Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Minerals i roques
Els minerals i les roques són els components de l’escorça terrestre. La mineralogia estudia els minerals. S’extrauen ...
Mineral : quars Roca : basalt
Els minerals (1). <ul><li>Definició de mineral : substància natural, sòlida, inorgànica, amb una composició química determ...
Els minerals (2). <ul><li>Mines : llocs de la superfície terrestre d’on s’extrauen els minerals. </li></ul><ul><li>Mineria...
Els minerals (3). <ul><li>Tret d’algunes excepcions, els minerals per dins tenen les molècules disposades ordenadament, d’...
Els minerals (4). <ul><li>Classificació dels minerals segons la seva composició química: </li></ul><ul><li>1. Elements nat...
 
 
 
Els minerals. Història dels minerals (1). <ul><li>Història dels minerals: </li></ul><ul><li>Primeres eines de tall en l’an...
Els minerals. Història dels minerals (2). <ul><li>Una altra de les primeres indústries humanes és: la ceràmica , que util...
Els minerals. Història dels minerals (3). <ul><li>Inici de la mineria i comerç de materials. </li></ul><ul><li>La divisió ...
Els minerals. Usos dels minerals (1).  <ul><li>Minerals metàl·lics o menes minerals: destinats a l’obtenció de metalls. ...
Els minerals. Usos dels minerals (2). <ul><li>Minerals industrials : serveixen per obtenir diferents productes industrials...
Els minerals. Usos dels minerals (3). <ul><li>Minerals gemmes : serveixen per obtenir diferents tipus dels elements emprat...
Els minerals. Usos dels minerals (4). <ul><li>Minerals energètics : serveixen per a la producció d’energia, com ara l’ ura...
Les roques (1). <ul><li>Les roques són agregats naturals de minerals i són els constituents de l’escorça terrestre. </li><...
Les roques (2). <ul><li>Hi ha tres tipus de roques segons el seu orígen: </li></ul><ul><li>Roques magmàtiques o ígnies. ...
Roques magmàtiques o ígnies (1). <ul><li>Es formen per refredament i solidificació de magmes de l’interior de la Terra. </...
Roques magmàtiques o ígnies (2). <ul><li>El granit està format per tres minerals: quars, feldespat i mica . </li></ul><ul...
Roques magmàtiques o ígnies (3). Varietats de granit (polit) Sienita i diorita
Roques magmàtiques o ígnies (4). <ul><li>El basalt és la roca volcànica més abundant i el principal component de l’escorça...
Roques magmàtiques o ígnies (5). <ul><li>Els piroclastos (també són roques volcàniques), són altres materials que solidi...
Roques magmàtiques o ígnies (6). Pedra pòmez o pumita Obsidiana
Roques magmàtiques o ígnies (7). Piroclastos a les grederes del volcà Croscat Filons de pegmatites
Roques sedimentàries (1). <ul><li>Es formen a la superfície terrestre, en contacte amb la hidrosfera, l’atmosfera i la bio...
Roques sedimentàries (2). <ul><li>Les més senzilles són els sediments : fangs, sorres i graves (depenent del tamany dels ...
Roques sedimentàries (3). Sorres Graves
Roques sedimentàries (4). <ul><li>Quants els sediments són comprimits i cimentats, es formen les roques sedimentàries det...
Roques sedimentàries (5). Argila Gres Conglomerat
Roques sedimentàries (6). <ul><li>El tercer tipus de roques sedimentàries són les carbonàtiques : constituïdes per minera...
Roques sedimentàries (7). Calcàries Dolomies
Roques sedimentàries (8). <ul><li>Les roques carbonàtiques s’originen a partir dels carbonats dissolts a les aigües de l...
Roques sedimentàries (9). <ul><li>El quart tipus de roques sedimentàries són les evaporites : es formen a partir de les s...
Roques sedimentàries (10). Sal gema Guix Carbó, hulla
Roques sedimentàries (11). <ul><li>En resum les roques sedimentàries poden ser: </li></ul><ul><li>Sediments : fangs, sorre...
Roques metamòrfiques (1). <ul><li>Les roques metamòrfiques s’originen per transformació (metamorfisme) d’altres roques j...
Roques metamòrfiques (2). <ul><li>Les característiques de cada roca depenen de la pressió i temperatura de formació, així ...
Roques metamòrfiques (3). Marbre Gneis Pissarra
El cicle de les roques. <ul><li>Les roques no són immutables i estàtiques. En realitat experimenten canvis molt lents que...
Aplicacions de les roques. <ul><li>Les roques són primeres matèries bàsiques per al funcionament de la nostra civilització...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Roques i minerals

Roques I Minerals

 • Soyez le premier à commenter

Roques i minerals

 1. 1. Minerals i roques
 2. 2. Els minerals i les roques són els components de l’escorça terrestre. La mineralogia estudia els minerals. S’extrauen de les mines . La petrologia estudia les roques. S’extrauen de les pedreres .
 3. 3. Mineral : quars Roca : basalt
 4. 4. Els minerals (1). <ul><li>Definició de mineral : substància natural, sòlida, inorgànica, amb una composició química determinada i amb les seves partícules disposades ordenadament. </li></ul><ul><li>Propietats químiques i físiques dels minerals : els minerals es diferencien uns dels altres per la seva composició química i per les seves característiques físiques observables com el color, lluïssor, la densitat, la duresa... </li></ul>
 5. 5. Els minerals (2). <ul><li>Mines : llocs de la superfície terrestre d’on s’extrauen els minerals. </li></ul><ul><li>Mineria : s’encarrega de la localització i l’explotació dels minerals. </li></ul><ul><li>Els recursos minerals , imprescindibles per la nostra societat, són recursos no renovables . </li></ul>Extracció de minerals en mines a l’aire lliure
 6. 6. Els minerals (3). <ul><li>Tret d’algunes excepcions, els minerals per dins tenen les molècules disposades ordenadament, d’una manera característica i constant per cada espècie mineral. </li></ul><ul><li>Les formes regulars dels minerals reben el nom de xarxa cristal·lina i direm que formen cristalls . </li></ul><ul><li>Els cristalls dels minerals els estudia la cristal·lografia . </li></ul>Calcita Cristall de sal Xarxa cristal·lina sal
 7. 7. Els minerals (4). <ul><li>Classificació dels minerals segons la seva composició química: </li></ul><ul><li>1. Elements natius. </li></ul><ul><li>2. Sulfurs. </li></ul><ul><li>3. Sals haloides o halurs. </li></ul><ul><li>4. Òxids i hidròxids. </li></ul><ul><li>5. Carbonats. </li></ul><ul><li>6. Sulfats. </li></ul><ul><li>7. Fosfats. </li></ul><ul><li>8. Silicats. </li></ul>
 8. 11. Els minerals. Història dels minerals (1). <ul><li>Història dels minerals: </li></ul><ul><li>Primeres eines de tall en l’antiguitat: sílex (varietat del quars). </li></ul><ul><li>Primers pigments: hematites, pirolusita, limonita... </li></ul>Eines fetes de sílex
 9. 12. Els minerals. Història dels minerals (2). <ul><li>Una altra de les primeres indústries humanes és: la ceràmica , que utilitza les argiles, mescles de minerals entre els que hi ha la caolinita. </li></ul><ul><li>Objectes ornamentals: gemmes . </li></ul><ul><li>Neolític (5.000 anys a. C.) : els éssers humans comencen a fer-se sedentaris i això dona lloc al desenvolupament de l’agricultura. Utilització de nous materials i noves eines. </li></ul>
 10. 13. Els minerals. Història dels minerals (3). <ul><li>Inici de la mineria i comerç de materials. </li></ul><ul><li>La divisió del Neolític es fa en funció del metall que més es treballava: Edat del Coure , Edat del Bronze (aliatge de coure i estany) i Edat del Ferro . </li></ul><ul><li>Pobles primitius com els caldeus, els babilonis, els fenicis inicien la metal·lúrgia . </li></ul>
 11. 14. Els minerals. Usos dels minerals (1). <ul><li>Minerals metàl·lics o menes minerals: destinats a l’obtenció de metalls. </li></ul>
 12. 15. Els minerals. Usos dels minerals (2). <ul><li>Minerals industrials : serveixen per obtenir diferents productes industrials ( que no siguin metalls). </li></ul>Pirita
 13. 16. Els minerals. Usos dels minerals (3). <ul><li>Minerals gemmes : serveixen per obtenir diferents tipus dels elements emprats en joieria. El més apreciat de tots és el diamant, carboni pur cristal·litzat. Altres: robí, safir, àgata, beril, maragda, ametista, òpal... </li></ul>
 14. 17. Els minerals. Usos dels minerals (4). <ul><li>Minerals energètics : serveixen per a la producció d’energia, com ara l’ urani que es fa servir de combustible en les centrals nuclears per obtenir electricitat. </li></ul>
 15. 18. Les roques (1). <ul><li>Les roques són agregats naturals de minerals i són els constituents de l’escorça terrestre. </li></ul><ul><li>Les roques formen els relleus que constitueixen la superfícies dels continents. </li></ul>
 16. 19. Les roques (2). <ul><li>Hi ha tres tipus de roques segons el seu orígen: </li></ul><ul><li>Roques magmàtiques o ígnies. </li></ul><ul><li>Roques sedimentàries. </li></ul><ul><li>Roques metamòrfiques. </li></ul>
 17. 20. Roques magmàtiques o ígnies (1). <ul><li>Es formen per refredament i solidificació de magmes de l’interior de la Terra. </li></ul><ul><li>Quan els magmes es refreden lentament a l’interior de l’escorça terrestre : roques plutòniques . Tenen una textura cristal·lina regular. La més abundant és el granit . </li></ul><ul><li>Quan els magmes es refreden de forma ràpida a la superfície terrestre (arriben per l’acció dels processos volcànics): roques volcàniques o efusives . La més abundant és el basalt . </li></ul>
 18. 21. Roques magmàtiques o ígnies (2). <ul><li>El granit està format per tres minerals: quars, feldespat i mica . </li></ul><ul><li>Les roques plutòniques formen la major part de l’escorça de les zones continentals, sobretot el nucli de les grans serralades. </li></ul><ul><li>A més del granit són roques plutòniques la sienita, la diorita i el gabre . </li></ul>Paisatge granític
 19. 22. Roques magmàtiques o ígnies (3). Varietats de granit (polit) Sienita i diorita
 20. 23. Roques magmàtiques o ígnies (4). <ul><li>El basalt és la roca volcànica més abundant i el principal component de l’escorça dels fons oceànics. És una roca fosca, mat, rugosa i molt dura. Està formada de cristalls molt petits de minerals: plagiòclasi, piroxens i olivina . </li></ul>Basalt Formacions basàltiques a Castellfollit de la Roca
 21. 24. Roques magmàtiques o ígnies (5). <ul><li>Els piroclastos (també són roques volcàniques), són altres materials que solidifiquen en l’escorça terrestre per acció de les erupcions volcàniques. </li></ul><ul><li>Exemples en són les cendres, els lapil·lis o gredes, i les bombes volcàniques . </li></ul><ul><li>Un tercer grup de roques magmàtiques són les roques filonianes , anomenades així perquè formen masses tubulars o filons a l'interior d’altres roques. Sovint contenen minerals valuosos. </li></ul><ul><li>En resum, les roques magmàtiques poden ser: plutòniques, volcàniques i filonianes . </li></ul>
 22. 25. Roques magmàtiques o ígnies (6). Pedra pòmez o pumita Obsidiana
 23. 26. Roques magmàtiques o ígnies (7). Piroclastos a les grederes del volcà Croscat Filons de pegmatites
 24. 27. Roques sedimentàries (1). <ul><li>Es formen a la superfície terrestre, en contacte amb la hidrosfera, l’atmosfera i la biosfera. </li></ul><ul><li>La seva característica més important és la estratificació: formen capes o estrats . </li></ul><ul><li>A causa de les seves característiques de formació, sovint contenen fòssils . </li></ul>
 25. 28. Roques sedimentàries (2). <ul><li>Les més senzilles són els sediments : fangs, sorres i graves (depenent del tamany dels seus constituents). </li></ul><ul><li>Fangs : partícules molt fines. </li></ul><ul><li>Sorres : grans visibles a ull nu. </li></ul><ul><li>Graves : formades per còdols. </li></ul>
 26. 29. Roques sedimentàries (3). Sorres Graves
 27. 30. Roques sedimentàries (4). <ul><li>Quants els sediments són comprimits i cimentats, es formen les roques sedimentàries detrítiques . </li></ul><ul><li>Els fangs formen argiles . </li></ul><ul><li>Les sorres formen els gresos . </li></ul><ul><li>Les graves formen els conglomerats . </li></ul>
 28. 31. Roques sedimentàries (5). Argila Gres Conglomerat
 29. 32. Roques sedimentàries (6). <ul><li>El tercer tipus de roques sedimentàries són les carbonàtiques : constituïdes per minerals del grup dels carbonats (calcita, aragonita i dolomita). </li></ul><ul><li>Calcàries : predomina el carbonat de calci (calcita i aragonita). </li></ul><ul><li>Dolomies : predomina el carbonat de calci i magnesi (dolomita). </li></ul>
 30. 33. Roques sedimentàries (7). Calcàries Dolomies
 31. 34. Roques sedimentàries (8). <ul><li>Les roques carbonàtiques s’originen a partir dels carbonats dissolts a les aigües de llacs i mars, amb posterior precipitació. </li></ul><ul><li>Molt sovint contenen gran quantitat de fòssils i reben el nom del fòssil principal que contenen (calcàries nummulítiques, etc.). </li></ul>
 32. 35. Roques sedimentàries (9). <ul><li>El quart tipus de roques sedimentàries són les evaporites : es formen a partir de les sals contingudes a les aigües marines o de certs llacs quant s’evaporen. </li></ul><ul><li>Estan formades per halita, silvina i guix. </li></ul><ul><li>El darrer grup són les roques sedimentàries organògenes , originades per la transformació de la matèria orgànica de vegetals i animals: carbó, petroli i gas natural. </li></ul>
 33. 36. Roques sedimentàries (10). Sal gema Guix Carbó, hulla
 34. 37. Roques sedimentàries (11). <ul><li>En resum les roques sedimentàries poden ser: </li></ul><ul><li>Sediments : fangs, sorres i graves. </li></ul><ul><li>Detrítiques : argiles, gresos i conglomerats. </li></ul><ul><li>Carbonàtiques : calcàries i dolomies. </li></ul><ul><li>Evaporites . </li></ul><ul><li>Organògenes . </li></ul>
 35. 38. Roques metamòrfiques (1). <ul><li>Les roques metamòrfiques s’originen per transformació (metamorfisme) d’altres roques ja ben formades (sedimentàries i magmàtiques). </li></ul><ul><li>Es formen a l’interior de l’escorça terrestre per l’acció d’elevades pressions i temperatures . </li></ul>
 36. 39. Roques metamòrfiques (2). <ul><li>Les característiques de cada roca depenen de la pressió i temperatura de formació, així com de les roques a partir de les quals s’han format. </li></ul><ul><li>Les argiles formen les pissarres. </li></ul><ul><li>Les calcàries formen els marbres. </li></ul><ul><li>El granit origina el gneis. </li></ul>
 37. 40. Roques metamòrfiques (3). Marbre Gneis Pissarra
 38. 41. El cicle de les roques. <ul><li>Les roques no són immutables i estàtiques. En realitat experimenten canvis molt lents que transformen unes roques en altres. Aquest procés es coneix amb el nom de cicle de les roques . </li></ul>
 39. 42. Aplicacions de les roques. <ul><li>Les roques són primeres matèries bàsiques per al funcionament de la nostra civilització. </li></ul><ul><li>Vivim damunt de les roques: el tipus, la resistència, la disposició, condicionen l’ordenació del territori. </li></ul><ul><li>El carbó i el petroli : fonts importants d’energia, plàstics, fibres sintètiques... </li></ul><ul><li>Les argiles i les margues : fabricació materials ceràmics, maons, rajoles, construcció... </li></ul><ul><li>Les sorres : fabricació de vidre. </li></ul><ul><li>Les calcàries : se n’obté el ciment. </li></ul><ul><li>Granit, marbre : roques ornamentals i de recobriment. </li></ul>

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • korori

  Jan. 31, 2009
 • sflorist

  May. 30, 2010
 • SigridIgnasi

  Oct. 3, 2011
 • YrisCoromina

  Nov. 17, 2013
 • astridbelastegui

  Mar. 11, 2014
 • antonitorresgomez

  May. 13, 2014
 • rosalcover

  Feb. 15, 2015
 • jmdeguilhem

  Apr. 16, 2015
 • patumaires

  Sep. 28, 2015
 • josepramon5

  Jan. 12, 2016
 • CarmenPascual

  Jan. 13, 2016
 • AnaBarrientos1

  Oct. 28, 2018

Roques I Minerals

Vues

Nombre de vues

87 289

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

33 251

Actions

Téléchargements

488

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

12

×