Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

J-Testy - Příručka správce dat (CS)

684 vues

Publié le

Publié dans : Logiciels
 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1url.pw/btQBa ◀ ◀ ◀ ◀
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1url.pw/btQBa ◀ ◀ ◀ ◀
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

J-Testy - Příručka správce dat (CS)

 1. 1. J-Testy – Příručka správce dat
 2. 2. J-Testy - Příručka správce dat 2 Úloha správce dat ● Připravit okruhy otázek ● Definovat testové profily ● Přihlašovat pracovníky na zkoušku
 3. 3. J-Testy - Příručka správce dat 3 Pozice v topologii Administrační klient
 4. 4. J-Testy - Příručka správce dat 4 První spuštění klienta (1) ● Nutné počáteční nastavení, pouze jednou ● Nastavení uloženo v umístění daném OS ● Do adresy serveru zadejte doménové jméno nebo IP adresu serveru ● Poté proveďte ověření nastavení
 5. 5. J-Testy - Příručka správce dat 5 První spuštění klienta (2)
 6. 6. J-Testy - Příručka správce dat 6 Přihlášení správce dat ● Zadejte ID a heslo, která Vám přidělil administrátor
 7. 7. J-Testy - Příručka správce dat 7 Základní pojmy z přípravy testů ● Okruhy otázek – Obsahují otázky ke stejnému tématu, např. “První pomoc” anebo “Práce v laboratořích” – Jeden okruh může být použit v několika profilech ● Testové profily – Mix okruhů pro test určité kategorie zaměstnanců – Skládá se z několika okruhů otázek, pro každý okruh je dán počet otázek na výběr – Dána minimální procentuální úspěšnost
 8. 8. J-Testy - Příručka správce dat 8 Co tvoří otázku? ● Text otázky, volitelně obrázek k otázce ● Texty odpovědí (3-5), volitelně obrázky k odpovědím ● Kombinaci správných odpovědí (1-5) ● Volitelně časový limit ● Typ otázky: klasická / paměťová – Paměťová otázka zobrazí obrázek před zobrazením textů otázky a odpovědí
 9. 9. J-Testy - Příručka správce dat 9 Vztah okruhů otázek a testových profilů Okruh „První pomoc“ - 50 otázek - každá otázka za 2 body Okruh „Práce v laboratoři“ - 20 otázek - každá otázka za 4 body Okruh „Sváření“ - 30 otázek - každá otázka za 4 body Profil „Test pro laboranty“ - minimálně 75 % Profil „Test pro svářeče“ - minimálně 80 % Profil „Test pro sekretářky“ - minimálně 60 % Vyber 20 otázek Vyber 20 otázek Vyber 20 otázek Vyber 15 otázek Vyber 10 otázek
 10. 10. J-Testy - Příručka správce dat 10 Správa okruhů otázek Okruhy otázek vytvořené správcem dat a zapůjčené od ostatních správců Akce: import a export Akce: editovat, vytvořit, vymazat, zobrazit statistiky
 11. 11. J-Testy - Příručka správce dat 11 Správa testových profilů Testové profily vytvořené správcem dat a zapůjčené od ostatních správců Akce: editovat, vytvořit, vymazat
 12. 12. J-Testy - Příručka správce dat 12 Editace otázek – Nová otázka Seznam otázek Hledání Data okruhu a pověření Uložit otázku Text otázky Obrázek otázky Text a obrázek odpovědi č. 1, indikátor správnosti Typ otázky, počet odpovědí, časové limity
 13. 13. J-Testy - Příručka správce dat 13 Editace otázek – Úprava existující Seznam otázek, právě editovaná otázka je vybrána Hledání Data okruhu a pověření Uložit otázku Text otázky Současný obrázek otázky Text a obrázek odpovědi č. 1, indikátor správnosti Typ otázky, počet odpovědí, časové limity Vyřadit otázku Nový obrázek otázky
 14. 14. J-Testy - Příručka správce dat 14 Import a export okruhů otázek ● Slouží k přenosu okruhů otázek mezi nezávislými instalacemi serveru J-Testy – Správce dat na zdrojovém systému exportuje okruh – Exportovaný okruh je přenesen do počítače správce na cílovém systému mailem, diskem, přes FTP, WWW, ... – Správce na cílovém systému importuje okruh a stává se jeho vlastníkem – Oba dva okruhy jsou od této chvíle na sobě navzájem nezávislé
 15. 15. J-Testy - Příručka správce dat 15 Editace profilu – Obecné nastavení
 16. 16. J-Testy - Příručka správce dat 16 Editace profilu – Kompozice z okruhů Přidat okruh Vyřadit okruh Kolik otázek se vybere při testu z tohoto okruhu Tyto okruhy lze ještě přidat
 17. 17. J-Testy - Příručka správce dat 17 Editace profilu – Povolení ke zkoušce (1) Přidá jednotlivé pracovníky Přidá celou skupinu pracovníků Odebere vybrané pracovníky
 18. 18. J-Testy - Příručka správce dat 18 Editace profilu – Povolení ke zkoušce (2) Přidání jednotlivých povolení ke zkoušce Přidání skupinového povolení ke zkoušce. Přidá se povolení pro každého pracovníka ve skupině.
 19. 19. J-Testy - Příručka správce dat 19 Editace profilu – Statistiky zkoušek Přehled všech zkoušek Zobrazí informace o vybrané zkoušce nebo vytiskne protokol Vytiskne celý seznam nebo ho uloží do CSV Hledání podle různých kritérií
 20. 20. J-Testy - Příručka správce dat 20 Editace profilu – Tiskové sestavy Uložit do PDF, RTF, ODT, DOCX, HTML, XLS, CSV, ... Vytisknout Nastavení zobrazení
 21. 21. J-Testy - Příručka správce dat 21 Editace profilu – Pověření Pověření správci mohou přistupovat Ke statistikám zkoušek profilu Ostatní správci profil nevidí
 22. 22. J-Testy - Příručka správce dat 22 Editace profilu – Definice tiskových sestav Uloží novou definici Načte předvolené nastavení, nutno následně uložit Definice sestavy. Jen pro odborníky!
 23. 23. J-Testy - Příručka správce dat 23 Změna hesla ● Ke změně hesla je třeba zadat i současné heslo
 24. 24. J-Testy - Příručka správce dat 24 Odkazy ● Web: http://www.kacer.biz/j-testy ● Email: jtesty@kacer.biz ● Diskusní skupina: – Web: https://groups.google.com/d/forum/j-testy – Email: j-testy@googlegroups.com

×