Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tunteet ja Some

Tunteet ja sosiaalinen media @ SomeTime_2016 tapahtumassa Tampereella 14.5.2016.

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Tunteet ja Some

  1. 1. Tunteet ja Some Riitta-Liisa Larjovuori @Larjovuori & Jari Jussila @jjussila #DigiSyke #ESR
  2. 2. 2 Älykkäät koneet Kehittyneet anturit, ohjaukset ja ohjelmistot yhdistävät koneet ja järjestelmät verkkoon Data & Analytiikka Järjestelmien, tiedon ja tekemisen analysointi tekoälyn ja koneoppimisen keinoin Ihminen työssä Digitalisaatio edistää työhyvinvointia, työn tuottavuutta ja laadukkuutta sekä työpaikoilla että verkostoissa työskenneltäessä DigiSyke -Digitaalista Sykettä Teollisuuteen Hankkeen  blogi:  www.insyke.fi   LähdeGE:Teolliseninternetinperuspilarit Tuottavuutta ja työhyvinvointia
  3. 3. 3
  4. 4. Työhyvinvoinnin rakentuminen Digitalisaatio vaikuttaa kaikkiin osatekijöihin! Mikä ratkaisee, ovatko seuraukset a) yksilön, b) organisaation ja c) yhteiskunnan kannalta myönteisiä vai kielteisiä?
  5. 5. Työn digitalisoituminen & työhyvinvointi Työn digitalisoituminen & työpahoinvointi mahdollisia polkuja: •  Osaamisen puute – vähäisempi työn hallinta – työstressi •  Työmäärän lisääntyminen – aikapaineiden kasvu – työstressi •  ”Digitalisaatio-vastaisuus” - arvoristiriita – (eettinen) työstressi •  Multitasking – keskeytykset - työstressi Työn digitalisoituminen & työhyvinvointi – mahdollisia polkuja: •  Työtapojen järkeistyminen – työaikapaineen väheneminen – työhyvinvointi •  Uuden opettelu – innostuminen – leipääntymisen väheneminen – työhyvinvointi •  Uusi digisosiaalisuus ja –verkostot – myönteiset tunteet ja tuki työssä – työhyvinvointi •  Tiedon ja resurssien saatavuus – osaaminen ja työn hallinta - työhyvinvointi HUOMIO: Olemassa olevat mittarit keskittyvät teknologian ”aiheuttamaan” kuormitukseen! •  Tarve kehittää uusia ”teknologiahyvinvointiin” liittyviä mittareita!
  6. 6. Miten johtaminen tukemaan sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta digimurroksessa? •  Ketteryys, joustavuus, kokeilunhalu.. Viihtyvät huonosti byrokratiaviidakossa! •  Tiimien ja yksilöiden ”asiakasrajapinnan” vaikutusmahdollisuuksien lisääminen •  Vuorovaikutukseen ja yhteiskehittämiseen panostaminen: työntekijätasolla ensin, edellytyksenä että toimii asiakkaisiin päin •  Osaaminen ja osaajat: digiosaamiseen panostaminen, mutta monipuolisesti (ei pelkkää teknologiaa, riittävän laveaa / sovellettavaa..) Sekä ”mind-set” että ”skill-set”! Lähteet mm. El Sawy et al 2015, Ilmarinen & Koskela 2015

×