11.Velázquez: Las Meninas

Carme Aranda- Mònica Navarro il y a 12 ans

4.Bernini: Apol·lo i Dafne

Carme Aranda- Mònica Navarro il y a 12 ans

Victòria de samotràcia

Fely Lucena il y a 11 ans

Tema 05.2. arte bizantino1

jesus ortiz il y a 12 ans

QUÈ ÉS L'ART ?

Antonio Núñez il y a 11 ans

Ara pacis Augustae

Mercè Bigorra il y a 13 ans

Colosseo

Carme Aranda- Mònica Navarro il y a 14 ans

Maison Carrée

Carme Aranda- Mònica Navarro il y a 14 ans

La pesca

María de la Paz il y a 13 ans

Fitxa 7 guerrers de riace

Julia Valera il y a 9 ans

6.Gerrers De Riace

Carme Aranda- Mònica Navarro il y a 15 ans

3. DORÍFOR. POLÍCLET

Assumpció Granero il y a 9 ans

El Discòbol (Miró)

Carme Aranda- Mònica Navarro il y a 14 ans

Kouros I Kore

Carme Aranda- Mònica Navarro il y a 14 ans

Altar de Zeus a Pèrgam

Carme Aranda- Mònica Navarro il y a 14 ans

7. ERECTÈON

Assumpció Granero il y a 13 ans

6. PARTENÓ

Assumpció Granero il y a 13 ans

Art Grec (Característiques generals)

Carme Aranda- Mònica Navarro il y a 14 ans