Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 72 Publicité

O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou

Télécharger pour lire hors ligne

Prezentace z Psychoterapeutických dnů InPsy 2015 představuje zájemcům fenomén všímavosti v západní psychoterapii a věnuje se dále aktuálním trendům v této oblasti, mj. vzrůstajícímu zájmu psychologů o rozvíjení osobní moudrosti a soucitu k sobě. Zmiňuje se také o neurovědeckých výzkumech a inspiruje k vlastní praxi meditace všímavosti a vhledu - vipassaná.

Prezentace z Psychoterapeutických dnů InPsy 2015 představuje zájemcům fenomén všímavosti v západní psychoterapii a věnuje se dále aktuálním trendům v této oblasti, mj. vzrůstajícímu zájmu psychologů o rozvíjení osobní moudrosti a soucitu k sobě. Zmiňuje se také o neurovědeckých výzkumech a inspiruje k vlastní praxi meditace všímavosti a vhledu - vipassaná.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (13)

Similaire à O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou (20)

Publicité

O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou

 1. 1. O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou JAN BENDA Psychoterapeutické dny FF MU, Brno, 17. 2. 2015
 2. 2. MINDFULNESS MOVEMENT 2
 3. 3. MINDFULNESS MOVEMENT 3 www.wisdom2summit.com
 4. 4. MINDFULNESS MOVEMENT 4 www.mind-fitness-training.org
 5. 5. MINDFULNESS MOVEMENT 5 www.mindfulnessinschools.org
 6. 6. MINDFULNESS MOVEMENT 6 www.prisonmindfulness.org
 7. 7. MINDFULNESS MOVEMENT 7
 8. 8. MINDFULNESS MOVEMENT 8 20.541.000 (6,4%) Američanů medituje (National Health Statistics Reports 12/2008)
 9. 9. MINDFULNESS MOVEMENT 9
 10. 10. OBSAH 1. Historický exkurz 2. Aktuální otázky a trendy 3. Meditace a neurověda 4. Praktická ochutnávka meditace 5. Diskuse 10
 11. 11. Historický exkurz Siddhártha Gautama 563 – 483 př. n. l. 11
 12. 12. Co je to všímavost? • V psychologii zatím neexistuje všeobecně přijímaná definice všímavosti, všímavost je chápána různě jako: 1. stav vědomí 2. proces (nekonceptuálního fenomenologického pozorování) 3. rys osobnosti (x!) 4. schopnost 12
 13. 13. Co je to všímavost? • „uvědomování si přítomných prožitků s postojem přijetí“ (Germer, Siegel, Fulton, 2013) - dvě složky: 1. zaměření pozornosti na tělesné a mentální fenomény probíhající v přítomném okamžiku: i. tělesné procesy (dostupné smyslům) ii. cítění (rozlišující v dimenzi příjemné-neutrální-nepříjemné) iii. stavy mysli (~nálady) iv. obsahy mysli (kategorie zkušenosti, kontext, podmíněnost, funkce, viz matice) 2. postoj charakterizovaný zvídavostí, otevřeností a přijetím 13
 14. 14. Cvičení – zakotvení v těle 14
 15. 15. Co je to všímavost? • „uvědomování si přítomných prožitků s postojem přijetí“ (Germer, Siegel, Fulton, 2013) - dvě složky: 1. zaměření pozornosti na tělesné a mentální fenomény probíhající v přítomném okamžiku: i. tělesné procesy (dostupné smyslům) ii. cítění (rozlišující v dimenzi příjemné-neutrální-nepříjemné) iii. stavy mysli (~nálady) iv. obsahy mysli (kategorie zkušenosti, kontext, podmíněnost, funkce, viz matice) 2. postoj charakterizovaný zvídavostí, otevřeností a přijetím 15
 16. 16. Co je to všímavost? • přemýšlení a všímání se navzájem vylučují!!! • když myslíme nebo si něco představujeme, vzdalujeme se od právě prožívané skutečnosti – jsme nevšímaví • přemýšlení – dáváme do souvislostí obsahy mysli • všímavé zaznamenávání – získáváme vhled do fungování procesů mysli 16
 17. 17. Co je to všímavost? Rozvinutá kontinuální všímavost (v intenzivní meditaci): • zaznamenává procesy obíhající v těle a mysli meditujícího bez (jinak automaticky vznikající) chtivosti k příjemnému nebo odporu k nepříjemnému (deconditioning, viz Barendregt, 2011) • umožňuje sledovat strukturu prožívání (proces x obsah) • vede k postupnému rozpoznání 3 univerzálních vlastností všech tělesných a psychických jevů (pomíjivosti, neuspokojivosti a nepřítomnosti trvalého Já, viz Grabovac, Lau, Willet, 2011) • vede k eliminaci negativních stavů mysli, rozvoji moudrosti, dovedností zvládání života a schopnosti žít šťastně • u pokr. med. vede postupně k rad. transformaci osobnosti (Engler, 1983) 17
 18. 18. K opravdovému porozumění všímavosti je třeba přímá osobní zkušenost s rozvíjením všímavosti v intenzivní meditaci !!! 18
 19. 19. -> 70’s 19 www.dharma.org
 20. 20. Daniel Goleman 20 © 1977
 21. 21. Daniel Goleman 21 © 2013
 22. 22. Jack Kornfield a Joseph Goldstein 22
 23. 23. Mark Epstein 23
 24. 24. Jack Engler Theravada Buddhist insight meditation and an object relations model of therapeutic- developmental change 1983 24
 25. 25. Mirko Frýba 25
 26. 26. Jon Kabat-Zinn 26 www.umassmed.edu/cfm
 27. 27. Terapeutické přístupy využívající všímavost • Mindfuness-Based Stress Reduction (MBSR) • Mindfuness-Based Cognitive Therapy (MBCT) • Dialectical Behavior Therapy (DBT) • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) • Satiterapie • …a stále vznikají další, např.: MBRP, MB-EAT, MMFT, meditation awareness training (MAT) + compassion-focused therapy (CFT), cognitively based compassion therapy (CBCT), aj. 27
 28. 28. Terapeutické přístupy využívající všímavost Všímavost může být integrována 3 způsoby: 1. Praktikující terapeut • využívá vlastní schopnosti a moudrost získanou v meditaci 2. Terapie poučené všímavostí (mindfulness-informed) • využívá teorii buddhistické psychologie 3. Terapie založené na všímavosti (mindfulness-based) • rozvíjí všímavost u klientů prostřednictvím meditace a cvičení (Germer, Siegel, Fulton, 2013) 28 Implicitně Explicitně
 29. 29. Využití MBI (PsycINFO: 5565, 2015/2/15) Výzkumy je nejlépe ověřen pozitivní vliv MBI v léčbě: • úzkostí • depresí • bolesti ----------------------------- MBI se ale využívá také v léčbě: • hraničních poruch osobnosti (DBT) • psychóz • závislostí • somatických chorob (rakovina, srdeční choroby, aj.) • U neklinické populace se potvrzuje pozitivní vliv MBI např. na: • emoční regulaci • zvládání stresu • well-being (Eberth, Sedlmeier, 2012; Goyal et al.,2014; Khoury et al., 2013a, 2013b, Panos et al., 2014) 29
 30. 30. Aktuální otázky a trendy 30
 31. 31. T1: Aplikace všímavosti • Všímavost je aplikována v dalších a dalších oblastech lidského života, u klinické i neklinické populace, např. v: • forenzní psychologii • psychologii práce a organizace • psychologii výchovy a vzdělávání • psychologii sportu • pozitivní psychologii • aj. 31
 32. 32. T1: Aplikace všímavosti 32 Web of Science 2015/2/15
 33. 33. T2: zájem o obecnější otázky týkající se všímavosti • Různé přístupy jsou shrnovány pod obecnou hlavičku „Mindfulness-Based Interventions“ • Hlednání obecně přijatelné operacionální definice všímavosti • Objasňování mechanismů - Jakými způsoby ovlivňuje všímavost konkrétní psychopatologické symptomy a umožňuje psychické zdraví? • Měření všímavosti – Alternativy, stupně všímavosti? 33
 34. 34. Mechanizmy všímavosti • Coffey, Hartman, Fredrickson (2010) popisují 3 mechanizmy: 1. zvýšení regulace emocí - schopnost být v kontaktu s tím, co je prožíváno bez automatického reagování 2. snížení psychické ruminace (nutkavé negativistické myšlení) – schopnost odlišit smyslovou realitu od virtuální reality myšlenek, představ 3. snížení lpění - schopnost přijmout vnější i vnitřní skutečnosti, které nemohu ovlivnit (srov. též Grabovac, Lau, Willett, 2011) 34
 35. 35. T3: Reagují budd. učenci a praktici - (diskuse) 35 Bhikkhu Bodhi Edo Shonin Maurits Kwee Henk BarendregtMatthieu Ricard Andrew OlendzkiJohn Dunne Georges Dreyfus
 36. 36. T3: Kritika! – vytržení všímavosti z kontextu • Všímavost je využívána bez hlubšího pochopení provázanosti všímavosti s dalšími elementy, které původní buddhistická cesta k překonání strasti obsahuje, mj.: • Etický trénink (síla sikkhá) + trénink solidarity (brahma vihára) • Trénink moudrosti (paňňá-sikkhá), včetně např. tréninku postupů tzv. moudrého uvážení (jónisó- manasikára), jasného uvědomění (sampadžaňňa), viz též sammá ditthi, atd. 36
 37. 37. Etiopatogeneze dle Abhidhammy Chtivost, žádostivost <-> Štědrost, nelpění Odpor, nenávist (obranné mech.) <-> Laskavost, soucit Nevědomost, zaslepenost <-> Moudrost = vlastní poznání pomíjivosti, neuspokojivosti a neosobní povahy fenoménů 37 (srov. Benda, Horák, 2008; Hájek, Benda, 2008)
 38. 38. T3: Diskuse • Rozlišení všímavosti a pozornosti, upřesňování definic (např. Mikulas, 2011) • Všímavost možná není neposuzující, resp. meditující rozlišuje kusala- akusala • Cílem rozvíjení všímavosti v rámci Buddhovy nauky není úleva od symptomů (rizika redukcionismu a elevacionismu, např. Benda 2012; Monteiro, Musten, Compson, 2015) • Abhidhamma může být inspirací pro empirický výzkum (Ekman et al., 2005) • aj. 38
 39. 39. T3: Diskuse Např. v časopisech: • Contemporary Buddhism (ISSN: 1463-9947) 2011, roč. 12, č. 1 – celé číslo • Mindfulness (ISSN: 1868-8527) 2015, roč. 6, č. 1 – celé číslo 39
 40. 40. Pragmatický model psychoterapeutické změny pst. změna autochtonní moudrost (~vhled) všímavé uvědomování soucit se sebou (~akceptace) 40 (Benda, 2015)
 41. 41. T4: Moudrost • Roste zájem vědců o moudrost abhidhammy (navazuje na transpersonální psychologii, srov. Benda, Horák, 2008; Germer, Siegel, 2012) • Autochtonní moudrost – Vlastní přímé poznání automatických mechanismů, jakými mysl vytváří naší subjektivní „realitu“, jak v mysli vznikají veškeré frustrace a trápení a jak lze tyto mechanismy ovlivnit • Rozlišení příčin a následků v procesu prožívání – co je blahodárné a co zhoubné, transformativní potenciál (Kang, Whittingham, 2010). • Je předpokladem psychoterapeutické změny • Podobně jako všímavost a soucit, lze i moudrost rozvíjet 41
 42. 42. T4: Moudrost • Psychoterapeut může vlastní moudrost využívat při práci s klientem. Nelze jí však získat pouze teoretickým studiem (Benda, 2011) • V teoretických diskusích se zvláštnímu zájmu zatím těší především: 1. etické aspekty všímavosti (viz čas. Mindfulness, 2015, roč. 6, č. 1) 2. procesuální chápání lidské mysli –“ne-já“ (srov. Engler, 2006) • Abhidhammické matice jsou využívány především generací „70“, resp. terapeuty s vlastní rozsáhlejší meditační zkušeností 42
 43. 43. T5: Soucit • Rozvíjení soucitu je součástí trad. medit. tréninku i jeho důsledkem • Výzkumníci zkoumají účinky meditace dobrotivosti (mettá) a soucitu (karuná) na duševní zdraví i wellbeing (Galante et al., 2014; Shonin et al., 2014) • Soucit podporuje blahodárný vliv všímavosti (Hollis-Walker, Colosimo, 2011) a jeho účinek se ukazuje být možná i větší než účinek všímavosti!!! (Van Dam et al., 2011) • Soucit i laskavost jsou schopnosti, které lze rozvíjet • Předmětem zájmu je zvláště soucit zaměřený na sebe (Germer, 2009; Gilbert, 2011; Neff, 2003) 43
 44. 44. T5: Soucit se sebou 44 • Vřelost, laskavost a velkorysost k sobě i ve chvílích, kdy zažíváme nějaké trápení, selhání nebo si uvědomujeme nějaký svůj nedostatek (opak tvrdosti, přehnané kritičnosti nebo ignorování) • Zahrnuje lidskou sounáležitost, tzn. pochopení, že trápení a osobní neúspěchy patří k obecné lidské zkušenosti, kterou sdílíme všichni. • Překrývá se i s všímavostí, resp. předpokládá schopnost zaujímat vyvážený postoj k vlastním negativním pocitům, bez chtivosti a bez potlačování (Neff, 2003) Kristin Neff
 45. 45. Další pozoruhodné otázky • Patří všímavost mezi tzv. obecné faktory vždy přítomné v procesu změny u jakékoli psychoterapie? (Martin, 1997, srov. McAleavey, Castonguay, 2015) • Je meditace vhodným nástrojem rozvíjení všímavosti v psychoterapii? Může nahradit psychoterapii? Existují jiné možnosti? Jaká jsou rizika? • Jak se mění prožívání při rozvinutí kontinuální všímavosti v intenzivní meditaci a jak dochází k následné transformaci osobnosti popisované v buddhistické literatuře? (srov. Engler, 1983) • aj. 45
 46. 46. Meditace a neurověda 46
 47. 47. Meditace a neurověda 47 www.mindandlife.org Může MYSL způsobovat fyzické změny v_mozku? Co takhle propojit introspekci a nejnovější přístrojové metody? Francisco Varela & 14. Dalailama
 48. 48. Meditace a neurověda • Zkoumal vliv 8 týdnů MBSR na mozek, (před, bezprostředně po a 4 měsíce po) • Měřil EEG v klidném stavu a po vystavení podnětům vyvolávajícím pozitivní a negativní emoce. • Konstatoval významný nárůst přední levostranné mozkové aktivity po absolvování MBSR (pozitivní prožívání, Davidson et al., 2003) 48 Richard Davidson
 49. 49. Meditace a neurověda www.investigatinghealthyminds.org 49
 50. 50. Meditace a neurověda • 128 kanálové EEG: 8 LTP vs NOV - během meditace soucitu generovali mozkové gamma vlny (jsou spojovány s bdělým a jasným vědomím). U LTP byl nárůst gamma vln 30x větší než u NOV. Fáze oscilací byly přesně synchronizované a amplituda těchto vln byla vyšší než jakákoli amplituda předtím kdy zaznamenaná v neurovědecké literatuře (Lutz et al., 2004) 50
 51. 51. Meditace a neurověda • 128 kanálové EEG: 8 LTP vs NOV - během meditace soucitu generovali mozkové gamma vlny (jsou spojovány s bdělým a jasným vědomím). U LTP byl nárůst gamma vln 30x větší než u NOV. Fáze oscilací byly přesně synchronizované a amplituda těchto vln byla vyšší než jakákoli amplituda předtím kdy zaznamenaná v neurovědecké literatuře (Lutz et al., 2004) 51
 52. 52. Meditace a neurověda • Meditace -> NEUROPLASTICITA - Dlouhotrvající funkční a strukturální změny mozku, které mají dopad na každodenní život člověka i mimo meditační praxi • MRI u 20 LTP -> Mění se tloušťka šedé kůry mozkové v oblastech ovlivňujících pozornost, interocepci a smyslové vnímání (Lazar et al., 2005) 52 Sara Lazar viz http://youtu.be/m8rRzTtP7Tc
 53. 53. Meditace a neurověda • Q: Rozdíly u LTP – jiné vlivy než meditace? • 8 týdnů MBSR –> MRI + morfometrická analýza (VBM) -> změny v oblastech ovlivňujících učení a paměť, emoční regulaci, empatii, soucit, úbytek hmoty v amygdale /útěk, útok/ (Hölzel et al., 2011) 53 Sara Lazar viz http://youtu.be/m8rRzTtP7Tc
 54. 54. Neuro meta-analýzy Meditace působí změny v obl. mozku podílejících se na: • meta-uvědomování a procesech vztahujících se k „já“ • seberegulaci • povrchovém a vnitřním vnímání těla (hmat + polohocit) • konsolidaci a rekonsolidaci paměti • zaměřování a udržování pozornosti • emoční regulaci (Fox et al., 2014; Tomasino, Chiesa, Fabbro, 2014). 54
 55. 55. Přísliby neurovědy? :-) • Odlišení soustředění a všímavosti (Lutz et al., 2008; Tomasino, Chiesa, Fabbro, 2014) • Porozumění mechanismu všímavosti (Malinowski, 2013; Vago, Silbersweig, 2012) • Odlišení empatie a soucitu (Klimecki et al., 2014) • Porozumění „umění žít šťastně“ (Hanson, 2013) • atd. 55
 56. 56. Neurofenomenologie • Frontiers in Human Neuroscience (ISSN: 1662-5161) 2013, roč. 7, November – celé číslo 56
 57. 57. SHRNUTÍ 1. Historický exkurz 2. Aktuální otázky a trendy 3. Meditace a neurověda 4. Praktická ochutnávka meditace 5. Diskuse 57
 58. 58. mindfulness.cz 58
 59. 59. Všímavost 59
 60. 60. Všímavost v kontextu 60
 61. 61. Praxe 61 Photo by Aleksandra Kendel, 2014
 62. 62. Otázky? 62
 63. 63. Praktická ochutnávka meditace 63
 64. 64. O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou DISKUSE Přednášku naleznete také na: 64
 65. 65. Literatura • Barendregt, H. (2011): Mindfulness meditation: deconditioning and changing view. In: Walach, H., Schmidt, S., Jonas, W. B. (Eds.) Neuroscience, consciousness and spirituality. London, Springer, 195-206. • Benda, J. (2011): Přínos meditace pro psychoterapeuty: Rozvíjení terapeutových kvalit pozitivně ovlivňujících výsledek psychoterapie. Psychoterapie 5 (1), 14-25. • Benda, J. (2012): Buddhismus a psychoterapie: Meditace není všelék. Dingir, 15 (1), 12-15. • Benda, J. (2015): O všímavosti, moudrosti a soucitu se sebou (Prezentace). Psychoterapeutické dny, 17. 2., Brno, Psychologický ústav FF MU. • Benda, J., Horák, M. (2008): Moudrost abhidhammy v psychoterapii: Hojivé balzámy pro duši. Psychoterapie 2 (2), 85-93. • Coffey, K. A., Hartman, M. Fredrickson, B. L. (2010): Deconstructing mindfulness and constructing mental health: Understanding mindfulness and its mechanisms of action. Mindfulness 1 (4), 235- 253. 65
 66. 66. Literatura • Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller, D., Santorelli, S. F.,... Sheridan, J. F. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. Psychosomatic Medicine 65 (4), 564-570. • Eberth, J., Sedlmeier, P. (2012): The effects of mindfulness meditation. Mindfulness 3 (3), 174– 189. • Ekman, P., Davidson, R. J., Ricard, M., & Wallace, B. A. (2005): Buddhist and Psychological Perspectives on Emotions and Well-Being. Current Directions in Psychological Science 14 (2), 59- 63. • Engler, J. (1983): Theravada Buddhist Insight Meditation and an Object Relations Model of Therapeutic-Developmental Change (Dissertation). Chicago, University of Chicago. • Engler, J. (2006): Therapeutic aims in psychotherapy and meditation. In: Wilber, K., Engler, J., Brown, D. P.: Transformations of consciousness: Conventional and contemplative perspectives on development. Boston, Shambhala, 17-51. • Fox, K. C.R., Nijeboer, S., Dixon, M. L., Floman, J. L., Ellamil, M., Rumak, S. P., Sedlmeier, P., Christoff, K. (2014): Is meditation associated with altered brain structure? A systematic review and meta-analysis of morphometric neuroimaging in meditation practitioners. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 43, 48–73. 66
 67. 67. Literatura • Galante, J., Galante, I., Bekkers, M., Gallacher, J. (2014): Effect of kindness-based meditation on health and well-being: a systematic review and meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology 82 (6), 1101–1114. • Germer, Ch. K. (2009): The Mindful Path to Self-Compassion: Freeing Yourself from Destructive Thoughts and Emotions. New York, Guilford Press. • Germer, Ch. K., Siegel, R. D. (Eds.) (2012): Wisdom and Compassion in Psychotherapy: Deepening Mindfulness in Clinical Practice. New York, Guilford Press. • Germer, Ch. K., Siegel, R. D., Fulton, P. R. (2013): Mindfulness & Psychotherapy. New York, Guilford. • Gilbert, P. (2011): Compassion focused therapy: The distinctive features. London, Routledge. • Goyal, M., Singh S., Sibinga E. M., Gould, N. F., Rowland-Seymour, A., Sharma, R., Berger, Z., Sleicher, D., Maron, D. D., Shihab, H. M., Ranasinghe, P. D., Linn, S., Saha, S., Bass, E. B., Haythornthwaite, J. A. (2014): Meditation programs for psychological stress and well-being: A systematic review and meta-analysis. Archives of Internal Medicine 174 (3), 357-368. 67
 68. 68. Literatura • Grabovac, A. D., Lau, M. A., Willett, B. R. (2011): Mechanisms of mindfulness: A Buddhist psychological model. Mindfulness 2 (3), 154-166. • Hájek, K.; Benda, J. (2008): Podmíněné vznikání: Cestou abhidhammy z bludného kruhu neurózy. Psychoterapie, 2 (3-4), 151-160. • Hanson, R. (2013): Hardwiring Happiness: The New Brain Science of Contentment, Calm, and Confidence. New York, Harmony. • Hollis-Walker, L., & Colosimo, K. (2011): Mindfulness, self-compassion, and happiness in non- meditators: A theoretical and empirical examination. Personality and Individual Differences 50 (2), 222–227. • Hölzel, B. K., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C., Yerramsetti, S. M., Gard, T., & Lazar, S. W. (2011): Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research 191 (1), 36–43. • Kang, C., Whittingham, K. (2010): Mindfulness: A dialogue between Buddhism and clinical psychology. Mindfulness 1, 161–173. 68
 69. 69. Literatura • Khoury, B., Lecomte, T., Fortin, G., Masse, M., Therien, P., Bouchard, V., Chapleau, M., Paquin, K., Hofmann, S. G. (2013a): Mindfulness-based therapy: A comprehensive meta-analysis. Clinical Psychology Review 33 (6), 763-771. • Khoury, B., Lecomte, T., Gaudiano, B. A., Paquin, K. (2013b): Mindfulness interventions for psychosis: A meta-analysis. Schizophrenia Research 150 (1), 176-184. • Klimecki, O. M.,Leiberg, S., Ricard, M., Singer, T. (2014): Differential pattern of functional brain plasticity after compassion and empathy training. Social Cognitive Affective Neuroscience 9 (6), 873-879. • Lazar, S. W., Kerr, C. E., Wasserman, R. H., Gray, J. R., Greve, D. N., Treadway, M. T., … Fischl, B. (2005): Meditation experience is associated with increased cortical thickness. Neuroreport 16(17), 1893–1897. • Lutz, A., Greischar, L. L., Rawlings, N. B., Ricard, M., Davidson, R. J. (2004): Long-term meditators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice. Proceedings of the National Academy of Science 101 (46), 16369–16373. 69
 70. 70. Literatura • Lutz, A., Slagter, H. A., Dunne, J. D., Davidson, R. J. (2008): Attention regulation and monitoring in meditation. Trends in Cognitive Sciences 12 (4), 163–169. • Malinowski, P. (2013): Neural mechanisms of attentional control in mindfulness meditation. Frontiers in Neuroscience 7, článek 8, 1-11. • Martin, J. R. (1997): Mindfulness: A Proposed Common Factor. Journal of Psychotherapy Integration 7 (4), 291-312. • McAleavey, A. A., Castonguay, L. G. (2015): The process of change in psychotherapy: common and unique factors. In: Gelo, O. C. G., Pritz, A., Rieken, B.: Psychotherapy Research. Vienna, Springer, 293-310. • Mikulas, W. (2011): Mindfulness: Significant common confusions. Mindfulness, 2 (1), 1–7. • Monteiro, L. M., Musten, R. F., Compson, J. (2015): Traditional and Contemporary Mindfulness: Finding the Middle Path in the Tangle of Concerns. Mindfulness 6 (1), 1-13. • Neff, K. (2003): Self-Compassion: An Alternative Conceptualization of a Healthy Attitude Toward Oneself. Self and Identity 2 (2), 85-101. 70
 71. 71. Literatura • Panos, P., Jackson, J., Hasan, O., Panos, A. (2014): Meta-Analysis and Systematic Review Assessing the Efficacy of Dialectical Behavior Therapy (DBT). Research on Social Work Practice 24, 213-223. • Shonin, E., Van Gordon, W., Compare, A., Zangeneh, M., Griffiths, M. D. (2014): Buddhist-derived loving-kindness and compassion meditation for the treatment of psychopathology: A systematic review. Mindfulness, doi:10.1007/s12671-014-0368-1 • Tomasino, B., Chiesa, A., Fabbro, F. (2014): Disentangling the neural mechanisms involved in Hinduism- and Buddhism-related meditations. Brain and Cognition 90, 32–40. • Van Dam, T., Sheppard, S., Forsyth, J., & Earleywine, M. (2011): Self-compassion is a better predictor than mindfulness of symptom severity and quality of life in mixed anxiety and depression. Journal of Anxiety Disorders 25, 123–130. • Vago, D. R., & Silbersweig, D. A. (2012): Self-awareness, self-regulation, and self-transcendence (S- ART): a framework for understanding the neurobiological mechanisms of mindfulness. Frontiers in Human Neuroscience 6, článek 296, 1-30. 71
 72. 72. Konec 72

Notes de l'éditeur

 • 26% of British adults say they practise meditation, although just under half (12%) of these do so rarely;
 • V 35 letech Objevil novou cestu vedoucí k osvobození se od všech forem nepohodlí, frustrací a strastí – nauka
  Na této cestě hraje důležitou roli rozvíjení schopnosti pozorovat velmi speciálním způsobem procesy probíhající ve vlastním těle a mysli.
  Západní psychologie objevila tuto schopnost teprve nedávno - všímavost
 • Uvědomění – obsah (pozornost)
  Všimnutí – proces!!! (všímavost)
  Moudrost - abhidhammické matice

 • Uvědomění – obsah (pozornost) - Všimnutí – proces!!! (všímavost)
  3. Chtivá mysl, zlostná mysl, roztěkaná mysl, soustředěná mysl
  4. představy, záměry, rozhodnutí, pochybnosti, výčitky & the hindrances, the aggregates, the six sense-spheres, the seven factors of awakening, and the Four Noble Truths.
 • Uvědomění – obsah (pozornost) - Všimnutí – proces!!! (všímavost)
  3. Chtivá mysl, zlostná mysl, roztěkaná mysl, soustředěná mysl
  4. představy, záměry, rozhodnutí, pochybnosti, výčitky & the hindrances, the aggregates, the six sense-spheres, the seven factors of awakening, and the Four Noble Truths.
  Je to proces pozorování i schopnost udržovat tento speciální stav mysli, který takovéto pozorování umožňuje
 • Uvědomění – obsah (pozornost) - Všimnutí – proces!!! (všímavost)
 • Bengálský učitel meditace, Insight Meditation Society, Barre M
 • Strávil rok u Mahasi Sayadaw, Zkoumal v Barmě a v Indii skupinu 10 pokročilých meditujících, vč. Dipa Ma, dával jim Rorschacha, popsal transformaci osobnosti
 • Meditace (ani všímavost) není všelék, pro dovedné zvládání života nestačí „jen“ meditovat
  Absence etického tréninku v MB přístupech (respekt, laskavost, štědrost…)

 • Dána – síla – bhávaná
  Síla – samádhi - paňňá
 • Nedoceňování možností meditace (redukcionismus) - vipassaná je jen další psychoterapeutická technika…
  Přeceňování možností meditace (elevacionismus) - vipassaná může nahradit psychoterapii…

 • Meditace (ani všímavost) není všelék, pro dovedné zvládání života nestačí „jen“ meditovat
 • Matice - Lze je charakterizovat jako vzorce, klíče nebo katalogy, které studentům abhidhammy umožňují třídit (klasifikovat) veškeré fenomény vnitřního i vnějšího světa, kterých si dokáží všimnout. Strukturální matice přitom zachycují především uspořádání jevů, procedurální matice pak jejich vzájemnou podmíněnost. Účel matic je praktický – mají napomoci k vhledu do podstaty psychických a materiálních jevů a k dosažení moudrosti a svobody od utrpení.
 • Nový hit!!! :-)
  Soucit je bližší každodennímu životu, má velkou budoucnost
  X obranné mechanismy
 • Konference Mind and Life od roku 1987. Smyslové vjemy from the outside world— mohou měnit strukturu mozku. Může takové změny způsobovat i čistě mentální aktivita – například záměrné volní úsilí nebo soustředění, pozornost?
 • EEG, Pozitronová emisní tomografie, (funkční) magnetické rezonance, morfometrie založená na voxelech, výpočetní tomografie
 • Kritika - Silvie Kotherová, Ústav religionistiky, FF MU
 • Ricard 2007 Happiness: A Guide to Developing Life's Most Important Skill

×