Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Some tutkijan mediakanavana

Sosiaalinen media tutkijan mediakanavana. Miten saan tutkimukselleni näkyvyyttä ja lisää viittauksia? Heli Aramo-Immosen esitys laitoskokouksessa.

Some tutkijan mediakanavana

 1. 1. Miten saan tutkimukselleni näkyvyyttä ja lisää viittauksia? TkT, Dos, Heli Aramo-Immonen Tampereen teknillinen yliopisto Porin laitos 15.12.2015
 2. 2. 14/12/15Persona non grata 2 Tutkija ei voi enää piiloutua kammioonsa!
 3. 3. Research Assessment Exercise (RAE) 1.  arvioida TTY:ssä tehtävän tutkimuksen laatua ja tieteellistä vaikuttavuutta suhteessa kansainväliseen tasoon 2.  arvioida TTY:ssä tehtävän tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta 3.  tunnistaa tutkimusalueet, joissa on potentiaalia kehittyä kansainvälisesti tunnustetuiksi tutkimusyksiköiksi. 4.  saada ehdotuksia, joiden avulla laitokset ja yliopiston johto voivat kehittää TTY:n tutkimustoimintaa 14/12/15Heli Aramo-Immonen 3
 4. 4. Mittarina tutkimusjulkaisujen •  Määrä ? •  Laatu ? •  Viittausten määrä ? •  Verkottuneisuus ? •  Vaikuttavuus ? 14/12/15Heli Aramo-Immonen 4
 5. 5. 14/12/15http://thomsonreuters.com/en.html 5 ISI impact Factor = Laatumittari ?
 6. 6. 14/12/15http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/ 6
 7. 7. 14/12/15http://charteredabs.org/ 7 ABS Quality Ranking 1-4 Elsevier: ISI 2.694/3.624 ABSQ 3 JUFO1 https://steffenroth.files.wordpress.com/2015/06/abs-2015-steffen-roth-ch.pdf
 8. 8. Tutkimuksen vaikuttavuutta mittaavat indeksit •  H-indeksi J. E. Hirsch (2005)An index to quantify an individual's scientific research output. vol. 102 no. 46 > J. E. Hirsch, 16569–16572, doi:10.1073/pnas.0507655102 •  G-indeksi Egghe, Leo (2006) Theory and practise of the g-index, Scientometrics, vol. 69, No 1, pp. 131–152. doi:10.1007/s11192-006-0144-7 •  i10-indeksi Created by Google Scholar and used in Google's My Citations feature. i10-Index = the number of publications with at least 10 citations. 14/12/15Jari Jussila & Heli Aramo-Immonen 8 Lähde: Hirsch 2005
 9. 9. Mikä on h-indeksi? •  h-indeksi on fyysikko Jorge Hirschin vuonna 2005 esittelemä kvantitatiivinen mittari, jolla pyritään arvioimaan samanaikaisesti tutkijan julkaisutehokkuutta ja hänen julkaisujensa merkittävyyttä. •  h-indeksi on tietokantakohtainen eli se lasketaan vain ko. tietokantaan sisältyvistä viittauksista. Näin ollen tutkijan h-indeksi voi olla erilainen Web of Science-, Scopus- sekä Google Scholar-/Publish or Perish -tietokannoissa. 14/12/15www.helsinki.fi/kirjasto/fi 9
 10. 10. Esimerkki h-indeksi •  Jos tutkijalla on tietokannassa 15 julkaisua ja näistä neljään on viitattu neljässä tai useammassa samaan tietokantaan sisältyvässä, muiden kirjoittamassa julkaisussa, ja loppuihin yhteentoista on viitattu vähemmän tai ei lainkaan, tutkijan h- indeksi on 4. 14/12/15www.helsinki.fi/kirjasto 10 Ei ota kantaa siihen, onko tutkija kirjoittanut yksin tai osana suurta joukkoa!
 11. 11. h-indeksin käyttö •  Tutkijan ikä ja hänen uransa pituus vaikuttavat h-indeksiin. Kauan tiedemaailmassa olleet ovat julkaisseet enemmän ja todennäköisesti myös saaneet enemmän viittauksia (Helsingin yliopiston kirjasto). •  Onko näin? 14/12/15Heli Aramo-Immonen 11
 12. 12. https://fi.wikipedia.org/wiki/H-indeksi J. E. Hirsch (2005)An index to quantify an individual's scientific research output. vol. 102 no. 46 > J. E. Hirsch, 16569–16572, doi: 10.1073/pnas.0507655102 http://www.pnas.org/content/102/46/16569?tab=metrics
 13. 13. 14/12/15http://guides.library.cornell.edu 13
 14. 14. 14/12/15Heli Aramo-Immonen 14 Miten saisin tulokseni näkymään nyt, eikä 100 vuoden päästä? Tavoite !
 15. 15. TTY:n analytiikan mukaan esitykset tavoittavat parhaiten yleisön 14/12/15Jari J. Jussila 15
 16. 16. Oma aktiivisuutesi sosiaalisessa mediassa määrittelee sen kuinka tutkimuksesi (sisällöt) tavoittaa laajan yleisön – ei akateemiset meriitit tai uran pituus!! 14/12/15 16 Sisältöjen tavoittavuus Some aktiivisuus Huom: Vertailtu saman alan (“computer science”) tutkijoita TTY:llä 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
 17. 17. 14/12/15 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223 Views Cumulative views 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 9/1/2011 11/1/2011 1/1/2012 3/1/2012 5/1/2012 7/1/2012 9/1/2012 11/1/2012 1/1/2013 3/1/2013 5/1/2013 7/1/2013 Views Cumulative views Projektin (www.tut.fi/soita) nettisivujen katselut Projektin SlideShare-esityksien katselut Artikkeleiden latausmäärät (n=4) 17 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Article 4 (2012) Article 3 (2011) Article 2 (2011) Article 1 (2010) Downloads Cumulative Sosiaalisen median sisältöjen tavoitettavuus kasvattaa mm. artikkeleiden latausmääriä
 18. 18. Viittaukset seuraavat latausmääriä 14/12/15Jari J. Jussila 18 23 112 426 1214 1245 2278 23 135 561 1775 3020 5298 ARTICLE 6 (2014) ARTICLE 5 (2013) ARTICLE 4 (2012) ARTICLE 3 (2011) ARTICLE 2 (2011) ARTICLE 1 (2010) ACM article downloads Downloads Cumulative 0 2 8 11 12 32 0 2 10 21 33 65 ARTICLE 6 (2014) ARTICLE 5 (2013) ARTICLE 4 (2012) ARTICLE 3 (2011) ARTICLE 2 (2011) ARTICLE 1 (2010) ACM article citations Citations Cumulative citations
 19. 19. Sosiaalinen media mahdollistaa viittausmäärien hypyn… •  Vuodessa 122 % kasvu viittauksiin systemaattisen some viestinnän avulla •  Uusia viittauksia myös vanhoihin artikkeleihin, joihin ei viitattu 5-vuoteen 14/12/15Jari J. Jussila & Heli Aramo-Immonen 19 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012 2013 2014 5 7 16 20 67 Viittaukset Kumulatiiviset viittaukset …ja tämä näkyy myös viiveellä h-indeksin kehittymisessä
 20. 20. 14/12/15 20
 21. 21. 14/12/15 21
 22. 22. Menettääkö tutkija uskottavuutensa Somessa? 14/12/15 22
 23. 23. Vastauksia: •  Jos et ole webissä ja sosiaalisessa mediassa läsnä, et ole olemassa laajalle yleisölle •  Tutkija brändää tutkimuksensa somessa •  Avoimuutta ja yhteisöllisyyttä arvostavat Y- ja Z-sukupolvet ovat kasvaneet tämän teknologian keskellä, heitä et tavoita “esi- digitaalisin” keinoin – Oma valintasi on, haluatko olla kehityksessä mukana? 14/12/15Jari J. Jussila 23 TkT Jari Jussilan kommentti sosiaalisen median merkityksestä TiedeAreena tapahtumaan
 24. 24. Lähteitä Aramo-Immonen (2015) JUFO/ISI/ABS/RAE/H-indeksi: Arvioidaanko tutkimusta vai tutkijaa? Tiedeareena 25.9.2015 http://www.slideshare.net/jjussila/arvioidaanko-tutkimusta-vai-tutkijaa (186 views) Jussila, Kärkkäinen, Aramo-Immonen, Huhtamäki (2015) Tuottavuusloikka sosiaalisen median avulla. Tiedeareena 25.9.2015 http://www.slideshare.net/jjussila/tuottavuusloikka-sosiaalisen-median-avulla ISBN 978-952-15-3572-7 (285 views) Aramo-Immonen, H., Jussila, J., Huhtamäki, J., Kärkkäinen, H., Joel-Edgar, S. (2015) Visualizing Informal Learning Behavior from Conference Participants’ Twitter Data with the Ostinato Model. Computers in Human Behavior. Forthcoming. ISI impact factor 2.273/3.047 (ABS 3, JUFO 1). Aramo-Immonen, H., Jussila, J.J., Huhtamäki, J. (2015) Exploring Co-Learning Behavior of Conference Participants with Visual Network Analysis of Twitter Data. Computers in Human Behavior. Vol. 51, Pages 1154-1162. ISI impact factor 2.273/3.047 (ABS 3, JUFO 1). Jussila, J. J., Kärkkainen, H. and Aramo-Immonen, H. (2014) Social media utilization in business-to-business relationships of technology industry firms. Computers in Human Behavior. Vol. 30, Pages 606–613. ISI impact factor 2.067/2.489 (ABS 3, JUFO 1). http://www.slideshare.net/jjussila/social-media-utilization-in-industrial-b2b-relations (522 views) Pettersson, E., Aramo-Immonen, H*., and Jussila, J.J. (2014) Social media utilization in B2B networks’ organizational learning – review and research agenda proposal. Journal of Mobile Multimedia. Vol. 10, No. 3&4, 218-233. (JUFO 1). Jussila, J., Kärkkäinen, H., Aramo-Immonen, H., Ammirato, S., Felicetti, A. M., Della Gala, M. (2015) Social media applications in external B2B transactions: An empirical analysis of the Finnish technology industry. IFKAD2015 Bari 10-12 June. Jussila J.J., Aramo-Immonen, H., Kärkkäinen, H. (2014) Value added of social media in open innovation community – the perspective of a community-hosting company that produces B2B products. Mindtrek Tampere 2014 (JUFO 1). http://www.slideshare.net/jjussila/value-added-of-social-media-in-open-innovation-community (313 views) Jussila J.J., Kärkkäinen H., Aramo-Immonen H., Multasuo J. (2013) Social Media Utilization in Industrial B2B Relation. (Eds.) Lytras Miltiadis et al., E-learning and Knowledge Management for Human Capital Development, Springer, CCIS, 277 Volume. Ammirato, S., Felicetti, A.M., Della Gala, M., Aramo-Immonen, H.*, Jussila, J. (2015) Knowledge Management and Emerging Collaborative Networks in Tourism Business Ecosystems. ECKM2015 Udine 3-4 September. http://www.slideshare.net/jjussila/knowledge-management-and-emerging-collaborative-networks-in-tourism-business- ecosystems (392 views) 14/12/15 24
 25. 25. Kiitokset kuulijoille! Heli Aramo-Immonen / TUT, BENI Twitter: @AramoHeli, #PLA55106 Blogi: heliaramoimmonen.wordpress.com Kiitos Jarille! Jari Jussila / TUT, Novi Twitter: @jjussila, @SomeTutkijalle Blogi: sometutkijalle.fi , www.tut.fi/novi

×