Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Styrelsens ansvar i krishantering
Jeanette Fors-Andrée
Kriskonsult, författare, föreläsare

www.jeanettefors.se

@jeanette...
Styrelsens ansvar i krishantering
+ 

Vad ska jag göra i min roll som styrelseledamot?

+ 

Vad ska jag göra för att stött...
4 principer för dig som styrelseledamot
1.  Håll krisarbetet levande inom styrelsen
2.  Se till att krisarbetet är en leva...
1. Håll krisarbetet levande inom styrelsen
+ 

Diskutera följande frågor löpande:
– 
– 
– 
– 
– 

Hur skulle ni bedöma kri...
2. Se till att krisarbetet är en levande fråga också för
ledningen
+ 

Säkerställ följande:
– 
– 
– 
– 
– 

Har ledningen ...
3. Stötta VD när krisen är ett faktum
+ 

Gör en egen lägesanalys med eventuellt utomstående stöd – när
kritiken eskalerar...
4. Bli den aktiva parten i krishanteringen
+ 

Ta en egen roll:
– 
– 
– 
– 
– 

Ta avstamp från nuvarande krishantering
Ta...
Sex framgångsfaktorer
+  Vänta aldrig – säg att du inte vet
–  Får du frågan, ta i den direkt
–  Får ledningen frågan, se till att ledningen är ...
+  Besvara alla frågetecken
–  Beskriv vad som stämmer och vad som inte stämmer i kritikem
–  Säger du A, måste du säga B
...
+  Upprätta en åtgärdsplan
–  Visa att du gör något
–  Förändra den faktiska situationen som ledde till krisen
–  Var helt...
+  Visa att du tar problemet på
största allvar
– 
– 
– 
– 

Erkänn felet om det finns något att erkänna
Be om ursäkt om de...
+  Skit i “business as usual”
–  Markera att det är annorlunda tider, både i kommunikationen och i
handlingarna
+  Be om hjälp!
–  Rådfråga utomstående som har praktisk erfarenhet av
krishantering – du blir lätt hemmablind
Styrelsens ansvar i krishantering
Jeanette Fors-Andrée
Kriskonsult, författare, föreläsare

www.jeanettefors.se

@jeanette...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Styrelsens ansvar i krishantering

4 390 vues

Publié le

Styrelsens ansvar i krishantering handlar om två aspekter: (1) Vad man ska göra i sin roll som styrelseledamot, och (2) Vad man ska göra för att stötta VD och verksamhetsledningen. I det här föredraget som jag höll för ett 30-tal styrelseledamöter beskriver jag 4 principer för dig som styrelseledamot.

Publié dans : Business
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Styrelsens ansvar i krishantering

 1. 1. Styrelsens ansvar i krishantering Jeanette Fors-Andrée Kriskonsult, författare, föreläsare www.jeanettefors.se @jeanettefors
 2. 2. Styrelsens ansvar i krishantering +  Vad ska jag göra i min roll som styrelseledamot? +  Vad ska jag göra för att stötta VD och verksamhetsledningen?
 3. 3. 4 principer för dig som styrelseledamot 1.  Håll krisarbetet levande inom styrelsen 2.  Se till att krisarbetet är en levande fråga också för ledningen 3.  Stötta VD när krisen är ett faktum 4.  Bli den aktiva parten i krishanteringen
 4. 4. 1. Håll krisarbetet levande inom styrelsen +  Diskutera följande frågor löpande: –  –  –  –  –  Hur skulle ni bedöma kriser i olika lägen? I vilken sorts kris skulle ni träda in? När behöver ni, förmodligen styrelseordförande, göra ett uttalande? Hur ser ni på ansvarsfördelningen mellan styrelse och ledning i en kris? Hur ser rollerna ut i styrelsen?
 5. 5. 2. Se till att krisarbetet är en levande fråga också för ledningen +  Säkerställ följande: –  –  –  –  –  Har ledningen tagit fram en krisplan? Är krisplanen uppdaterad? Hur ofta övar ledningen och nyckelpersonerna? Inkluderas sociala medier i kriskommunikationen? Förstår ledningen kundernas ökade krav på transparens och öppenhet?
 6. 6. 3. Stötta VD när krisen är ett faktum +  Gör en egen lägesanalys med eventuellt utomstående stöd – när kritiken eskalerar ska styrelsen vara beredd att genast ta i frågan. +  Ägare ska aldrig behöva poängtera att man förväntar sig att styrelsen ska ta sitt ansvar och agera. Det ska styrelsen göra långt innan. +  När ni har suttit i krismöte – var transparenta med vad ni har diskuterat och vilka åtgärder ni ser att VD ska vidta.
 7. 7. 4. Bli den aktiva parten i krishanteringen +  Ta en egen roll: –  –  –  –  –  Ta avstamp från nuvarande krishantering Ta avstamp från ledningens agerande Markera tydligt hur styrelsen ser på krisen och vad som måste åtgärdas Tillsätt en egen utredning. Äg bilden. Ha full kontroll. Se över verksamhetsledningens och VD:s position
 8. 8. Sex framgångsfaktorer
 9. 9. +  Vänta aldrig – säg att du inte vet –  Får du frågan, ta i den direkt –  Får ledningen frågan, se till att ledningen är snabb med att bemöta –  Har du inte svaret, säg att du inte vet mer just nu men att du återkommer när du har mer information
 10. 10. +  Besvara alla frågetecken –  Beskriv vad som stämmer och vad som inte stämmer i kritikem –  Säger du A, måste du säga B –  Försök inte att dölja eventuella problem och brister
 11. 11. +  Upprätta en åtgärdsplan –  Visa att du gör något –  Förändra den faktiska situationen som ledde till krisen –  Var helt transparent med åtgärderna och fortsätt påminna om dem
 12. 12. +  Visa att du tar problemet på största allvar –  –  –  –  Erkänn felet om det finns något att erkänna Be om ursäkt om det finns något att be om ursäkt för Minimera inte krisens betydelse Bekräfta andras känslor och oro
 13. 13. +  Skit i “business as usual” –  Markera att det är annorlunda tider, både i kommunikationen och i handlingarna
 14. 14. +  Be om hjälp! –  Rådfråga utomstående som har praktisk erfarenhet av krishantering – du blir lätt hemmablind
 15. 15. Styrelsens ansvar i krishantering Jeanette Fors-Andrée Kriskonsult, författare, föreläsare www.jeanettefors.se @jeanettefors

×