Семинарски рад-ппт

J
Загађивање воде
- Процедне воде депонија чврстог комуналног
отпада
- Болничке отпадне воде
Мијајловић Новица, Маслак Маријана
Загађивање воде
Вода је основни предуслов за живот свих живих бића на Земљи. Да би жива бића могла да живе нормално,
вода у којој живе или вода коју користе мора имати природан хемијски састав и природне карактеристике.
Када се услед човековог деловања значајно промени хемијски састав воде, као и односи који у њој владају,
кажемо да је вода загађена.
Загађивање воде
Начини загађивања вода су многобројни. Пошто вода у свом хидролошком циклусу долази у контакт са
свим компонентама животне средине, она долази у контакт са полутантима који су у њима присутни .
Према томе до загађивања вода долази директним уносом и миграцијом полутаната у животну средину.
Извори загађења
Воду загађује и водени саобраћај, ђубрива и пестициди са обрадивих површина, растварачи и детерџенти
из домаћинстава и фабрика, метали из индустријских процеса (нпр. олово и жива). Сви ови загађивачи
налазе свој пут до река и преко њих долазе до мора.
Загађујуће материје доспевају до воде директним и индиректним путевима.
Директни облици загађивања подразумевају формирање посебних отпадних вода у које човек убацује
штетне материје и које, по правилу, директно излива у речне токове.
Вода се индиректно загађује у процесу спирања штетних хемијских материја у земљишту. На том путу
оне лагано прелазе у подземне воде, одакле процесима природног кружења воде сигурно долазе до река,
језера, мора.
Последице загађивања
Тровање и масовно угинуће риба и других водених организама најтеже су последице загађивања воде
токсичним материјама и патогеним организмима. Масовно угинуће одређене групе организама у води
ремети природне односе у биоценози и изазива велике промене у читавом воденом екосистему. Понекад је
за враћање на природно (претходно) стање потребно много година.
Јако загађена вода не може се користити нити за пиће, нити за наводњавање пољопривредних површина.
У Јапану је 1950.године неколико стотина људи оболело од „живине болести“ са трајним последицама.
Ови људи су се разболели зато што су јели рибе у чијим телима се накупила жива која је испуштена у
море из фабрика.
У Јапану је 1950.године неколико стотина људи оболело од „живине болести“ са трајним последицама.
Ови људи су се разболели зато што су јели рибе у чијим телима се накупила жива која је испуштена у
море из фабрика.
Последице загађивања
Отпадне воде, ђубриво и детерџенти су богати нитратима и фосфатима, супстанцама које биљке користе за
свој раст. Када велика количина нитрата и фосфата доспе у воду, уобичајен резултат је „популациона
експлозија“ планктонских алги. Ова појава се назива „цветање воде“. Пренамножене алге су у стању да
потроше г Вишеструки утицај на промене састава живог света водених екосистема такође имају топлотна
загађења воде. На местима изливања топле воде која хлади постројења електрана, температура може
прећи 8O˚С. Због тако високих температура, као и због значајног смањења количине кисеоника на таквим
местима, природну биоценозу замењује сиромашна заједница организама отпорних према екстремним
условима живота готово сав кисеоник из воде, изазивајући угинућа риба и других животиња.
Мере заштите воде
Све мере заштите воде могу се поделити у три групе. Прва подразумева елиминацију узрока загађивања,
друга – смањење количине штетних материја, а трећа – посебне мере чишћења воде.
Смањење количине загађујућих материја које доспевају до водених токова веома је значајан вид борбе
против загађења. Оно подразумева постављање одговарајућих филтера и посебних система таложника на
местима где се изливају отпадне воде. Овде се подразумева и обавезно хлађење топлих вода пре изливања у
реку.
Занимљивост
• из отворене славине сваког минута исцури 11-12 литара воде,
• ако пустимо да вода отиче из славине док перемо зубе, непотребно изгубимо око 40 – 60
литара воде,
• ако вода отиче док се човек брије, из славине истекне око 40 – 80 литара воде,
• ако аутомобил перемо поливајући га водом из гуменог црева потрошимо око 600 литара воде.
Процедне воде депонија
чврстог комуналног отпада
Депоније су крајња одлагалишта чврстог комуналног отпада и имају последње функционално место у
управљању чврстим комуналним отпадом, у низу који укључује контролу настајања.
Комунални отпад чине 
• отпад из домаћинства који није опасан
• комерцијални отпад (отпад који настаје у установама које се у баве
трговином, канцеларијским пословима, забавом, итд)
• отпад (школе, болнице, министарства) и
• отпад са јавних површина (делом органски стабилне материје тзв.
• зелени отпад, отпаци, отпаци биља, омоти од слаткиша, хартија, кутија и опушци од цигарета и сл. а
делом органски нестабилне материје - отпад од хране, животињски остаци и излучевине).
Процедне воде депонија
чврстог комуналног отпада
Санитарне еколошке депоније су одлика
савременог друштва које има план
одлагања и управљања отпадом. Овакве
депоније неопходне су ради заштите
здравља људи, воде за пиће и земљишта.
Санитарна депонија има уграђену
непропусну подлогу којом се спречава
отицање процедних вода у земљу, а има и
уграђен систем за пречишћавање отпадних
вода.
Занимљивост
уређена депонијаУ Србији је током претходне године уклоњено више од 55% дивљих
депонија, али број преосталих је велики. Процењује се да на нашој
територији и даље има преко 2000 дивљих сметлишта. Проблем није
само у недостатку опреме комуналних служби, већ и у људима који не
брину о природи.
Медицински
отпад и отпадне
воде
Посебна врста опасног отпада је медицински
отпад, који у загађивању животне средине не
заузима високо место, али спада међу најопасније
врсте. Неконтролисано одлагање ове врсте отпада
може да доведе до ширења озбиљних заразних
болести, пре свега хепатитиса, менингдитиса и
тифуса.
Медицински отпад је отпад који настаје приликом
пружања здравствених услуга људима ради лечења,
дијагностике, превенције. Медицински отпад се
састоји од неопасног и опасног отпада. То је
хетерогена мешавина отпада, при чему 10-25% чини
опасан медицински отпад који је ризичан по здравље
људи и животну средину.
Под неопасним медицинским отпадом подразумева
се отпад који није загађен опасним или другим
материјама и који је по свом саставу сличан
комуналном тј., кућном отпаду (рециклажни,
биоразградиви и сл.).
Поред чврстог медицинског отпада, у болницама и медицинским установама настаје и отпад, који се
одстрањује преко отпадних вода. Отпадне воде из санитарних чворова, прања простора и веша
аналитичких лабораторија.Болничке отпадне воде садрже људске фекалије, средства за прање и
дезинфекцију, течне компоненте хране и масноће...
Појавом заразних болести у болницама, постају заражене и отпадне воде па је у тим ситуацијама потребан
посебан третман који се састоји у дезинфекцији, пре свега на месту настанка, а уколико се то не остварује
онда укупних отпадних вода пре њиховог испуштања у водотокове или јавну канализациону мрежу.
Медицински
отпад и отпадне
воде
Литература
http://www.futura.edu.rs/servisi/mat`erijali/4%20Upravljanje%20otpadom.pdf
http://sh.wikipedia.org/wiki/Zaga%C4%91enje_vode
https://www.google.rs/search?q=zagadjivanje+vode&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X
&ei=gB8DU5fiHYrOtAaQjoDIDg&sqi=2&ved=0CDcQsAQ&biw=994&bih=593
http://www.besplatniseminarskiradovi.com/ZastitaZivotneSredine/Zagadjenje-i-mere-zastite-vode.htm
http://www.ekobalans.net/teme/problem-otpadnih-voda/86-deponijske-procedne-vode.html
1 sur 12

Contenu connexe

Tendances(20)

Загађивање водеЗагађивање воде
Загађивање воде
milazivic197121.1K vues
Vode lena i JanaVode lena i Jana
Vode lena i Jana
Osnovna škola "Sveti Sava"756 vues
Zagadjivanje vodeZagadjivanje vode
Zagadjivanje vode
Ena Horvat61.4K vues
Voda na putu od reke do slavineVoda na putu od reke do slavine
Voda na putu od reke do slavine
Marija Trujkic7.4K vues
Svetski dan vodaSvetski dan voda
Svetski dan voda
LjiljanaMudrinic1.6K vues
VodaVoda
Voda
saculatac2.7K vues
Otpad i reciklažaOtpad i reciklaža
Otpad i reciklaža
Ena Horvat19.3K vues
Organsko baštovanstvo i urbane basteOrgansko baštovanstvo i urbane baste
Organsko baštovanstvo i urbane baste
Nezavisno domaćinstvo4.3K vues
Dan planete zemljeDan planete zemlje
Dan planete zemlje
Ivana Milic1K vues
MI i ŽIVOTNA SREDINAMI i ŽIVOTNA SREDINA
MI i ŽIVOTNA SREDINA
55003971K vues
Otpad topciderkaOtpad topciderka
Otpad topciderka
metodicar41.2K vues
загађивање водезагађивање воде
загађивање воде
notredame68368 vues
Zagadjenje zastita vodeZagadjenje zastita vode
Zagadjenje zastita vode
Tatjana Cakic829 vues
Flasirana vodaFlasirana voda
Flasirana voda
Zoran Stojcevski1.7K vues
EkotoksikologijaEkotoksikologija
Ekotoksikologija
Ena Horvat4.7K vues
RekeReke
Reke
SnezanaSelenic1.6K vues
ReciklažaReciklaža
Reciklaža
Snezana Rasevic6.6K vues

En vedette(14)

SeminarskiSeminarski
Seminarski
mihailosebek405 vues
Seminarski radSeminarski rad
Seminarski rad
Anapetrovic82886 vues
Ankara: Bir Teknoloji ÖyküsüAnkara: Bir Teknoloji Öyküsü
Ankara: Bir Teknoloji Öyküsü
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)1K vues
Wi-fi tecnologyWi-fi tecnology
Wi-fi tecnology
manisha9kathuria333 vues
percentspercents
percents
google354 vues
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri 16-17.11.2015Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri 16-17.11.2015
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri 16-17.11.2015
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)3.4K vues
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama ÖrnekleriEndüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri
Endüstriyel Simbiyoz ve Uygulama Örnekleri
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)3.2K vues
звантаженнязвантаження
звантаження
Володимир Павлюк405 vues
PelaksanaanPelaksanaan
Pelaksanaan
minswad388 vues
Медицина СредневековьяМедицина Средневековья
Медицина Средневековья
Lilia Nigmatullina426 vues
TTGV İzmir FaaliyetleriTTGV İzmir Faaliyetleri
TTGV İzmir Faaliyetleri
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)611 vues
Küme ve bölgesel çalışmalarda TTGV DeneyimleriKüme ve bölgesel çalışmalarda TTGV Deneyimleri
Küme ve bölgesel çalışmalarda TTGV Deneyimleri
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)563 vues
Human Capital Human Capital
Human Capital
Ajay Pal6.7K vues
Cyber CrimeCyber Crime
Cyber Crime
manisha9kathuria358 vues

Similaire à Семинарски рад-ппт(20)

Presentation1Presentation1
Presentation1
Maja Simic3.4K vues
Zivotna sredina.pptxZivotna sredina.pptx
Zivotna sredina.pptx
Ana Todorovic92 vues
Hemija zivotne sredineHemija zivotne sredine
Hemija zivotne sredine
saculatac907 vues
Eкосистеми копнених-водаEкосистеми копнених-вода
Eкосистеми копнених-вода
Небојша Антић634 vues
Znacaj i zastita moraZnacaj i zastita mora
Znacaj i zastita mora
Dragan Antić1.4K vues
Anaerobni postupci preradeAnaerobni postupci prerade
Anaerobni postupci prerade
milicavucenovic420 vues
Flaširana voda.pptxFlaširana voda.pptx
Flaširana voda.pptx
DaniloKosti4 vues
Flasirana vodaFlasirana voda
Flasirana voda
miroslavv149686 vues
Od izvora do slavineOd izvora do slavine
Od izvora do slavine
plavaplaneta1.6K vues
екологијаекологија
екологија
Vesna Nicetin527 vues
SeminarskiјлSeminarskiјл
Seminarskiјл
jecalakovic159 vues
Процеси активног муљаПроцеси активног муља
Процеси активног муља
lazarvukomanovic132 vues
Zagađivanje i zaštita morskih ekosistemaZagađivanje i zaštita morskih ekosistema
Zagađivanje i zaštita morskih ekosistema
Ivana Damnjanović13.9K vues
ZAŠTITA VODA .pptxZAŠTITA VODA .pptx
ZAŠTITA VODA .pptx
radmila1024 vues

Dernier

ICKV3-L1.pptxICKV3-L1.pptx
ICKV3-L1.pptxAleksandarSpasic5
9 vues3 diapositives
ICK6-L3.pptxICK6-L3.pptx
ICK6-L3.pptxAleksandarSpasic5
5 vues5 diapositives
IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptxAleksandarSpasic5
7 vues14 diapositives
ICK6-L5.pptxICK6-L5.pptx
ICK6-L5.pptxAleksandarSpasic5
10 vues5 diapositives
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptxAleksandarSpasic5
6 vues9 diapositives
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptxBrankica Jokić
5 vues16 diapositives

Dernier(20)

ICKV3-L1.pptxICKV3-L1.pptx
ICKV3-L1.pptx
AleksandarSpasic59 vues
ICK6-L3.pptxICK6-L3.pptx
ICK6-L3.pptx
AleksandarSpasic55 vues
IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptx
AleksandarSpasic57 vues
ICK6-L5.pptxICK6-L5.pptx
ICK6-L5.pptx
AleksandarSpasic510 vues
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptx
AleksandarSpasic56 vues
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptx
Brankica Jokić5 vues
ICKV1-L2.pptxICKV1-L2.pptx
ICKV1-L2.pptx
AleksandarSpasic512 vues
ICKV2-L3.pptxICKV2-L3.pptx
ICKV2-L3.pptx
AleksandarSpasic57 vues
ICKV2-L4.pptxICKV2-L4.pptx
ICKV2-L4.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICKV2-L1.pptxICKV2-L1.pptx
ICKV2-L1.pptx
AleksandarSpasic59 vues
ICKV1-L1.pptxICKV1-L1.pptx
ICKV1-L1.pptx
AleksandarSpasic57 vues
IT8-L2.pptxIT8-L2.pptx
IT8-L2.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICKV3-L4.pptxICKV3-L4.pptx
ICKV3-L4.pptx
AleksandarSpasic57 vues
09. -10. WHILE PETLJA.pptx09. -10. WHILE PETLJA.pptx
09. -10. WHILE PETLJA.pptx
Brankica Jokić8 vues
ICK6-L11.pptxICK6-L11.pptx
ICK6-L11.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L1.pptxICK6-L1.pptx
ICK6-L1.pptx
AleksandarSpasic56 vues
ICK6-L6.pptxICK6-L6.pptx
ICK6-L6.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L10.pptxICK6-L10.pptx
ICK6-L10.pptx
AleksandarSpasic55 vues
ICK6-L7.pptxICK6-L7.pptx
ICK6-L7.pptx
AleksandarSpasic55 vues

Семинарски рад-ппт

 • 1. Загађивање воде - Процедне воде депонија чврстог комуналног отпада - Болничке отпадне воде Мијајловић Новица, Маслак Маријана
 • 2. Загађивање воде Вода је основни предуслов за живот свих живих бића на Земљи. Да би жива бића могла да живе нормално, вода у којој живе или вода коју користе мора имати природан хемијски састав и природне карактеристике. Када се услед човековог деловања значајно промени хемијски састав воде, као и односи који у њој владају, кажемо да је вода загађена.
 • 3. Загађивање воде Начини загађивања вода су многобројни. Пошто вода у свом хидролошком циклусу долази у контакт са свим компонентама животне средине, она долази у контакт са полутантима који су у њима присутни . Према томе до загађивања вода долази директним уносом и миграцијом полутаната у животну средину.
 • 4. Извори загађења Воду загађује и водени саобраћај, ђубрива и пестициди са обрадивих површина, растварачи и детерџенти из домаћинстава и фабрика, метали из индустријских процеса (нпр. олово и жива). Сви ови загађивачи налазе свој пут до река и преко њих долазе до мора. Загађујуће материје доспевају до воде директним и индиректним путевима. Директни облици загађивања подразумевају формирање посебних отпадних вода у које човек убацује штетне материје и које, по правилу, директно излива у речне токове. Вода се индиректно загађује у процесу спирања штетних хемијских материја у земљишту. На том путу оне лагано прелазе у подземне воде, одакле процесима природног кружења воде сигурно долазе до река, језера, мора.
 • 5. Последице загађивања Тровање и масовно угинуће риба и других водених организама најтеже су последице загађивања воде токсичним материјама и патогеним организмима. Масовно угинуће одређене групе организама у води ремети природне односе у биоценози и изазива велике промене у читавом воденом екосистему. Понекад је за враћање на природно (претходно) стање потребно много година. Јако загађена вода не може се користити нити за пиће, нити за наводњавање пољопривредних површина. У Јапану је 1950.године неколико стотина људи оболело од „живине болести“ са трајним последицама. Ови људи су се разболели зато што су јели рибе у чијим телима се накупила жива која је испуштена у море из фабрика. У Јапану је 1950.године неколико стотина људи оболело од „живине болести“ са трајним последицама. Ови људи су се разболели зато што су јели рибе у чијим телима се накупила жива која је испуштена у море из фабрика.
 • 6. Последице загађивања Отпадне воде, ђубриво и детерџенти су богати нитратима и фосфатима, супстанцама које биљке користе за свој раст. Када велика количина нитрата и фосфата доспе у воду, уобичајен резултат је „популациона експлозија“ планктонских алги. Ова појава се назива „цветање воде“. Пренамножене алге су у стању да потроше г Вишеструки утицај на промене састава живог света водених екосистема такође имају топлотна загађења воде. На местима изливања топле воде која хлади постројења електрана, температура може прећи 8O˚С. Због тако високих температура, као и због значајног смањења количине кисеоника на таквим местима, природну биоценозу замењује сиромашна заједница организама отпорних према екстремним условима живота готово сав кисеоник из воде, изазивајући угинућа риба и других животиња.
 • 7. Мере заштите воде Све мере заштите воде могу се поделити у три групе. Прва подразумева елиминацију узрока загађивања, друга – смањење количине штетних материја, а трећа – посебне мере чишћења воде. Смањење количине загађујућих материја које доспевају до водених токова веома је значајан вид борбе против загађења. Оно подразумева постављање одговарајућих филтера и посебних система таложника на местима где се изливају отпадне воде. Овде се подразумева и обавезно хлађење топлих вода пре изливања у реку. Занимљивост • из отворене славине сваког минута исцури 11-12 литара воде, • ако пустимо да вода отиче из славине док перемо зубе, непотребно изгубимо око 40 – 60 литара воде, • ако вода отиче док се човек брије, из славине истекне око 40 – 80 литара воде, • ако аутомобил перемо поливајући га водом из гуменог црева потрошимо око 600 литара воде.
 • 8. Процедне воде депонија чврстог комуналног отпада Депоније су крајња одлагалишта чврстог комуналног отпада и имају последње функционално место у управљању чврстим комуналним отпадом, у низу који укључује контролу настајања. Комунални отпад чине  • отпад из домаћинства који није опасан • комерцијални отпад (отпад који настаје у установама које се у баве трговином, канцеларијским пословима, забавом, итд) • отпад (школе, болнице, министарства) и • отпад са јавних површина (делом органски стабилне материје тзв. • зелени отпад, отпаци, отпаци биља, омоти од слаткиша, хартија, кутија и опушци од цигарета и сл. а делом органски нестабилне материје - отпад од хране, животињски остаци и излучевине).
 • 9. Процедне воде депонија чврстог комуналног отпада Санитарне еколошке депоније су одлика савременог друштва које има план одлагања и управљања отпадом. Овакве депоније неопходне су ради заштите здравља људи, воде за пиће и земљишта. Санитарна депонија има уграђену непропусну подлогу којом се спречава отицање процедних вода у земљу, а има и уграђен систем за пречишћавање отпадних вода. Занимљивост уређена депонијаУ Србији је током претходне године уклоњено више од 55% дивљих депонија, али број преосталих је велики. Процењује се да на нашој територији и даље има преко 2000 дивљих сметлишта. Проблем није само у недостатку опреме комуналних служби, већ и у људима који не брину о природи.
 • 10. Медицински отпад и отпадне воде Посебна врста опасног отпада је медицински отпад, који у загађивању животне средине не заузима високо место, али спада међу најопасније врсте. Неконтролисано одлагање ове врсте отпада може да доведе до ширења озбиљних заразних болести, пре свега хепатитиса, менингдитиса и тифуса. Медицински отпад је отпад који настаје приликом пружања здравствених услуга људима ради лечења, дијагностике, превенције. Медицински отпад се састоји од неопасног и опасног отпада. То је хетерогена мешавина отпада, при чему 10-25% чини опасан медицински отпад који је ризичан по здравље људи и животну средину. Под неопасним медицинским отпадом подразумева се отпад који није загађен опасним или другим материјама и који је по свом саставу сличан комуналном тј., кућном отпаду (рециклажни, биоразградиви и сл.).
 • 11. Поред чврстог медицинског отпада, у болницама и медицинским установама настаје и отпад, који се одстрањује преко отпадних вода. Отпадне воде из санитарних чворова, прања простора и веша аналитичких лабораторија.Болничке отпадне воде садрже људске фекалије, средства за прање и дезинфекцију, течне компоненте хране и масноће... Појавом заразних болести у болницама, постају заражене и отпадне воде па је у тим ситуацијама потребан посебан третман који се састоји у дезинфекцији, пре свега на месту настанка, а уколико се то не остварује онда укупних отпадних вода пре њиховог испуштања у водотокове или јавну канализациону мрежу. Медицински отпад и отпадне воде