Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
‫ירושלים‬ ‫מזרח‬ ‫שכונות‬
‫באחר‬ ‫צור‬–‫אום‬‫טובא‬
‫חנינא‬ ‫בית‬
‫החוקרים‬ ‫צוות‬
‫ליל‬ ‫אבו‬ ‫נאסר‬,‫להרס‬ ‫ליאור‬,‫מוחמד...
‫כללי‬
‫הפלשתינית‬ ‫האוכלוסייה‬‫העיר‬ ‫במזרח‬
‫אחת‬ ‫קשה‬ ִ‫מ‬ ‫עשויה‬ ‫אינה‬.‫כיום‬ ‫מהווה‬
37%‫העיר‬ ‫מתושבי‬(‫כ‬-310‫א...
‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬
•‫מזרח‬ ‫שכונות‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫להכיר‬
‫הפיזיים‬ ‫מאפייניהן‬ ‫על‬ ‫העיר‬,‫החברתיים‬
‫והכלכליים‬.
•‫הת...
‫יסוד‬ ‫נתוני‬–‫חנינא‬ ‫בית‬
•‫כ‬ ‫תושבים‬ ‫מספר‬–35,000.‫כ‬ ‫שטח‬–6000‫ד‬'
•‫בין‬2000–2010‫ב‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫גדלה‬–40%
•56...
‫קהילתיים‬ ‫חברתיים‬ ‫מאפיינים‬
•‫העיר‬ ‫במזרח‬ ‫מבוססות‬ ‫היותר‬ ‫מהשכונות‬.‫מגוון‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫הרכב‬,‫בחלקה‬
‫נוצרית‬,‫...
‫הכפר‬–‫אל‬ ‫חנינא‬ ‫בית‬‫בלאד‬
‫חברתיים‬ ‫מאפיינים‬‫קהילתיים‬–(‫המשך‬)
‫לחו‬ ‫מההגירה‬ ‫כתוצאה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בהרכב‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬"‫ל‬
‫א...
‫חנינא‬ ‫בבית‬ ‫שכונות‬ ‫תת‬
.1‫באב‬‫אלהווא‬
.2‫אל‬‫הראייב‬
.3‫אל‬ ‫תל‬‫עדסה‬
.4‫סלאח‬ ‫אבו‬ ‫ועד‬
.5‫עקבה‬ ‫אל‬
.6‫שרקה‬ ...
•‫לבנייה‬ ‫ונוח‬ ‫מישורי‬ ‫יחסית‬ ‫בשטח‬ ‫המים‬ ‫פרשת‬ ‫קו‬ ‫לאורך‬ ‫משתרעת‬ ‫השכונה‬.
•‫ותל‬ ‫פול‬ ‫אל‬ ‫כתל‬ ‫חשובים‬ ‫ע...
‫אל‬ ‫תל‬‫עדסה‬
‫בשכונה‬ ‫הגדולות‬ ‫הקרקע‬ ‫מעתודות‬
‫חנינא‬ ‫בבית‬ ‫חדשה‬ ‫ובנייה‬ ‫מבנים‬
‫שומאן‬ ‫מסגד‬
‫קומות‬ ‫רבי‬
‫שומאן‬ ‫מסגד‬ ‫לתפארה‬ ‫בית‬
‫תשתיות‬ ‫ללא‬ ‫בנייה‬
‫חנינא‬ ‫בית‬–‫אתרים‬
‫אל‬ ‫תל‬-‫פול‬‫מסגד‬
‫שומאן‬
‫אל‬ ‫מסגד‬-
‫רבאט‬
‫חנינא‬ ‫בית‬–‫שיכונים‬
‫שיכוני‬
‫הרופאים‬
‫שיכוני‬
‫המורים‬
‫שיכוני‬‫נוסיבה‬
‫ציבור‬ ‫ומוסדות‬ ‫שירותים‬
‫חינוך‬ ‫מוסדות‬
•3‫עירוניים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬–2839‫תלמידים‬
•18‫פרטיים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬–7902‫תלמידים‬
...
‫חנינא‬ ‫בבית‬ ‫מוסדות‬
‫תשתיות‬
‫מים‬:
‫ה‬ ‫שנות‬ ‫תחילת‬ ‫עד‬-90‫מרמאללה‬ ‫המים‬ ‫אספקת‬
‫יעקב‬ ‫ובנוה‬ ‫פול‬ ‫אל‬ ‫בתל‬ ‫גדולות‬ ‫בריכות‬–‫חנ...
‫המתאר‬ ‫תכנית‬
‫לשכונה‬ ‫העירונית‬
‫לתל‬ ‫התכנית‬‫עדסה‬‫ביוזמת‬
‫התושבים‬
‫חנינא‬ ‫בית‬-‫מרכזיות‬ ‫בעיות‬
.1‫תשתיות‬–‫ומדרכות‬ ‫כבישים‬ ‫סלילת‬,‫רחוב‬ ‫תאורת‬
.2‫אשפה‬ ‫פינוי‬-‫בשכונה‬ ‫זהום‬ ‫מוק...
‫באחר‬ ‫צור‬
‫רקע‬ ‫נתוני‬
•‫ותלפיות‬ ‫רחל‬ ‫לרמת‬ ‫חומה‬ ‫הר‬ ‫בין‬ ‫ירושלים‬ ‫של‬ ‫בדרומה‬ ‫כפרים‬ ‫שני‬
‫מזרח‬.‫מסוגרת‬ ‫אוכלוסיה‬–‫...
‫ואום‬ ‫באחר‬ ‫בצור‬ ‫ודיור‬ ‫אוכלוסיית‬‫טובא‬
•10,677‫בשנת‬ ‫תושבים‬2000‫ו‬–18,660‫ב‬–2013(74%‫גידול‬)
•‫הגילים‬ ‫חציון‬–...
‫וקהילה‬ ‫חברה‬
•‫כפרית‬ ‫האוכלוסייה‬,‫באום‬ ‫מתגוררים‬ ‫בדואים‬ ‫מעט‬‫ליסון‬,‫חברונים‬ ‫של‬ ‫חדירת‬.
•‫ה‬ ‫משנות‬-70‫בדת‬...
‫כלכלה‬
•‫נמוך‬ ‫בינוני‬ ‫ממעמד‬ ‫התושבים‬ ‫רוב‬(‫אשכול‬4‫מתוך‬10)
•‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ‫לעבוד‬ ‫המעוניינות‬ ‫נשים...
‫ובניה‬ ‫תכנון‬
•‫בשנת‬1999–‫מומשה‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫לשכונה‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫אושרה‬.‫כיום‬
‫חדשה‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫באישורה‬ ‫עוסקים...
‫תשתיות‬
‫מים‬:‫בניה‬ ‫בהיתר‬ ‫מותנית‬ ‫מים‬ ‫שעון‬ ‫קבלת‬,‫אין‬ ‫לכן‬ ‫היתרים‬ ‫ללא‬ ‫המבנים‬ ‫רוב‬
‫מים‬ ‫שעוני‬,‫בבניין...
‫ציבור‬ ‫שירותי‬
‫חינוך‬:16‫ספר‬ ‫בתי‬5‫עירוניים‬ ‫מהם‬,5‫הוואקף‬ ‫של‬1‫של‬‫אונר‬"‫א‬3–‫לא‬
‫ו‬ ‫רשמיים‬-2–‫רשמי‬ ‫מיוחד‬ ...
‫מתאר‬ ‫תכנית‬2000
‫העיקריות‬ ‫הבעיות‬
•‫ע‬ ‫לכפר‬ ‫שצורף‬ ‫בשטח‬"‫הביטחון‬ ‫גדר‬ ‫י‬(‫חומוס‬ ‫ואדי‬),‫שירותי‬ ‫ניתנים‬ ‫לא‬
‫עירייה‬(‫ומדרכו...
‫מבוקרת‬ ‫הבלתי‬ ‫הבנייה‬‫בואדי‬‫חומוס‬
‫בכפר‬ ‫נופים‬
‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

שכונות פלסטיניות במזרח ירושלים: צור באחר, אום טובא ובית חנינא

2 211 vues

Publié le

ממצאי מחקר תשתית והערכה של השכונות בית חנינא, צור באהר ואום טובא הוצגו בערב עיון שהתקיים במכון ירושלים לחקר ישראל בדצמבר 2014. מחקר זה הוא חלק מסדרה של מחקרים העוסקים בשכונות הפלסטיניות במזרח-ירושלים ומטרתם לשרטט פרופיל חברתי ותשתיתי של השכונות במגוון תחומי חיים: אוכלוסייה, חברה, מוסדות, כלכלה, שירותים ותשתיות. המצגת הוכנה על ידי אחד ממובילי המחקר, ישראל קמחי.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

שכונות פלסטיניות במזרח ירושלים: צור באחר, אום טובא ובית חנינא

 1. 1. ‫ירושלים‬ ‫מזרח‬ ‫שכונות‬ ‫באחר‬ ‫צור‬–‫אום‬‫טובא‬ ‫חנינא‬ ‫בית‬ ‫החוקרים‬ ‫צוות‬ ‫ליל‬ ‫אבו‬ ‫נאסר‬,‫להרס‬ ‫ליאור‬,‫מוחמד‬‫נכאל‬ ‫קמחי‬ ‫ישראל‬,‫יצחק‬‫רייטר‬,
 2. 2. ‫כללי‬ ‫הפלשתינית‬ ‫האוכלוסייה‬‫העיר‬ ‫במזרח‬ ‫אחת‬ ‫קשה‬ ִ‫מ‬ ‫עשויה‬ ‫אינה‬.‫כיום‬ ‫מהווה‬ 37%‫העיר‬ ‫מתושבי‬(‫כ‬-310‫אלף‬) ‫שונות‬ ‫השכונות‬ ‫בין‬‫רבה‬:‫מ‬ ‫החל‬‫כפרים‬ ‫עיור‬ ‫תהליכי‬ ‫שעברו‬(‫באחר‬ ‫צור‬,‫א‬'‫טור‬), ‫בדואי‬ ‫יישוב‬‫שהתקבע‬(‫סוואחרה‬‫בג‬'‫בל‬ ‫מוכאבר‬),‫תיכוניות‬ ‫מזרח‬ ‫קסבה‬(‫עיר‬ ‫כפרים‬ ‫גלעיני‬ ‫עתיקה‬),‫פליטים‬ ‫מחנות‬ (‫שועפט‬,‫קלנדיה‬),‫עירוניות‬ ‫שכונות‬ ‫בינוני‬ ‫ממעמד‬(‫תור‬ ‫אבו‬)‫יוקרה‬ ‫ושכונות‬ (‫שיח‬‫ג‬'‫ראח‬‫חנינא‬ ‫ובית‬) ‫משכונה‬ ‫שונים‬ ‫הבנייה‬ ‫מרקמי‬ ‫גם‬ ‫ובאיכותם‬ ‫באופיים‬ ‫לשכונה‬. ‫בשירותי‬ ‫מחסור‬ ‫השכונות‬ ‫לרוב‬ ‫המשותף‬ ‫ובתשתיות‬ ‫ציבור‬( .‫גדול‬ ‫התחלתי‬ ‫פער‬, ‫ב‬ ‫אותו‬ ‫לסגור‬ ‫היה‬ ‫ניתן‬ ‫אך‬-47‫שנה‬) ‫קרקעות‬ ‫הסדר‬ ‫אין‬ ‫מהשכונות‬ ‫בחלק‬
 3. 3. ‫הפרויקט‬ ‫מטרת‬ •‫מזרח‬ ‫שכונות‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫להכיר‬ ‫הפיזיים‬ ‫מאפייניהן‬ ‫על‬ ‫העיר‬,‫החברתיים‬ ‫והכלכליים‬. •‫התושבים‬ ‫של‬ ‫והצרכים‬ ‫הבעיות‬ ‫איתור‬ ‫ולתקן‬ ‫לשפר‬ ‫לרשויות‬ ‫להמליץ‬ ‫במטרה‬ ‫שיפור‬ ‫הטעון‬ ‫את‬ •‫מזו‬ ‫זו‬ ‫שונות‬ ‫שנבחרו‬ ‫השכונות‬: ‫צור‬‫באהר‬‫ואום‬‫טובא‬–‫כפרים‬ ‫חנינא‬ ‫בית‬–‫עירונית‬ ‫שכונה‬ ‫חנינא‬ ‫בית‬ ‫אל‬‫באלד‬ ‫בית‬ ‫חנינא‬ ‫באחר‬ ‫צור‬ ‫אום‬‫טובא‬
 4. 4. ‫יסוד‬ ‫נתוני‬–‫חנינא‬ ‫בית‬ •‫כ‬ ‫תושבים‬ ‫מספר‬–35,000.‫כ‬ ‫שטח‬–6000‫ד‬' •‫בין‬2000–2010‫ב‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫גדלה‬–40% •56%‫לגיל‬ ‫מתחת‬ ‫צעירים‬ ‫מהתושבים‬-24 •‫מ‬ ‫גודל‬"‫ממוצע‬ ‫ב‬–5.36 •‫כ‬-7200‫בשכונה‬ ‫דירות‬.‫כ‬ ‫ממוצעת‬ ‫דירה‬ ‫גודל‬-100‫מ‬"‫ר‬. •‫כ‬ ‫במקום‬ ‫נבנו‬ ‫האחרון‬ ‫בעשור‬-1,500‫יח‬"‫ד‬‫חדשות‬. •‫בשכונה‬–550‫למיניהם‬ ‫ועסקים‬ ‫חנויות‬. •‫עירוניים‬ ‫כלל‬ ‫מוסדות‬ ‫בריבוי‬ ‫מתאפיינת‬:‫ספר‬ ‫בתי‬,‫מסגדים‬,‫כנסיות‬, ‫ארגונים‬‫בינל‬"‫א‬‫ובריאות‬.
 5. 5. ‫קהילתיים‬ ‫חברתיים‬ ‫מאפיינים‬ •‫העיר‬ ‫במזרח‬ ‫מבוססות‬ ‫היותר‬ ‫מהשכונות‬.‫מגוון‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫הרכב‬,‫בחלקה‬ ‫נוצרית‬,‫ישראל‬ ‫ערביי‬,‫זרים‬–‫או‬ ‫עובדי‬"‫ם‬. •‫קטן‬ ‫כפר‬ ‫במקור‬(‫אל‬ ‫חנינא‬ ‫בית‬‫בלאד‬.)‫ב‬–1922‫כ‬ ‫מנה‬-1000‫תושבים‬. ‫הכפר‬ ‫אדמות‬ ‫על‬ ‫בנויה‬ ‫השכונה‬ ‫כיום‬.‫חדשים‬ ‫התושבים‬ ‫רוב‬,‫הכפר‬ ‫בגלעין‬ (‫העיר‬ ‫שיפוט‬ ‫לתחום‬ ‫מחוץ‬ ‫שהוא‬)‫מ‬ ‫פחות‬ ‫נותרו‬-1000‫תושבים‬. •‫אבן‬ ‫ובחציבת‬ ‫בחקלאות‬ ‫בעיקר‬ ‫התושבים‬ ‫עסקו‬ ‫ירדן‬ ‫תקופת‬ ‫עד‬ •‫המוכתרים‬ ‫הכפר‬ ‫את‬ ‫ניהלו‬ ‫בעבר‬.‫בשכונה‬ ‫כיום‬4‫חמולות‬–‫סלימאן‬,‫אלנג‬'‫אר‬, ‫אבדאח‬‫ואבו‬‫זהאריה‬.‫ממש‬ ‫של‬ ‫השפעה‬ ‫אין‬ ‫כיום‬ ‫למוכתרים‬ •‫בסיוע‬ ‫התפתחה‬ ‫השכונה‬"‫חנינא‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הצדקה‬ ‫אגודת‬"‫אל‬ ‫עבד‬ ‫ביוזמת‬-‫עזיז‬ ‫חמדה‬ ‫אבו‬ ‫אסעד‬–‫לשכונה‬ ‫מצפון‬ ‫האבן‬ ‫מחצבות‬ ‫בעל‬.‫התפרקה‬ ‫האגודה‬.
 6. 6. ‫הכפר‬–‫אל‬ ‫חנינא‬ ‫בית‬‫בלאד‬
 7. 7. ‫חברתיים‬ ‫מאפיינים‬‫קהילתיים‬–(‫המשך‬) ‫לחו‬ ‫מההגירה‬ ‫כתוצאה‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בהרכב‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬"‫ל‬ ‫אחרים‬ ‫של‬ ‫וכניסה‬ ‫מקומיים‬ ‫של‬(‫חברונים‬.)‫הקהילתי‬ ‫המבנה‬ ‫התוצאה‬ ‫נפגם‬ ‫המגובש‬.‫בחו‬"‫מאלה‬ ‫מהשכונה‬ ‫מהגרים‬ ‫יותר‬ ‫כיום‬ ‫גרים‬ ‫ל‬ ‫בה‬ ‫שנשארו‬.‫מחו‬ ‫בשכונה‬ ‫ומשקיעים‬ ‫כלכלית‬ ‫תומכים‬ ‫המהגרים‬"‫ל‬. ‫שכונות‬ ‫תת‬ ‫למספר‬ ‫נחלקת‬‫פעולה‬ ‫ועדי‬ ‫להן‬.‫של‬ ‫הקהילתית‬ ‫הפעילות‬ ‫סלילה‬ ‫ואפילו‬ ‫תכנון‬ ‫מימון‬ ‫לרבות‬ ‫התושבים‬ ‫בעיות‬ ‫סביב‬ ‫היא‬ ‫הועדים‬ ‫כבישים‬ ‫של‬ ‫ראשונית‬. ‫המייצג‬ ‫שכונתי‬ ‫מתכנן‬ ‫עם‬ ‫קהילתי‬ ‫מינהל‬ ‫רבה‬ ‫בהצלחה‬ ‫פועל‬ ‫בשכונה‬ ‫העירוניות‬ ‫הרשויות‬ ‫כלפי‬ ‫התושבים‬ ‫את‬.
 8. 8. ‫חנינא‬ ‫בבית‬ ‫שכונות‬ ‫תת‬ .1‫באב‬‫אלהווא‬ .2‫אל‬‫הראייב‬ .3‫אל‬ ‫תל‬‫עדסה‬ .4‫סלאח‬ ‫אבו‬ ‫ועד‬ .5‫עקבה‬ ‫אל‬ .6‫שרקה‬ ‫אל‬ ‫חלת‬ .7‫פול‬ ‫אל‬ ‫תל‬ .8‫אל‬‫אשקרייה‬ .9‫אל‬‫כולייה‬ .10‫סבל‬ ‫אל‬ .11‫ראם‬ ‫אל‬ ‫ואדי‬
 9. 9. •‫לבנייה‬ ‫ונוח‬ ‫מישורי‬ ‫יחסית‬ ‫בשטח‬ ‫המים‬ ‫פרשת‬ ‫קו‬ ‫לאורך‬ ‫משתרעת‬ ‫השכונה‬. •‫ותל‬ ‫פול‬ ‫אל‬ ‫כתל‬ ‫חשובים‬ ‫עתיקות‬ ‫אתרי‬ ‫במקום‬‫עדסה‬ •‫כנוסייבה‬ ‫כשיכוני‬ ‫ותיקים‬ ‫מהם‬ ‫בשיכונים‬ ‫מתאפיינת‬,‫כשיכוני‬ ‫חדשים‬ ‫מהם‬ ‫מורים‬,‫רופאים‬,‫האורתודוקסית‬ ‫כנסייה‬,‫חשמל‬ ‫חברת‬ ‫עובדי‬,‫ועוד‬ ‫הלטינים‬. •‫בחו‬ ‫המתגוררים‬ ‫יכולת‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫וילות‬ ‫ריבוי‬"‫ל‬ •‫בדירות‬ ‫המחסור‬,‫הביטחון‬ ‫גדר‬ ‫הקמת‬ ‫לאחר‬ ‫המוגבר‬ ‫הביקוש‬ ‫בשל‬ ‫נוצר‬, ‫סמוכות‬ ‫יהודיות‬ ‫לשכונות‬ ‫גם‬ ‫מעבר‬. •‫קניות‬ ‫מרכז‬ ‫בהקמת‬ ‫פרטית‬ ‫יזמות‬ ‫גדול‬.‫הפעילות‬ ‫ומתפתחת‬ ‫נמשכת‬ ‫רמאללה‬ ‫דרך‬ ‫לאורך‬ ‫המסחרית‬. ‫פיזיים‬ ‫מאפיינים‬ ‫קניות‬ ‫מרכז‬"‫בלדי‬"
 10. 10. ‫אל‬ ‫תל‬‫עדסה‬ ‫בשכונה‬ ‫הגדולות‬ ‫הקרקע‬ ‫מעתודות‬
 11. 11. ‫חנינא‬ ‫בבית‬ ‫חדשה‬ ‫ובנייה‬ ‫מבנים‬ ‫שומאן‬ ‫מסגד‬ ‫קומות‬ ‫רבי‬ ‫שומאן‬ ‫מסגד‬ ‫לתפארה‬ ‫בית‬ ‫תשתיות‬ ‫ללא‬ ‫בנייה‬
 12. 12. ‫חנינא‬ ‫בית‬–‫אתרים‬ ‫אל‬ ‫תל‬-‫פול‬‫מסגד‬ ‫שומאן‬ ‫אל‬ ‫מסגד‬- ‫רבאט‬
 13. 13. ‫חנינא‬ ‫בית‬–‫שיכונים‬ ‫שיכוני‬ ‫הרופאים‬ ‫שיכוני‬ ‫המורים‬ ‫שיכוני‬‫נוסיבה‬
 14. 14. ‫ציבור‬ ‫ומוסדות‬ ‫שירותים‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ •3‫עירוניים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬–2839‫תלמידים‬ •18‫פרטיים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬–7902‫תלמידים‬ •‫מכללות‬-‫אומה‬ ‫אל‬‫וסכנין‬ •‫בי‬"‫עסקים‬ ‫למינהל‬ ‫ס‬ ‫בריאות‬ ‫מוסדות‬ •‫בי‬"‫אל‬ ‫פרטי‬ ‫ליולדות‬ ‫ח‬‫דג‬'‫אני‬ •3‫קופ‬ ‫של‬ ‫מוסדות‬"‫כללית‬ ‫ח‬ •2‫קופ‬ ‫של‬ ‫מוסדות‬"‫מאוחדת‬ ‫ח‬ ‫דת‬ ‫מוסדות‬ •‫בשכונה‬10‫כנסיות‬ ‫ושתי‬ ‫מסגדים‬ College des Freres
 15. 15. ‫חנינא‬ ‫בבית‬ ‫מוסדות‬
 16. 16. ‫תשתיות‬ ‫מים‬: ‫ה‬ ‫שנות‬ ‫תחילת‬ ‫עד‬-90‫מרמאללה‬ ‫המים‬ ‫אספקת‬ ‫יעקב‬ ‫ובנוה‬ ‫פול‬ ‫אל‬ ‫בתל‬ ‫גדולות‬ ‫בריכות‬–‫חנינא‬ ‫לבית‬ ‫מים‬ ‫מספקות‬ ‫לא‬ ‫מרמאללה‬ ‫באספקה‬ ‫בעיות‬,‫הגיחון‬‫לבד‬ ‫לספק‬ ‫מבקש‬-‫התנגדות‬ ‫רחוב‬ ‫באותו‬ ‫קוים‬ ‫שני‬ ‫כיום‬–‫של‬ ‫וזה‬ ‫רמאללה‬ ‫של‬ ‫זה‬‫הגיחון‬. ‫קו‬ ‫מאיזה‬ ‫מזהים‬ ‫ולא‬ ‫נזילות‬ ‫יש‬ ‫כאשר‬ ‫בעיות‬. ‫שהיו‬ ‫מים‬ ‫להפסקות‬ ‫מחשש‬ ‫הגגות‬ ‫על‬ ‫שחורים‬ ‫דוודים‬,‫אין‬ ‫כיום‬ ‫וניקוז‬ ‫ביוב‬: 98%‫ל‬ ‫הביוב‬ ‫לרשת‬ ‫מחוברים‬ ‫הבית‬ ‫ממשקי‬-2%‫בעיקר‬ ‫סופגים‬ ‫בורות‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫המערביים‬ ‫בחלקיה‬ ‫ניקוז‬ ‫מערכת‬ ‫אין‬ ‫בשכונה‬ ‫הרוב‬ ‫והם‬ ‫סלולים‬ ‫שאינם‬ ‫בכבישים‬ ‫רחוב‬ ‫תאורת‬: ‫לעצמם‬ ‫סוללים‬ ‫שהתושבים‬ ‫בכבישים‬ ‫חסרה‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬: 8‫ו‬ ‫מוניות‬ ‫של‬ ‫חברות‬–15‫אוטובוסים‬
 17. 17. ‫המתאר‬ ‫תכנית‬ ‫לשכונה‬ ‫העירונית‬ ‫לתל‬ ‫התכנית‬‫עדסה‬‫ביוזמת‬ ‫התושבים‬
 18. 18. ‫חנינא‬ ‫בית‬-‫מרכזיות‬ ‫בעיות‬ .1‫תשתיות‬–‫ומדרכות‬ ‫כבישים‬ ‫סלילת‬,‫רחוב‬ ‫תאורת‬ .2‫אשפה‬ ‫פינוי‬-‫בשכונה‬ ‫זהום‬ ‫מוקדי‬ .3‫בילוי‬ ‫מקומות‬ ‫אין‬,‫המתנ‬ ‫למעט‬ ‫וספורט‬ ‫תרבות‬"‫ס‬ .4‫הקיימות‬ ‫הכיתות‬ ‫ושיפור‬ ‫לימוד‬ ‫בכיתות‬ ‫מחסור‬ .5‫ציבוריים‬ ‫בגנים‬ ‫מחסור‬,‫ספורט‬ ‫ומתקני‬ ‫משחק‬ ‫פינות‬ .6‫כביש‬ ‫בין‬ ‫החיבור‬20‫לכביש‬443‫לבי‬ ‫בסמוך‬ ‫וחולף‬ ‫השכונה‬ ‫את‬ ‫חצה‬"‫ס‬ .7‫הכפר‬ ‫בשטח‬ ‫השיפוט‬ ‫לשטח‬ ‫מחוץ‬ ‫נותר‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫העלמין‬ ‫בית‬.‫מחוץ‬ ‫מבנים‬ ‫כמה‬ ‫ההפרדה‬ ‫לגדר‬,‫מהשכונה‬ ‫חלק‬ ‫מהווים‬ ‫אך‬. .8‫ובנייה‬ ‫תכנון‬,‫וחלוקה‬ ‫איחוד‬ ‫תכניות‬,‫אזור‬ ‫תכנון‬‫עדאסה‬‫מתעכב‬ ‫השכונה‬ ‫מערב‬ ‫ודרום‬ .9‫תקלות‬ ‫כשיש‬ ‫בלבול‬ ‫גורמת‬ ‫המים‬ ‫באספקה‬ ‫כפילות‬,‫רווחה‬ ‫לשכת‬ ‫חסרה‬ .10‫לביוב‬ ‫מחוברים‬ ‫בשכונה‬ ‫הבתים‬ ‫כל‬ ‫לא‬,‫דואר‬ ‫בתאי‬ ‫מחסור‬ ‫ויש‬ ‫ניקוז‬ ‫בעיות‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫את‬ ‫המחבר‬ ‫הגשר‬443 ‫זאב‬ ‫פסגת‬ ‫עם‬ ‫לבתים‬ ‫גישה‬ ‫כבישי‬ ‫סביבתי‬ ‫זיהום‬
 19. 19. ‫באחר‬ ‫צור‬
 20. 20. ‫רקע‬ ‫נתוני‬ •‫ותלפיות‬ ‫רחל‬ ‫לרמת‬ ‫חומה‬ ‫הר‬ ‫בין‬ ‫ירושלים‬ ‫של‬ ‫בדרומה‬ ‫כפרים‬ ‫שני‬ ‫מזרח‬.‫מסוגרת‬ ‫אוכלוסיה‬–‫במהותה‬ ‫וכפרית‬ ‫שמרנית‬. •‫יוני‬ ‫עד‬1967–‫לירושלים‬ ‫לא‬ ‫לחם‬ ‫בית‬ ‫לנפת‬ ‫השתייכו‬ •‫כ‬ ‫שטחם‬–9000‫ד‬' •‫כ‬–17,000‫תושבים‬.13,500‫ו‬ ‫באחר‬ ‫בצור‬-3,500‫באום‬‫טובא‬ •‫ב‬ ‫לראשונה‬ ‫נזכר‬ ‫הכפר‬-1596‫במפקד‬‫העות‬'‫מני‬‫בכפר‬ ‫היו‬ ‫לפיו‬29 ‫ובמרעה‬ ‫בחקלאות‬ ‫שעסקו‬ ‫אב‬ ‫ראשי‬. •‫ה‬ ‫שנות‬ ‫סביב‬-20‫מבני‬ ‫התעמרה‬ ‫שבט‬ ‫אנשי‬ ‫הקימו‬ ‫הקודמת‬ ‫למאה‬ ‫לכפר‬ ‫צפונית‬ ‫בשלוחה‬ ‫קבע‬-‫אום‬‫ליסון‬. •‫וחלקו‬ ‫מזרח‬ ‫לכיוון‬ ‫התרחב‬ ‫הכפר‬(‫חומוס‬ ‫ואדי‬)‫לתחום‬ ‫מחוץ‬ ‫כיום‬ ‫מצוי‬ ‫הביטחון‬ ‫גדר‬ ‫של‬ ‫תחומה‬ ‫בתוך‬ ‫אך‬ ‫העיר‬ ‫שיפוט‬
 21. 21. ‫ואום‬ ‫באחר‬ ‫בצור‬ ‫ודיור‬ ‫אוכלוסיית‬‫טובא‬ •10,677‫בשנת‬ ‫תושבים‬2000‫ו‬–18,660‫ב‬–2013(74%‫גידול‬) •‫הגילים‬ ‫חציון‬–17.4‫ו‬ ‫באחר‬ ‫בצור‬–18.7‫באום‬‫טובא‬.‫העיר‬ ‫במזרח‬ ‫בכל‬ 19.8 •‫הכפרים‬ ‫בשני‬–3,381‫דירות‬(‫ארנונה‬ ‫נתוני‬2013.) •‫ממוצעת‬ ‫דירה‬ ‫גודל‬84‫מ‬"‫ר‬ •‫מ‬ ‫גודל‬"‫ממוצע‬ ‫ב‬–6.8 •‫ולפיתוח‬ ‫לבנייה‬ ‫קרקע‬ ‫חסרה‬ •‫חומוס‬ ‫וואדי‬ ‫עמוד‬ ‫אל‬ ‫דיר‬ ‫אזור‬ ‫רש‬ ‫שטחי‬ ‫הם‬"‫גדר‬ ‫בתוך‬ ‫פ‬ ‫הביטחון‬.‫שירותים‬ ‫מקבלים‬ ‫אינם‬ ‫המזרח‬ ‫מהחברה‬ ‫חשמל‬ ‫למעט‬ ‫ירושלמית‬
 22. 22. ‫וקהילה‬ ‫חברה‬ •‫כפרית‬ ‫האוכלוסייה‬,‫באום‬ ‫מתגוררים‬ ‫בדואים‬ ‫מעט‬‫ליסון‬,‫חברונים‬ ‫של‬ ‫חדירת‬. •‫ה‬ ‫משנות‬-70‫בדת‬ ‫ההתחזקות‬ ‫החלה‬ •4‫עיקריות‬ ‫חמולות‬:‫אטרש‬(‫ל‬ ‫מחולקת‬-9‫משפחות‬ ‫תת‬),‫בקיראת‬(‫ל‬ ‫מחולקת‬- 19‫משפחות‬ ‫תת‬),‫דוויאת‬(10‫משפחות‬ ‫תת‬),‫אבו‬‫טיר‬–‫מאום‬‫טובא‬.‫החמולות‬ ‫פעולה‬ ‫ביניהן‬ ‫משתפות‬,‫ע‬ ‫נפתרים‬ ‫סכסוכים‬"‫חכמים‬ ‫מועצת‬ ‫י‬,‫טולרנטיות‬ ‫חוסר‬ ‫בכפר‬ ‫להתגורר‬ ‫הבאים‬ ‫זרים‬ ‫כלפי‬. ‫בית‬ ‫של‬ ‫כשלוחה‬ ‫פעיל‬ ‫קהילתי‬ ‫מינהל‬‫צפאפה‬,‫הביוב‬ ‫בבעיות‬ ‫טיפל‬,‫במתן‬ ‫לרחובות‬ ‫שמות‬,‫הכפר‬ ‫לפיתוח‬ ‫בתכניות‬,‫ולנוער‬ ‫לנשים‬ ‫חברתיות‬ ‫ובפעולות‬. ‫וארגונים‬ ‫מוסדות‬: "‫ועדת‬‫הזכאת‬"-‫דתית‬ ‫צדקה‬,‫עומרי‬ ‫אל‬ ‫למסגד‬ ‫תרמה‬,‫מסחרי‬ ‫למרכז‬, ‫מסגדים‬ ‫ושיפצה‬ ‫הקימה‬,‫וחברתית‬ ‫דתית‬ ‫הועדה‬,‫תרומות‬ ‫אוספת‬ ‫מהתושבים‬,‫לעניים‬ ‫תורמת‬,‫בי‬ ‫הקימה‬"‫ס‬,‫מרקחת‬ ‫ובית‬ ‫רפואי‬ ‫מרכז‬. ‫המתנ‬ ‫עמותת‬"‫ס‬–‫בריאות‬ ‫ומרכז‬ ‫לקשישים‬ ‫מרכז‬ ‫יזמה‬ ‫הנשים‬ ‫עמותת‬–‫הכפר‬ ‫נשות‬ ‫להעצמת‬,‫לעברית‬ ‫קורסים‬ ‫מפעילה‬,‫מחשבים‬, ‫תפירה‬,‫דתי‬ ‫חינוך‬.‫ילדים‬ ‫גני‬ ‫שני‬ ‫הקימה‬ ‫באחר‬ ‫צור‬ ‫מועדון‬,‫ספורט‬ ‫כמועדון‬ ‫נוסד‬,‫ובריאות‬ ‫תרבות‬. ‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫פעילי‬–‫סביבתי‬ ‫חינוך‬ ‫של‬ ‫פעילות‬,‫בבי‬"‫ס‬‫אאפאק‬.
 23. 23. ‫כלכלה‬ •‫נמוך‬ ‫בינוני‬ ‫ממעמד‬ ‫התושבים‬ ‫רוב‬(‫אשכול‬4‫מתוך‬10) •‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ‫לעבוד‬ ‫המעוניינות‬ ‫נשים‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬,‫ָזמות‬‫י‬ ‫תכנית‬ ‫יש‬ ‫ראשון‬ ‫בתואר‬ ‫הנושאות‬ ‫לנשים‬ ‫עסקית‬. •‫אבן‬ ‫פואד‬ ‫מקומי‬ ‫עסקים‬ ‫איש‬ ‫של‬ ‫ָזמות‬‫י‬‫חאמד‬‫הניבה‬-‫האחת‬ ‫מרפאות‬ ‫שתי‬ ‫בבית‬‫צפאפה‬‫כ‬ ‫יחד‬ ‫המשרתות‬-15,000‫מבוטחים‬. •‫החינוך‬ ‫בתחום‬ ‫האחת‬ ‫בשכונה‬ ‫הפועלות‬ ‫עמותות‬ ‫שתי‬–‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫הקמת‬ ‫עודדה‬. ‫וצעירים‬ ‫נשים‬ ‫להכשרת‬ ‫קורסים‬ ‫יזמה‬ ‫השנייה‬,‫משפחתון‬ ‫הקמת‬,‫ופרויקט‬ ‫בוטיק‬ ‫בבי‬ ‫סביבתי‬"‫ס‬. •‫מקומי‬ ‫ויזם‬ ‫תושב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מופעל‬ ‫לשכונה‬ ‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫קו‬. •‫הרש‬ ‫ובשטחי‬ ‫עטרות‬ ‫באזור‬ ‫מפעלים‬ ‫שהקימו‬ ‫תושבים‬ ‫יש‬"‫פ‬.‫מבוטל‬ ‫לא‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ‫והסלילה‬ ‫הבנייה‬ ‫בתחומי‬ ‫משנה‬ ‫קבלני‬ ‫של‬. •‫כוללים‬ ‫בכפר‬ ‫העסקים‬:‫מכולות‬,‫והנעלה‬ ‫הלבשה‬,‫חשמל‬ ‫מכשירי‬,‫משרדי‬ ‫ציוד‬, ‫מוניות‬,‫ועוד‬ ‫מאפיות‬.
 24. 24. ‫ובניה‬ ‫תכנון‬ •‫בשנת‬1999–‫מומשה‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫לשכונה‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫אושרה‬.‫כיום‬ ‫חדשה‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫באישורה‬ ‫עוסקים‬. •‫עדיין‬ ‫אך‬ ‫נבנו‬ ‫חדשים‬ ‫עירוניים‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬ ‫שני‬50%‫מהתלמידים‬ ‫או‬ ‫הווקף‬ ‫של‬ ‫במוסדות‬ ‫לומדים‬‫אונרא‬. •‫והבנייה‬ ‫התכנון‬ ‫בתחום‬ ‫מרכזיות‬ ‫בעיות‬: –‫גבוהה‬ ‫דיור‬ ‫צפיפות‬,‫חסרות‬‫יח‬"‫ד‬,‫להשכרה‬ ‫לדירות‬ ‫רב‬ ‫ביקוש‬. –‫הותיר‬ ‫הביטחון‬ ‫גדר‬ ‫תוואי‬80‫לו‬ ‫מחוצה‬ ‫הכפר‬ ‫מבתי‬.‫לאחר‬ ‫העיר‬ ‫בתחום‬ ‫נכללו‬ ‫משפטי‬ ‫מאבק‬,‫בשטחי‬ ‫שהיו‬ ‫כאלה‬ ‫לרבות‬A ‫הרש‬ ‫של‬"‫פ‬. –‫כ‬-8,000‫ד‬'‫לכפר‬ ‫בעבר‬ ‫היו‬.2,000‫הקמת‬ ‫עבור‬ ‫הופקעו‬ ‫תלפ‬"‫ז‬,‫ו‬-2,000‫הביטחון‬ ‫לגדר‬ ‫מחוץ‬ ‫נשארו‬. –‫עוד‬ ‫הופקעו‬400‫ד‬'‫הכפר‬ ‫לתושבי‬ ‫שכונה‬ ‫לבניית‬–‫התושבים‬ ‫ההפקעה‬ ‫בשל‬ ‫התנגדו‬–‫מאומה‬ ‫נבנה‬ ‫לא‬ ‫בינתיים‬ –‫ציבור‬ ‫שירותי‬ ‫להקמת‬ ‫ציבוריות‬ ‫קרקעות‬ ‫אין‬-‫פרטיות‬ ‫האדמות‬
 25. 25. ‫תשתיות‬ ‫מים‬:‫בניה‬ ‫בהיתר‬ ‫מותנית‬ ‫מים‬ ‫שעון‬ ‫קבלת‬,‫אין‬ ‫לכן‬ ‫היתרים‬ ‫ללא‬ ‫המבנים‬ ‫רוב‬ ‫מים‬ ‫שעוני‬,‫בבניין‬ ‫הדירות‬ ‫לכל‬ ‫אחד‬ ‫שעון‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬.‫לא‬ ‫אנשים‬ ‫שמו‬ ‫על‬ ‫רשום‬ ‫שהשעון‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫נופלים‬ ‫והחובות‬ ‫המים‬ ‫עבור‬ ‫משלמים‬–‫ריבוי‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ ‫סכסוכים‬.‫בכפר‬18‫בארות‬. ‫וניקוז‬ ‫ביוב‬:‫רק‬1/3‫לביוב‬ ‫מחוברים‬ ‫מהבתים‬,‫זרימה‬ ‫או‬ ‫ספיגה‬ ‫בורות‬ ‫השאר‬ ‫בנחל‬. •‫הגיחון‬‫ביוב‬ ‫מערכת‬ ‫להקמת‬ ‫גבוה‬ ‫תשלום‬ ‫דורש‬,‫לשלם‬ ‫אפשרות‬ ‫אין‬ ‫לתושבים‬ •‫הראשי‬ ‫בכביש‬ ‫רק‬ ‫יש‬ ‫ניקוז‬. ‫ומדרכות‬ ‫כבישים‬:‫מדרכות‬ ‫עם‬ ‫סלול‬ ‫בכפר‬ ‫הראשי‬ ‫הכביש‬,‫הן‬ ‫הדרכים‬ ‫השאר‬ ‫כל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנסללו‬ ‫משובש‬ ‫אספלט‬ ‫או‬ ‫עפר‬ ‫דרכי‬ ‫ומסוכנים‬ ‫קשים‬ ‫בשיפועים‬ ‫התושבים‬. ‫חשמל‬:‫ירושלמית‬ ‫המזרח‬ ‫חברה‬,‫גנבות‬ ‫ריבוי‬. ‫תקשורת‬:‫במרכז‬ ‫דואר‬ ‫תאי‬,‫בזק‬ ‫טלפון‬. ‫ציבוריים‬ ‫גנים‬:‫אין‬,‫להיבנות‬ ‫צפוי‬ ‫ספורט‬ ‫מגרש‬.
 26. 26. ‫ציבור‬ ‫שירותי‬ ‫חינוך‬:16‫ספר‬ ‫בתי‬5‫עירוניים‬ ‫מהם‬,5‫הוואקף‬ ‫של‬1‫של‬‫אונר‬"‫א‬3–‫לא‬ ‫ו‬ ‫רשמיים‬-2–‫רשמי‬ ‫מיוחד‬ ‫חינוך‬.4‫ו‬ ‫רשמיים‬ ‫עירוניים‬ ‫גנים‬–15‫גנים‬ ‫רשמיים‬ ‫לא‬ ‫מוכרים‬ ‫ופנאי‬ ‫תרבות‬:‫בשכונה‬ ‫אין‬.‫ובית‬ ‫לחם‬ ‫בבית‬ ‫לבלות‬ ‫יוצאים‬ ‫הצעירים‬‫סאחור‬. ‫דת‬:9‫היסטורית‬ ‫חשיבות‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫מהן‬ ‫מסגדים‬. ‫ספורט‬:‫הרש‬ ‫של‬ ‫בליגה‬ ‫המשחקת‬ ‫רגל‬ ‫כדור‬ ‫קבוצת‬"‫פ‬,‫בי‬ ‫יש‬"‫לקראטה‬ ‫ס‬. ‫מסחר‬:155‫עסקים‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬:35‫אוטובוסים‬
 27. 27. ‫מתאר‬ ‫תכנית‬2000
 28. 28. ‫העיקריות‬ ‫הבעיות‬ •‫ע‬ ‫לכפר‬ ‫שצורף‬ ‫בשטח‬"‫הביטחון‬ ‫גדר‬ ‫י‬(‫חומוס‬ ‫ואדי‬),‫שירותי‬ ‫ניתנים‬ ‫לא‬ ‫עירייה‬(‫ומדרכות‬ ‫כבישים‬,‫רחוב‬ ‫תאורת‬,‫ומערכות‬ ‫מים‬ ‫אספקת‬ ‫אשפה‬ ‫פינוי‬ ‫וניקוז‬ ‫ביוב‬.)‫קומות‬ ‫רבי‬ ‫פראית‬ ‫בנייה‬ ‫במקום‬,‫מוסכים‬,‫תכנון‬ ‫ללא‬ ‫מחסנים‬ ‫פיקוח‬ ‫וללא‬. •‫לשנים‬ ‫הכפר‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫עלול‬ ‫המזרחית‬ ‫הטבעת‬ ‫כביש‬ ‫ביצוע‬,‫מטעי‬ ‫להרוס‬ ‫הכפר‬ ‫אל‬ ‫הכניסות‬ ‫על‬ ‫ולהקשות‬ ‫זיתים‬. •‫רבה‬ ‫דיור‬ ‫מצוקת‬ ‫קיימת‬,‫לבניית‬ ‫התכנית‬400‫יח‬"‫ד‬‫ממומשת‬ ‫לא‬ •‫עירוניים‬ ‫חינוך‬ ‫במוסדות‬ ‫מחסור‬ ‫קיים‬(‫כ‬30‫כיתות‬) •‫רווחה‬ ‫לשכת‬ ‫עדיין‬ ‫אין‬.‫אלימות‬ ‫תופעות‬ ‫בכפר‬.‫מקומי‬ ‫שיטור‬ ‫אין‬. •‫לילדים‬ ‫משחק‬ ‫ופינות‬ ‫ציבוריים‬ ‫בגנים‬ ‫מוחלט‬ ‫מחסור‬ ‫קיים‬. •‫ובילוי‬ ‫תרבות‬ ‫מקומות‬ ‫אין‬ •‫ה‬‫גרוע‬ ‫במצב‬ ‫כבישים‬,‫הכפר‬ ‫בכל‬ ‫מדרכות‬ ‫ואין‬ ‫כמעט‬ •‫תברואה‬ ‫בעיות‬ ‫יוצרות‬ ‫אשפה‬ ‫פינוי‬ ‫של‬ ‫קשות‬ ‫בעיות‬ •‫לגדר‬ ‫מעבר‬ ‫נשארו‬ ‫הכפר‬ ‫מאדמות‬ ‫חלק‬–‫בעיבודן‬ ‫קשיים‬ ‫נוצרו‬
 29. 29. ‫מבוקרת‬ ‫הבלתי‬ ‫הבנייה‬‫בואדי‬‫חומוס‬ ‫בכפר‬ ‫נופים‬
 30. 30. ‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬

×