Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Herbal Medicine

6 180 vues

Publié le

Publié dans : Santé & Médecine
 • If you’re looking for a great essay service then you should check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. A friend of mine asked them to write a whole dissertation for him and he said it turned out great! Afterwards I also ordered an essay from them and I was very happy with the work I got too.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • If you have trouble with the writing essay about yourself, I would recommend you to use special services, such as HelpWriting.net
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Gout is now curable - and this is how I cured mine. ♣♣♣ https://url.cn/5sAm1gG
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Here's the link to this awesome free video about how to cure gout in 7 days or less – 100% naturally! ●●● https://url.cn/5KTbhTX
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Gout Remedies - Okinawan system to get rid of gout. 100% Guaranteed! ➤➤ http://t.cn/A67DowPY
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Herbal Medicine

 1. 1. HERBALMEDICINE
 2. 2. What is Herbal Medicine? -medicine made exclusively from plants. -Herb plants produce and contain a variety of chemical compounds that act upon the body and are used to prevent or treat disease or promote health and well-being.
 3. 3. What is the advantage?-Herbal medicines tend to bemore effective for long-standinghealth complaints that dontrespond well to traditionalmedicine.-Herbs typically have fewer sideeffects, and may be safer to useover time.
 4. 4. What is the disadvantage?-For sudden, serious illnesses,mainstream medicine still reignssupreme-Some illnesses need moderndiagnostic tests, surgery, anddrugs. (example: serious trauma,such as a broken leg, appendicitisor a heart attack)
 5. 5. The Ten HerbalMedicine plantsapproved by the D.O.H. (Department of Health)
 6. 6. BAYABAS
 7. 7. Para saan? Panlinis ng sugat Impeksyon sa bibig Magang gilagid Bulok na ngipin DiarrheaPaghahandaMagpakulo ng dalawang bagongdahon sa apat na basong tubig saloob ng limangpong minuto samahinang apoy.
 8. 8. Paggamit-Ipanghugas ang pinaglaga-ang tubig, dalawang besesmag hapon.-Gamitin ang maligamgam napinaglagaan.-Hatiin sa tatlong bahagi atinumin ang bawat bahagi saumaga, tanghali at gabi.
 9. 9. Ulasimang bato
 10. 10. Para saan: pampababa ng UricAcid sa dugo(rayuma, gout)Paghahanda:Maghanda ng 1 ½ baso ngsariwang dahon (huwag tadtarin)at pakuluan sa dalawang basotubig sa loob ng limangpongminuto sa mahinang apoy.
 11. 11. Paggamit:Hatiin sa tatlong bahagi at inuminang bawat bahagi sa umaga,tanghali at gabi.
 12. 12. Bawang
 13. 13. Para saan: pampababa ng kolesterol sakit ng ngipinPaghahanda: Igisa (konti o walang mantika) IihawIbabad sa suka sa loob ng 30 minuto
 14. 14. Paggamit:Kumain ng 3 butil 3 beses sa loobng isang araw.Kumuha ng maliit na piraso at eapply sa masakit na bahagi ngngipin.
 15. 15. Lagundi
 16. 16. Para sa: hika ubo at lagnat pagtatae sakit sa balat pananakit ngkatawanPaghahanda:Magpakulo ng dahon sa 2dalawang basong tubig sa loob ng15 minuto sa mahinang apoy.
 17. 17. Paggamit:Hatiin sa 3 bahagi at inumin angbawat bahagi sa umaga, tanghaliat gabi pagkatapos kumain.Dikdikin ang sariwang dahon atitapal sa bahaging nanakit.Ipanghugas ang pinaglagaan 2beses maghapon.
 18. 18. Yerba Buena
 19. 19. Para sa: pananakit ng ibat-ibang bahagi ng katawan magang gilagid insect bites/pangangati pagkahilo ubo at siponPaghahanda:Magpakulo ng dahon sa 2 dalawangbasong tubig sa loob ng 15 minuto samahinang apoy.Dikdikin at kunin ang katas.
 20. 20. Paggamit:Hatiin sa 3 bahagi at inumin angbawat bahagi sa umaga, tanghali atgabi pagkatapos kumain.Dikdikin ang sariwang dahon at itapalsa bahaging nanakit.Para sa pagkahilo: - itapal ang dinikdik na dahon sa ilong. - ipanghugas ang pinaglagaan tubig sa bahaging nangangatiPagmumog: - gamitin ang maligamgam na pinaglagaan.
 21. 21. Sambong
 22. 22. Para sa:Anti-edema (Manas) Diuretic (Pampaihi) Anti-orulithiasis (Pantunaw ng bato)Paghahanda:Magpakulo ng dahon sa 2 dalawangbasong tubig sa loob ng 15 minuto samahinang apoy.
 23. 23. Paggamit:Hatiin sa 3 bahagi at inumin angbawat bahagi sa umaga, tanghali atgabi pagkatapos kumain.Dikdikin ang sariwang dahon at itapalsa bahaging nanakit.
 24. 24. Akapulko
 25. 25. Para sa: an-an buni alipunga galis-asoPaghahanda:-Magdikdik ng sapat na dami ngsariwang dahon.- Magpakulo ng 1 basong dahon sa2 basong tubig sa loob ng 15 minutoo hanggang maging 1 baso na lang.
 26. 26. Paggamit:Ipahid ang katas sa apektadong balat1-2 beses maghapon.
 27. 27. Niyug-niyogan
 28. 28. Para sa: bulateng ascaris Paghahanda:Gumamit lamang ng mga butongmagulang, tuyo at kabubukas palamang na bunga.
 29. 29. Paggamit:Kainin ang mga buto 2 oraspagkatapos ng hapunan.Kung hindi magkabisa sa unanggamit, ulitin ang parehong dosispagkaraan ng isang linggo.
 30. 30. Tsaang Gubat
 31. 31. Para sa: sakit ng tiyan Paghahanda:Magpakulo ng dahon sa 2 dalawangbasong tubig sa loob ng 15 minuto samahinang apoy. Paggamit:Hatiin sa 2 bahagi at inumin angbawat bahagi sa umaga, tanghali atgabi pagkatapos kumain.
 32. 32. Ampalaya
 33. 33. Para sa: diabetesPaghahanda:Magpakulo ng dahon sa 2 dalawangbasong tubig sa loob ng 15 minuto samahinang apoy.Paggamit:Uminom ng 1/3 baso 3 besesmaghapon 30 minuto bago kumain.Ang dahon ay maaring pasingawanat kainin.
 34. 34. B – BayabasU – Ulasimang BatoB – BawangL – LagundiY – Yerba BuenaS – SambongA – AkapulkoN – Niyug NiyoganT – Tsaang GubatA - Ampalaya

×