Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Mga katutubong instrumento ng Pilipinas

41 119 vues

Publié le

Native Filipino Musical instruments

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

Mga katutubong instrumento ng Pilipinas

  1. 1. INSTRUMENTONG PANG MUSIKA CHORDOPHONES, AEROPHONES, MEMBRANOPHONES, IDIOPHONES
  2. 2. CHORDOPHONES  TUNOG MULA SA KWERDASAN  HALIMBAWA:  A. BUKTOT – INSTRUMENTO NG BISAYA NA MAY APAT NA KWERDAS.  B. KUDYAPI – ANIM NA KWERDASANG INSTRUMENTO  C. FAGLONG – BANGKANG LOTE NG BILAAN  D. BUTLING – ISANG SEMI-BILOG NA KAHOY NA MAY TALI SA KAPWA GILID AT PINATUTUNOG NG KAHOY.  E. BAMBOO VIOLIN – ANG TATLONG KWERDSANG BIYOLIN NG MGA NEGRITOS
  3. 3. AEROPHONES  TUNOG NA MULA SA HANGIN (HINIHIPAN)  HALIMBAWA:  A. SAHUNAY – ISANG TUNOG NA INSTRUMENTONG HANGIN NA KAHOY NG MGA TAUSUG.  B. LANTOY – MALIIT NA PLAWTA.  C. SULING – KAWAYANG PLAWTA NA MAY BUTAS PARA SA DALIRI.  D. DIWDIW AS – MGA KAWAYANG MALILIIT NA BUO NA PINAGTABI- TABI.  E. BAILING – PALUTANG PANG-ILONG NG MGA TAGA APAYAO NA TINATAWAG NA KINAPAW NG MGA TINGUILANS.
  4. 4. MEMBRANOPHONE  TUNOG NA MULA SA BALAT  HALIMBAWA:  A. SULIBAW – ANG TAMBOL NG MGA IGOROT, GAWA SA PAILALIM NA UKIT NG MALAKING KAHOY NA MAY NALAT NG BABOY SA IBABAW O KAYAY’S BALAT NG BAYAKAN.  B. NEGUET – TAMBOL NG MGA TINURAY NG COTABATO.  C. DEBACAN – TUBONG TAMBOL NG MGA MINDANAO NA GINAGAMIT NG PINAGSASAMASAMA O PANGKAT NG KULINTANG.
  5. 5. IDIOPHONE  PINAPALO  HALIMABAWA:  A. KALUTANG – ANG PINAKAMATANDANG INSTRUMENTONG PINAPALO  B. BUMKAKA O BILBIL – INSTRUMENTO NG MGA TINGIANS  C. GABBANG – KAHOY NA XYLOPHONE NG MGA MUSLIM NG SULU  D. GANGSA – GANGSA NG 5 TIMOG, PINAKAMALAKING GANGSA  E. KULINTANG – ISANG PANGKAT NG MALALAKING GANGSA NG MINDANAO

×