Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

El nucli cel·lular

1 662 vues

Publié le

Publié dans : Formation, Technologie
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

El nucli cel·lular

  1. 2. EL NUCLI <ul><li>El nucli és l’estructura més voluminosa de la cèl·lula eucariota, on es troba la majoria d’ADN cel·lular amb l’informació genètica. </li></ul><ul><li>A les animals està centrat, però a les vegetals està desplaçat per la pressió dels grans vacúols. </li></ul>
  2. 3. VEGETAL I ANIMAL
  3. 4. ALTRES CÈL·LULES <ul><li>A part de les esmentades, animals i vegetals, n’hi ha altres amb algunes diferències com les musculars estirades, s’anomenen polinuclears . I també n’hi ha que no tenen nucli com en el cas dels globuls rojos . </li></ul>
  4. 5. COMPONENTS DEL NUCLI
  5. 6. <ul><li>Embolcall nuclear : N’hi ha dues membranes, interna i externa. Estan separades per un espai intermembranós. Conectada amb el reticle endoplasmàtic. Les membranes es troben travesades per porus nuclears on es produix l’intercanvi de substàncies amb el nucli i el citoplasma. </li></ul><ul><li>Nucleoplsama: Medi intern aqüós on es troben la resta de components nuclears i on es produeix la replicació de l’ADN nuclear. </li></ul><ul><li>Nuclèol: No té membrana i es veu si no està la cèl·lula en divisió. Forma ribosomes i pot haver-hi més d’un. </li></ul><ul><li>Cromatina: Fibres d’ADN diferents associades amb proteïnes i disperses pel nucleoplasma. Per a que es dividisquen les seues fibres,s’organitzen i juntes formant els cromosomes. Hi ha tantes fibres de cromatina com cromosomes té la cèl·lula durant la divisió del nucli. </li></ul>

×