Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Risk management en introduktion

883 vues

Publié le

Lidt inspiration til risikostyring

Publié dans : Direction et management
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Risk management en introduktion

 1. 1. JOHNNY H. G. RYSER RISK MANAGEMENT
 2. 2. Agenda 1. Hvad er risici 2. Risikostyring som en proces 3. Risikokategorier 4. Risikobillede 5. Risiko drevet beslutninger om projektproces 17-06-2015 Præsentationens titel 2
 3. 3. Definition af risici Usikkerheder, der påvirker projektmål (Hilson 2009) 17-06-2015 3
 4. 4. Den enkle Risk Management model Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log Risk management plan Database med risici
 5. 5. Risikostyring i forskellige projektfaser Projektoplæg Projektforberedelse Projektgennemførelse -Teknolgisk risikoniveau -Kompleksitet -Kendt/ukendt område -Assessment af alle kategorier -Monitorering -Løbende reduktion -Genbesøge risici Vurdere projektets samlede risikoniveau Sikre balanceret portefølge i forhold til risici Valg af organisation Projektplan Milepæle Teknologiske valg Teknologiske valg ”Kigge ud af forruden” 17-06-2015 Præsentationens titel 5
 6. 6. 6
 7. 7. Risiko billede #1 17-06-2015 7 Moran, A (2014); "Agile Risk Management", Springer 2014 , p.43
 8. 8. Risikobillede #1 – 2 eksempler 17-06-2015 8 0 1 2 3 4 5 Requirements Technical ScheduleSupplier People MUSA RAP
 9. 9. Risikotilpasning 9 Environmental risks •E-Tech: Technology uncertainties •E-Coord Many diverse stakeholders to coordinate •E-Cmlpx Complex system of systems Agile Risks • A-Scale Scalability and criticality • A-YAGNI Use of simple design or YAGNI •A-Churn Personel turnover •A-Skill Not enough people skilled in agile methods Plan-driven risks •P-change Rapid change •P-speed Need for rapid results •P-emerge Emergent requirements •P-Skill Not enough people skilled in plan-driven methods
 10. 10. Risikobillede og håndtering af risici Risiko strategi Bemærkning Accept Accepter den som den er Reducer Reducer impact og/eller sandsynlighed Udnyt Udnyt muligheden Del Del eks. med kunde/leverandør Transfer Eks. ved at tegne en forsikring Undgå - 17-06-2015 Præsentationens titel 10
 11. 11. Agil prioriteringsmodel 17-06-2015 11 Høj risiko – høj værdi Lav risiko – høj værdi Lav risiko – lav værdi Høj Risiko/Lav værdi undgås
 12. 12. 17-06-2015 Præsentationens titel 12 EKSTRAS
 13. 13. Risiko assessment Metode Beskrivelse Ekspert Assessment ved eksperter på området Data diving Brug af data til at undersøge impact og frekvens over en given periode som indikator for sandsynlighed Stokastisk Anvendelse af statistiske modeller (e.g. Monte Carlo Simulering) Kulturel De underliggende kulturelle elementers betydning (eks. Hofstede) 17-06-2015 13
 14. 14. Risk management 14 Moran, A (2014); "Agile Risk Management", Springer 2014 , p.38
 15. 15. Tekniske risici 15 Ekstremt høj risiko Game changing teknologi Høj Risiko Der skal bruges mange kræfter på at implementere disse umodne teknologier Middel-Høj Risiko Høj grad af innovation. Der findes best practices. Kendt teknologi i nye rammer Middel-Lav Risiko Mainstream teknologi introduceret i kendte rammer Lav risiko Vel gennemprøvet teknologi. Velkendte metoder og værktøjer
 16. 16. Risikotilpasning 16 Meget alvorligerisici Håndterbare risici
 17. 17. Risikostyring Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log Risk management plan Database med risici En cyklus tid vil typisk være et sprint, en måned, en leverance etc.
 18. 18. Planlæg Risk Management • Mekanismer • Værktøjer • Dybden • Ansvarlige • Opfølgningscyklus • Metoder (eks. følsomhedsanalyse)
 19. 19. Identificer Risici Planlæg Risk Managem ent Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndterin g af de enkelte risici Udfør risiko reduceren de aktiviteter Overvåg/l og
 20. 20. Identificer Risici Planlæg Risk Managem ent Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndterin g af de enkelte risici Udfør risiko reduceren de aktiviteter Overvåg/l og • Interessentanalysen • PEST (Political, Economical, Social, Technical) • SWOT • Omvendt Brainstorming • Successiv Kalkulation/Planning Poker, etc.
 21. 21. Kvantificer Risici Planlæg Risk Managem ent Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndterin g af de enkelte risici Udfør risiko reduceren de aktiviteter Overvåg/l og • Hvad kan hænde? • Konsekvens – lav følsomhedsanalyse • Risikotal Virkning Sandsynlighed
 22. 22. Planlæg håndtering af de enkeltePlanlæg Risk Managem ent Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndterin g af de enkelte risici Udfør risiko reduceren de aktiviteter Overvåg/l og • Ansvarlig • Afbødende handling/reducere risiko • Plan B • Beslutningstræ
 23. 23. Beslutningstræ Cykel eller bil? Cykel Regn (50%) Pris: 80 kr Sol (50%) Pris: 0 kr. Bil Regn (50%) Pris: 50 kr. Sol (50%) Pris: 50 kr.
 24. 24. Planning & Control Planlæg Risk Managem ent Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndterin g af de enkelte risici Udfør risiko reduceren de aktiviteter Overvåg/l og • Løbende opfølgning • Prototyper • Logbog
 25. 25. Risikostyring Planlæg Risk Management Identificer Risici Kvalificer og kvantificer Risici Planlæg håndtering af de enkelte risici Udfør risiko reducerende aktiviteter Overvåg/log Risk management plan Database med risici En cyklus tid vil typisk være et sprint, en måned, en leverance etc.
 26. 26. Risk Burndown Chart 17-06-2015 Præsentationens titel 26

×