Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Queda't a casa ابق في المنزل من فضلك 请待在家里

ACTIVITATS PER AQUESTS DIES QUE ENS QUEDEM A CASA أنشطة لهذه الأيام التي نقيم في المنزل

  • Soyez le premier à commenter

Queda't a casa ابق في المنزل من فضلك 请待在家里

  1. 1. 1 IES Mont Perdut. Aula acollida ACTIVITATS PER AQUESTS DIES QUE ENS QUEDEM A CASA ٌّ‫أنشطة‬ٌٌّّ‫لهذهٌّاألي‬ٌّ‫امٌّالتيٌّن‬ٌّ‫قيم‬ٌّ‫فيٌّالمنزل‬ Nom i cognoms: _____________________ Data: dilluns, setze de març 2020. LA DESCRIPCIÓ ‫الوصف‬ 说明 Descriu aquestes imatges en Català . Escriu frases senceres a sota de cada imatge. Després m’envieu aquest document al Classroom d’Acollida. 1. Què veus en aquesta imatge? Explica-ho! ٌٌٌّّّ 您在这张图片中看到了什么? 解释一下! ٌّ ٌّ
  2. 2. 2 2. Què veus en aquesta imatge? Explica-ho!ٌّ‫ٌّتشاهدٌّفيٌّهذهٌّالصورة؟ٌّاشرحها‬‫ا‬‫ماذ‬! ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌّّّّّّّّّّّّّ
  3. 3. 3 2. Què veus en aquesta imatge? Explica-ho! 3.
  4. 4. 4 4. Què veus en aquesta imatge? Explica-ho!
  5. 5. 5 5. Què veus en aquesta imatge? Explica-ho! .
  6. 6. 6 6. Què veusen aquesta imatge?Explica-ho!
  7. 7. 7 6. Escriu també com és la situació pel virus ara al teu país on vaig néixer. INFORMACIÓ EN ALTRES LLENGÜES CONTRA EL CORONA VIRUS CATALÀ ÀRAB CASTELLÀ XINÈS

×