Nasyonalismo sa england

12 829 vues

Publié le

Nasyonalismo sa england

 1. 1. MGA DINASTIYA / HARI SA PAG- UNLAD NGNASYONALISMO SA ENGLAND
 2. 2. DINASTIYANGPLANTAGENET
 3. 3. HENRY II (1154 – 1189) Nagtatag ng dinastiyang Plantagenet Nagbago at nagpahusay siya ng mga hukuman at nagtatag ng circuit court o mga hukom na naglalakbay sa mga bayan Pinalakas niya ang English Common Law na nakatulong sa pagkakaisa ng mga mamamayang Ingles
 4. 4. RICHARD I the Lion Hearted(1154 – 1189) Tanyag sa pagiging isa mga pinuno ng Ikatlong Krusada subalit hindi naging
 5. 5. JOHN LACKLAND(1199 – 1216) Dahil sa kanyang mapaniil na pamamahala, nag- alsa ang mga baron sa pamumuno ni Stephen Langdon. Sa takot na mawalan ng korona, napilitan siya lumagda sa
 6. 6. HENRY III (1216 – 1272) Nilabag ang Magna Carta Binihag Itinatag ang Parlamento na may dalawang sangay: House of Lords at House of Commons
 7. 7. EDWARD I (1272 - 1307) 1283, naging bahagi ng England ang Wales 1292, sinakop ang Scotland ngunit natalo at hindi lubos na napayapa Hindi pinagbuti ang relasyon sa France
 8. 8. EDWARD I (1272 - 1307) 1295, tumawag ng Parlamento na kakatawan sa buong bansa; maharlika, Simbaha n at mga karaniwang tao Ang sistema ang naging modelo ng mga sumunod na
 9. 9. EDWARD I (1272 - 1307) Nilimitahan ang kapangyarihan ng hario sa pamamagitan ng pagtanggap sa patakarang pagbubuwis. Sang-ayon na dapat konsultahin ang parlamento sa
 10. 10. EDWARD III (1327 - 1377) Hundred Years’ War (1337 – 1453) dahil sa pag-angkin niya sa trono ng France batay sa kanyang pagiging apo ni Philip the Fair ng France
 11. 11. DINASTIYANG TUDOR
 12. 12. HENRY VIII (1509 - 1547) May titulong Defender of the Faith Pinilit na pagtibayin ng parlamento ang Act of Supremacy na naghiwalay sa Simbahan ng England sa kapangyarihan ng Papa Ang hari ang naging puno ng Simbahang
 13. 13. EDWARD VI (1547 - 1553) Isinulat ni Arsobispo Cranmer ang 39 Articles na kabuuan ng Simbahang Ingles
 14. 14. MARY TUDOR (1553 - 1558) Pinilit ibinalik ang Katolisismo sa England subalit nabigo siya “Bloody Mary” dahil sa pagsunog sa kanya
 15. 15. ELIZABETH I (1558 - 1603) Pinakatanyag na reyna Kapatid sa labas ni Mary Tudor “Ginintuang Panahon ng England” Naging reyna ng karagatan ang England
 16. 16. ELIZABETH I (1558 - 1603) Nagtatag ng mga kolonyang Ingles at Americano Namumukadkad ang panitikang Ingles; Edmund Spencer, William Shakespeare, Ben Johnson, Francis Bacon, Christopher
 17. 17. DINASTIYANG STUART
 18. 18. JAMES I (1603 - 1625) Nagtatag ng dinastiya Jamestown, Virgini a, unang permanenteng pamayanang Ingles sa America (1607) sa kanyang karangalan
 19. 19. JAMES I (1603 - 1625) Dahil sa paninikil sa mga Puritan (pangkat na gustong dalisayin ang Simbahang Anglican), naglayag ang bapor na Mayflower upang dalhin ang mga Pilgrim Father sa bagong pamayanan sa Plymouth, Massachuse tts (1620)
 20. 20. CHARLES I (1625 - 1649) Napilitang pirmahan ang Petition of Rights Puritan revolutiona. Cavalier / Royalist – panig sa harib. Roundhouse / Parliamentarian – panig ni Cromwell Natalo ang mga royalist
 21. 21. CHARLES I (1625 - 1649) Nabihag at pinugatan ng ulo ang hari Naging commonwealth ang England sa pamumuno ni Cromwell na tinawag na Lord Protector
 22. 22. CHARLES II (1660 - 1685) Pinagtibay ang Habeas Corpus Act na nagbigay – proteksyon sa mga tao laban sa pagkabilanggo nang walang paglilitis.
 23. 23. CHARLES II (1660 - 1685) Itinatag ang WHIGS (partido liberal ngayon) na katig sa pagbibigay ng kapangyarihan sa Parlamento at sa karapatang ng mga mamamayan at ang TORIES (konserbatibo)
 24. 24. JAMES II (1685 - 1688) Naganap ang Bloodless or Glorious Revolution dahil sa pagtanggo ng mga Ingles sa paghahari ng isang Katoliko
 25. 25. MARY at WILLIAM ng ORANGE(1689 - 1702) Joint monarchy Sa parlamento, hindi sa hari o reynamay pananagutan ang Gabinete
 26. 26. ANNE (1702 - 1714) Act of Union, batas na nagsanib sa England at Scotland at tinawag na Great Britain sa partidong nakararami sa parlamento ang hinihirang para sa Gabinete
 27. 27. DINASTIYANG HANOVER
 28. 28. GEORGE I (1714 - 1727) atGEORGE II (1727 – 1760) Sa paghahari ni George I, nagsimula ang pag-akayat ng dinastiyang Hanover sa trono ng Britain Nagsimula ang pangingibabaw ng parlamento sa pamahalaang Ingles
 29. 29. GEORGE I (1714 - 1727) atGEORGE II (1727 – 1760) Naging pinakasentro ng pamahalaang Ingles ang Gabinete Ang punong ministro ang tagapagsalita ng Gabinete Robert Walpole, unang punang ministro (21 taon)
 30. 30. GEORGE I (1714 - 1727) atGEORGE II (1727 – 1760) Ang tunay na pinuno ng pamahalaan ng Britain ay punong ministro (Prime Minister), hindi ang hari o reyna
 31. 31. GEORGE III (1760 - 1820) Isinilang ang United States dahil nag- alsa ang 13 kolonya. 1801, nagsanid ang Northern Ireland at Great Britain at naging United Kingdom
 32. 32. GEORGE IV (1820 - 1830) Catholic Emancipation Act (1829) – batas na nag- alis ng lahat ng paghihigpit sa mga Katoliko at ilang sekta ng Protestante upang magkaroon sila ng pagkakataong humawak ang tungkulin sa pamahalaan at makapagtamasa ng lahat ng karapatang sibil.
 33. 33. WILLIAM IV (1830 - 1837) Parliamentary Reform Act (1832) – sa pamumuno ni Earl Grey. Inalis ang representasyon sa House of Commons buhat sa mga mamamayan at ibinigay ang representasyon sa mga mataong lungsod na wala nito. Nagbigay rin ang batas na ito ng karapatang bumoto sa 650, 000 bagong botante nang babaan nito ang kailangang dami ng ari – arian upang makaboto
 34. 34. VICTORIA (1837 - 1901) Pinakamatagal na reyna (63 taon) Nagkaroon ng Britain ng mga kolonya sa iba’t ibang panig ng daigdig at ang kayamanang buhat sa mga ito ang nagbigay ng kasaganaan at kapangyarihan sa bansa.
 35. 35. REFERENCE Kasaysayan ng Daigdig, pp. 198 - 200 www.google.com/images www.wikipedia.org Microsoft Student with Encarta
 36. 36. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 37. 37. THANK YOUVERY MUCH! Prepared by:JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP III December 11, 2012

×