Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Växjö bilder gamla bilder 1918 - 1939

482 vues

Publié le

1918-1939

Publié dans : Art & Photos
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Växjö bilder gamla bilder 1918 - 1939

 1. 1. Jan-Erik Hyllén
 2. 2. Första världskriget började den 28 juli 1914 .Slutade den 11 november 1918
 3. 3. Spanska sjukan – värsta farsoten sedan Digerdöden I Sverige dog ca 37.000 Människor
 4. 4. Största humantära Katastrofen Ett av dödens epicentrum låg i fånglägret i Dragsvik, där svält, sjukdomar och våld lade omkring 3 500 människor i en massgrav. Nära 1 000 barn dog i fångläger efter inbördeskriget .Det fanns till och med spädbarn i fånglägren. Barnfångar fanns på över 20 orter Finska inbördeskriget ägde rum under januari-maj 1918 Vid Finlands frigörelse från Ryssland dog 35 000
 5. 5. Röda gardets manskapsförläggning i Helsingfors brinner. Finska inbördeskriget, väpnad kamp mellan borgerliga ”vita” och socialistiska ”röda” samhällsgrupper 7 400 rödgardister avrättades och 11 500 avled i fångläger
 6. 6. Riksdagen beslutade om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män den 24 maj 1919
 7. 7. Detta är en ko-tia gavs ut att det var brist på silver
 8. 8. Flygpost
 9. 9. 1927 första Volvobilen ÖV4, även kallad Jakob
 10. 10. HELSINGBORG
 11. 11. Helsingborgs Gummifabriks AB, var under större delen av 1900-talet stadens i särklass största arbetsplats som mest över 3 000 anställda
 12. 12. Arbetare som bär tegel.
 13. 13. Den stora depressionen är en benämning för den ekonomiska kris som drabbade USA efter börskraschen 1929 och som sedan spred sig till många andra länder runt om i världen under. När krisen var som värst 1932, fanns det 14 miljoner arbetslösa
 14. 14. 1922–1923 drabbades Tyskland av så kallad hyperinflation, som man anser vara den värsta någonsin
 15. 15. Världsdepressionen når Sverige. I Ådalen, där det råder konflikt på arbetsmarknaden, utbryter våldsamma kravaller 1931.Fem personer skjuts ihjäl av militär, den blodigaste incidenten i svensk arbetarhistoria. ÅDALEN 1931
 16. 16. Gatusten som staten beställde för att lindra den höga arbetslösheten
 17. 17. Statare - För mat och husrum fick män och kvinnor slita tolv timmar om dagen
 18. 18. Den 12 oktober 1944 avskaffades det mer än 150- åriga statarsystemet inom jordbruket. STATARE
 19. 19. HELSINGBORG
 20. 20. Trångboddheten var långt in på 1900-talet större i Sverige än i något annat Europeiskt land. hyrorna var också höga någon hyresreglering fanns inte
 21. 21. Trångbott på 1920-30 talet
 22. 22. Tuberkulos - 1800-talets värsta farsot När farsoten vid 1800-talets mitt var som värst i Europa tog den omkring fyra miljoner liv varje år. I sverige1930-talet dog årligen nära 8.000 personer pr år i lungtuberkulos TBC
 23. 23. På 1930-talet var bortåt hälften av alla svenska kor infekterade i TBC. I mitten på 1930-talet började man pastörisera mjölken i Sverige (dvs. den värmebehandlades), vilket minskade spridningen av tuberkulos från kor. Sedan 1958 alla kor "reaktionsfria" i Sverige, dvs. fria från sjukdomen.
 24. 24. Polio, eller barnförlamning som sjukdomen också kallats, var under den första halvan av 1900-talet en mycket vanlig sjukdom i Sverige. I närmare 60 år var poliosjuka Dianne Odell, 61, från Tennessee instängd i en järnlunga. POLIO
 25. 25. Göteborgsk radiobil fullt utrustad med radio 1938
 26. 26. Radiolyssnare på 1930-talet
 27. 27. 1936–1939 Inbördeskriget i Spanien bröt ut i juli 1936 efter stora regionala och sociala konflikter inom landet. Striderna stod mellan nationalistiska rebeller, ledda av general Francisco Franco, och den sittande republikanska regeringen. Franco fick starkt militärt stöd av Tyskland och Italien. Inbördeskriget tog slut den 1 april 1939. Nationalisterna hade vunnit och general Franco blev diktator. Omkring en miljon människor hade dödats eller flytt från landet. Franco behöll makten i Spanien fram till sin död 1975.
 28. 28. Svenska Nazister
 29. 29. 1935
 30. 30. Fred 8 Maj 1945
 31. 31. EUROPA efter kriget
 32. 32. USA efter kriget
 33. 33. Koreakriget 1950 - ett oavslutat krig De två koreanska staterna är, formellt sett, fortfarande i krig sedan Koreakriget 1950-53, Det har aldrig skrevs något fredsavtal. Det som råder är vapenstillestånd IRAK 2003-2011 Den 20 mars 2003 inleddes invasionen av Irak med USA Saddam Hussein avrättades 30 december 2006. Fler amerikanska soldater skickades till Irak och 2009 fanns 142.000 på plats i landet. USA skall lämna 2011. Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget och Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden Amerikanska trupper gick in för att hindra kommunsimen från att sprida sig. Kriget blev USA:s största misslyckade krigsoperation. April 1975 står Nordvietnams armé vid huvudstaden Saigon SLUT

×