Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Presentasjon Digidel fybsamling juni 2015

  1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utviklingsseminar 11. og 12. juni 2015 ORGANISERE OG GJENNOMFØRE UTVIKLINGSTILTAK FOR FLERE PARTER DIGIDEL 2017 som eksempel Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek
  2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet2 Programgruppen for digital deltakelse
  3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet3 Norge skal være et av de fremste landene i verden knyttet til antallet innbyggere som deltar digitalt uavhengig av alder, kjønn, bosted, utdanning og yrkesdeltakelse. Visjon Hovedmål Innen utgangen av 2017 skal programmet ha bidratt til en markant nedgang i antallet innbyggere som i dag er svake brukere eller ikke-brukere av internett og digitale verktøy.
  4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet4 Mange aktører – mange muligheter Nasjonalbiblioteket – Norsk Bibliotekforening • Muligheter for fylkesbibliotek: • Prosjektmidler • Kompetanseløft for bibliotekansatte • Kunnskapsdeling • Koordinerende rolle • «Get online week» • Kampanjer og synliggjøring Hva kan vi samarbeide om?
  5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet5 Den digitale borger på nivå 1 Nivå 1 – 2 Digitale ferdigheter på nivå 1 – 2 innebærer at man forholder seg til digital informasjon når det er nødvendig, og tar i bruk enkle digitale verktøy. Man kjenner også til enkle nettvettregler. Nivå 3 Digitale ferdigheter på nivå 3 innebærer at man forholder seg aktivt til digital informasjon og kan bruke informasjonen i nye sammenhenger og situasjoner. Digitale verktøy og tjenester er kjent og blir benyttet. Nivå 4 Digitale ferdigheter på nivå 4 innebærer at man er en reflektert bruker av sammensatte digitale verktøy og tjenester. Produksjon av egen ikt-basert informasjon er tilpasset situasjonen og basert på tidligere erfaring. (Kilde: Vox)
  6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet6 Hvordan skal problemet løses? • Vurdere og dele eksisterende opplæringstiltak og beste praksis- eksempler. • Lage noen felles basismoduler som alle kan benytte. • Samle og dele opplæringsressurser på ett sted. Digidel.no
  7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hvem skal løse problemet? 7 • Kommunale bibliotekene • Seniornett • Kommersielle aktører • Frivillighetssentraler • Røde kors • NAV • Skatteetaten • Bankene • Telekom-selskapene • Ulike innvandrer- organisasjon • Ildsjeler
  8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet8 Kontakt til leder av programmet: stian.lindbol@kmd.dep.no Bibliotekkontakter: Arne Gundersen, NB Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek Lenke til presentasjon: http://bit.ly/1KTsQrJ
Publicité