Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Introductie Blended Learning

710 vues

Publié le

Deze presentatie is gebruikt ter ondersteuning van een BDB-bijeenkomst over Blended Learning.

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Introductie Blended Learning

 1. 1. december 2017 Blended Learning Programma dag 7
 2. 2. Opdracht bijeenkomst blended learning 1. Maak aantekeningen 2. Beantwoord aan het einde van de bijeenkomst de vragen: a. Welke inzichten neem je mee? b. Hoe zou je ICT ’morgen’ willen inzetten om het leren van studenten te ondersteunen? c. Wat vraagt dat van jou en de leeromgeving? 3. Laad je smartphone alvast op….
 3. 3. Perspectief (1) • Leren over ICT • Leren met ICT • Leren door ICT
 4. 4. Kennisnet, 2013
 5. 5. Toverstokje? “Juist in een tijd waarin technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan, moeten we de verleiding weerstaan om te denken dat de inzet van technologie vanzelfsprekend bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs”. uit Fransen, 2015 (lectorale rede)
 6. 6. “Technology can amplify great teaching, but great technology cannot replace poor teaching” (Andreas Schleicher) “De leraar is de meest bepalende factor in de schoolprestaties van de leerling, niet de computer” (Toine Maes, Kennisnet)
 7. 7. Door de inzet van [ICT-toepassing] bereik ik dat [opbrengst], want ik weet [bewijslast]
 8. 8. Perspectief (2) • Redeneren vanuit leerprocessen en didactische verrijking • Redeneren vanuit flexibilisering • Redeneren vanuit technologie? – Impuls voor onderwijsvernieuwing – Leidt niet tot duurzame onderwijsverbetering
 9. 9. Trends in hoger onderwijs (SURF, 2016) Meer info: http://www.leervlak.nl/index.php/icto/surf-trendrapport-2016-owd2016- blogsowd.html
 10. 10. Context blended learning • Didactische verrijking van bestaande leerpraktijken (herontwerp) • Organiseren van flexibilisering (ontwikkeling hoger onderwijs) • Adaptief leren • Maatschappelijke ontwikkeling – Leven lang leren > diverse studentpopulatie > vraag flexibele- en gepersonaliseerde leerwegen • Technologische ontwikkeling – Persoonlijke mobiele technologie > leren kan overal, altijd en met iedereen – Virtual en augmented reality > betekenisvolle ‘laag’ over instructie- en oefenomgeving van student – Big data > learning analytics > adaptieve software
 11. 11. Blended learning: “Een mix van eLearning en andere vormen van leren, waarbij het gaat om distributie van leerinhouden, vormen van communicatie en didactische methoden in relatie tot soorten leerprocessen, of combinaties hiervan.“ (Fransen & Swager, 2007, p.1)
 12. 12. Blended learning: • Bij het toepassen van blended learning gaat het om een beargumenteerde inzet van ICT. Goed onderwijs! • Let op! Blended learning vs blended teaching!
 13. 13. Door de inzet van [ICT-toepassing] bereik ik dat [opbrengst], want ik weet [bewijslast]
 14. 14. Flipping the Classroom Meer info op: https://www.kennisnet.nl/leren-ict/flipping-the-classroom/
 15. 15. Onderzoek Griffioen (2016) • Geflipte leeromgeving • Studenten FtC scoren beter op toets dan studenten hoorcollege • Positief verband tussen aantal bekeken kennisclips en resultaat • Diepgaand leren en betrokkenheid • Do’s & don’ts http://www.leervlak.nl/index.php/icto/de-dos-and-donts-van-flipping-the-classroom- in-jouw-onderwijspraktijk-blogsowd-owd2016.html
 16. 16. Inzet van weblectures Meer info: https://www.inholland.nl/onderzoek/onderwijzen-en-leren-in- diversiteit/teaching-learning-technology/didactische-inzet-van-video/
 17. 17. Inzet van weblectures Via Saxion: https://video.saxion.nl/category/Service+Departments%3EICT%26Onderwijs+%28IC T%26O%29%3EKennisclips/64694572
 18. 18. Cirkelen rond peer-review Uit Götte, Fransen & Swager (2016) https://www.inholland.nl/media/16113/gotte_etal_2016_peerreview_in_de_afstud eerfase.pdf
 19. 19. Cirkelen rond peer-review Meer info: http://www.leervlak.nl/index.php/leren-innoveren/over-scripting-van- peerreview.html
 20. 20. Student response systems www.socrative.com/ www.mentimeter.com/ kahoot.com/ https://answergarden.ch
 21. 21. Students response systems 1. Kies een app 2. Maak een account aan 3. Verken de (didactische) mogelijkheden 4. Het volgende college ga je deze app inzetten.... Begin maar alvast!
 22. 22. Door de inzet van [ICT-toepassing] bereik ik dat [opbrengst], want ik weet [bewijslast]
 23. 23. 1. Doel – strategie – evaluatie 2. Soort leerproces 3. Welke aspecten van het leerproces spelen een rol 4. Learning? Teaching? 5. Karakteristieken lerenden? 6. Hoe ontwikkel je en distribueer je leerinhouden? 7. Hoe kies je media? 8. Van welk soort communicatie is er sprake? (uit Fransen & Swager, 2007)
 24. 24. 1. Doel – strategie - evaluatie • Wat is het doel? • Hoe komen we daar? • En hoe weten we hoe het doel bereikt is? • Wanneer, wat, waarom, wie, wijze, waarom
 25. 25. Doelen Leeractiviteiten Toetsing Constructive alignment
 26. 26. 2. LEERPROCESSEN • Wat voor soort leerproces staat centraal? • En wat betekent dat? • Hoe lok je het juiste studiegedrag uit? • Zelfstudie (distributing) • Interactie met expert (interaction) • Samenwerkend leren (collaboration) • Communicatie-omgeving en oefenomgeving met daarin feedback
 27. 27. Learning by distributing Learning by interacting Learning by collaborating Functie van de media Positie van de cursist Learning from information Distribution Learning from feedback Interaction Learning from perspectives Collaboration
 28. 28. Conversational Framework van Laurillard uit Fransen, 2015
 29. 29. 3. Sturingsverantwoordelijkheid 1. Zelfstandig werken 2. Zelfstandig leren 3. Zelfgereguleerd leren 4. Autonoom leren
 30. 30. → Opgegroeid met technologie [Digital Natives] → Actief in allerlei netwerken [Net-Generation] → Andere kennisontwikkeling [Generatie Einstein] Nieuwe generatie lerenden
 31. 31. 4. Hoe kies je media?
 32. 32. • Kester & Van Merrienboer, 2013 • Werking van het geheugen 1. De aandacht van de lerende richten 2. Complexiteit van leermateriaal te verkleinen 3. Ondersteuning te bieden 4. Irrelevante informatie weg houden 5. Beroep doen op visueel- en auditief systeem
 33. 33. Meer op over multimedia leren op Moodle
 34. 34. 5. Distributie van leerinhouden
 35. 35. 6. Soort communicatie • Synchrone en a-synchrone communicatie • Groep vs individu • “Asynchronous Learning Networks” • “Presence”
 36. 36. Fransen, 2017
 37. 37. Fransen, 2017
 38. 38. Fransen, 2017
 39. 39. 7. De (e-)tutor
 40. 40. Een kwestie van kiezen Keuzes in: 1. Tijd 2. Inhoud 3. Toegangseisen per studieonderdeel 4. Instructie en bronnen 5. Aanbieden onderwijs en logistiek 6. Evaluatie Afhankelijk van de karakteristiek van de leerpraktijk en de kenmerken van de student (Fransen & Swager, 2007)
 41. 41. Opdracht bijeenkomst blended learning 1. Maak aantekeningen 2. Beantwoord aan het einde van de bijeenkomst de vragen: a. Welke inzichten neem je mee? b. Hoe zou je ICT ’morgen’ willen inzetten om het leren van studenten te ondersteunen? c. Wat vraagt dat van jou en de leeromgeving? 3. Laad je smartphone alvast op….
 42. 42. Opdracht bijeenkomst blended learning 4. Werk de antwoorden op de vragen 2a t/m c uit 5. Maak een korte vlog (2 minuten) met je smartphone 6. Upload de vlog via MS Stream - stream.microsoft.com/ - Aanmelden met Inholland- account - Mijn Inhoud > Mijn Groepen - Selecteer groep BDB-HLM- 1718 - Upload video
 43. 43. De juiste ‘blend’? 1. Typering leerpraktijk: maak een keuze en breng alle factoren in kaart (definieeractiviteiten) 2. Didactische strategie: kies voor relevante werkvormen en beargumenteer deze (ontwikkelactiviteiten) 3. Inrichting DLWO: keuzes in media en communicatievormen (ontwikkelactiviteiten) 4. Evalueer en stel bij (evaluatieactiviteiten)
 44. 44. Uitgangspunten bij het (her)ontwerpen van leerpraktijken op basis van blended learning • Betekenisvolle interacties zijn belangrijk: ze leiden tot dieper begrip en betekenisvol leerresultaat; ze kunnen tevens misconcepties voorkomen (Laurillard, 2008) • Feedback is een belangrijk onderdeel van interacties (Brown & Voltz, 2005; Laurillard, 2008) • ICT kan de interacties gericht ondersteunen.
 45. 45. Praktisch! Tien ICT-toepassingen die je morgen (of volgende week) direct kunt inzetten… 1. Padlet 2. Socrative/Kahoot/Mentimeter/Answergarden 3. Kennisclip in combinatie met Flipping the Classroom 4. Ondersteunen van feedback en peer-review in LMS 5. Microsoft Stream (snel video’s uploaden) 6. Discussieforum in LMS 7. Microsoft Forms (formatief toetsen) 8. Mindmaps maken met Inspiration 9. Pas je presentaties aan: multimedia leren 10. Samenwerken aan documenten via Office 365

×