Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Tutkimuksen tekeminen näkyväksi

Impaktifaktori, h-indeksi ja tutkimuksen tekeminen näkyväksi. Esitys julkaisukoulutuksessa 3.2.2021.

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Tutkimuksen tekeminen näkyväksi

 1. 1. www.hamk.fi Julkaisukoulutus 3.2.2021 Impaktifaktori, h-indeksi ja tutkimuksen tekeminen näkyväksi Jari Jussila
 2. 2. www.hamk.fi Impaktifaktori, h-indeksi ja tutkimuksen tekeminen näkyväksi – miksi ihmeessä? 1. Jos tavoitteenasi ei ole saada kilpailtua rahoitusta, kansainvälisiä kumppanuuksia, edetä tutkijan uralla, edistää tutkimuksesi vaikuttavuutta tai organisaatiosi mainetta ja elinkelpoisuutta korkeakoulukentällä, niin pärjäät ilmankin tätä tietoa. 2. Impaktifaktori, kuten myös JuFo-luokitus (0,1,2,3) kuvaa julkaisufoorumin vaikuttavuutta/laatua, joka usein rinnastetaan virheellisesti yksittäisen tutkimuksen vaikuttavuuteen/laatuun. 3. h-indeksi on tutkijakohtainen metriikka ja sen tavoite on mitata sekä tutkijan tuottavuutta että hänen julkaisuiden viittauksien vaikuttavuutta.
 3. 3. www.hamk.fi Tutkimuksen tekeminen näkyväksi VAIKUTTAVUUS kuinka moni on viitannut tutkimukseesi MERKITTÄVYYS kuinka moni on lukenut tutkimuksesi SAATAVUUS kuinka moni on ladannut tutkimuksesi NÄKYYVYYS kuinka moni on nähnyt tai kuullut tutkimuksestasi Viittaukset kertovat tutkimuksen vaikuttavuudesta Ns. altmetriikkaa eli vaihtoehtoista metriikkaa voi hyödyntää täydentävinä mittareina artikkeleiden viittauksien laskemiseen Viittausmäärien hyödynnettävyys tutkimuksen laadun mittarina perustuu oletukseen, että tutkimus on arvokasta, jos muut tutkijat hyödyntävät sitä ja rakentavat omaa tutkimustaan sen varaan. (Puuska & Miettinen 2008)
 4. 4. www.hamk.fi h-indeksi: tutkijan tuottavuuden ja vaikuttavuuden metriikka • h-indeksin ideana on tuottaa vertailukelpoinen indikaattori tutkijan tuottavuudesta vaikuttavuudesta. • Kuvaajassa on esitetty viittausten määrä suhteessa artikkeleiden määrään, jossa artikkeleiden viittausmäärät näkyvät laskevassa järjestyksessä. • Viittauskäyrän ja 45° kulmassa olevan viivan leikkauspiste kuvaa henkilön h- indeksiä. • h-indeksi lukuna muuttuu siis artikkeleiden määrän ja niiden viittausmäärien suhteessa. Lähde: J. E. Hirsch PNAS 2005;102:46:16569-16572 Artikkelin numero Viittausten määrä
 5. 5. www.hamk.fi Mikä on sinun h-indeksi? Voit tarkistaa sen Publish or Perish ohjelmalla Tai katsoa sen omasta Google Scholar - profiilistasi
 6. 6. www.hamk.fi Viittausmäärät tyypillisesti kasvavat latausmäärien suhteessa 23 112 426 1214 1245 2278 23 135 561 1775 3020 5298 ARTICLE 6 (2014) ARTICLE 5 (2013) ARTICLE 4 (2012) ARTICLE 3 (2011) ARTICLE 2 (2011) ARTICLE 1 (2010) ACM article downloads Downloads Cumulative 0 2 8 11 12 32 0 2 10 21 33 65 ARTICLE 6 (2014) ARTICLE 5 (2013) ARTICLE 4 (2012) ARTICLE 3 (2011) ARTICLE 2 (2011) ARTICLE 1 (2010) ACM article citations Citations Cumulative citations • Viittausmääriin vaikuttaa se kuinka artikkelisi tavoittavat ja näkyvät yleisöllesi • Open Access ja rinnakkaistallentamisen kautta voit parantaa omien artikkeleiden saatavuutta
 7. 7. www.hamk.fi Impaktifaktori • Impaktifaktori on tunnusluku, joka kuvaa kuinka monta viittausta lehden artikkeli saa keskimäärin yhden vuoden aikana. Luvun avulla voi arvioida tieteellisen lehden vaikuttavuutta suhteessa saman alan muihin lehtiin. • Tutkimustuloksia voidaan arvottaa käyttämällä lehtien impaktifaktoreita. Arvokkaimpia ovat artikkelit, jotka julkaistaan lehdissä, joissa on korkea impaktifaktori eli lehdissä, joissa julkaistuihin artikkeleihin viitataan paljon (Opetusministeriö 2008) Impaktifaktori on näkyvillä tyypillisesti lehden sivuilla.
 8. 8. www.hamk.fi Pohdinta • Millä toimenpiteillä voisit tehdä omaa tutkimustasi näkyvämmäksi?

  Soyez le premier à commenter

Impaktifaktori, h-indeksi ja tutkimuksen tekeminen näkyväksi. Esitys julkaisukoulutuksessa 3.2.2021.

Vues

Nombre de vues

197

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

15

Actions

Téléchargements

2

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×