Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Llengua catalana4t esabc

Tasques de Llengua Catalana ESO. “Queda’t a casa”. El text argumentatiu.

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Llengua catalana4t esabc

  1. 1. 1 Tasques de Llengua Catalana ESO . “Queda’t a casa”. El text argumentatiu. Una batalla col·lectiva i global Lluitar contra la pandèmia de la malaltia del Covid-19 demanarà en les pròximes setmanes unes dosis de responsabilitat individual i col·lectiva que haurem de ser capaços de demostrar tant els ciutadans com els polítics, i que avui no es poden donar per segures. La ràpida expansió del virus exigeix el compliment de dures mesures per intentar retardar o evitar el col·lapse sanitari. I aquestes mesures afectaran l'economia en un grau encara desconegut i inquietant per a empreses i treballadors. Com que les pandèmies no s'aturen a les fronteres, aquesta situació exigeix una estreta col·laboració a tots els nivells per aconseguir la millor gestió política, econòmica i científica, que permeti salvar vides i esmorteir una recessió de gran magnitud. No és ara el moment de declaracions que aportin confusió sobre la gestió, d'imposar absurdes jerarquies ni de posar bastons a les rodes de la gestió sobre el terreny, sinó de col·laborar a tots els nivells administratius amb l'objectiu de superar aquesta situació com més aviat millor. Ja hi haurà temps d'exigir responsabilitats i d'establir noves regles del joc territorial, com
  2. 2. 2 vol una gran majoria de la població catalana, unes regles que fa anys que van caducar i que avui estan en qüestió. Només la col·laboració a tots els nivells pot aturar les conseqüències de la pandèmia. La cooperació no ha de tenir fronteres ni en l'àmbit sanitari (OMS) ni en l'àmbit polític (Unió Europea) ni en l'àmbit científic, amb els nombrosos equips catalans que treballen diàriament connectats als millors col·legues del món. El Covid-19 és un enemic comú i els ciutadans no entendran que la gestió no sigui la més eficient per a cada territori, ni la més intel·ligent a nivell comú. Ni entendran que qui ha gestionat fins ara amb èxit els seus recursos sanitaris o de seguretat durant tantes dècades pugui ser desplaçat sense un nivell més alt d'expertesa. Col·laborar requereix respecte, persones competents en la seva matèria i compartir un objectiu comú, que avui és derrotar la malaltia del Covid-19, que avança sense fre. Això és el que els ciutadans esperen dels seus líders a tots els nivells. En l'àmbit econòmic, el desafiament requereix també cooperació i valentia per aprendre de l'última crisi quan encara ens estem recuperant en molts àmbits. L'economista Jordi Galí ho deixa ben clar avui en aquest diari quan adverteix que, si la caiguda de l'activitat pot ser del 50% mentre durin les mesures extraordinàries, ens podem trobar "en un ordre de magnitud de caiguda del PIB semblant a la caiguda acumulada durant la crisi del 2008 al 2013". Per tant, es requereixen uns plans de xoc català, espanyol i europeu extraordinaris. Cal, d'una banda, evitar la caiguda de l'ocupació i fer que es mantinguin els ingressos dels treballadors i, de l'altra, evitar la fallida d'empreses i garantir-ne la solvència i la continuïtat, cosa que permetria també evitar el deteriorament del sistema financer. Ens cal coordinació, cooperació i solidaritat a tots els nivells administratius i ciutadans.
  3. 3. 3 ACTIVITATS SOBRE EL TEXT 1. Fes clic a l’enllaç sobre el text argumentatiu i llegeix bé les característiques d’aquest tipus de text. 2. Llegeix amb atenció l’article d’opinió i contesta les preguntes que se’t proposen: PREGUNTES : a) Què és una pandèmia? b) Què vol dir la frase. “dosis de responsabilitat individual”. c) Per què cal evitar “el col·lapse sanitari” ? d) Què n’opini de tot plegat L'economista Jordi Galí? e) Quin creus que és l’argument que es vol defensar a tot l’article? Raona la teva resposta sempre. 3. Cerca o busca els verbs en vermell i digues a quina forma verbal pertanyen i conjuga’ls en Present, imperfet indicatiu i futur simple. Podeu consultar l’enllaç següent: https://www.verbs.cat/ca/ . Present Indicatiu Pretèrit imperfet Futur simple 4. Escriu un article d’opinió pel web de l’institut on argumentis la teva opinió sobre la conveniència o no de quedar-vos a casa com a estudiants de 4t d’ESO. Recorda estructurar bé el text argumentatiu i fer servir els connectors. Recordeu que aquestes activitats es penjaran al nostre Classroom i seran avaluades. Cuideu-vos molt si us plau! 1.Consells contra el maleït virus:
  4. 4. 4 Informació per aclarir els conceptes fonamentals que ha de conèixer la ciutadania sobre el coronavirus SARS-CoV-2. 2. Guia de conversa sanitària multilingüe.

×