Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
REBOLUSYON SA LATIN AMERICA
Ano ang tinatawag na LatinAmerica?
Ano ang tinatawag na LatinAmerica?  mula sa dulo ng SouthAmerica, hilaga hanggang saRio Grande at sa kabila ngCaribbean S...
Ano – anu ang m wikang         gasinasalita sa Latin America?
Ano – anu ang m wikang         gasinasalita sa Latin America?  Spanish
Ano – anu ang m wikang         gasinasalita sa Latin America?  Spanish  Portuges
Ano – anu ang m wikang         gasinasalita sa Latin America?  Spanish  Portuges  French
MGA DAHILAN  NGREBOLUSYON
1810 at 1826  nabuwag ang mga imperyo ngmga kolonyalista  1. Spain  2. France  3. Portugal
Ano – anu ang m dahilan ng        garebolusyon?
Ano – anu ang m dahilan ng        garebolusyon?  1. Pagsasamantala ngSpain sa ekonomiya ng mgakolonya
Ano – anu ang m dahilan ng        garebolusyon?  2. Sobrang kahigpitan sapulitikal at  sosyal  nakalayaan ng ...
Ano – anu ang m dahilan ng        garebolusyon?  3. mahigpit na pag-uuring mga tao sa lipunan
Ano – anu ang m dahilan ng        garebolusyon?  4.   Impluwensya ngrebolusyon sa France at saUnited States
MGA REBELYONSA IBA’T IBANG BAHAGI NG   LATIN  AMERICA
TOUSSANT L’OUVERTURE        Dating Negrong        alipin
TOUSSANT L’OUVERTURE        Dating Negrong        alipin        Apo ng isang hari sa        Af...
TOUSSANT L’OUVERTURE        Dating Negrong        alipin        Apo ng isang hari sa        Af...
TOUSSANT L’OUVERTURE        Dating Negrong        alipin        Apo ng isang hari sa        Af...
TOUSSANT L’OUVERTURE        Ipinagpatuloy ng        kanyang tenyente        ang rebelyon
TOUSSANT L’OUVERTURE        Ipinagpatuloy ng        kanyang tenyente        ang rebelyon       ...
FATHER MANUEL HIDALGO  Isang pari na  namuno ng rebelyon  sa Mexico
FATHER MANUEL HIDALGO  Isang pari na  namuno ng rebelyon  sa Mexico  Nagpasiklab sa  digmaan ang  pagpapatunog...
FATHER MANUEL HIDALGO  Isang pari na  namuno ng rebelyon  sa Mexico  Nagpasiklab sa  digmaan ang  pagpapatunog...
FATHER MANUEL HIDALGO  1821, natamo ng  Mexico ang kalayaan  at inihayag itong  isang republika
  September 15, 1821 – pinamunuan ni Father  Jose Simeon ng Guatemala ang kalayaan ng  Central America
  September 15, 1821 – pinamunuan ni Father  Jose Simeon ng Guatemala ang kalayaan ng  Central America  Naging bah...
  September 15, 1821 – pinamunuan ni Father  Jose Simeon ng Guatemala ang kalayaan ng  Central America  Naging bah...
  July 1, 1823, itinatag ang United Provinces of  Central America
FRANCISCO MIRANDA  Unang pinuno na  nakipaglaban para sa  kalayaan ng South  America
FRANCISCO MIRANDA  Nabihag isya ng mga  Espanyol
SIMON BOLIVAR  Napalaya ang  Venezuela, Bolivia,  Colombia at Ecuador
GEN. JOSE DE MARTIN  Ipinahayag ang  kalayaan ng Argentina  noong July 9, 1816 at  Peru noong July 28,  1821
  Ipinahayag ng ibang pinuno ang kalayaan ng  Paraguay, Uruguay at Brazil noong September  7, 1822
DON PEDRO I  Unang emperor ng Brazil
CUBA  Huling lumaya pagkatapos ng Spanish –  American War noong December 10, 1898 (Treaty  of Paris)
RESULTA NG REBOLUSYON (15 TAONG M IT      IL ARAT SIB NA L ANAN)   IL  AB
Ano – anu ang m resulta ng        garebolusyon?
Ano – anu ang m resulta ng        garebolusyon?  1. pagtatatag ng 15 republikasa Latin America
Ano – anu ang m resulta ng        garebolusyon?  2. pagbagsak ng maunlad naekonomiya ng mga dating kolonyadahil s...
Ano – anu ang m resulta ng        garebolusyon?   3. Paggamit sa mga “Caudillos”(m e n o n ho rs e ba c k) na bu...
Ano – anu ang m resulta ng        garebolusyon?  4. Pagkasira ng sistema ngkomunikasyon at kalakalan sapagitan ng...
REFERENCE Kasaysayan ng Daigdig, pp. 208 - 209 www.google.com/images www.wikipedia.org
DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55  E-mail: jaredram55@yahoo.com
THANK YOU VERY   MUCH!  Prepared by:JARED RAM A. JUEZAN  Teacher I, AP III  January 3, 2012
Rebolusyon sa latin america
Rebolusyon sa latin america
Rebolusyon sa latin america
Rebolusyon sa latin america
Rebolusyon sa latin america
Rebolusyon sa latin america
Rebolusyon sa latin america
Rebolusyon sa latin america
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Rebolusyon sa latin america

19 328 vues

Publié le

Rebolusyon sa latin america

 1. 1. REBOLUSYON SA LATIN AMERICA
 2. 2. Ano ang tinatawag na LatinAmerica?
 3. 3. Ano ang tinatawag na LatinAmerica? mula sa dulo ng SouthAmerica, hilaga hanggang saRio Grande at sa kabila ngCaribbean Sea.
 4. 4. Ano – anu ang m wikang gasinasalita sa Latin America?
 5. 5. Ano – anu ang m wikang gasinasalita sa Latin America? Spanish
 6. 6. Ano – anu ang m wikang gasinasalita sa Latin America? Spanish Portuges
 7. 7. Ano – anu ang m wikang gasinasalita sa Latin America? Spanish Portuges French
 8. 8. MGA DAHILAN NGREBOLUSYON
 9. 9. 1810 at 1826 nabuwag ang mga imperyo ngmga kolonyalista 1. Spain 2. France 3. Portugal
 10. 10. Ano – anu ang m dahilan ng garebolusyon?
 11. 11. Ano – anu ang m dahilan ng garebolusyon? 1. Pagsasamantala ngSpain sa ekonomiya ng mgakolonya
 12. 12. Ano – anu ang m dahilan ng garebolusyon? 2. Sobrang kahigpitan sapulitikal at sosyal nakalayaan ng mga sakop
 13. 13. Ano – anu ang m dahilan ng garebolusyon? 3. mahigpit na pag-uuring mga tao sa lipunan
 14. 14. Ano – anu ang m dahilan ng garebolusyon? 4. Impluwensya ngrebolusyon sa France at saUnited States
 15. 15. MGA REBELYONSA IBA’T IBANG BAHAGI NG LATIN AMERICA
 16. 16. TOUSSANT L’OUVERTURE  Dating Negrong alipin
 17. 17. TOUSSANT L’OUVERTURE  Dating Negrong alipin  Apo ng isang hari sa Africa
 18. 18. TOUSSANT L’OUVERTURE  Dating Negrong alipin  Apo ng isang hari sa Africa  Namuno sa rebelyon ng mga Negro sa Haiti
 19. 19. TOUSSANT L’OUVERTURE  Dating Negrong alipin  Apo ng isang hari sa Africa  Namuno sa rebelyon ng mga Negro sa Haiti  Tinalo ang mga Pranses at Espanyol ngunit nabihag siya at namatay
 20. 20. TOUSSANT L’OUVERTURE  Ipinagpatuloy ng kanyang tenyente ang rebelyon
 21. 21. TOUSSANT L’OUVERTURE  Ipinagpatuloy ng kanyang tenyente ang rebelyon  January 1, 1804 – araw ng kalayaan ng Haiti
 22. 22. FATHER MANUEL HIDALGO Isang pari na namuno ng rebelyon sa Mexico
 23. 23. FATHER MANUEL HIDALGO Isang pari na namuno ng rebelyon sa Mexico Nagpasiklab sa digmaan ang pagpapatunog niya ng kampana ng simbahan noong hatinggabi ng September 15, 1810.
 24. 24. FATHER MANUEL HIDALGO Isang pari na namuno ng rebelyon sa Mexico Nagpasiklab sa digmaan ang pagpapatunog niya ng kampana ng simbahan noong hatinggabi ng September 15, 1810. Hinuli siya at pinatay
 25. 25. FATHER MANUEL HIDALGO 1821, natamo ng Mexico ang kalayaan at inihayag itong isang republika
 26. 26.  September 15, 1821 – pinamunuan ni Father Jose Simeon ng Guatemala ang kalayaan ng Central America
 27. 27.  September 15, 1821 – pinamunuan ni Father Jose Simeon ng Guatemala ang kalayaan ng Central America Naging bahagi ito ng imperyo ng Mexico
 28. 28.  September 15, 1821 – pinamunuan ni Father Jose Simeon ng Guatemala ang kalayaan ng Central America Naging bahagi ito ng imperyo ng Mexico July 1, 1823, itinatag ang United Provinces of Central America
 29. 29.  July 1, 1823, itinatag ang United Provinces of Central America
 30. 30. FRANCISCO MIRANDA Unang pinuno na nakipaglaban para sa kalayaan ng South America
 31. 31. FRANCISCO MIRANDA Nabihag isya ng mga Espanyol
 32. 32. SIMON BOLIVAR Napalaya ang Venezuela, Bolivia, Colombia at Ecuador
 33. 33. GEN. JOSE DE MARTIN Ipinahayag ang kalayaan ng Argentina noong July 9, 1816 at Peru noong July 28, 1821
 34. 34.  Ipinahayag ng ibang pinuno ang kalayaan ng Paraguay, Uruguay at Brazil noong September 7, 1822
 35. 35. DON PEDRO I Unang emperor ng Brazil
 36. 36. CUBA Huling lumaya pagkatapos ng Spanish – American War noong December 10, 1898 (Treaty of Paris)
 37. 37. RESULTA NG REBOLUSYON (15 TAONG M IT IL ARAT SIB NA L ANAN) IL AB
 38. 38. Ano – anu ang m resulta ng garebolusyon?
 39. 39. Ano – anu ang m resulta ng garebolusyon? 1. pagtatatag ng 15 republikasa Latin America
 40. 40. Ano – anu ang m resulta ng garebolusyon? 2. pagbagsak ng maunlad naekonomiya ng mga dating kolonyadahil sa mahaba at magastos namga labanan
 41. 41. Ano – anu ang m resulta ng garebolusyon? 3. Paggamit sa mga “Caudillos”(m e n o n ho rs e ba c k) na buong tapangna nakipaglaban bilang simbolo ngpambansang karangalan.
 42. 42. Ano – anu ang m resulta ng garebolusyon? 4. Pagkasira ng sistema ngkomunikasyon at kalakalan sapagitan ng South at CentralAmerica sa pagtatatag ng mgarepublika.
 43. 43. REFERENCE Kasaysayan ng Daigdig, pp. 208 - 209 www.google.com/images www.wikipedia.org
 44. 44. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 45. 45. THANK YOU VERY MUCH! Prepared by:JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP III January 3, 2012

×