Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Oppstartssamling 23offting hedmark og oppland

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 19 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Oppstartssamling 23offting hedmark og oppland (20)

Plus par Jannicke Røgler (20)

Publicité

Plus récents (20)

Oppstartssamling 23offting hedmark og oppland

 1. 1. Velkommen til Samling i Hedmark og Oppland Lillehammer 26. oktober 2017 Jannicke Røgler, rådgiver, Buskerud fylkesbibliotek Slideshare.net/janniro
 2. 2. Program for dagen, del 1 09.30: Rundstykker kaffe/te. 10.00: Kursstart 23 offentlige ting. 12.15: Lunsj, kake og kaffe. 15.00: Kursslutt for del 1. Vi sees igjen 16. november for del 2.
 3. 3. Hvilke forventninger har du til kurset?
 4. 4. 23 ting om…
 5. 5. Målet med kurset: • Utforske og lære om de viktigste digitale offentlige tjenestene • Bli bedre i stand til å veilede publikum i bruk av tjenestene • Utforske en ny måte å lære på
 6. 6. Digitalt førstevalg i det offentlige siden 2012 Nettbaserte tjenester er hovedregelen for kommunikasjon med det offentlige.
 7. 7. Bakgrunn for kurset • Digidel 2017 og Digihjelpen • KS og KMD som pådrivere • Bibliotekansatte trenger mer kunnskap for å veilede i offentlige digitale tjenester
 8. 8. Hvem strever digitalt? Mange måter å beregne dette på, men vi vet: Eldre over 65 år De utenfor arbeidslivet bl.a. trygdede/hjemmeværende 1. generasjons innvandrere fra ikke-vestlige land Mennesker med ulike nedsatte funksjonsevner Andre svake brukere (f. eks ungdom) (Kilder: SIFO og Norsk mediebarometer)
 9. 9. God digital kompetanse kan bidra til: • Informerte valg (deltakelse i demokratiet) • Ivaretagelse av plikter og rettigheter • Sikker kommunikasjon for å ivareta sensitiv informasjon • Bruke av digitale tjenester i kommunikasjonen med det offentlige • Mestringsfølelse • Bruk av helse- og velferdsteknologi
 10. 10. Digihjelpen – kommunale veiledningstilbud • Videreføring av Digidel 2017 • Avtale mellom KS og KMD • Utvikling av kommunale veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse • Kartlegging av eksisterende tjenester sendes til alle kommuner
 11. 11. Mål: Den digitale borger på nivå 1-2 Nivå 1 – 2 Digitale ferdigheter på nivå 1 – 2 innebærer at man forholder seg til digital informasjon når det er nødvendig, og tar i bruk enkle digitale verktøy. Man kjenner også til enkle nettvettregler. Nivå 3 Digitale ferdigheter på nivå 3 innebærer at man forholder seg aktivt til digital informasjon og kan bruke informasjonen i nye sammenhenger og situasjoner. Digitale verktøy og tjenester er kjent og blir benyttet. Nivå 4 Digitale ferdigheter på nivå 4 innebærer at man er en reflektert bruker av sammensatte digitale verktøy og tjenester. Produksjon av egen ikt-basert informasjon er tilpasset situasjonen og basert på tidligere erfaring. (Kilde: Kompetanse Norge)
 12. 12. Digitalisering og kompetanse • Formålet med prosjektet er å skape en forståelse for og gi støtte til organisasjonsutvikling og omstilling som følge av digitalisering i kommunene. • – Det er behov for en raskere digitalisering av kommunesektoren, og få på plass gode digitale løsninger som gir en enklere hverdag for innbyggerne, sier Sanner https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-avtale-om-samarbeid-om-digital- kompetanse-i-kommunene/id2569652/
 13. 13. Hva er en digital tjeneste? Difis (Direktorat for forvaltning og IKT) definisjon: - Oppslag i register - Kalkulator ved for eksempel utregning av pensjon - Bestilling av dokumenter - Innbetaling av avgifter og digitale kart
 14. 14. Kanalstrategien til NAV
 15. 15. Kursopplegg •Følge ukesopplegget med moduler •Lese igjennom hver ting •Oppdage og utforske hver ting •Test deg selv
 16. 16. Lykke til! Jannicke.rogler@bfk.no Slideshare.net/janniro

Notes de l'éditeur

 • Hjertelig velkommen
 • Program for dagen
 • Hvilke forventninger har dere til kurset? Kort avklaring
 • Vi satte opp disse målene med kurset da søknaden ble sendt NB:

  Kurset er et ønske om å gi et kompetanseløft for bibliotekansatt, så de er bedre forberedt enn folk flest på de digitale tjenestene som det blir mer og mer av. Vi har valgt ut disse 23 tingene på bakgrunn av innspill fra samarbeidspartnerne i «Nasjonalt program for økt digital kompetanse» og andre. Det er stor variasjon på tjeneste og på hvor digitale de er. For eksempel ligger både kommuner og fylkeskommuner etter i utviklingen. Det kan bety at du finner et skjema på nettsiden som du må printe ut og sende i posten. Et eksempel på tjenester som er langt framme er lånekassa, som er fullelektronisk – også elektronisk signatur.
 • Difis (Direktorat for forvaltning og IKT) definisjon:
  Oppslag i register
  Kalkulator ved for eksempel utregning av pensjon
  Bestilling av dokumenter
  Innbetaling av avgifter og digitale kart

  Regjeringens ambisjoner er høye:
  Offentlig sektor spør deg ikke på nytt om noe den vet
  Du trenger ikke søke om noe du har rett til
  Hvis offentlig sektor trenger informasjon fra deg, skal du kunne gi den digitalt
  Du får svar digitalt
  Du får umiddelbart svar hvis det ikke er behov for bruk av skjønn
  Du kan enkelt få vite hva offentlig sektor vet om deg og hvem som har sett denne informasjonen

  Digitaliseringen kan være en utfordring for personvernet: Kun info som er nødvendig skal hentes inn og den skal være basert på samtykke fra den enkelte. Pluss personopplysninger må kun samles inn til bestemte formål.

×