Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Aparell circulatori

 1. Per: Lara Maroto, Àngel Llinares, Adriana Ruiz i Ferran Gómez.
 2. Índex.  1.- El sistema circulatori sanguini.  1.1.- Vasos sanguinis.  2.- La sang.  2.1.- Composició de la sang.  3.- El cor.  3.1.- Vies d’entrada i d’eixida.  4.- El funcionament del cor.  5.- La circulació doble.  6.- Malalties del sistema circulatori.  7.- Bibliografia.
 3. 1.- El sistema circulatori sanguini.  El sistema circulatori s’encarrega de distribuir els nutrients i l’oxigen per tot l’organisme, alhora que recull els productes de rebuig del metabolisme cel·lular i els porta fins als òrgans encarregats d’eliminar-los.
 4. 1.1.- Vasos sanguinis.  Poden ser de tres tipus:  Artèries: Condueixen la sang des del cor fins als diferents òrgans del cos.  Venes: Condueixen la sang des dels diferents òrgans cap al cor.  Capil·lars: Són petit vasos microscòpics que a manera de xarxa uneixen les terminacions de les artèries amb el començament de les venes.
 5. 2.- La sang.  La sang és un líquid viscós , de color roig i sabor salat, que circula per l’interior dels vasos sanguinis.  La sang intervé en diferents funcions:  Nutrició: transporta els nutrients des de l’aparell digestiu cap a totes les cèl·lules de l’organisme.  Respiració: condueix l’oxigen des dels pulmons fins a les cèl·lules i el diòxid de carboni en sentit invers.
 6.  Excreció: Recull els residus reduïts per cèl·lules i els porta a l’aparell excretor.  Defensa: Transporta les cèl·lules de defensa de l’organisme.  Regulació tèrmica: Intervé en la regulació de la temperatura corporal augmentant o disminuint la pèrdua de calor.
 7. 2.1.- Composició de la sang.  La sang humana està composta per una part líquida, anomenada plasma on es troba diferents tipus de cèl·lules sanguínies.  Plasma: És un líquid de color groguenc constituït per un 90% per aigua.  Cèl·lules sanguínies. Són tres tipus:  1.- Globus rojos o eritròcits: Són petites cèl·lules bicòncaves i la seua funció es eliminar el diòxid de carboni i transportar l’oxigen.  2.- Globus blanc o leucòcits: La seua funció es defensar-nos.
 8.  3.- Plaques o trombòcits: La seua funció és intervindre en els processos de coagulació de la sang quan ens fem una ferida.
 9. 3.- El cor.  El cor és un òrgan musculós encarregat d’impulsar la sang a través dels vasos sanguinis.  Està dividit en dues parts la dreta i l’esquerra. El cada part hi ha dues cavitats. En la parts dreta està l'aurícula dreta i el ventricle dret i en l’esquerra l’aurícula esquerre i el ventricle esquerre. Les dues cavitats de la part dreta estan connectades per una vàlvula tricúspide, que es con una porteta que deixa passar la sang. Les dues cavitats de la part esquerra estan unides per una vàlvula mitral.
 10. 3.1.- Vies d’entrada i d’eixida  A les aurícules arriben les venes. A l'aurícula esquerra arriben quatre venes pulmonars. A l'aurícula dreta arriben dues venes caves.  Dels ventricles ixen les arteries. Del ventricle dret parteix l’arteria pulmonar. Del ventricle esquerre ix l’arteria aorta, que impulsa la sang a la resta del cos.  L’eixida de la sang dels ventricles esta regulada per les vàlvules sigmoides.
 11. 4.- El funcionament del cor.  El funcionament del cor constitueix bàsicament en dos tipus de moviments coordinats, que tenen lloc a les aurícules i als ventricles. Un moviment de contracció, o sístole, i una altre de relaxació, o diàstole.
 12.  El cicle cardíac és el moviments alternats de contracció i relaxació mitjançant els quals aquest recull sang de les venes i la impulsa a les arteries. Diversos moviments:  Diàstole auricular: La sang procedent de les diverses parts del cos entra al cor. A l'aurícula dreta entra per les venes caves i a l'aurícula esquerra a traves de les venes pulmonars.  Sístole auricular: Les aurícules es contrauen. S’obrin les vàlvules mitral i tricúspide, i passa sang als ventricles.
 13.  Diàstole ventricular: Els ventricles s’inflen quan reben sang de les aurícules. Les vàlvules sigmoides es mantenen tancades i impedeixen que la sang de les arteries entre als ventricles.  Sístole ventricular: Els ventricles els contrauen i les vàlvules sigmoides s’obrin. Les vàlvules mitral i tricúspide es mantenen tancades i impedeixen que la sang torne a les aurícules. La sang es impulsada des del ventricle esquerre cap a l’arteria aorta i des del ventricle dret a l’arteria pulmonar. Quan la sang a passat a les arteries, les vàlvules sigmoides es tanquen.
 14. 5.- La circulació doble.  Les persones presentem un tipus de circulació anomenada doble i completa. Diem que es doble perquè en el curs d’un recorregut complet la sang passa dues vegades pel cor, de manera que s’estableix dos circuits.  Dos circuits que s’estableixen són:
 15.  Circuit pulmonar: És el que s’estableix entre el cor i els pulmons. La sang recollida en tots els òrgans del cos, arriba a l’aurica dreta per les venes caves. D’ací passa al ventricle dret, d’on ix cap als pulmons per l’arteria pulmonar. CRICUIT MENOR.  Circuit general: És el que s’estableix entre el cor i els diferents òrgans del cos. La sang porta l’oxigen i els nutrients necessaris per a que puguen dur a terme les seues funcions. La sang carregada d’oxigen, que es troba a l'aurícula esquerra, passa al ventricle esquerre. Des d’ací es impulsada a través de l’arteria aorta, cap tots els òrgans del cos. CIRCUIT MAJOR.
 16. 6.-Malalties del sistema circulatori.  Les enfermetats que afecten al cor i als vasos sanguinis reben el nom de malalties cardiovasculars.  Arteriosclerosi: Significa enduriment de les artèries. S’origina sobre tot pel depòsit de greixos i colesterol sobre la paret interna d’aquest vasos sanguinis.
 17.  Infarts de miocardi: L'arteriosclerosi pot afectar qualsevol artèria de l'organisme, però es especialment important quan danya les artèries coronaries, que s’encarreguen de subministrar la sang carregada de nutrients i oxigen al múscul cardíac.  Salud cardiovascular: Aquestes malalties són la primera causa de mort arreu del mon occidental. Per a evitar-ho cal que fem:  Exercici.  Tindre una bona alimentació.  No fumar.
 18. 7.- Bibliografía.  Em buscat la informació al llibre de classe i les imatges a google imatges.

Notes de l'éditeur

 1. Angel
 2. Biconcaves: Són com globus rojos que tenen de donut però no estan completament foradats.
 3. Coagulació: el proces de la formació de la costra de les ferides
 4. Envas: trabique: pared delgada//
Publicité