Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Kabanata 6 pag konsumo

42 432 vues

Publié le

mhirap kasi po mg type at mag buod ..

mas tamad amn po ang magbuod using hand writting kaya po ito shre ko na ung ginawa ko for all of you

Publié dans : Formation

Kabanata 6 pag konsumo

  1. 1. KABANATA 6PAGKONSUMO Binibigyang – katuturan ang pagkonsumo bilang pag bili o paggamit ng isang bagay opaglilingkod na makapagbigay ng kasiayahan sa mamimili o taga gamit .MGA URI NG PAGKONSUMO Nahahati ang paggamit ng produkto sa tinatawag na tuwiran o pang katapusangpagkonsumo at maaksayang pagkonsumo.TUWIRANG PAGKONSUMO Tuwirang pagtugon sa pangangailangan ang tuwirang pagkonsumo.PRODUKTIBONG PAGKONSUMOTinatawag na produktibong pagkonsumo ang ng mga paraan upang magamit ang mga bagaybagay sa ibang kapakipakinabang na bagay .MAAKSAYANG PAGKONSUMO Ito ang paggamit na hindi tumutugon sa pangangailangan at sa halip tumutugon lamang sahilig o kagustuhan ng tao.MAPANGANIB NA PAG KONSUMO Ito nag pagagamit ng produktong may masamang epekto sa kalusugan o sa kapakanan ngtao .MGA SALIK NA MAY KINALAMAN SA PAGKONSUMO.Bagaman halos magkakatulad ang pangunahing pangangailangan ng tao , iba-iba angpamamaraan ng pagkonsumo. Ang sumusunod ang mga bagay na nakaapekto sa desisyon ng mamimili ..1. ANG PRINSIPYO NG KAHALAGAHAN NG PANGANGAILANGAN.
  2. 2. May mga pangangailangan na dapat tugunan kaagad upang hindi mahkaroon ng masama sakalusugan ( pagkain , damit at tirahan )2. HALAGA NG BILIHIN AT KAKAYAHANG BUMILI Karaniwan sa mamimili lalo na sa limitado ang pambili , ang nagnanais na makabili ng pinakamaraming produkto sa pinakamababang halaga.3. MOTIBO NG MAMIMILI May kahirapang hulaan ang motibo ng mamimili dahil sa iba-iba at pabagu-bago ang mgaito.4. TATAK AT PAG AASYO NG PRODUKTONagaganyak na bumili ng isang produkto ang mamimili dahil sa tatak o lalo pa’t mayroon nasilang karanasan sa uring nagbibigay-kasiyahan.5. KAUGALIAN O SALIK-KULTURALIba ang kultura ng mamimili Pilipino kaysa taga ibang bansa. Mahilig ang Pilipino sa angkat oIMPORTED na bagay kahit na mahusay ang local na mga produkto .ANG KULTURANG PILIPINO AT PAGKONSUMO Nakabatay sa kinikita ng mga manggagawa ang paggamit o pagkonsumo ng mga kalakal atpaglilingkod. Higit na malaki at maluho ang pagkonsumo ng mga taong kumikita nang malakikaysa mga taong maliit ang kita.Higit na pinag uukulan ng mga taong sapat lamang angkinikita ang pagkonsumo ng mga pangunahing pangangailangan kaysa kanilang mga naisin okagustuhan lamang. Subalit kung minsan,may mga tao rin namang kahit maliliit ang kinikita ,nagpilipilit na maging maluho kahit hindi nito kaya at nagbubunga ito ng suliranin sa kanya .EPEKTO NG KULTURA SA PAGKONSUMO Malaki ang kinalaman ng kultura sa pagkonsumo. Bagaman ang badyet ang siyangpangunahing batayan sa pagkonsumo , ang pagbili o preferences sa pagkonsumo ay naayonsa mga kaugalian at tradisyon sa estado sa buhay pati na rin sa relihiyon. Naka ugalian na ngmga Pilipino na kumain ng kanin kaysa sA tinapay. Dahil sa tradisyon, ang mga kalalakihan aynakapantalon. Maging katawa tawa kung sila ay naka bestida . Dahil sa uso, ang mgakababaihan ay nagsuot na ng mga pantaloon.EPEKTO NG PAG AANUNSYO SA PAGKONSUMO Karaniwang nakikita kahit saan ang pag aanunsyo. Mapanonood, maririnig at pag babasang mga tao ang halos lahat ng uri ng oag aanunsyo ng mga produkto at serbisyo .
  3. 3. MAraming mga bagay ang nakakaapekto sa mga mamimili kung bakit sila bumibili ng isangprodukto. Maaring dahil talagang kailangan nila, dahil sa kanilang kultura o kaugalian ,tradisyon ng pamilya o bansa o maari rinnamang dahil sa impluwensya ng isang paanunsyo.PAMANTAYAN SA PAMIMILIUpang matamo ng mamimili ang kasiyahan sa pamamagitan ng pagbili ng pinaka mahusayna mga produkto sa pinakamababang halaga, sundin ang mga sumusunod ng mgapamantayan ng pamimili .1. isaayos at itala ang mga bibilhin ayon sa kahalagahan. Unahin ang mga pangunahingpangangailangan at ihuli ang malalaking bilihin tulad ng bahay , kotse at kagamitanpambahay upang mapag ipunan ng malaking halaga.2. suriin ang kondisyon ng gamit bago bilhin .3. iwasan bumili ng gamit na hindi kailangan dahil lamang mayroon nito ang kapitbahay.4. iwasan ang pagbili ng gamit na second hand at wala sa kondisyon sapagkat kung minsan,higit na magastos ang pagkukumpuni at paggawa kaysa bumili ng bagong material.5. lagyan ng hangganan ang pamimili sa presyo o halaga ng nais bilhing produkto.6. magtanung tanong ng halaga o presyo sa iba’t ibang tindahan upang makatipid.7. isipin ang kapakinabangan ng isang bagay o gamit.8. piliin ang wato panahon ng pagbili.9.Piliin kung saan mahusay ang mamili at magpasya kung ano ang bibilhin, mahalaga ringmalaman kung kalian at saan mamimili.MGA SULIRANIN NG MGA MAMIMILIMaraming tanong na pumapasok sa isipan mg isang mamimili.PAGKALITO SA DAMI NG PANINDANahihirapan ang kosyumer na pumili ng gamit na natutugma sa particular napangangailangan dahil sa dami ng produkto.KAKULANGAN SAPAMANTAYANSa pamilihan, mahirap makabili ng mga bagay na naayon sa hinahanap sapagkat kungminsan, nagkakaroon ng unting pagkakaiba ng kulay , sukat , uri at hugis.PANDARAYAIsang uri ng pandaraya ang panloloko ng ahensya ng trabaho.MGA KARAPATAN NG MAMIMILI Nagbibigay ng proteksyon ang pamahalaan sa mga mamimili sa pamamagitan ng pahkilalasa karapatan ng mga sumusunod :
  4. 4. 1.Karapatan sa kaligtasan o proteksyon laban sa mga produkto na nakasasama sa buhay atkalusugan.2.Karapatan sa kaalaman bilang proteksyon sa mga panloloko , gayundin upang makatulongsa paggawa ng matalinong pasya.3. karapatang mamili4. karapatang mapakinggan o mapangalagaan ang kanilang kapakanan lalo na sa paggawang mga patakaran ng pamahalaan.5.karapatan sa pagtanggap ng kabayaran sa mga panloloko sa mga produktong binili o saserbisyong ginampanan.6.karapatan sa kalayaan at pagkakapantay-pantay.MGA AHENSYA NG PAMAHALAAN NA TUTULONG SA MAMIMILI Pangunahing layunin ng pamahalaan ang itaguyod at pangalagaan ang mga karapatan ngmga mamimili.DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY (DTI)Pangunahing ahensya na nagpapatupad ng mga batas na may kinlaman sa kalakalan atindustriya.BUREAU OF FOOD AND DRUGS ( BFAD )Pinangngalagaan ang kalusugan ng publiko sa pamamagitan ng pagtiyak na ipinoproseso samalinis at maayos na pamamaraan ang mga pagkaing itinind.BEREAU OF PRODUCT STANDARDS (BFS)Nagbibigay ng mga pamantayan na dapat sundin ng mga kompanya at pabrikang gumagawang iba’t ibang uri ng produkto.MGA BATAS NA NAGBIBIGAY PROTEKSYON SA MAMIMILI May mga batas din na nagtatakda ng mga pananagutan ng mga gumagawa at nagtitinda ngmga kalakal.BATAS BLG.3940Itinatakda nito ang pagpaparusa sa panloloko sa anunsyo , sa maling tatak , maling etiketa naginagawa ng mga nag aangkat ng produkto , mga gumagawa ng produkto at nag aanunsyo sahangarin maka tamo ng malaiking tubo.
  5. 5. BATAS Blg.71Ipinag uutos nito ang paglalagay ng presyo sa lahat ng produktong ipinagbibili nang tingiupang mabawasan ang pagtatawaran , pagsasayang ng pera at panahon at tuloy mapabilisang transakyon ng nagbibili at bumibili.ARTIKULO 1546 NG KODIGO SIBILNag sasaad ito na may pananagutan ang nagtitinda sa mga sinasabi tungkol sa isang kalakalupang hikayatin ang mga mamimili.ARTIKULO 1567 NG KODIGO SIBILNagsasaad ito na dapat na may nakatatak na garantiya ang isang kalakal upang matiyak nawala itong depekto at pananagutan mg gumawa kung mayroon man .ARTIKULO 2187NG KODIGO SIBILNagtatadhana ito na ang tao o kompanyang gumawa o nagprosesa ng pagkain , inumim ,kagamitan sa katawan o katulad na produkto ang may pananagutan sa pagkamatay , paglason , pagkakasakit at pagtatamo ng kapinsalaan dahil sa pagkain , pag inom at paggamit ngmga nabanggit na kalakal o produkto.ARTIKULO 157 BINAGONG KODIGO PENALItinakda nito ang pagpaparusa sa mga gumagawa o nagtitinda ng mg kalakal nag into tuladng hikaw , kwintas , singsing at iba pa na nagsasabi ng maling kiltis ng ginto gingamitsapaggawa ng mga ito.BATAS REPUBLIKA 1556Ipinaguutos nito na magparehistro ang mga magparehistro ang mga kompanya gumawa atnagtitinda ng pagkain ng manok ,baboy , baka at isda.BATAS REPUBLIKA 4729Itinakta nito ang pagpaparusa sa pagbili ng mga ipinagbabawal na gamut nang walangreseta ng doctor.PANANAGUTAN NG MGA MAMIMILIKung may mga karapatan ang mga mamimili , mayroon din ito pananagutan .
  6. 6. 1. bayaran ang binilingkalakal o paglilingkod ayon sa kasunduang halaga at panahon.2. pagtitipid sa paggamit ng mga biniling kalakal at pagbabawas nh pagbibili ang mga kalakalupanh hindi makalikhang artipisyal na pagbaba ng suplay na maaring maging dahilan ngpagtaas ng presyo.3. pagtangkilik ng mga kalakal , produkto at serbisyo gawa sa sariling bansa o likha ngkababayang Pilipino.4. paghingi ng resibo sa biniling product o kalakal upang matiyak na kabilang ang mga ito sabinayarang buwis ng gumagawa o nagtitinda5. pag uulat sa pamahalaan ng mga paglabag sa batas , paglinag ng kamalayan sapangkabuhayan ng kalagayan ng lipunan at pakikilahok sa organisasyon o pagkilos na maykinalaman sa hindi makatuwirang pagtaas ng presyo , mga kontrata hindi kapakipakinabangsa bayan at iba pang mga katiwalian.

×