วนท้าวกบิลพรหมนั้น โดยนัยก็คือ พระอาทิตย์ นั่นเอง เพราะกบิล หมายถึง สีแดงนั่นเอง นางสงกรานต์ของแต่ละวัน จะมีนาม อาหาร อาวุธ และสัตว์ที่ เป็นพาหนะ ต่างๆ กันดังต่อไปนี้ ๑. นางสงกรานต์ทุงษเทวี
 • 2. ทุงษเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำาวันอาทิตย์ ทัดดอกทับทิม มีปัทมราค (แก้วทับทิม) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ อุทุมพร (มะเดื่อ) อาวุธคู่ กาย พระหัตถ์ ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือสังข์ เสด็จไสยาสน์เหนือ ปฤษฎางค์ครุฑ ๒. นางสงกรานต์โคราดเทวี โคราดเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำาวันจันทร์ ทัดดอกปีป มีมุกดาหาร (ไข่มุก) เป็นเครื่องประดับภักษาหาร คือ เตละ (นำ้ามัน) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จประทับเหนือ พยัคฆ์ (เสือ) ๓. นางสงกรานต์รากษสเทวี รากษสเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำาวันอังคาร ทัดดอกบัวหลวง มีโมรา (หิน) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ โลหิต (เลือด) อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายถือธนู เสด็จประทับเหนือวราหะ (หมู) ๔. นางสงกรานต์มัณฑาเทวี มัณฑาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำาวันพุธ ทัดดอกจำาปา มีไพฑูรย์ (พลอยสีเหลืองแกมเขียว) เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ นมและเนย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือเหล็กแหลม พระหัตถ์ซ้ายถือไม้เท้า เสด็จ ไสยาสน์เหนือปฤษฎางค์คัสพะ (ลา) ๕. นางสงกรานต์กิริณีเทวี กิริณีเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำาวันพฤหัสบดี ทัดดอกมณฑา(ยี่หุบ) มี มรกตเป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ ถั่วและงา อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือปืน เสด็จไสยาสน์เหนือปฏษฎางค์ช สาร (ช้าง) ๖. นางสงกรานต์กิมิทาเทวี กิมิทาเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำาวันศุกร์ ทัดดอกจงกลนี มีบุษราคัม เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ กล้วยและนำ้า อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวา ถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายถือพิณ เสด็จประทับยืนเหนือมหิงสา (ควาย) ๗. นางสงกรานต์มโหทรเทวี
 • 3. มโหทรเทวีเป็นนางสงกรานต์ประจำาวันเสาร์ ทัดดอกสามหาว (ผักตบ ชวา) มีนิลรัตน์เป็นเครื่องประดับ ภักษาหาร คือ เนื้อทราย อาวุธคู่กาย พระหัตถ์ขวาถือจักร พระหัตถ์ซ้ายถือตรีศูล เสด็จประทับเหนือมยุรา ปักษา (นกยูง)