Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

P 1, zasadnutie výboru oo jds

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
P3, jds v dc po schôdzi
P3, jds v dc po schôdzi
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 14 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité

P 1, zasadnutie výboru oo jds

 1. 1. Okresná organizácia Jednoty Slovenska (OO JDS) vo Vranove nad Topľou Dňa 14. januára 2015 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Okresnej rady JDS vo Vranove nad Topľou v malom salóniku Ms DK
 2. 2. Na úvod zúčastnených zástupcov ZO JDS pozdravila FS z so svojim vystúpením
 3. 3. Členky FS sa okrem spevu predstavili aj vlastnými prácami, ktoré sú svedectvom o ich zručnosti, aj o udržiavaní remeselných tradícií v ich ZO JDS.
 4. 4. Na záver vystúpenia FS bol predseda OO JDS poctený darom od FS
 5. 5. PaeDr. Ján Popaďák, predseda OO JDS Vranov vystúpil s úvodnými informáciami o kontrole uznesení z predchádzajúceho obdobia
 6. 6. Pán Popovič vystúpil so správou RK ako jej predseda. Následne Ing. Kopsová vystúpila s rozborom hospodárenia za 2014 a návrhom finančného rozpočtu na rok 2015
 7. 7. Zástupcovia ZO JDS potom vystúpili s informáciami o zovšeobecnení skúsenosti pri organizovaní podujatí vo svojich ZO JDS
 8. 8. Zástupcovia ZO JDS potom vystúpili s informáciami o zovšeobecnení skúsenosti pri organizovaní podujatí vo svojich ZO JDS
 9. 9. Zástupcovia ZO JDS potom vystúpili s informáciami o zovšeobecnení skúsenosti pri organizovaní podujatí vo svojich ZO JDS
 10. 10. Zástupcovia ZO JDS potom vystúpili s informáciami o zovšeobecnení skúsenosti pri organizovaní podujatí vo svojich ZO JDS
 11. 11. Zástupcovia ZO JDS potom vystúpili s informáciami o zovšeobecnení skúsenosti pri organizovaní podujatí vo svojich ZO JDS
 12. 12. Zástupcovia ZO JDS potom vystúpili s informáciami o zovšeobecnení skúsenosti pri organizovaní podujatí vo svojich ZO JDS
 13. 13. Vystúpenia viacerých predsedov ZO JDS boli inšpiratívne pre ostatných . Následne sa slova ujal pán predseda OO JDS – PaeDr. Ján Popaďák ku ostatným bodom. Hlavným bodom bola organizačná príprava hodnotiacich členských schôdzi ZO JDS a príprava okresného snemu JDS vo Vranove. Pred posledným bodom z jednania rady OO JDS pán predseda OO JDS informoval prítomných o námetoch na činnosti OO JDS pre rok 2015, z ktorých viaceré sa budú realizovať za účasti ZO JDS z regiónu Vranov. Ako býva zvykom, každé zasadnutie sa končí úlohami a určením osôb poverených ich realizáciou.
 14. 14. Pre OO JDS so sídlom vo Vranove nad Topľou spracoval: Ing. Peter Čintala © január 2015

×