Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Onlinefundraising101

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 62 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Onlinefundraising101 (20)

Publicité

Onlinefundraising101

 1. 1. ‫מקוון‬ ‫כספים‬ ‫בגיוס‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫ייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫מתקדמות‬ ‫התרמה‬ ‫מערכות‬ ‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫אינטרנטיים‬ ‫קמפיינים‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫מערך‬ ‫בפיתוח‬ ‫וליווי‬ ‫ייעוץ‬ ‫אינטרנטי‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫מערך‬ ‫תפעול‬ ‫והשתלמויות‬ ‫סדנאות‬ ‫דור‬ ‫בן‬ ‫יונתן‬,‫בע‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬"‫מ‬
 2. 2. 1.‫מקוון‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫מבוא‬ ‫תרומות‬ ‫לגיוס‬ ‫חדשה‬ ‫גישה‬? ‫ומספרים‬ ‫התורם‬ ‫פרופיל‬ 2.‫תרומות‬ ‫לגייס‬ ‫כיצד‬ ‫פעולה‬ ‫שלבי‬ ‫קהילה‬ ‫בניית‬ ‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫נכון‬ ‫שימוש‬ ‫תרומות‬ ‫מערכות‬ ‫חבר‬-‫חבר‬ ‫מתרים‬ ‫בוידאו‬ ‫שימוש‬ ‫בחו‬ ‫גיוס‬"‫ל‬–‫וחוק‬ ‫תורמים‬ ‫קהילות‬ 3.‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫שמציעה‬ ‫ומוצרים‬ ‫שירותים‬
 3. 3. .1‫הוידאו‬ ‫של‬ ‫המסר‬ ‫מהו‬?‫מנסה‬ ‫הוידאו‬ ‫מה‬ ‫להגיע‬? .2‫הכוכב‬ ‫מיהו‬? .3‫לוידאו‬ ‫מתחבר‬ ‫אני‬ ‫למה‬? .4‫הזה‬ ‫הוידאו‬ ‫אל‬ ‫הגעתי‬ ‫איך‬–‫כיצד‬ ‫או‬ ‫אליי‬ ‫הגיע‬ ‫הוידאו‬? .5‫הוידאו‬ ‫מטרת‬ ‫מהי‬?
 4. 4. "‫חם‬ ‫זה‬"-$25‫ב‬ ‫מיליארד‬-2011‫בארה‬"‫ב‬,‫תרומות‬ ‫במעל‬ ‫עלו‬ ‫בישראל‬ ‫מקוונות‬500%‫בשנת‬2011. "‫אובמה‬"–‫גייס‬$500‫שלו‬ ‫בקמפיין‬ ‫מיליון‬,‫כשהתרומה‬ ‫הממוצעת‬‫היתה‬‫כ‬-$80. "‫העתיד‬ ‫זה‬"–‫התורמים‬ ‫עתיד‬ ‫והם‬ ‫שם‬ ‫הצעירים‬ ‫כל‬ ‫שלנו‬ "‫מהפך‬ ‫זה‬"–‫המשחק‬ ‫את‬ ‫משנות‬ ‫קטנות‬ ‫תרומות‬
 5. 5. ‫גייסנו‬ ‫תמיד‬ ‫קטנות‬ ‫תרומות‬ ‫כחולה‬ ‫קופסה‬ ‫בדלת‬ ‫הקש‬ ‫אס‬-‫אם‬-‫אס‬ ‫לתת‬ ‫של‬ ‫התרמה‬ ‫יום‬ ‫חדש‬ ‫דבר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫לציבור‬ ‫לפנות‬ ‫חדש‬ ‫דבר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫להמונים‬ ‫להגיע‬
 6. 6. ‫האינטרנט‬ ‫להמונים‬ ‫להגיע‬ ‫לנו‬ ‫שמאפשר‬ ‫מהפכני‬ ‫אמצעי‬,‫לביתיהם‬ ‫רגילים‬ ‫אנשים‬ ‫של‬,‫קטנות‬ ‫תרומות‬ ‫מהם‬ ‫ולגייס‬–‫והכל‬ ‫בזול‬!
 7. 7. 2008:‫רק‬22%‫שהתמורה‬ ‫דיווחו‬ ‫ישראלים‬ ‫מארגונים‬ ‫להשקעה‬ ‫ביחס‬ ‫רבה‬ ‫גדולה‬ ‫אינטרנטי‬ ‫מגיוס‬. 2012:‫רק‬3%‫דרך‬ ‫בהצלחה‬ ‫מתרימות‬ ‫פעילות‬ ‫מעמותות‬ ‫האינרטנט‬
 8. 8. ‫והמסר‬ ‫המדיום‬ The Medium and the Message
 9. 9. ‫טכנולוגיה‬ ‫חדשה‬ ‫תקשורת‬ ‫צורת‬ ‫לרבים‬ ‫פונה‬,‫אישי‬ ‫ובאופן‬ ‫מתמשך‬ ‫באופן‬ ‫אבל‬ (‫טלויזיה‬ ‫לעומת‬,‫רדיו‬) ‫חדשים‬ ‫כלים‬:‫אתרים‬,‫חברתית‬ ‫מדיה‬,‫דיוור‬ ‫אינטרנטי‬,‫בלוג‬,‫תרומות‬ ‫מערכת‬,‫התרמה‬ ‫מערכת‬ ‫לנייד‬ ‫ממחשב‬(mobile)
 10. 10. ‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫חדשה‬ ‫גישה‬ ‫התורם‬ ‫לבין‬ ‫העמותה‬ ‫בין‬ ‫יחסים‬ ‫טיב‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫זה‬ ‫לבקש‬‫להפעיל‬ ‫התורם‬‫פסיבי‬ ‫כשחקן‬‫תורם‬‫אקטיבי‬ ‫כשחקן‬ "‫סטרי‬ ‫חד‬ ‫כביש‬"‫קהילה‬
 11. 11. .1‫שהאינטרנט‬ ‫שחושבות‬ ‫עמותות‬ ‫אפשר‬ ‫שבו‬ ‫חדש‬ ‫מדיום‬ ‫הוא‬ ‫מסר‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לשדר‬–‫ייכשלו‬. .2‫מעריכות‬ ‫שלא‬ ‫עמותות‬‫את‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫ולתפעל‬ ‫ללמוד‬ ‫הצורך‬ ‫חדשות‬,‫ייכשלו‬.
 12. 12. ‫נמוכות‬ ‫עלויות‬ ‫שגויס‬ ‫דולר‬ ‫לכל‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬ ‫עלות‬: ‫ישיר‬ ‫דיוור‬:$1.25 ‫טלפון‬:$0.63 ‫אינטרנט‬:$0.05 (NetworkForGood,2008)
 13. 13. ‫מדהימות‬ ‫תוצאות‬ ‫כ‬-$25‫באמצעות‬ ‫נתרם‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫ב‬ ‫האינטרנט‬-2011 ‫כ‬ ‫מהוות‬ ‫באינטרנט‬ ‫תרומות‬-8.4%‫מסך‬ ‫בארה‬ ‫התרומות‬"‫ב‬. ‫עולים‬ ‫והמספרים‬..
 14. 14. 2.1 2.4 4.1 6.2 10.2 15.1 17.4 22 25 0 5 10 15 20 25 30 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ‫בארה‬ ‫מקוונות‬ ‫תרומות‬"‫ב‬(2003-2012( )$‫מיליארד‬)
 15. 15. 16%‫אינטרנטיים‬ ‫תורמים‬ ‫הם‬ ‫החדשים‬ ‫מהתורמים‬ 27%‫דרך‬ ‫שתרמו‬ ‫מתורמים‬ ‫היו‬ ‫החדשות‬ ‫מההכנסות‬ ‫האינטרנט‬ (‫סקר‬,‫טרגט‬‫אנאליטיקס‬,2008)
 16. 16. ‫בין‬2010–2011 ‫ע‬ ‫שבוצעו‬ ‫התרומות‬ ‫מספר‬"‫ב‬ ‫עולה‬ ‫ישראלים‬ ‫י‬-510% ‫ע‬ ‫שבוצעו‬ ‫התרומות‬ ‫מספר‬"‫י‬‫ב‬ ‫עולה‬ ‫חולניקים‬-240% ‫ב‬ ‫עולות‬ ‫ההכנסות‬ ‫סך‬-306% ‫בין‬2011–2012 ‫של‬ ‫גידול‬191%‫המקוונות‬ ‫התרומות‬ ‫ממספר‬. ‫של‬ ‫גידול‬166%‫מקוונות‬ ‫מתרומות‬ ‫בהכנסות‬. ‫ממוצעת‬ ‫מקוונת‬ ‫תרומה‬:235‫ש‬"‫ח‬;‫מישראלי‬ ‫ממוצעת‬ ‫תרומה‬: 132‫ש‬"‫ח‬ 68%‫ע‬ ‫בוצעו‬ ‫מהתרומות‬"‫ישראלים‬ ‫י‬;38%‫מישראלים‬ ‫מההכנסות‬ ‫מ‬ ‫מעלה‬-1000‫תורמת‬ ‫בישראל‬ ‫רשומות‬ ‫עמותות‬.
 17. 17. 0 20 40 60 80 100 120 140 ‫במחשבים‬ ‫שימוש‬(‫פר‬100‫תושבים‬) Computer Use (computers per 100 residents) •‫גוגל‬:‫הישראלי‬‫הממוצע‬ ‫באינטרנט‬ ‫גולש‬‫במשך‬4.5 ‫ביום‬ ‫שעות‬. •2‫גולשים‬ ‫ישראלים‬ ‫מיליון‬ ‫בפייסבוק‬‫יום‬ ‫מדי‬.
 18. 18. 1.‫בממוצע‬ ‫מהתורם‬ ‫יותר‬ ‫צעיר‬,‫מדי‬ ‫צעיר‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ 18-24 1% 25-34 11% 35-44 23% 45-54 25% 55-64 24% 65-74 13% 75+ 3% ‫הגיל‬‫החציוני‬‫תורמים‬ ‫של‬ ‫בארה‬ ‫אינטרנטיים‬"‫ב‬(2008) 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ 1 11 23 25 24 13 3 0 3 10 17 22 23 25 18-2425-3435-4445-5455-6465-74 75+ ‫באמצעים‬ ‫תרמו‬ ‫אינטרנטיים‬ ‫באמצעים‬ ‫תרמו‬ ‫אינטרנטיים‬ ‫לא‬ ‫לקח‬:‫צעירים‬ ‫בתורמים‬ ‫שמעוניין‬ ‫מי‬(‫הקשישים‬ ‫התורמים‬ ‫את‬ ‫להחליף‬ ‫כדי‬), ‫באינטרנט‬ ‫שיהיה‬ ‫כדאי‬
 19. 19. 2.‫בשימוש‬ ‫שתורם‬ ‫ממי‬ ‫יותר‬ ‫בממוצע‬ ‫תורם‬ ‫הוא‬ ‫אחר‬ ‫אמצעי‬ ‫באינטרנט‬ ‫ממוצעת‬ ‫תרומה‬:‫בין‬$127-152 ‫בצ‬ ‫ממוצעת‬ ‫תרומה‬'‫במזומן‬ ‫או‬ ‫ק‬:$72 ‫למה‬? .1‫תופעת‬‫האשראי‬ ‫כרטיס‬:‫באופן‬ ‫ההוצאה‬ ‫את‬ ‫מרגישים‬ ‫לא‬ ‫מיידי‬ .2‫יותר‬ ‫בטוח‬(‫ליעד‬ ‫מגיע‬,‫ע‬ ‫מבוטח‬"‫האשראי‬ ‫חברת‬ ‫י‬) .3‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫הקבלה‬ ‫וקבלת‬ ‫מקוון‬ ‫מעקב‬ .4‫נקודות‬ ‫צבירת‬
 20. 20. 4.‫לתרום‬ ‫מוכן‬ ‫הוא‬‫גדולים‬ ‫סכומים‬‫סכומים‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫קטנים‬. 60%‫באמצעות‬ ‫שמגייסות‬ ‫אמריקאיות‬ ‫מעמותות‬ ‫של‬ ‫אינטרנטיות‬ ‫תרומות‬ ‫קיבלו‬ ‫האינטרנט‬$1,000‫או‬ ‫יותר‬.(‫כ‬ ‫בקרב‬ ‫שהתבצע‬ ‫סקר‬-2,000‫אמריקאיות‬ ‫עמותות‬, NetworkForGood, 2009) ‫של‬ ‫תרומות‬ ‫נתרמו‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫דרך‬$20,000 ‫ושל‬50,000‫ש‬"‫ח‬.+
 21. 21. 5.‫משבר‬ ‫בתקופות‬ ‫אפילו‬ ‫תורם‬ ‫גייסו‬ ‫עמותות‬22.13%‫תרומות‬ ‫יותר‬‫ב‬ ‫אינטרנטיות‬- 2009‫מאשר‬2008,‫וב‬-2010‫מאפשר‬2009,‫למרות‬ ‫הכלכלי‬ ‫המשבר‬. (‫סקר‬,‫חברת‬‫בלאקבאוד‬,2009) ‫חברת‬‫בלאקבאוד‬‫הזו‬ ‫למגמה‬ ‫קרא‬"‫הקטן‬ ‫התורם‬ ‫העמיד‬"(The resilient micro-donor):‫שסך‬ ‫למרות‬ ‫בארה‬ ‫התרומות‬"‫יורד‬ ‫ב‬,%‫הקטנות‬ ‫התרומות‬,‫בפרט‬ ‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬,‫יורד‬ ‫אינו‬
 22. 22. ‫פיננסית‬ ‫סיבה‬ ‫אפילו‬ ‫זמין‬ ‫עדיין‬ ‫קטן‬ ‫כסף‬ ‫משבר‬ ‫בתקופות‬(‫סיכוי‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫שעדיין‬$18‫לתרום‬) ‫פסיכולוגית‬ ‫סיבה‬ ‫מעצימה‬ ‫חוויה‬ ‫זאת‬ ‫לתרום‬ ‫את‬ ‫ושווה‬ ‫רגשית‬ ‫ומשלימה‬ ‫העלות‬. ‫הלקח‬:‫תרומות‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬ ‫אפשר‬ ‫משבר‬ ‫בתקופות‬ ‫אפילו‬ ‫קטנות‬
 23. 23. .1‫מבוא‬:‫השינויים‬ ‫מהם‬ ‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫בגישתנו‬? 2.‫וטכניקות‬ ‫טכנולוגיה‬:‫איך‬ ‫לנו‬ ‫תעזור‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫השינויים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬? 3.‫משפטיים‬ ‫היבטים‬‫ומיסיים‬ 4.‫אדם‬ ‫כוח‬‫וכשרונות‬‫אנושיים‬
 24. 24. ‫מדיום‬+‫מסר‬ ‫מדיום‬ ‫ואינטרנט‬ ‫טכנולוגיה‬:‫והשימוש‬ ‫הטכנוליגי‬ ‫הידע‬ ‫רמת‬ ‫לארה‬ ‫בהשוואה‬ ‫בהרבה‬ ‫נמוכה‬ ‫בטכנולוגיה‬"‫ב‬, ‫העסקי‬ ‫למגזר‬ ‫ובהשוואה‬. ‫מסר‬ ‫אנוכי‬ ‫מסר‬ ‫מעבירות‬ ‫עמותות‬,‫הגיוס‬ ‫לצורות‬ ‫שמתאימות‬ ‫האינטרנטיות‬ ‫ולא‬ ‫המסורתיות‬.
 25. 25. ‫המסר‬ ‫נ‬ ‫מקרנות‬ ‫גיוס‬'‫מהציבור‬ ‫גיוס‬ It’s not about you–‫במרכז‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫אתם‬ ‫האנוכי‬ ‫התורם‬–‫יכולה‬ ‫שלי‬ ‫הקטנה‬ ‫התרומה‬ ‫שינוי‬ ‫איזה‬ ‫לעשות‬? Latet.org.il‫נ‬'Greenpeace.org
 26. 26. ‫הקלה‬ ‫הדרך‬ (‫חשיפה‬ ‫רנדומלית‬) ‫תרומה‬ ‫הקשה‬ ‫הדרך‬ (‫חשיפה‬ ‫מכוונת‬) ‫תרומה‬
 27. 27. .1‫נוכחות‬ .2‫קהילה‬ ‫בונים‬ .3‫לארגון‬ ‫חיבור‬ ‫יוצרים‬ .4‫לפעולה‬ ‫מתמרצים‬
 28. 28. 1.‫אותנו‬ ‫להכיר‬ ‫בא‬ ‫האדם‬ ‫כיצד‬?‫כי‬‫נוכחות‬ ‫יצרנו‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ ‫טוויטר‬...‫פינינטרסט‬...‫פורומים‬...‫אדוורדס‬ ‫גוגל‬ 2.‫התורם‬ ‫את‬ ‫מכירה‬ ‫העמותה‬ ‫כיצד‬?‫לקהילה‬ ‫אותו‬ ‫מצרפים‬ ‫התפוצה‬ ‫לרשימת‬ ‫אותו‬ ‫מצורפים‬ ‫לחוץ‬"‫לייק‬" ‫בטוויטר‬ ‫אחרי‬ ‫עוקב‬ 3.‫התורם‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫מפתחים‬ ‫כיצד‬?‫אליו‬ ‫מדברים‬,‫ואיתו‬ ‫עשייה‬ ‫על‬ ‫שותפים‬ ‫עדכונים‬,‫השפעה‬,‫שינוי‬ ‫מראים‬‫להשפיע‬ ‫שלו‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫דו‬ ‫יוצרים‬-‫שיח‬ ‫אחרות‬ ‫דרכים‬? 4.‫לפעול‬ ‫אותו‬ ‫מפעילים‬ ‫כיצד‬?‫מבקשים‬ ‫תוכן‬ ‫שיתוף‬ ‫חברים‬ ‫גיוס‬ ‫פעמית‬ ‫חד‬ ‫תרומה‬ ‫מתחדשת‬ ‫חודשית‬ ‫תרומה‬ ‫התרמה‬ ‫קמפיין‬
 29. 29. 1.‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ "‫האינטרנט‬ ‫האתר‬ ‫מאשר‬ ‫לעמותה‬ ‫לתרום‬ ‫אם‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫יותר‬ ‫דבר‬ ‫אין‬ ‫שלה‬" (44%‫לתרום‬ ‫אם‬ ‫ההחלטה‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫המשפיע‬ ‫הפרטור‬ ‫שזה‬ ‫אומרים‬ ‫התורמים‬ ‫לעמותה‬,‫האינטרנט‬ ‫באמצעות‬ ‫לתרום‬ ‫מתכוונים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫אפילו‬( "Convio, 2009( ‫נוכחות‬ ‫יצירת‬ ‫לצורך‬ ‫שימושים‬: 1.‫ה‬ ‫את‬ ‫ומציג‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫לפעילויותיה‬ ‫התורם‬ ‫את‬ ‫חושף‬ ‫הוא‬-"‫אני‬ ‫מי‬" 2.‫ביותר‬ ‫והרלוונטי‬ ‫החיוני‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫מגיש‬ ‫הוא‬:‫פרויקטים‬ ‫סיכום‬,‫מסמכים‬ ‫ומשפטיים‬ ‫פיננסיים‬ 3.‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ראויה‬ ‫העמותה‬ ‫למה‬ ‫ומסביר‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫סיפורה‬ ‫את‬ ‫מספר‬ ‫הוא‬ ‫התורם‬ ‫של‬ ‫תרומתו‬ 4.‫העמותה‬ ‫של‬ ‫המקצוענות‬ ‫את‬ ‫מראה‬,‫העמותה‬ ‫על‬ ‫לסמוך‬ ‫ניתן‬ ‫כמה‬ ‫עד‬
 30. 30. “Dress for Success”–‫את‬ ‫מציגים‬ ‫שאתם‬ ‫איך‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫מייצגים‬ ‫שאתם‬ ‫איך‬ ‫זה‬ ‫עצמכם‬
 31. 31. .1‫טמפלייט‬ ‫קונים‬HTML‫או‬‫וורדפרייס‬ ‫טמפלייט‬ (themeforest.net - $15) .2‫דומיין‬ ‫רושמים‬(godaddy.com - $7,internic.co.il69‫ש‬"‫ח‬) .3‫לאתר‬ ‫אחסון‬ ‫חברת‬ ‫מוצאים‬(godaddy.com - $40‫לחודש‬.) .4‫האתר‬ ‫את‬ ‫בונה‬ ‫עובד‬ ‫או‬ ‫מתנדב‬,‫בשימוש‬ ‫או‬ ‫מעצב‬ ‫בעזרת‬ ‫קיים‬ ‫טמפלייט‬ .5‫ו‬...‫זהו‬.
 32. 32. ‫טוב‬ ‫אינטרנט‬ ‫אתר‬ ‫של‬ ‫החשובים‬ ‫האלמנטים‬: .1‫ומסודר‬ ‫נקי‬–"Less is more"-"‫יותר‬ ‫זאת‬ ‫פחות‬" .2‫ברור‬ ‫מסר‬(8-10‫שניות‬) .3‫חיובי‬ ‫ודימוי‬ ‫תמונות‬ .4‫דו‬-‫לשוני‬(‫עברית‬ ‫כפתורי‬-‫אנגלית‬) .5‫מעניין‬ ‫לתוכן‬ ‫גישה‬ .6‫לתרום‬ ‫אותם‬ ‫דוחפים‬ .7‫ובולט‬ ‫ברור‬ ‫תרומה‬ ‫כפתור‬ .8‫הדפדפנים‬ ‫לכל‬ ‫מותאם‬ .9‫וידאו‬!
 33. 33. .1SEO(‫וורדפרס‬) .2‫גרנטס‬ ‫וגוגל‬ ‫אדוורדס‬ ‫גוגל‬ .3‫התפוצה‬ ‫ורשימת‬ ‫שלכם‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫ערוצי‬ ‫דרך‬ .4‫תוכן‬,‫תוכן‬,‫תוכן‬
 34. 34. ‫תפוצה‬ ‫רשימת‬ ‫בונים‬ ‫איך‬? ‫א‬.‫תורמים‬/‫נתרמים‬ ‫ב‬.‫לניוזלטר‬ ‫נרשמים‬/‫עדכונים‬ ‫ג‬.‫מתנדבים‬ ‫ד‬.‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫חברי‬ ‫ה‬.‫שמצאתם‬ ‫אימיילים‬
 35. 35. ‫אי‬ ‫איסוף‬-‫מיילים‬: ‫א‬.http://www.google.com/contacts ‫ב‬. http://www.emailaddressmanager.com/expo rt_emails.html
 36. 36. ‫ארה‬"‫ב‬" :Opt-out" ‫ישראל‬" :Opt in" ""‫פרסומת‬ ‫דבר‬"–‫מסחרי‬ ‫באופן‬ ‫המופץ‬ ‫מסר‬,‫שמטרתו‬ ‫כספים‬ ‫הוצאת‬ ‫לעודד‬ ‫או‬ ‫שירות‬ ‫או‬ ‫מוצר‬ ‫רכישת‬ ‫לעודד‬ ‫בדרך‬‫אחרת‬" ‫התקשורת‬ ‫חוק‬(‫ושידורים‬ ‫בזק‬( )‫מס‬ ‫תיקון‬’40), ‫התשס‬"‫ח‬–2008*
 37. 37. ‫ניוזלטר‬: ‫אחד‬ ‫טיפ‬:‫קצר‬
 38. 38. ‫אל‬ ‫מדברים‬: ‫ניוזלטר‬ ‫פייסבוק‬ ‫טוויטר‬ ‫מדברים‬‫עם‬:‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬
 39. 39. .1‫פרסום‬ ‫באמצעות‬ ‫קהילה‬ ‫בונים‬ .2‫בהמון‬ ‫הדף‬ ‫את‬ ‫מציפים‬‫תוכן‬ ‫רלוונטי‬. .3‫שיחות‬ ‫יוצרים‬,‫תחושה‬ ‫בונים‬ ‫וקהילה‬ ‫התחברות‬ ‫של‬,‫מראים‬ ‫ושל‬ ‫התורם‬ ‫של‬ ‫השפעתו‬ ‫את‬ ‫הארגון‬. .4‫תרומה‬ ‫מבקשים‬ ‫תוצאה‬:‫ענן‬ ‫עמוד‬ ‫מבצע‬:‫של‬ ‫גיוס‬ ‫מ‬ ‫מעלה‬-$100,000‫ב‬-5‫ימים‬.
 40. 40. ‫נכונים‬ ‫גיוס‬ ‫כללי‬: 1.‫מוחשיות‬ 2.‫קונקרטיים‬ ‫יעדים‬ 3.‫דחיפות‬ 4.‫חיובי‬/‫ייחודי‬ 5.‫מתנות‬‫רלונטיות‬ 6.‫לאינטרסים‬ ‫מותאם‬
 41. 41. ‫מטרות‬: ‫אפתיה‬ ‫ליצור‬/‫הזדהות‬ ‫להשפיע‬ ‫שלו‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫לתורם‬ ‫להראות‬,‫ההשפעה‬ ‫ועל‬ ‫תעשה‬ ‫שתרומתו‬,‫התרומה‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫או‬. ‫לפעולה‬ ‫אותו‬ ‫לתמרץ‬(call to action)–‫התנדבות‬,‫שיתוף‬ ‫הסרטון‬,‫תרומה‬
 42. 42. ‫האשם‬ ‫שיטת‬–"‫התרומה‬‫משפיעה‬" ‫בבקשה‬,‫תעזרו‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אשמים‬ ‫תרגישו‬ ‫ההעצמה‬ ‫שיטת‬–"‫התורם‬‫משפיע‬" ‫יכולים‬ ‫אתם‬–You ‫בזכותכם‬,‫בעזתכם‬–Thanks to you
 43. 43. ‫מראה‬ ‫ובעלת‬ ‫מאובטחת‬ ‫תרומה‬ ‫מערכת‬"‫רצינית‬"‫ו‬- "‫מקצועית‬"
 44. 44. .1‫ממותג‬ .2‫מראה‬ ‫בעל‬"‫רציני‬"‫ו‬"‫מקצועי‬"‫ומאובטח‬ .3‫מאובטח‬ .4‫לשוני‬ ‫דו‬(‫לפחות‬) .5‫מטבעי‬ ‫רב‬ .6‫חד‬ ‫תרומה‬-‫אשראי‬ ‫בכרטיס‬ ‫קבע‬ ‫בהוראת‬ ‫תרומה‬ ‫או‬ ‫פעמית‬ .7‫מיידית‬ ‫סליקה‬ .8‫ו‬ ‫קבלות‬ ‫שליחת‬/‫ומיידי‬ ‫אוטומטי‬ ‫באופן‬ ‫תודה‬ ‫מכתבי‬ ‫או‬ .9‫לזכר‬ ‫לתרום‬ ‫אפשרות‬/‫ברכה‬ ‫כרטיסי‬ ‫ושליחת‬ ‫אנשים‬ ‫לכבוד‬ ‫הדואר‬ ‫ובאמצעות‬ ‫אלקטרוניים‬ .10‫התרומות‬ ‫אחרי‬ ‫מקוון‬ ‫מעקב‬ .11‫ומהיר‬ ‫יעיל‬ ‫היה‬ ‫שהתהליך‬ ‫חובה‬:‫היא‬ ‫אינטרנטי‬ ‫תרומה‬ ‫לפעמים‬‫אימפולסיבי‬ ‫מאוד‬ ‫דבר‬
 45. 45. ‫א‬.‫רגיל‬ ‫תרומה‬ ‫טופס‬(‫חודשית‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬) ‫ב‬.‫ממותג‬ ‫תרומה‬ ‫טופס‬"mysite" ‫המערכת‬ ‫מאפייני‬- www.jraise.com/mysite_promo/hebrew.hthttp:// ml
 46. 46. ‫תהליך‬‫למען‬ ‫תרומות‬ ‫לגייס‬ ‫וקבוצות‬ ‫אנשים‬ ‫העצמת‬ ‫של‬ ‫עמותתכם‬,‫ע‬"‫ולהתרים‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬ ‫אפשרות‬ ‫מתן‬ ‫י‬ ‫שלהם‬ ‫החברתית‬ ‫הרשת‬ ‫או‬ ‫מהקהילה‬ ‫תורמים‬. ‫לתורמים‬ ‫ולהגיע‬ ‫שלכם‬ ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫טובה‬ ‫דרך‬ ‫חדשים‬,‫קיימים‬ ‫וחברים‬ ‫משאבים‬ ‫באמצעות‬
 47. 47. ‫העמותה‬ ‫בעבר‬:‫מהציבור‬ ‫מתרימות‬ ‫עמותות‬ ‫הציבור‬ ‫העמותה‬ ‫העתיד‬:‫למתרימים‬ ‫שלהן‬ ‫הציבור‬ ‫את‬ ‫הופכות‬ ‫עמותות‬ ‫של‬ ‫הקהילה‬ ‫העמותה‬ ‫הציבור‬
 48. 48. ‫חדשה‬ ‫קהילה‬ ‫ויוצרים‬ ‫חברים‬ ‫מתרימים‬ ‫חברים‬ ‫לעמותה‬ ‫המתרים‬ ‫שלו‬ ‫החברים‬ ‫העמותה‬ ‫שלו‬ ‫לחברים‬ ‫אותו‬ ‫ומפיץ‬ ‫קמפיין‬ ‫יוצר‬ ‫החבר‬ ‫של‬ ‫לקמפיין‬ ‫תורמים‬ ‫החברים‬ ‫שלהם‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫התורם‬ ‫ומתרים‬ ‫קהילה‬ ‫חבר‬ ‫מאגר‬ ‫יוצרת‬ ‫העמותה‬ ‫ומטפחת‬ ‫חדש‬ ‫תורמים‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫איתם‬
 49. 49. .1‫חדש‬ ‫לציבור‬ ‫להגיע‬ ‫לכם‬ ‫מאפשר‬,‫הקיים‬ ‫הציבור‬ ‫באמצעות‬. .2‫כספי‬ ‫ערך‬ ‫שמביא‬ ‫לציבור‬ ‫תורם‬ ‫שלא‬ ‫ציבור‬ ‫הופך‬(‫צעירים‬, ‫עניים‬.) .3‫של‬ ‫ותחושת‬ ‫מעורבות‬ ‫מגביר‬"‫קהילה‬." .4‫סקר‬(2010:)75%‫יתבקשו‬ ‫אם‬ ‫לעמותה‬ ‫יתרום‬ ‫מהציבור‬ ‫ע‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬"‫משפחה‬ ‫בן‬ ‫י‬(62%‫יבקש‬ ‫חבר‬ ‫אם‬)
 50. 50. .1Jraise.co.il .2Jraise.com .3JRaiseSport.co.il(‫בקרוב‬ ‫יושק‬)
 51. 51. ‫אישי‬ ‫קמפיין‬‫ארגוני‬ ‫קמפיין‬ ‫קבוצתי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫קבוצתי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬ ‫אישי‬ ‫קמפיין‬
 52. 52. ‫מדליקים‬ ‫מאפיינים‬ ‫כמה‬(‫וחשובים‬:) ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫מיתוג‬ ‫הקמפיין‬ ‫של‬ ‫או‬ ‫שלכם‬ ‫דרך‬ ‫הקמפיין‬ ‫את‬ ‫הפיצו‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫ואת‬ ‫הקמפיין‬ ‫קידום‬ ‫ראו‬ ‫התרומות‬ ‫גיוס‬ ‫יעד‬ ‫התורמים‬ ‫שמות‬ ‫את‬ ‫הציגו‬ ‫ותרומותיהם‬ ‫התרמה‬ ‫לקבוצת‬ ‫הצטרפו‬ ‫לקמפיין‬ ‫עדכונים‬ ‫העלו‬ ‫טוויטר‬ ‫תגית‬ ‫העלו‬ ‫מאפיינים‬
 53. 53. ‫מ‬ ‫למעלה‬-100‫נוצרו‬ ‫התרמה‬ ‫עמודי‬. ‫מ‬ ‫יותר‬-238,000‫ש‬"‫באמצעות‬ ‫גויסו‬ ‫ח‬1,181‫תרומות‬. ‫גייס‬ ‫מתרים‬ ‫כל‬2,380‫ש‬"‫בממוצע‬ ‫ח‬. 58%‫מישראל‬ ‫מהתרומות‬,42%‫מחו‬"‫ל‬. ‫הממוצעת‬ ‫התרומה‬ ‫גובה‬202‫ש‬"‫ח‬.
 54. 54. 32%‫ע‬ ‫בוצעו‬ ‫מהתרומות‬"‫חולניקים‬ ‫י‬,‫זה‬ ‫אבל‬ ‫מהווה‬62%‫מההכנסות‬ ‫באינטרנט‬ ‫ממוצעת‬ ‫תרומה‬ ‫ישראל‬:132‫ש‬"‫ח‬ ‫חו‬"‫ל‬:450‫ש‬"‫ח‬ ‫חשובים‬ ‫אלמנטים‬ 1.‫שפה‬:‫רב‬ ‫ותוכן‬ ‫אתר‬-‫לשוני‬ 2.‫מטבע‬:‫זרים‬ ‫במטבעות‬ ‫לתרום‬ ‫אפשרות‬ 3.‫במס‬ ‫לזיכוי‬ ‫ניתנות‬ ‫תרומות‬
 55. 55. ‫בחו‬ ‫תורמים‬"‫במס‬ ‫זיכוי‬ ‫לקבל‬ ‫מצפים‬ ‫ל‬ ‫בארה‬"‫ב‬:‫מוכרות‬ ‫קבלות‬ ‫להנפיק‬ ‫רשאיות‬ ‫אמריקאית‬ ‫עמותות‬ ‫רק‬. ‫רשאיות‬ ‫אמריקאיות‬ ‫עמותות‬ ‫אך‬‫כספים‬ ‫להעביר‬‫זרות‬ ‫לעמותות‬ ‫שלהם‬ ‫במנדט‬ ‫זה‬ ‫אם‬. ‫עד‬ ‫זיכוי‬ ‫לקבל‬ ‫יכול‬ ‫תורם‬~50%‫תרומתו‬ ‫מסך‬ ‫הקבלה‬ ‫את‬ ‫מגישים‬ ‫תורמים‬ ‫של‬ ‫המוחלט‬ ‫רוב‬ ‫תורמת‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫בינלאומיים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫בארה‬"‫ב‬:American Support for Israel ‫באנגליה‬:UK Toremet *‫שלנו‬ ‫התרומה‬ ‫לטופס‬ ‫שלכם‬ ‫הידידים‬ ‫אגודת‬ ‫את‬ ‫תחברו‬ ‫או‬.
 56. 56. 1 2 3 2 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 <$1M $1-2M $2-5M $5-20M $20-$100M $100M+ ‫אינטרנטי‬ ‫כספים‬ ‫לגיוס‬ ‫המוקדשים‬ ‫צוות‬ ‫אנשי‬(‫או‬ ‫משרות‬ ‫ספקים‬) Full-time Equivalent Staff
 57. 57. 1.‫האתר‬ ‫של‬ ‫טכני‬ ‫ניהול‬,‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫של‬,‫הוובים‬ ‫הכלים‬ ‫ושל‬ 2.‫עיצוב‬/‫תוכן‬ ‫כתיבת‬:‫רעיונות‬ ‫פיתוח‬,‫קופירייטינג‬,‫גרפי‬ ‫עיצוב‬, ‫ובלוגים‬ ‫ברשת‬ ‫קידום‬,‫פורומים‬ 3.‫קמפיינים‬ ‫ניהול‬/‫פרויקטים‬:‫הנדרשות‬ ‫והתארגנות‬ ‫המשימות‬ ‫את‬ ‫קמפיין‬ ‫והשקת‬ ‫ביצירת‬ ‫הנדרשים‬ ‫האלמנטים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫כדי‬ ‫וגיוס‬ ‫שיווק‬ 4.‫ניתוח‬/‫אנליזה‬:‫שיווק‬ ‫ומסעות‬ ‫קמפיינים‬ ‫של‬ ‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫פרשנות‬ ‫אחרות‬ ‫אינטראקטיביות‬ ‫ויזמות‬ ‫ופרסום‬. 5.‫אסטרטגיה‬:‫ועדיפויות‬ ‫פעילות‬ ‫תכנון‬,‫לקופסה‬ ‫מעבר‬ ‫לחשוב‬
 58. 58. ‫סיכום‬-‫המומלץ‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬: ‫א‬.‫מלאה‬ ‫במשרה‬ ‫אחד‬ ‫עובד‬ ‫לפחות‬,‫רקע‬ ‫עם‬ ‫טכנולוגי‬ ‫ב‬.‫וייעוץ‬ ‫טכנולוגה‬ ‫לאספקת‬ ‫חיצוני‬ ‫ספק‬

×