Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 79 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à Ultrasound liver (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Ultrasound liver

 1. 1. ULTRASOUND HEPATOBILIARY Extern Siwaporn Khureerung
 2. 2. 1. Noninvasive investigation 2. สะดวก สบาย ใช้ได้ทุกสถานที่ 3. มีความแม่นยาสูง 4. First imaging modality in Hepatobiliary system ข้อดีของ ULTRASOUND HEPATOBILIARY
 3. 3. 1. ผู้ป่วยตัวเหลือง ใช้แยก surgical จาก medical jaundice 2. Right upper quadrant pain/discomfort 3. Right upper quadrant mass 4. Abnormal LFT 5. สงสัยความผิดปกติในช่องท้อง+ไม่สบายตัว+เบื่อ อาหาร+น้าหนักลด+fever of unknown origin ข้อบ่งชี้ในการตรวจ
 4. 4. • ถ้าไม่ด่วน ไม่จาเป็นต้องงดอาหาร • แต่ดีที่สุดควร NPO 8-12 Hr เพื่อให้ –Gallbladder distend –decrease bowel movement –decrease bowel gas artifact เทคนิคการตรวจ
 5. 5. Realtime scaning Probe 3.5-3.75 MHz (probe convex or sector) ถ้าผอมมากหรือ อวัยวะที่จะดูอยู่ติดผนังหน้าท้อง ใช้linear probe 5,7,10 MHz วิธีและท่าตรวจ
 6. 6. PROBE POSITIONING TO SCAN THE LIVER
 7. 7. - THE PROBE IS IN THE EPIGASTRIC REGION JUST BELOW THE STERNUM. - IT IS ANGLED CEPHALAD TO VIEW THE LEFT LOBE IN ITS ENTIRETY. - THE PROBE MAY NEED TO BE ANGLED TOWARDS THE LEFT SIDE TO SEE THE MOST MEDIAL EDGE OF THE LEFT LOBE. Normal Anatomy seen in the Transverse View of the Left Lobe. Transverse View of the Left Lobe
 8. 8. • The Liver and Rt Kidney are visualised in this view. PARASAGITTAL SCAN PLANE
 9. 9. • The probe is angled cephalad under the ribs to avoid any bowel or ribs shadowing over the liver. • Rt Portal Vein is shown coursing transversely in this view SUBCOSTAL SCAN PLANE.
 10. 10. • The Middle and Rt Hepatic Vein are visualised in this view. INTERCOSTAL SCAN PLANE
 11. 11. FUNCTIONAL SEGMENTAL ANATOMY OF THE LIVER
 12. 12. Anatomic liver segments caudate lobe Segment I Lateral segment left lobe superior Segment II Lateral segment left lobe inferior Segment III Medial segment left lobe Segment IV Anterior segment right lobe inferior Segment V Posterior segment right lobe inferior Segment VI Posterior segment right lobe superior Segment VII Anterior segment right lobe superior Segment VIII
 13. 13. • Renal medulla < renal cortex < liver • Liver < spleen • Liver < pancreas. • Pancreas < renal sinus & retro. fat PARENCHYMAL ORGAN ECHOGENICITY
 14. 14. ยากที่จะประเมินขนาดที่แท้จริง เพราะเปลี่ยนแปลงตามรูปร่างของคน อาจวัดโดยใช้ความยาวจากตัวซีกขวา saggital plane ที่ midclavicularline ลาก ขนานกับผนังหน้าท้องจากกระบังลมถึงขอบล่างของตับ ปกติไม่ควรยาวเกิน 15.5 cm SIZE
 15. 15. • Portal vein – Echogenic outer wall – Size 9-13 mm – วิ่ง intrasegment course • Hepatic vein – Echolucent tubes – Size 4-5 mm • Bile duct – Size < 2mm TUBULAR STRUCTURE
 16. 16. Clinical Presentation 1. Frank Cancer ปวดแน่นท้อง น้ำหนักลด ตับโต และอำกำรของโรคตับแข็ง 2. Occult Cancer มำด้วยอำกำรอื่น แต่ตรวจพบมะเร็งตับ 3. Acute Abdominal Cancer ปวดท้องกะทันหัน ซีดลง และท้องโตขึ้น เกิดจำก acute bleeding 4. Febrile Cancer เจ็บบริเวณตับพร้อมทั้งมีไข้สูง 5. Metastasis Cancer HEPATOCELLULAR CARCINOMMA
 17. 17. • เป็น typical ของก้อน HCC คือ mosaic pattern เห็น septaum formation , peripheral sonolucency มี lateral shadow • พบ single mass > multiple mass • อาจพบ brighted loop pattern คือ มี hypoechoic ได้ • ขอบของก้อนมักพบเป็น well encapsulated EXPANDING TYPE
 18. 18. • Abnormal echotexure เกือบทั้งกลีบแทบไม่สามารถแยก ก้อนมะเร็งออกจากเนื้อตับได้โดยเฉพาะลักษณะนี้มักพบ ในตับที่มีความผิดปกติอยู่แล้ว INFILTRATIVE LESION MIXED EXPANDING ANDINFILTRATIVE LESION
 19. 19. • ก้อนความผิดปกติขนาดเล็กกว่า 1 cm กระจายอยู่ทั่วเนื้อปอด DIFFUSE TYPE
 20. 20. Hypoechogenicity (A), hyperechogenicity (B), and a mosaic pattern (C). D, Sonogram showing HCC with a peripheral hypoechoic halo (arrows) and posterior acoustic enhancement (open arrows).
 21. 21.  ถ้าเห็น mosaic pattern ขอบของก้อนชัดเจน มี peripheral halo น่าจะเป็น HCC  หากก้อนเป็น homogenous echogenicity ขอบเป็น wavy border หรือมี low echoic zone รอบก้อน หรือมี peripheral bile duct dilatation น่าจะเป็น PCC  หากมี underlying cirrhosis มักเป็น HCC  Portal vein thrombosis มักพบใน HCC มากกว่า  CT: HCC เป็น hypervascular tumor ซึ่ง contrast medium จะถูก wash out รวดเร็ว แต่ PCC เป็น hypovascular tumor ซึ่งcontrast medium อยู่ในก้อน นานกว่า หลักการวิเคราะห์แยก PCC จาก HCC
 22. 22. 1. Target/ Bull’s eye pattern : central echogenic area มี peripheral hypoechoic rim บ่อยครั้งมาจาก bronchogenic cancer 2. Echogenic metastases : GI, renal cell carcinoma, choriocarcinoma, islet cell carcinoma 3. Hypoechoic metastases : lymphoma 4. Calcified metastases : เป็น hyperechoic area ที่มี distal acoustic shadow มักกระจายมาจาก mucinous adenocarcinoma of colon, pancreatic tumor, osteogenic sarcoma 5. Cystic metastases และ Diffused disorganization พบน้อย METASTATIC CARCINOMA
 23. 23. Ultrasound of the left lobe of the liver reveals a mass in the medial segment that has a hypoechoic "halo" (arrows). The presence of a halo generally indicates metastatic disease. The lesion proved to be a metastasis from colon cancer.
 24. 24. Diffuse infiltration of the liver by metastatic renal cell carcinoma. Transverse image of the liver shows a heterogeneous echotexture with diffusely increased echogenicity.
 25. 25. Ultrasound of the liver reveals multiple echogenic masses due to metastatic breast cancer.
 26. 26. Echogenic central calcifications, which cast an acoustic shadow (open arrow). Note the lesion extends into the inferior vena cava (curved arrow). primary site may from the colon, pancreas, or ovary
 27. 27. • Hemangioma • Focal nodular hyperplasia • Hepatic adenoma BENIGN NEOPLASMS
 28. 28. • Most common benign liver tumor • พบในผู้ใหญ่บ่อยกว่าเด็ก และพบใน หญิง : ชาย เป็น 4:1 • Hemangioma ประกอบด้วยแอ่งเลือดเล็กๆจานวนมากที่ ห่อหุ้มด้วย endothelial cell และ fibrous tissue • ถ้าขนาด > 4 cm เรียกว่า giant hemangioma HEMANGIOMA
 29. 29. • มักพบเป็นก้อนเดี่ยว รูปร่างกลม ขนาดประมาณ 2 – 3 cm • Hyperechoic homogenous และขอบเขตชัดเจน • มักพบที่ตับด้านขวา posterior segment และใกล้ periphery หรือ subcapsular HEMANGIOMA : ลักษณะภาพอัลตราซาวด์
 30. 30. • มักพบในคนอายุ20 – 50 ปี และพบใน หญิง : ชาย เป็น 4:1 • FNH ประกอบด้วย Kupffer cells, hepatocytes และ biliary structure เหมือน ตับแต่เรียงตัวผิดไปจากเนื้อตับปกติ • ลักษณะทางอัลตราซาวด์ – Isoechoic lesion – Solid mass size < 3 cm – มักอยู่ที่บริเวณตับกลีบขวา ใกล้ๆ liver capsule – มี central scar ลักษณะเป็น echogenic linear หรือ stellate structure อยู่กลางก้อน FOCAL NODULAR HYPERPLASIA
 31. 31. FOCAL NODULAR HYPERPLASIA
 32. 32. • Rare tumor • พบในผู้หญิงที่ใช้ยาคุม หรือผู้ชายที่มีประวัติใช้ androgen • ลักษณะทางอัลตราซาวด์ •Solid mass : size 8 -15 cm •พบบ่อยที่ right lobe มักอยู่ที่บริเวณ subcapsular region •ถ้าส่วนกลางของก้อนขาดเลือด (central necrosis) จะเห็น เป็นลักษณะ inhomogenous mass HEPATIC ADENOMA
 33. 33. This hepatic adenoma (black arrow) is strikingly echogenic and causes marked attenuation of the US beam (white arrow)
 34. 34. • Simple Hepatic Cyst • Polycystic Disease • Cystadenoma and cystadenocarcinoma CYST
 35. 35. • Congenital Abnormality ลักษณะทางอัลตราซาวด์ –Anechoic –Well-defined imperceptible wall –Distal acoustic enchacement –Size 1 – 2 cm –Complicated cyst : Thick wall, mural nodule, multiple septation และ fluid level SIMPLE HEPATIC CYST
 36. 36. SIMPLE HEPATIC CYST
 37. 37. • Autosomal Dominant (Adult) Polycystic disease • ลักษณะทางอัลตราซาวด์ –พบถุงน้าจานวนมากกระจายอยู่ทั่วตับ POLYCYSTIC DISEASE
 38. 38. POLYCYSTIC DISEASE
 39. 39. • benign epithelial tumor • Complication : malignant potential and transformation of cystadenoma to cystadenocarcinoma • พบบ่อยในหญิงวัยกลางคน BILIARY CYSTADENOMA AND CYSTADENOCARCINOMA
 40. 40. • Ultrasound finding • ขนาดใหญ่ และ multilocular • Benign : sonotransparent , ขอบเขตชัด • Malignant : ขอบขรุขระ , หนา , papillary projection , septation and nodularity BILIARY CYSTADENOMA AND CYSTADENOCARCINOMA
 41. 41. • Pyogenic liver abscess –Burkholderia pseudomallei –E.coli, streptococci, S.aureus and anaerobic bacteria • Parasite infection –Fascioliasis –Amebic abscess –opisthorchiasis • Tuberculosis INFECTION
 42. 42. • Melioidosis • Pathogen: Burkholderia pseudomallei Ultrasonographic finding • พบ multiple, small lesion < 2 cm. เป็นส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งเป็น target-like appearance ขอบค่อนข้างชัด ที่เหลือเป็นแบบ low echoic หรือ multiloculate มองดูคล้าย cart wheel • หากขนาดใหญ่ขึ้นพบ multiloculated lesion (cart wheel) มากกว่า ขอบไม่ค่อยชัดเจน PYOGENIC LIVER ABSCESS
 43. 43. Melioidosis
 44. 44. • Pathogen: E.coli, Klebsilla, streptococci, S.aureus and anaerobic bacteria • Route –Hematogenous spreading - Portal venous system –Direct extension - Infection of necrotic tumor –Infected liver cyst - Liver trauma OTHER PYOGENIC ABSCESS
 45. 45. • Ultrasonographic finding –Nonspecific –ในระยะแรกอาจ hypoechoic และดูคล้าย solid mass แล้วต่อมาจึง เปลี่ยนเป็น cystic with irregular, indistrinct wall หรือขอบหนา OTHER PYOGENIC ABSCESS
 46. 46. • Fascioliasis • Amebic abscess • opisthorchiasis PARASITE INFECTION
 47. 47. • Fascioliasis – เกิดจำกพยำธิใบไม้ตับที่พบในสัตว์พวก แพะ แกะ วัว ควำย – กินน้ำหรือพืชน้ำที่มี metacercariaเข้ำไป – Fasciola gigantica 1.Acute เป็นระยะ invasive phase(hepatic phase) 2.Latent phase(biliary phase) 3.Obstructive phase PARASITE INFECTIONPARASITE INFECTION
 48. 48. • Fascioliasis Ultrasound finding • อาจพบเป็น parenchymal heterogeneity จาก scatterd poorly defined hypo-isoechoic nodules • ต่อมาจะรวมกลุ่มกันหรืออาจเห็น echogenic foci • กรณีเป็นมาก ตับดูพรุนไปหมด เรียก “rotten liver” PARASITE INFECTION PARASITE INFECTION
 49. 49. FASCIOLIASIS Parenchymal phase of fascioliasis. US shows a parenchymal focal lesion with a halo around it within the liver (arrow)
 50. 50. Periportal tracking. US shows linear hypoechogenicity (arrows) along the intrahepatic bile ducts. FASCIOLIASIS
 51. 51. • Pathogen: Entamoeba histolytica, • Anchovy pus Ultrasonographic finding –Lesions are round or oval, hypoechoic or anechoic, and have echo- poor walls. –Lesions are multiple in 25% of cases and vary in size up to 20 cm. –Characteristic features are a pattern of fine homogeneous granular internal echoes and location in the right lobe near the liver capsule. AMEBIC LIVER ABSCESS
 52. 52. This amebic abscess is much better defined than are most pyogenic abscesses. A hypoechoic wall surrounds the lesion. Internal contents show hypoechoic echoes but no internal vascularity was detected with Doppler. AMEBIC LIVER ABSCESS
 53. 53. • Opisthorchiasis • เกิดจากเชื้อ Opisthorchis viverini • Ultrasonographic finding –Hepatomegaly –Portal vein sadicles prominent (30%) –Distend gall bladder PARASITE INFECTIONPARASITE INFECTION
 54. 54. • Ultrasonographic finding • Micronodular (miliary) pattern ได้บ่อยกว่า • Diffuse hyperechogenicity เรียก The bright liver • ไม่เห็น nodule ชัดเจน • Macronodular form พบน้อย • Single หรือ multiple hypoechoic หรือ heterogeneous mass แต่ก็อาจพบ hyperechogenic lesion ซึ่ง calcify หรือไม่ก็ได้ TUBERCULOSIS LIVER ABSCESS
 55. 55. Ultrasonography of the abdomen revealing heterogeneous hypo-echoic lesions in the right lobe of the liver suggestive of a multiseptate abscess. TUBERCULOSIS LIVER ABSCESS
 56. 56. • Fatty liver(Hepatic steatosis) • Cirrhosis • Hepatitis DIFFUSE LIVER DISEASE
 57. 57. • Fatty liver เกิดจากการสะสมของ triglycerides ใน Hepatocyte –Common causes: Alcohol, DM, Fasting, Endogenous toxin, Exogenous steroid and Drug –Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) เป็น Severe fatty infiltration ทาให้ Hepatomegaly พร้อมทั้งมี Inflammation and fibrosis FATTY LIVER (HEPATIC STEATOSIS)
 58. 58. • Ultrasonographic finding – liver parenchymal echogenicity สูงกว่ำ renal cortex มำก – Severe fatty change พบ Hepatomegaly มี Diffuse increase echogenicity – liver surface ยังคงเรียบ • คำแนะนำ – US: Fatty liver + Normal LFT อำจเป็นเพียงไขมันสะสมในตับ – US: Fatty liver + Fatty infiltration & inflammation + Abnormal LFT(AP,AST,ALT สูง) คิดถึง NASH FATTY LIVER (HEPATIC STEATOSIS)FATTY LIVER (HEPATIC STEATOSIS)
 59. 59. Diagnosis of fatty liver based on ultrasound evaluation. 1 – parenchymal hyperechogenicity, 2 – intensified attenuation, 3 – poorly visible vessels, 4 – focal hyposteatosis. Presence of all four signs leads to diagnosis of fatty liver
 60. 60. • Focal sparing – บางส่วนของ liver ไม่มี fatty change พบบ่อยที่ segment 4 ใกล้main lobar fissure หน้าต่อ portal vein เห็นเป็น hypoehoic area ขอบเขตชัด รูปร่างกลม ovoid หรือ band like • Focal fatty infiltration – เห็น hyperechoic area ภายในเนื้อตับที่ปกติ ที่มีลักษณะของ fatty infilration เป็นแบบ geographic pattern มีขอบเรียบตรง หรือ angulated, geometic margin หรือเป็น wedge shape ไม่มี displacement หรือ distortion ของ vessel ภายในหรือรอบตาแหน่งนั้น พบบ่อยที่ตาแหน่งเดียวกับ focal sparing FATTY LIVER (HEPATIC STEATOSIS)FATTY LIVER (HEPATIC STEATOSIS)
 61. 61. FOCAL FATTY INFILTRATION
 62. 62. • grade I: increased hepatic echogenicity with visible periportal and diaphragmatic echogenicity • grade II: increased hepatic echogenicity with imperceptible periportal echogenicity, without obscuration of diaphragm • grade III: increased hepatic echogenicity with imperceptible periportal echogenicity and obscuration of diaphragm GRADING OF FATTY LIVER
 63. 63. • grade I GRADING OF FATTY LIVER
 64. 64. • grade II GRADING OF FATTY LIVERGRADING OF FATTY LIVER
 65. 65. • Cirrhosis is the final common pathway of chronic injury to the liver from many causes. – Parenchymal necrosis is followed by extensive fibrosis and nodular regeneration of hepatocytes with progressive distortion of lobar and vascular architecture • 3 major pathologic mechanism 1. Cell death 2. Fibrosis 3. Regeneration • Cause – alcohol 30-60% (diffused nodular), – hepatitis 10-30% (postnecrosis) and – biliary obstruction 10-20% (biliary cirrhosis) CIRRHOSIS
 66. 66. • Morphology of nodular regeneration 1. Micronodular : Ø < 3 mm.  Alcoholism 2. Macronodular: Ø > 3 mm.  Hepatitis B and C 3. Mixed type: biliary cirrhosis CIRRHOSIS
 67. 67. • Ultrasonographic finding 1. Volume redistribution ในช่วงแรก cirrhosis ตับอำจจะใหญ่ได้ แต่เมื่อเข้ำ chronic state ขนำดของตับจะเล็กลง แต่ caudate และ left lobe จะมี ขนำดใหญ่ขึ้น caudate width ต่อ right lobe width (C/RL) > 0.6 2. Coarse echotexture เนื้อตับจะ heterogeneous และ decrease penetration จำกพังผืด ทำให้ increase echogenicity 3. Regenerating nodules (RN) เกิด regenerating hepatocytes ล้อมรอบด้วย fibrotic septa  Isoechoic or hypoechoic with a thin echogenic border 4. Dysplastic nodules (DN) or Adenomatoid hyperplastic nodules Ø > 10 mm. และเป็น Premalignant DN CIRRHOSIS
 68. 68. Female patient with cirrhosis showing "coarsened" echo texture and enlarged left lobe of liver CIRRHOSISCIRRHOSIS
 69. 69. Advanced cirrhosis. A nodular liver, echogenic in comparison to renal parenchyma (R) CIRRHOSISCIRRHOSIS
 70. 70. ACUTE VIRAL HEPATITIS  us อำจไม่เห็นควำมผิดปกติ  อำจพบตับโต ผนัง portal vein มี echogenicity เพิ่มขึ้น และ reduce echogenicity of liver เพรำะมี hepatic edema เรียกว่ำ starry night liver Hepatitiswith hypoechoic parenchyma and hyperechoic aspect of the walls of the portal veins (starrysky appearance) and ascites
 71. 71. ACUTE VIRAL HEPATITIS Hepatitis with hypoechoic parenchyma and hyperechoic aspect of the walls of the portal veins (starry sky appearance) and ascites
 72. 72. • Portal hypertension • Cardiac liver VASCULAR AND CARDIAC DISORDERS
 73. 73. PORTAL HYPERTENSION  เกิดขึ้นเมื่อ portal venous pressure มีค่ามากกว่า 10 mmHg  ตับแข็งเป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดในการเกิด intrahepatic portal hypertension  ภาพ US อาจเห็นม้ามโต ascites ขนาดของ PV โตมากกว่า 13 mm ขนาดของ splenic vein และ SMV มากกว่า 10 mm และมี portosystemic venous collaterals
 74. 74. Recanalized umbilical vein PORTAL HYPERTENSIONPORTAL HYPERTENSION
 75. 75. • Complicationของacute or chronic congestive heart failure • Ultrasonographic finding – Hepatomegaly – Dilatation of IVC and hepatic vein CHRONIC PASSIVE CONGESTION Dilated hepatic veins – Peripheral veins are broader than 6mm, veins near influx into inferior vena cava are wider than 10mm.
 76. 76. • Blunt trauma ,อุบัติเหตุชนิดอื่น • พบที่ right lobeบ่อยกว่า • ultrasoundจะดู solid organ injuryไม่ดีเท่า CT • Ultrasound finding – Subcapsular or parenchymal hematoma – Parenchymal tear – Hemoperitoneum – ก้อนเลือดใหม่ >> echogenic >>hypoechoic>>cystic HEPATIC TRAUMA
 77. 77. Hepatic laceration HEPATIC TRAUMAHEPATIC TRAUMA
 78. 78. • grade I – haematoma: subcapsular, <10% surface area – laceration: capsular tear, <1 cm depth • grade II – haematoma: subcapsular, 10-50% surface area – haematoma: intraparenchymal <10 cm diameter – laceration: capsular tear, 1-3 cm depth, <10 cm length • grade III – haematoma: subcapsular, >50% surface area, or ruptured with active bleeding – haematoma: intraparenchymal >10 cm diameter – laceration: capsular tear, >3 cm depth LIVER INJURY GRADING
 79. 79. • grade IV – haematoma: ruptured intraparenchymal with active bleeding – laceration: parenchymal disruption involving 25-75% hepatic lobes or involves 1-3 Couinaud segments (within one lobe) • grade V – laceration: parenchymal disruption involving >75% of hepatic lobe or involves >3 Couinaud segments (within one lobe) – vascular: juxtahepatic venous injuries (inferior vena cava, major hepatic vein) • grade VI – vascular: hepatic avulsion LIVER INJURY GRADING

×