MM i byggskedet frukostseminarie 140617

Senior Consultant à Tyréns AB
14 Aug 2014
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
MM i byggskedet frukostseminarie 140617
1 sur 50

Contenu connexe

Similaire à MM i byggskedet frukostseminarie 140617

MM i exploateringsområden frukostseminarie 140820MM i exploateringsområden frukostseminarie 140820
MM i exploateringsområden frukostseminarie 140820Jesper Johansson
Session 41 Björn WendleSession 41 Björn Wendle
Session 41 Björn WendleTransportforum (VTI)
Mobility management tr v konferens 121219Mobility management tr v konferens 121219
Mobility management tr v konferens 121219Jesper Johansson
Session 6_3 Ebba LarssonSession 6_3 Ebba Larsson
Session 6_3 Ebba LarssonEbba_Larsson
Session 56 Malin GibrandSession 56 Malin Gibrand
Session 56 Malin GibrandMalin Gibrand
Koll trast   ny planeringshandbok för kollektivtrafik-trivectorKoll trast   ny planeringshandbok för kollektivtrafik-trivector
Koll trast ny planeringshandbok för kollektivtrafik-trivectorMalin Gibrand

MM i byggskedet frukostseminarie 140617

Notes de l'éditeur

  1. Även bilköp och körsträcka minskar. Samtidigt ökar användandet av kollektivtrafik och cykel. Bilinnehavet i flera europeiska och japanska städer minskar. Teori att det delvis beror på utvecklingen av kommunikationsteknologin
  2. Mobility Management i byggskede används främst för att minska trängseln i trafiken i samband med ett bygge. Det gäller att få fler att välja alternativa färdsätt, vägar eller restider. Vinsterna blir då bland annat förbättrad framkomlighet och tillgänglighet för de bilpendlare som inte har möjlighet att åka kollektivt eller välja annan väg under tiden för vägarbetet. För väghållare, trafikhuvudmän, entreprenörer och projektörer kan ett minskat eller kontrollerat trafikflöde genom byggarbetsplatsen dessutom skapa basen för ett mer effektivt bygge, med förbättrad trafiksäkerhet. Det kan även resultera i korare byggtider.