Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Trender sosiale medier 2012, forelesing BI Trondheim 17.11.2011

3 424 vues

Publié le

1. Hva trender er og hvordan forutse dem.
2. Trender innen sosiale medier 2012

Publié dans : Technologie
 • Soyez le premier à commenter

Trender sosiale medier 2012, forelesing BI Trondheim 17.11.2011

 1. 1. Trender sosiale medier 2012Forelesing ELE3707 Sosiale medier,BI Trondheim, 17. november 2011Jannicke Husevåg, HK Reklamebyrå AS, www.h-k.no
 2. 2. Jannicke Husevågkonsulent digitale medier, HK Reklamebyrå ASE-post: jannicke@h-k.nohttp://www.twitter.com/husevaghttp://www.linkedin.com/in/husevaghttp://www.slideshare.net/janhuhttp://www.facebook.com/jannicke.husevag
 3. 3. Mål for forelesingen• Studentene skal få forståelse for hva en trend er, og hvordan man kan forutse tendenser og spå trender.• Studentene skal få innsikt i sannsynlige utviklingstrekk innen sosiale medier.
 4. 4. Agenda • Kort om trender – Definisjon – Hvordan forutse og spå trender? – Bør man følge trender eller ikke? • Trender sosiale medier 2011-2012-2013: – Generelle utviklingstrekk – Teknologiske muligheter og føringer – Utfordringer og mulige løsninger – 10 viktigste trendene innen sosiale medier i 2012jannicke@h-k.no www.twitter.com/husevag www.h-k.no
 5. 5. Relevant pensum• Technology Adoption Life Cycle, http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_adoption_lifecycle• Diffusion of innovations, http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_of_innovations• History of Social Media (1995-2010), TheAndyGreenhaw, YouTube-video 27. April 2010 http://www.youtube.com/watch?v=PuebaqkEumU• The Future of Social Media: 38 Experts Share Their Predictions for 2012, Bryan Rice, 1. november 2011 http://www.business2community.com/social-media/the-future-of-social-media-38-experts-share- their-predictions-for-2012-085874• Social media trends, videopresentasjon av Pete Cashmore fra Mashable.com, 11.november 2011 http://www.dreamgrow.com/social-media-trends-2012-pete-cashmore-video/• Six ways to save the Internet, TED Talks, Roger McNamee, filmet mars 2011, http://www.ted.com/talks/roger_mcnamee_six_ways_to_save_the_internet.html• Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2012, undersøkelse presentert 18. oktober 2011 http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1826214• Social Media – 4 Trends to Watch in 2012, Beerly Macy, 29 oktober 2011 http://www.huffingtonpost.com/beverly-macy/social-media-business_b_1065400.html?ref=tw• 23 incredible new technologies you’ll see by 2021, Jason Wire, 17. oktober 2011 http://matadornetwork.com/life/24-incredible-new-technologies-youll-see-by-2021/
 6. 6. #1 Kort om trender
 7. 7. Trender – definisjonerTrend:• Langtidstendensen i en utvikling, hovedretning; mote, moderne stil. (Store Norske Leksikon)• The general direction in which something tends to move. A general tendency or inclination. See synonyms at tendency. (Answers.com) CC: sofiabracho02, FlickrTrendsetter:• Person who starts (or follows early) a fashion or technology trend before most people (Wikipedia)Markedstrend:• Innen finansmarkeder hovedretningen for den økonomiske utviklingen. Den kan klassifiseres som primær trend, sekundær trend (i en kort periode), eller sekulær trend (i lang tid). Kilde: NA24blogg, juni 2009 jannicke@h-k.no www.twitter.com/husevag www.h-k.no
 8. 8. Hvordan spå trender?• Historisk utvikling og statistikk (projeksjon og prognoser)• Sammenligne med nærliggende case• Identifisere tendenser (lytte) Hva vil sannsynligvis• Definere komme til å skje utfordringer/problemstillinger, som videre? det evt finnes tekniske løsninger for• Se på hvilke teknologiske muligheter som ikke er fullt ut utnyttet• Spørreundersøkelser: Spør folk om fremtidsplaner.• Lytte til bransjen/eksperter.jannicke@h-k.no www.twitter.com/husevag www.h-k.no
 9. 9. Webstatistikk Finn.no, labs.finn.no, 02.08.2010
 10. 10. Variabler som påvirker• Generelle samfunnstrender - Miljøfokus - Fra individualisme til kollektivisme/dugnad (crowdsourcing) - Globalisering - Finanskrise - Teknologiutvikling; eks bredbåndsutbygging• Nasjonale trekk - Janteloven - Utdanningsnivå - Lovverk - Etc.jannicke@h-k.no www.twitter.com/husevag www.h-k.no
 11. 11. Når kan man kalle det en trend? Technology Adoption Life CycleTeorien opprinnelig utviklet for å identifisere kjøps-mønster blant maisprodusenter i USA:«The Diffusion Process», Bohlen, Joe M.; Beal, George M. (May 1957)http://en.wikipedia.org/wiki/Technology_adoption_lifecycle• Innovators - had larger farms, were more educated, more prosperous and more risk-oriented• Early adopters - younger, more educated, tended to be community leaders• Early majority - more conservative but open to new ideas, active in community and influence to neighbours• Late majority - older, less educated, fairly conservative and less socially active• Laggards - very conservative, had small farms and capital, oldest and least educatedBrukes til å forklare hvordan nye ideer og teknologier sprees (tas I bruk) i ulike kulturer.
 12. 12. Eksempel: Bruk av Facebook i NorgeAntall nordmenn som er ukentlig eller oftere på Facebook: Q1 2008: Q1 2010: 31 % 61 %Kilde: TNS Gallup, Interbuss Q1 2010jannicke@h-k.no www.twitter.com/husevag www.h-k.no
 13. 13. Det handler om• Teknologiske muligheter: – Utvikling (innnovasjon i teknologi, forr.modeller, og brukergrensesnitt/design) – Utbredelse (tilgang, pris)• Anvendelse – Kompetanse om/kjennskap til – Se nytteverdi – Spredning
 14. 14. Lang modningsprosess fra teknologien ertilgjengelig til den er fullt utnyttet og inkorporerti folks hverdagsliv.
 15. 15. Hvilke kanaler og verktøy blir populære i 2012? Se på endringer over tid (statistikk). + Mange uvisse faktorer: Spå ut i fra erfaringer med modningstid i markedet, nye funksjoner i verktøyene, innovasjonsgrad /villighet, m.m.Kilde: http://www.halogen.no/om-halogen/publikasjoner/undersokelser/bruk-av-sosiale-medier/
 16. 16. Fordeler og ulemper med å følge trender Fordeler og ulemper ved å være førstemann ut (innovators/early adopters): • Blanke ark - ingen forventninger. Lov å leke og gjøre feil. • Oppmerksomhet • Barnesykdommer • Usikkerhet mht kost-nytte/resultat. • Krever ressurser å teste/prøve ut – ingen oppskrifter å følge. Fordel ved å følge med (early majority): • Slipper barnesykdommene, men får ikke like stor oppmerksomhet. • Kan lære av andre. Ulempe ved å være treig (late majority/laggards): • Du drukner i mengden. • Du kan lære av andre, og muligens også bare kopiere løsninger.jannicke@h-k.no www.twitter.com/husevag www.h-k.no
 17. 17. #2 Trender sosiale medier 2012
 18. 18. Trender 2011-2012-2013• Generelle utviklingstrekk• Hvilke tekniske muligheter er ikke fullt utnyttet? – Nye tekniske muligheter – Spredning og modning i bruk av eksisterende• Hvilke utfordringer/problemstillinger står vi overfor som kan løses med ny teknologi eller nye bruksmåter?• Hvilke statistiske tendenser ser vi?• Hva tror bransjen/ekspertene?
 19. 19. GENERELLE UTVIKLINGSTREKK
 20. 20. Slide fra foredrag september 2010:• 2008 2010 2012 Arbeidsverktøy Mer differensiert/ Privat leketøy• Hva kan man bruke det til? bedrifter integrert•• Kreativ bruk/testing• Personlig identitets-• og relasjonsbygging Hvordan gjøre det effektivt Hvordan håndtere et mettet• Dugnadsbasert og lønnsomt? marked og spam?• Push-markedsføring Strategi og retningslinjer Flerkanalstrategi• Dialogansvarlige Personlige merkevare (på vegne av bedriften) ambassadører Dedikerte ressurspersoner Integrert i organisasjon/ tjenestetilbud Pull-markedsføring Relasjonsmarkedsføring
 21. 21. 2006-2009: Leketøy – Social media – Web 1.0 2010-2012: Arbeidsverktøy – Social business – Web 2.0 2013-2015:Allstedsnærverende – Social context – Web 3.0
 22. 22. TEKNISKE MULIGHETER OG FØRINGER
 23. 23. Cloud computing 2011-2012: The Cloud goes social? CC: BasicGov, Flickr
 24. 24. HTML 5:kompabilitet og embedded multimedia
 25. 25. Nye typer mobiler, tablets, ePapir?
 26. 26. NFC: Near Field Communication Teknologi som muliggjør trådløs mobil betaling (sveipe over)
 27. 27. UTFORDRINGER OG MULIGE LØSNINGER
 28. 28. Utfordringer Mulige løsninger Information overflow Informasjonsfiltrering; bedre søk og verktøy Mettet marked – alle er på Bedrifter må tenke mer på hvordan engasjere Facebook nå Folk gir mer blaffen i privatlivet? Personvern Mange verktøy og utfordringer HTML5 og mer sømløse integreringsmuligheter knyttet til kompabilitet Diskurs mellom de som Nye forretningsmodeller produserer innhold og de som publiserer/distribuerer innhold: Hvem tjener på hva? Mer fokus på overvåking og analyser Mer fokus på det kommersielle bitene av Usikkerhet rundt ROI (return- sosiale medier (social business) on-investment)jannicke@h-k.no www.twitter.com/husevag www.h-k.no
 29. 29. MINE SPÅDOMMER:DE 10 VIKTIGSTE TRENDENE INNENSOSIALE MEDIER I 2012
 30. 30. TREND #1 – Bedre informasjonsfiltrering CC: verbeeldingskr8, Flickr
 31. 31. Kuratorer • Information overflow = behov for å sortere ut relevant informasjon • Kurator: plukker ut kunstobjekter til utstillinger ut i fra tema • Kuratorer i sosiale medier: bloggere, journalister, fagper soner på Twitter, etc. CC: Oliver Hiltburner, FLickr
 32. 32. Aggregatorerweb site or computer software that aggregates a specific type ofinformation from multiple online sources (Wikipedia).
 33. 33. Mer nisjekommunikasjonjfr Long Tail prinsippet: http://en.wikipedia.org/wiki/Long_Tail_Theory
 34. 34. TREND #2 – Overvåking og analyse CC: IceNineJon, Flickr
 35. 35. Verktøy for analyserØkende krav om å vise til resultater – krav om bedre analyser og målinger.
 36. 36. TREND #3 Apps – til alt, overalt CC: Bart Clayes, Flickr
 37. 37. Trend #4 - Sømløshet
 38. 38. Kobling mot nettsider og CMS
 39. 39. Online kombinert med offline
 40. 40. En del av på fysiske samlingerKilde: http://www.scottberkun.com/blog/2009/the-challenge-of-visible-twitter-at-conferences/
 41. 41. Fra fysisk til digital CC: Elizabeth Thompson, Flickr © Copyright: HK
 42. 42. Social TVTwitterdiskusjoner i TV-studio, avstemminger, diskutere med venner, etc.Kilde: http://talentmechanic.wordpress.com/2011/10/14/why-social-radio-is-easier-than-social-tv/
 43. 43. TREND #5 - Social shoppingSocial shopping is a method of e-commercewhere shoppers friends become involved in theshopping experience. Social shopping attemptsuse technology to mimic the social interactionsfound in physical malls and stores.- Wikipediajannicke@h-k.no www.twitter.com/husevag www.h-k.no
 44. 44. Grupperabatter
 45. 45. Social shopping sites
 46. 46. TREND #6 Mobil betaling og registrering
 47. 47. TREND #7– lokasjonsbasert og kontekst
 48. 48. TREND #8 – Sanntid • Facebook chat og timeline • Krav til mer sanntidsrespons med bruk av lytte- /overvåkingsverktøy • Mer sanntidsfokus (her og nå) med bruk av lokajonsbaserte tjenester.
 49. 49. TREND #9 – mindre private, personverndebattKilde: http://www.slideshare.net/TMTYL/social-media-2012-master
 50. 50. Trend #10 – Dugnad og demokrati • (For)brukermakt • Opprop • Demokrati/politikk
 51. 51. Crowdsourcing
 52. 52. Sosiale kooperativ?«I think there will be more pressure from socialmedia users to ask for a share of the revenue.Chime.in a new social platform is promising to shareadvertising revenue with its users. YouTube isalready sharing revenue with prolific users.»- Manny Otiko, VP, Desmond & Louis
 53. 53. Oppsummert – 10 trender 20121. Informasjonsfiltrering kuratorer, aggregatorer, dashboards, nisjekommunikasjon2. Overvåking og analyse økte krav til måling og resultater3. Apps til alt, overalt i bilen, i skoen, på mobilen, til spill, til business4. Sømløshet flerkanalstrategi, kompabilitet, integrering, frictionless sharing, social TV5. Social shopping kuponger, deals, social shopping sites, ratings6. Mobil betaling og registrering mobile billetter, kuponger, NFC-betaling/mobilt kredittkort7. Kontekstfokus og bruk av lokasjonsbaserte tjenester informasjon og tilbud der du er8. Sanntidsrespons Større krav til respons, mer lytting, FB timeline, sanntid i søk9. Mindre private/mer åpenhet personverndebatt10. Dugnad og demokrati politiske opprop, forbrukermakt, kooperativ tankegangjannicke@h-k.no www.twitter.com/husevag www.h-k.no
 54. 54. CC: mikecogh, Questions x 4 Flickr
 55. 55. CC: walknboston, Flickr
 56. 56. TUSEN TAKK FOR MEG! LYKKE TIL PÅ EKSAMEN!jannicke@h-k.no www.twitter.com/husevag www.h-k.no
 57. 57. www.h-k.no

×