Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

עליית יהודים ותפילה על הר הבית 1967 2015

647 vues

Publié le

סיכום דבריו של ד"ר אמנון רמון, חוקר במכון ירושלים לחקר ישראל, בערב העיון על הר הבית לזכר פרופ' יעקב בר-סימן-טוב ב-26.3.2015. על הפעילות ההולכת ומתרחבת של קבוצות הר הבית, הקוראות לבניית בית המקדש השלישי ומשקפות את השינוי התיאולוגי בחברה הדתית, כולל בקרב החברה הדתית לאומית.

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

עליית יהודים ותפילה על הר הבית 1967 2015

 1. 1. ‫הבית‬ ‫בהר‬ ‫ותפילה‬ ‫יהודים‬ ‫עליית‬2015-1967 ‫ד‬"‫רמון‬ ‫אמנון‬ ‫ר‬,‫ישראל‬ ‫לחקר‬ ‫ירושלים‬ ‫מכון‬,‫בן‬ ‫יצחק‬ ‫יד‬-‫צבי‬,‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬, ‫אשקלון‬ ‫האקדמית‬ ‫המכללה‬,‫מרס‬2015
 2. 2. ‫הבית‬ ‫בהר‬ ‫דיין‬ ‫משה‬,17‫ביוני‬1967 ‫הספר‬ ‫מתוך‬:‫עוזי‬‫בנזימן‬,‫חומה‬ ‫ללא‬ ‫עיר‬ ‫ירושלים‬,‫שוקן‬ ‫הוצאת‬,‫עמ‬'80
 3. 3. ‫הממשלה‬ ‫ישיבת‬ ‫פרוטוקול‬,18‫אחה‬ ‫ביוני‬"‫צ‬,‫עמ‬'14 ‫ההסדר‬ ‫בנושא‬ ‫הממשלה‬ ‫את‬ ‫דיין‬ ‫עדכן‬ ‫הבית‬ ‫בהר‬ ‫הביקור‬ ‫בעקבות‬ ‫הבית‬ ‫בהר‬ ‫שקבע‬: "‫מסובכת‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫השאלה‬ ‫הייתה‬ ‫למוסלמים‬ ‫ביחס‬,‫כאן‬ ‫גם‬ ‫אבל‬ ‫מלא‬ ‫להסדר‬ ‫הגענו‬.‫התפילה‬ ‫עניין‬ ‫הוא‬ ‫שלהם‬ ‫התביעה‬ ‫עיקר‬ ‫במסגד‬.‫השבוע‬ ‫ימות‬ ‫בכל‬ ‫פתוח‬ ‫יהיה‬ ‫המסגד‬,‫אחד‬ ‫יום‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫בשבוע‬.‫הפנימית‬ ‫בחצר‬ ‫לשמירה‬ ‫אשר‬,‫עשרים‬ ‫בעבר‬ ‫להם‬ ‫היו‬- ‫שוטרים‬ ‫ושמונה‬,‫ארבעה‬ ‫ישנם‬ ‫עכשיו‬-‫עשר‬.‫תהיה‬ ‫מבחוץ‬ ‫השמירה‬ ‫שלנו‬,‫שבעבר‬ ‫כשם‬‫היתה‬‫המשטרה‬ ‫של‬ ‫שמירה‬[‫הירדנית‬.]‫מתקנים‬ ‫מהגג‬ ‫חלק‬,‫מה‬ ‫זמן‬ ‫לפני‬ ‫בו‬ ‫שהוחל‬ ‫תיקון‬.‫עזרה‬ ‫יצטרכו‬ ‫אם‬– ‫יקבלו‬.‫עם‬ ‫יתומים‬ ‫בית‬ ‫שם‬ ‫יש‬150‫בו‬ ‫נתמוך‬ ‫ילדים‬".
 4. 4. ‫הבית‬ ‫בהר‬ ‫גורן‬ ‫שלמה‬ ‫הרב‬ ‫פעילות‬–‫אב‬, ‫אוגוסט‬1967
 5. 5. ‫המקומות‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫לענייני‬ ‫השרים‬ ‫ועדת‬ ‫החלטות‬ ‫הקדושים‬,16‫באוגוסט‬1967 ‫הר‬ ‫לגבי‬ ‫השונות‬ ‫בהצעות‬ ‫דיון‬ ‫לאחר‬ ‫מחליטים‬ ‫הבית‬: ‫א‬" .‫היו‬ ‫על‬ ‫מטילה‬ ‫הוועדה‬"‫להיפגש‬ ‫ר‬ ‫עליו‬ ‫כי‬ ‫לו‬ ‫ולהודיע‬ ‫גורן‬ ‫הרב‬ ‫האלוף‬ ‫עם‬ ‫התפילות‬ ‫ארגון‬ ‫את‬ ‫להפסיק‬,‫מדידות‬ ‫הבית‬ ‫הר‬ ‫על‬ ‫וכדומה‬; ‫ב‬.‫להורות‬ ‫מתבקש‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬ ‫לרמטכ‬"‫הרב‬ ‫האלוף‬ ‫את‬ ‫אליו‬ ‫להזמין‬ ‫ל‬ ‫פעולה‬ ‫מכל‬ ‫להימנע‬ ‫לו‬ ‫ולהורות‬ ‫גורן‬ ‫תפילות‬ ‫בארגון‬ ‫הקשורה‬,‫מדידות‬ ‫הבית‬ ‫הר‬ ‫על‬ ‫וכדומה‬; ‫ג‬.‫הבית‬ ‫להר‬ ‫בכניסה‬ ‫משיעלו‬ ‫יהודים‬ ‫מתפללים‬,‫כוחות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יופנו‬ ‫המערבי‬ ‫לכותל‬ ‫הביטחון‬."
 6. 6. ‫לאחר‬ ‫ההלכתי‬ ‫האיסור‬ ‫על‬ ‫הרבני‬ ‫הקונצנזוס‬ ‫הימים‬ ‫ששת‬ ‫מלחמת‬
 7. 7. ‫הבית‬ ‫הר‬ ‫לשוח‬ ‫הכניסה‬ ‫איסור‬ ‫על‬ ‫השלט‬"‫אדם‬ ‫לכל‬" (1978)
 8. 8. ‫ופעילות‬ ‫אלדד‬ ‫ישראל‬"‫הלאומיים‬ ‫החוגים‬"‫ה‬ ‫בשנות‬-70 ‫הספר‬ ‫מתוך‬:‫אלדד‬ ‫וישראל‬ ‫אריה‬,‫ירושלים‬–‫למזבח‬ ‫הסבך‬ ‫בין‬ ‫אתגר‬,‫עמ‬'224 "‫והופקר‬ ‫שוחרר‬ ‫ההר‬.‫יד‬ ‫עשו‬ ‫מפוחדת‬ ‫רבנות‬ ‫אחת‬, ‫הססנית‬,‫שמרנית‬-‫עם‬ ‫גלותית‬ ‫עניין‬ ‫שכל‬ ‫ישראלית‬ ‫מדיניות‬ ‫עליה‬ ‫נכפה‬ ‫זה‬,‫נשכח‬ ‫ולא‬ ‫היו‬ ‫תביעותיה‬ ‫שעיקר‬ ‫ממנה‬ ‫לכותל‬ ‫גישה‬ ‫תמיד‬,‫והנה‬ ‫השגנו‬.‫לכותל‬ ‫גישה‬ ‫כבר‬ ‫יש‬. ‫ויתכננו‬ ‫אדריכלים‬ ‫יבואו‬ ‫עתה‬ ‫רגל‬ ‫ליורדי‬ ‫הכותל‬ ‫רחבת‬ ‫את‬, ‫ליהנות‬ ‫הבית‬ ‫להר‬ ‫יעלו‬ ‫אשר‬ ‫מוסלמיים‬ ‫מסגדים‬ ‫מפלאי‬".... ‫מעריב‬, 5.10.1976
 9. 9. ‫אוסלו‬ ‫תהליך‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫ההלכתי‬ ‫האיסור‬ ‫שחיקת‬,‫במחנה‬ ‫והשינויים‬ ‫ההתנתקות‬ ‫הדתי‬-‫לאומי‬: ‫יש‬ ‫רבני‬ ‫ועד‬ ‫מכתב‬"‫ע‬(‫תשנ‬ ‫שבט‬"‫ז‬)‫על‬"‫בהר‬ ‫התפילה‬ ‫אל‬ ‫הכמיהה‬"‫ו‬"‫העובדות‬ ‫הערבים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בשטח‬ ‫הנקבעות‬"‫הפסיקה‬ ‫לשינוי‬ ‫מרכזיים‬ ‫כגורמים‬
 10. 10. ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫ההלכתי‬ ‫הפולמוס‬
 11. 11. ‫מפת‬"‫המותרים‬ ‫האזורים‬"
 12. 12. ‫הבית‬ ‫להר‬ ‫עליות‬ ‫יומן‬ (‫מתוך‬:‫כהן‬ ‫יצחק‬ ‫יוסף‬,"‫חדש‬!‫הבית‬ ‫להר‬ ‫עליות‬ ‫יומן‬",‫הבית‬ ‫הר‬ ‫חדשות‬ ‫אתר‬)
 13. 13. ‫המקדש‬ ‫לכינון‬ ‫התנועה‬ ‫מודעות‬ (‫מתוך‬"‫המקדש‬ ‫יבנה‬",‫בטאון‬‫המקדש‬ ‫לכינון‬ ‫התנועה‬,‫גיליון‬330,‫תשע‬ ‫שבט‬"‫ה‬) ‫הבית‬ ‫בהר‬ ‫ביקרו‬ ‫ישראל‬ ‫משטרת‬ ‫רישומי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מנובמבר‬2003(‫מחדש‬ ‫פתיחתו‬ ‫לאחר‬)‫ועד‬ ‫אוקטובר‬2004‫כ‬-70‫יהודים‬ ‫אלף‬[‫ענברי‬, 2007,‫עמ‬'1] ‫סגל‬ ‫ארנון‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫היהודים‬ ‫העולים‬ ‫נתוני‬,‫באתר‬ "‫הבית‬ ‫הר‬ ‫חדשות‬",‫נתוני‬ ‫על‬ ‫המתבסס‬ ‫המשטרה‬.‫לכ‬ ‫מוגבלת‬ ‫דתיים‬ ‫יהודים‬ ‫כניסת‬-4 ‫קטנות‬ ‫בקבוצות‬ ‫ביום‬ ‫שעות‬
 14. 14. ‫המוגרבים‬ ‫למעלה‬ ‫בכניסה‬ ‫השלט‬ ‫שינוי‬(18.3.2015)
 15. 15. ‫ההלכתי‬ ‫השינוי‬ ‫של‬ ‫הפוליטית‬ ‫ההשפעה‬ ‫שאלת‬ (‫סגל‬ ‫ארנון‬ ‫מתוך‬,"‫תשע‬ ‫בחירות‬"‫ה‬,‫הבחירה‬ ‫בבית‬ ‫בוחר‬ ‫מי‬?" ‫אתר‬"‫הבית‬ ‫הר‬ ‫חדשות‬)" ‫ציפי‬‫חוטובלי‬‫גליק‬ ‫ביהודה‬ ‫ההתנקשות‬ ‫לאחר‬ ‫וכן‬ ‫חתונתה‬ ‫ביום‬ ‫ההר‬ ‫את‬ ‫פקדה‬.‫נדיר‬ ‫בדיון‬ ‫אמרה‬ ‫הבית‬ ‫הר‬ ‫בנושא‬ ‫הכנסת‬ ‫במליאת‬ ‫אשתקד‬ ‫שהתקיים‬‫חוטובלי‬:"‫עממית‬ ‫תנועה‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ‫לקום‬ ‫שמתחילה‬.‫את‬ ‫ולממש‬ ‫בהר‬ ‫הביקור‬ ‫שעות‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫ישראל‬ ‫לממשלת‬ ‫קוראת‬ ‫אני‬ ‫התפילה‬ ‫זכות‬." ‫רגב‬ ‫מירי‬‫כיו‬"‫החולפת‬ ‫בקדנציה‬ ‫הפנים‬ ‫ועדת‬ ‫ר‬‫כ‬ ‫קיימה‬-15‫זכויות‬ ‫בנושא‬ ‫בוועדה‬ ‫דיונים‬ ‫הבית‬ ‫בהר‬ ‫היהודים‬,‫בשבתות‬ ‫גם‬ ‫ליהודים‬ ‫ההר‬ ‫את‬ ‫לפתוח‬ ‫שהמליצה‬ ‫ועדה‬ ‫תת‬ ‫הקימה‬, ‫יהודים‬ ‫פעילים‬ ‫החתמת‬ ‫ולהפסקת‬ ‫להר‬ ‫ותיירים‬ ‫יהודים‬ ‫לכניסת‬ ‫נוספות‬ ‫עמדות‬ ‫לפתיחת‬ ‫להביא‬ ‫מפלים‬ ‫התחייבות‬ ‫נהלי‬ ‫על‬. ‫נפתלי‬‫בנט‬‫ל‬ ‫בראיון‬-CNN‫התבטא‬ ‫גליק‬ ‫ביהודה‬ ‫ההתנקשות‬ ‫לאחר‬:"‫המקום‬ ‫הוא‬ ‫הבית‬ ‫הר‬ ‫למוסלמים‬ ‫בקדושתו‬ ‫השלישי‬ ‫ורק‬ ‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫ליהודים‬ ‫ביותר‬ ‫הקדוש‬.‫למצוא‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫לכן‬ ‫להתפלל‬ ‫זכותן‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫יוכלו‬ ‫הדתות‬ ‫שתי‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬." ‫דהן‬ ‫בן‬ ‫אלי‬ ‫הרב‬‫משרדו‬ ‫פעל‬ ‫דת‬ ‫לשירותי‬ ‫השר‬ ‫כסגן‬ ‫בתקופתו‬–‫מלחמת‬ ‫מאז‬ ‫לראשונה‬ ‫הימים‬ ‫ששת‬–‫הבית‬ ‫בהר‬ ‫יהודים‬ ‫תפילת‬ ‫להסדיר‬ ‫שאמורות‬ ‫תקנות‬ ‫לתקן‬.‫הושלמו‬ ‫התקנות‬ ‫הממשלה‬ ‫ראש‬ ‫התנגדות‬ ‫בשל‬ ‫בממשלה‬ ‫להצבעה‬ ‫הועלו‬ ‫טרם‬ ‫אך‬. ‫אריאל‬ ‫אורי‬‫אתר‬ ‫מפעיל‬ ‫אף‬ ‫האחרונות‬ ‫וחצי‬ ‫ובשנה‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫מזה‬ ‫לעת‬ ‫מעת‬ ‫ההרה‬ ‫עולה‬ ‫היהודית‬ ‫ההלכה‬ ‫של‬ ‫הקדושה‬ ‫גדרי‬ ‫בעקבות‬ ‫הבית‬ ‫הר‬ ‫על‬ ‫וירטואלי‬ ‫סיור‬ ‫שמקיים‬ ‫אינטרנט‬ ‫במקום‬.
 16. 16. ‫ספרו‬ ‫בסיום‬ ‫ענברי‬ ‫מוטי‬ ‫דברי‬:‫הבית‬ ‫והר‬ ‫יהודי‬ ‫פונדמנטליזם‬ (‫והוצאת‬ ‫אשכולות‬ ‫ספריית‬‫מגנס‬,2007,‫עמ‬'212) ‫מגמת‬ ‫ובראשם‬ ‫שונים‬ ‫תהליכים‬ ‫עוברת‬ ‫הדתית‬ ‫הציונות‬ '‫אורתודוקסיזציה‬"‫על‬ ‫גוברת‬ ‫בהסתמכות‬ ‫ביטויה‬ ‫המקבלת‬ ‫ועל‬ ‫הדתית‬ ‫המנהיגות‬"‫תורה‬ ‫דעת‬"‫הציבורית‬ ‫המנהיגות‬ ‫על‬ ‫ופחות‬. ‫ובתוך‬ ‫דתית‬ ‫לשלמות‬ ‫ולדרישה‬ ‫עמדות‬ ‫להקשחת‬ ‫גורמת‬ ‫זו‬ ‫מגמה‬ ‫עמדות‬ ‫בקבלת‬ ‫הדתית‬ ‫המערכת‬ ‫של‬ ‫בדרכה‬ ‫מכשולים‬ ‫מייצרת‬ ‫כך‬ ‫פשרניות‬‫ופרגמטיות‬.‫מדינת‬ ‫בראיית‬ ‫הסבלנות‬ ‫וחוסר‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ ‫לאור‬ ‫כ‬ ‫ישראל‬"‫גאולתנו‬ ‫צמיחת‬ ‫ראשית‬"‫הרבנית‬ ‫שהמערכת‬ ‫הנמנע‬ ‫מן‬ ‫לא‬ ‫לממש‬ ‫ניסיון‬ ‫לעבר‬ ‫יותר‬ ‫תיטה‬‫אדאולוגיות‬‫פני‬ ‫על‬ ‫תיאוקרטיות‬ ‫רק‬ ‫ולפעולה‬ ‫עצמם‬ ‫מתוך‬ ‫שיתממשו‬ ‫לתהליכים‬ ‫פסיבית‬ ‫המתנה‬ ‫החינוכית‬ ‫בזירה‬.‫של‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫תוצר‬ ‫הם‬ ‫אלה‬ ‫מגמות‬ ‫הציוני‬ ‫הציבור‬ ‫בקרב‬ ‫המקדש‬ ‫פעילי‬-‫דתי‬,‫המתחוללים‬ ‫והשינויים‬ ‫אידיאולוגי‬ ‫מערכות‬ ‫שידוד‬ ‫מאפשרים‬ ‫בקרבו‬"...
 17. 17. ‫ב‬ ‫הספר‬ ‫את‬ ‫אחתום‬"‫כץ‬ ‫יעקב‬ ‫ההיסטוריון‬ ‫של‬ ‫נבואתו‬.‫טען‬ ‫כץ‬ ‫שהרטוריקה‬‫הכמו‬-‫זיהויה‬ ‫את‬ ‫עודדה‬ ‫הציונית‬ ‫התנועה‬ ‫של‬ ‫משיחית‬ ‫הגאולה‬ ‫תהליך‬ ‫עם‬ ‫הציונית‬ ‫העשייה‬ ‫של‬,‫שאפשרה‬ ‫אנרגיה‬ ‫נתנה‬ ‫וזו‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫הקמתה‬ ‫את‬,‫אולם‬"‫לא‬ ‫המשיחית‬ ‫המסורת‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫להתנהגותה‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫מספקת‬.‫זו‬ ‫עובדה‬ ‫בהבנת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫עתידה‬ ‫תלוי‬."‫של‬ ‫דבריו‬ ‫את‬ ‫להפנים‬ ‫הראוי‬ ‫מן‬ ‫זה‬ ‫דגול‬ ‫היסטוריון‬.

×