Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
2017.gada budžeta projekts
1
Izdevumi 221.95 milj. euro
Dotācija 91.4%
Pamatfunkciju īstenošana
218 milj. euro
ES politiku...
1. Uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju
veicinošās tiesiskās vides nodrošināšana
2. Iekšējās drošības stiprināšana
3...
3
Uzņēmējdarbības attīstību un
konkurētspēju stimulējošas tiesiskās vides
nodrošināšana
Tiesu politika
Efektīvs un uztica...
4
Krimināltiesību politika
Mazināti noziedzīgas uzvedības riski brīvības
atņemšanas soda izpildes laikā un pēc tā izcieša...
5
Bērnu tiesību aizsardzība
 Uzturlīdzekļi
Aizsargātas bērnu intereses, nodrošinot
bērnus ar uzturlīdzekļiem gadījumos,
k...
6
Komerctiesību politikas
īstenošana
Maksātnespējas procesa administratoru profesijas
reforma. Pastiprināta valsts uzraud...
7
Pārējās budžeta programmas
 Nekustamā īpašuma tiesību politikas
īstenošana
Budžets 14.1 milj.
 Konstitucionālo tiesību...
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts
«Justīcijas attīstībai»
2017. gada finansējums 3 117 762 euro
Plānotie pasākumi
 Vei...
9
2017-2019. gada budžeta ietvara
likumprojektā ietvertais finansējums
 Tiesnešu atalgojuma palielināšanai no 2018.gada p...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Tieslietu ministrijas budžets 2017

428 vues

Publié le

Pārskats par Tieslietu ministrijas budžetu 2017. gadā.
Atbalstot 2.lasījuma priekšlikumus, atsevišķi skaitļi nedaudz mainīsies.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Tieslietu ministrijas budžets 2017

 1. 1. 2017.gada budžeta projekts 1 Izdevumi 221.95 milj. euro Dotācija 91.4% Pamatfunkciju īstenošana 218 milj. euro ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošana 3.9 milj. euro Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 8.6% Budžeta izmaiņas pret 2016.gadu + 35 milj. euro (+18,7%)
 2. 2. 1. Uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju veicinošās tiesiskās vides nodrošināšana 2. Iekšējās drošības stiprināšana 3. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un ēnu ekonomikas mazināšana 4. Bērnu tiesību aizsardzība 2 Tieslietu ministrijas prioritātes
 3. 3. 3 Uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju stimulējošas tiesiskās vides nodrošināšana Tiesu politika Efektīvs un uzticams tiesas process, nodrošinot lietu izskatīšanas termiņu saīsināšanu un noslodzes mazināšanu tiesās, stiprinot tiesu neatkarību, tai skaitā palielinot darbinieku atalgojumu. Budžets 62 milj. Pret 2016.gadu + 4,72 milj. (8,2%) Būtiskākais palielinājums: • Tiesu darbinieku mēnešalgu paaugstināšanai 3 760 618 euro. 1529 rajona, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu darbiniekiem atalgojuma pieaugums vidēji 180 euro (bruto) mēnesī • Minimālās algas celšanai un zemāko algu izlīdzināšanai 321 479 euro Iestādes: Tiesas, Tiesu administrācija, Juridiskās palīdzības administrācija, Valsts tiesu ekspertīžu birojs
 4. 4. 4 Krimināltiesību politika Mazināti noziedzīgas uzvedības riski brīvības atņemšanas soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas. Brīvības atņemšanas soda izpilde ir moderna un droša, tai skaitā efektivizējot kriminālsodu izpildi, modernizējot cietumu infrastruktūru un paaugstinot soda izpildes iestāžu personāla kapacitāti Budžets 74,1 milj. Pret 2016.gadu +19.7 milj. (36,2%) Būtiskākais palielinājums: • jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanai Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm 4 260 818 euro. 2 336 amatpersonām ar speciālo dienesta pakāpi atalgojuma pieaugums vidēji 123 euro (bruto) mēnesī. • probācijas darbinieku atalgojuma palielinājums 472 950 euro. 400 darbiniekiem atalgojuma pieaugums vidēji 90 euro (bruto) mēnesī. • jaunā cietuma būvniecībai Liepājā 13 654 067 euro kopā 2017.gadam 14 837 464 euro. 20.09.2016. izsniegta būvatļauja. Kopējais būvniecībai paredzētais finansējums 2017.-2019.gadam 74 597 796 euro, kopējais projektam plānotais finansējums 78 163 552 euro Iekšējās drošības stiprināšana Iestādes: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests
 5. 5. 5 Bērnu tiesību aizsardzība  Uzturlīdzekļi Aizsargātas bērnu intereses, nodrošinot bērnus ar uzturlīdzekļiem gadījumos, kad vecāki nepilda ar likumu uzlikto pienākumu un nenodrošina bērnam uzturlīdzekļus Budžets 40,2 milj. Pret 2016.gadu + 6,5 milj. (19,3%) Būtiskākais palielinājums: • Uzturlīdzekļu izmaksām saistībā ar bērnu skaita, kuri saņem uzturlīdzekļus, pieaugumu un minimālās algas pieaugumu 6 513 795 euro Iestāde: Uzturlīdzekļu garantiju fonds Administrācija 0,55 milj. Fonds 39,65 milj. Minimālā alga 380 euro:  bērnam no piedzimšanas līdz 7 gadu vecumam 95 euro (25 %);  bērnam no 7 gadu vecuma līdz 18 (21) gadu vecuma sasniegšanai 114 euro (30 %) 2,000,000 2,200,000 2,400,000 2,600,000 2,800,000 3,000,000 3,200,000 3,400,000 3,600,000 3,800,000 2013.gads 2014.gads 2015.gads 2016.gads* Regresa kārtībā atgūtie uzturlīdzekļi *-prognoze
 6. 6. 6 Komerctiesību politikas īstenošana Maksātnespējas procesa administratoru profesijas reforma. Pastiprināta valsts uzraudzība, paplašinot pilnvaras Maksātnespējas administrācijai, izveidota risku vadības sistēma Uzņēmumu reģistrā Iestādes: Uzņēmumu reģistrs, Maksātnespējas administrācija Budžets 6,5 milj. Pret 2016.gadu +0.2 milj. Palielinājums: • Uzņēmumu reģistra zemāko mēneša darba algu izlīdzināšanai – 17 800 euro • Risku vadības sistēmas ieviešanai un uzturēšanai 76 595 euro • līdzekļu pārdale URVN ietvaros Maksātnespējas administrācijas kapacitātes stiprināšanai - 358 013 euro Ļauj paaugstināt atalgojumu līdz pat 100 % no amatalgu kategorijā paredzētās «šķēres», mazinot biežo darbinieku mainību. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un ēnu ekonomikas mazināšana
 7. 7. 7 Pārējās budžeta programmas  Nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana Budžets 14.1 milj.  Konstitucionālo tiesību politikas īstenošana Budžets 1.6 milj. Iestādes: Valsts valodas centrs, Datu valsts inspekcija Iestāde: Valsts zemes dienests  Satversmes aizsardzība Budžets 13.1 milj. Iestāde: Satversmes aizsardzības birojs  Nozaru vadība un politikas plānošana Budžets 6.4 milj.
 8. 8. Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekts «Justīcijas attīstībai» 2017. gada finansējums 3 117 762 euro Plānotie pasākumi  Veikt visaptverošu tieslietu sistēmas novērtējumu. Projekta ilgums 2016.gads 2022.gads  Apmācīt vairāk nekā 12 tūkstošus tiesu sistēmas darbinieku un tiesu sistēmai piederīgu personu.  Izstrādāt virkni tiesu sistēmā noderīgu informatīvo materiālu.  Projekta kopējais finansējums – vairāk nekā 11 milj. euro ESF 85% , valsts 15%
 9. 9. 9 2017-2019. gada budžeta ietvara likumprojektā ietvertais finansējums  Tiesnešu atalgojuma palielināšanai no 2018.gada papildus 3 635 545 euro Mēnešalgu paredzēts noteikt CSP oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, piemērojot koeficientu 3,27. Koeficients 3,27 atbilst starpinstitūciju darba grupas izstrādātajam risinājuma variantam, kas paredz tiesneša mēnešalgu pietuvināt izpildvaras iestāžu struktūrvienību vadītāju vidējai atlīdzībai 2014.gadā. Paredzēta pakāpeniska ieviešana trijos gados – 2018.gadā 70%, 2019.gadā 85%, 2020.gadā 100% Ietvarā ietverts finansējums 1. posmam Rajona (pilsētas) tiesas tiesnesis - amatalga 1647 euro  2018.gadā 1 941 euro  2019.gadā 2 485 euro  2020.gadā 3084 euro

×