Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sokol 2010

613 vues

Publié le

Publié dans : Art & Photos
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Sokol 2010

 1. 1. T. J. Sokol Nasavrky v roce 2010
 2. 2. 16. SOKOLSKÝ PLES 29. ledna 2010
 3. 3. Poslední sezona nasavrckého lyţařského areálu
 4. 4. VALNÁ HROMADA12. února 2010
 5. 5. VOLEJBALOVÝ TURNAJO pohár hejtmana Pardubického kraje 20. března 2010
 6. 6. JARNÍ BRIGÁDA 10. 4. 2010
 7. 7. 100. výročí zaloţení T.J. Sokol Slatiňany24. dubna 2010
 8. 8. 35. MALÁ CENA NASAVRK 8. května 2010
 9. 9. O POHÁR STAROSTY- soutěţ v poţárním útoku 29. května 2010
 10. 10. STĚHOVÁNÍ VOLEJBALOVÝCH BUNĚK 5. června 2010
 11. 11. TURISTICKÝ VEJŠLAP 5. června 2010
 12. 12. 11. MANATRMAN 19. června 2010
 13. 13. VOLEJBALOVÝ TURNAJ26. - 28. června 2010 POBĚŢOVICE
 14. 14. SÁZAVA 2010 červenec
 15. 15. VOLEJBALOVÝ TURNAJ SVOBODNÉ – VDANÉ, ŢENATÍ - SVOBODNÍ 10. července 2010
 16. 16. BRIGÁDA – ÚKLID HOSPODY 27. července 2010
 17. 17. VOLEJBALOVÝ TURNAJ Včelákov 21. srpna 2010
 18. 18. soKOLNÍ výlet na Seč 28. srpna 2010
 19. 19. 1. Petanque turnaj v Nasavrkách 4. září 2010
 20. 20. POSVÍCENSKÉ POSEZENÍ 6. září 2010
 21. 21. SOKOLENÍ 2010 25. září 2010
 22. 22. PODZIMNÍ VEJŠLAP 10. října 2010
 23. 23. MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 22. října 2010
 24. 24. Výročí vzniku ČR 28. října 2010
 25. 25. MIKULÁŠKÝ KARNEVAL5. prosince 2010
 26. 26. 3. VÁNOČNÍ VEJŠLAP 26. prosince 2010
 27. 27. VÁNOČNÍ TURNAJ DVOJIC 30. prosince 2010
 28. 28. Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areáluProjekt spolufinancován z Regionálního OP NUTS II Severovýchod
 29. 29. Den otevřených dveří 13. března 2010
 30. 30. březen
 31. 31. duben
 32. 32. duben
 33. 33. duben
 34. 34. květen
 35. 35. květen
 36. 36. květen
 37. 37. červen
 38. 38. červen
 39. 39. září- prohlídka pro zastupitele
 40. 40. září - prohlídka pro cvičitele
 41. 41. září
 42. 42. září
 43. 43. říjen- prohlídka pro Senior klub
 44. 44. říjen
 45. 45. listopad
 46. 46. prosinec
 47. 47. Od listopadu oţívá sokolovna cvičením jóga lezení
 48. 48. posilovna
 49. 49. pilatesflorbal
 50. 50. zumba cvičení ţensebeobrana
 51. 51. Průměrná týdenní účast na cvičeních v sokolovně: před rekonstrukcí (III/2009): 140 cvičenců (16 cvičení za týden) po rekonstrukci (II/2011): 330 (26 cvičení za týden) = nárůst o 135 % do cvičení se aktivně zapojuje 23 cvičitelů DĚKUJEME !! JEN TAK DÁL!
 52. 52. Děkuji za pozornost! Předsletovému roku 2011 a nasavrcké sokolovně NA ZDAR! Při vzniku této prezentace nebylo ublíţeno ţádnému sokolíkovi.Všem, kdo se na fotkách neviděli, se omlouvám a příští rok to napravíme: - vy budete na sokolských akcích a my budeme fotit a fotit a … Autoři fotografií: Láďa Ţ., Jitka P., Ondřej P., Jana Ţ., Radek B., David P. Zdeněk D., Martin „Čang“ S., Roman M. ... a další neznámí autoři a autorky  prezentaci vyrobil v únoru 2011 O.Pavlík, jednatel T.J.

×