Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Els treballs per projectes

23 348 vues

Publié le

La presentació del treball per projectes.
25/05/2007

Publié dans : Formation, Technologie, Business
 • Login to see the comments

Els treballs per projectes

 1. 1. UN TREBALL PER PROJECTES<br />
 2. 2. DISSENY:Comsorgeix?<br />A partir d’una Avaluació Interna<br />Aconseguir un procés d’aprenentatge el més significatiu i autònom possible.<br />Volem introduir noves metodologies de treball a l’aula.<br />
 3. 3. Pretenem:<br />Treballar per a la diversitat<br />Treballar les competències bàsiques<br />Treballar les TIC<br />Donar sentit als aprenentatges.<br />Tot això, treballat de forma globalitzadora i interdisciplinària.<br />
 4. 4. BASES DEL NOSTRE TREBALL PER PROJECTES<br />El tipus de projecte que es vol treballar, es dissenyarà en funció de:<br />El que es pretén que els alumnes aprenguin.<br />Dels coneixements que es volen construir.<br />Dels objectius que es volen aconseguir.<br />Dels processos que es volen promoure.<br />
 5. 5. El treball per projectesfomentael treball cooperatiujaque:<br />Es promouen les relacionsinterpersonals.<br />Es treballa la coeducació<br />Es desenvolupa la responsabilitat i la capacitatd’autonomia en el treball.<br />Es fomenta el saber acceptar d’altres punts de vista diferents als propis per arribar a un equilibri que suposi una millora en l’aprenentatge.<br />Es cultiven habilitats socials i valors per esdevenir ciutadans actius.<br />
 6. 6. FASES DEL PROCÉS<br />
 7. 7. FASES DEL PROCÉS<br />ELECCIÓ DEL TEMA<br />QUÈ EN SABEM?<br />QUÈ VOLEM SABER?<br />PROGRAMACIÓ<br />ORGANITZACIÓ D’IDEES<br />
 8. 8. FASES DEL PROCÉS<br />TREBALL COOPERATIU<br />QUE HEM APRÉS<br />EXPOSICIÓ<br />(ALS COMPANYS)<br />RECERCA D’INFORMACIÓ<br />DESENVOLUPAMENT COGNITIU<br />
 9. 9. FASES DEL PROCÉS<br />AVALUACIÓ<br />DELS MESTRES<br />AVALUACIÓ FORMATIVA<br />AVALUACIÓ CONTINUA<br />AVALUACIÓ FINAL<br />DELS ALUMNES<br />AVALUACIÓ DEL PROCÉS<br />DEL COMPANYS<br />AVALUACIÓ FINAL<br />
 10. 10. FASES DEL PROCÉS<br />Processos addicionals<br />EXPOSICIÓ ALS PARES<br />EXPOSICIÓ ALS <br />ALUMNES D’ALTRES CICLES<br />METAAVALUACIÓ<br />
 11. 11. Planificació del Treball<br />per Projectes<br />Concrecions Organitzatives<br />
 12. 12. Agents que intervenen<br />MESTRE/A<br />ALUMNES<br />FAMILIA<br />
 13. 13. PLANIFICACIÓDEL TREBALL PER PROJECTES<br />Tema: <br />Organitzarem la planificació del treball per projectes al voltant d’un “tema”.<br />Exemples:<br />Cicle Superior: “Els Vents”<br />Educació Infantil: “Picasso”<br />
 14. 14. Planificació del Treball<br />per Projectes al CS<br />PROPOSTA DEL TEMA: “ELS VENTS”<br />Per què s’escull el tema?<br />Per respondre a les necessitats del moment.<br />Per interessos dels alumnes.<br />Per assolir els objectius del currículum, o bé complementar-lo.<br />
 15. 15. Planificació del Treball<br />per Projectes al CS<br />Tema proposat: ELS VENTS <br />Promoure un ambient motivadorper a implicar l’alumnat en la iniciació del treball per projectes:<br /> Visualització del film “Twister”<br />
 16. 16. Planificació del Treball<br />per Projectes al CS<br />Tema proposat: ELS VENTS <br />PLUJA D’IDEES<br />
 17. 17. Planificació del Treball<br />per Projectes al CS<br />(els mestres organitzen les idees)<br />Esquema de Treball<br />
 18. 18. GRUPS DE TREBALL QUE HI VAN SORGIR: <br />- Grup 1: <br />Aparells i estris per mesurar la força del vent.<br />L’escala de Beaufort.<br />- Grup 2:<br />L’esport del windsurf.<br />Principi d’Arquímedes.<br />- Grup 3:<br />L’erosió del terreny pel vent.<br /> - Grup 4:<br />Els Ciclons i els Caps de fibló.<br />- Grup 5:<br />Tipologia de vents: Els huracans i les torbonades.<br /> - Grup 6: <br />Els vents de la Rosa dels Vents (1): Tramuntana – Llevant – Gregal – Xaloc .<br /> <br />- Grup 7:<br />Els vents de la Rosa dels Vents (2): Ponent – Migjorn – Mestral – Garbi.<br />- Grup 8:<br />L’energia eòlica: Els molins de vent.<br />- Grup 9:<br />La Pol.linització: Efectes positius del vent.<br />- Grup 10:<br />Les catàstrofes naturals: efectes d’un huracà al paisatge.<br />- Grup 11:<br />El vent a la nostra cultura.<br /> Els textos que parlen del vent (cançons, contes i poemes).<br />-Grup 12:<br />La música i el vent (instruments de vent).<br />
 19. 19. Planificació del Treball per Projectes al CS<br />Treball cooperatiu<br />
 20. 20. Planificació del Treball<br />per Projectes al CS<br />Consolidació de les activitats del projecte<br />
 21. 21. Planificació del Treball<br />per Projectes al CS<br />Consolidació de les activitats del projecte<br />
 22. 22. Exposició dels projectes<br />Al cicle<br />Intercicles<br />A la família<br />
 23. 23. Exposició dels projectes<br />Al cicle<br />Intercicles<br />A la família<br />
 24. 24. El producte del projecte<br />
 25. 25. MOSTRES DEL QUE ELS ALTRES HAN ENTÈS.<br />
 26. 26. Planificació del Treball per Projectes al CS<br />Seqüència d’Avaluació<br />
 27. 27. Avaluació Formativa<br />Permet la reflexió del grup de treball.<br />Es fa setmanalment.<br />Es respon en grup.<br />
 28. 28. AVALUACIÓ DEL’EXPOSICIÓ<br />Els alumnes es valoren:<br />Dins del mateix grup: permet la reflexió final després de l’exposició oral.<br />D’altres grups de treball: permet l’enriquiment en l’aprenentatge<br />
 29. 29. Avaluació Final<br />S’avaluen els procediments.<br />És de caire individual.<br />Sobre el mateix ítem, l’alumne/a avalua la seva actuació i després també ho fa el mestre/a.<br />
 30. 30. METAAVALUACIÓ<br /> Els mestres valoren el desenvolupament del procés<br />i els resultats aconseguits. <br />
 31. 31. Planificació del Treball per Projectes al C. Parvulari<br />PROPOSTA DEL TEMA: “PICASSO”<br />Per què s’escull el tema?<br /> Com a motiu del 125è aniversari del naixement d’en Picasso, s’ha acordat a nivell de centre treballar per projectes aquest famós artista a tots els nivells.<br />
 32. 32. Planificació del Treballper Projectes al C. Parvulari<br />MOTIVACIÓ<br />La motivació dels nens i nenes s’ha realitzat a partir de l’anàlisi i del comentari de diverses produccions plàstiques (dibuix, pintura, fotografia, escultura ...), i la conversa sobre els possibles autors.<br />
 33. 33. Planificació del Treball<br />per Projectes C. Parvulari <br />Tema proposat: PICASSO<br />PLUJA D’IDEES<br />
 34. 34. Planificació del Treball<br />per Projectes C. Parvulari <br />Tema proposat: PICASSO<br />PLUJA D’IDEES<br />
 35. 35. Planificació del Treball per Projectes al C. Parvulari<br />Programació<br />
 36. 36. Planificació del Treball per Projectes al C. Parvulari<br />
 37. 37. Desenvolupament de les activitats:<br />Aportació i exposició de material.<br />Organització del material per racons.<br />Observació i manipulació del material.<br />Activitatsrelacionadesamb les diferentsàrees i que es plantegen a partir delsinteressos i necessitatsdelsnens/es. <br />
 38. 38. Exposicióde material...<br />
 39. 39. Observem,manipulem,compartim…<br />
 40. 40. Observem,manipulem,compartim…<br />
 41. 41. Observem,manipulem,compartim…<br />
 42. 42. Femel nostreàlbum…<br />
 43. 43. Fem retrats i autorretrats…<br />
 44. 44. Picasso al Carnaval…Treballemel collage.<br />
 45. 45. Picasso al Carnaval…<br />
 46. 46. Picasso al Carnaval…<br />
 47. 47. Avaluació<br />Avaluació del procés<br />Revisar allò que sabien i<br /> el que volien saber.<br />Avaluació de l’aprenentatge<br /> Expressar el que han après.<br />
 48. 48. Exposició dels projectes<br />A d’altres cicles.<br /> - Es fomenta la relació entre l’alumnat del centre.<br /> - Es reconeixen i valoren els esforços realitzats entre iguals.<br /> - S’afavoreix el respecte i l’autoestima.<br /> - Es consciencia a l’alumnat d’allò que han après: autoavaluació. <br />A les famílies.<br /> - Es fomenta la relació entre família-escola.<br /> - Es reconeix i es valora l’aportació i la implicació de les famílies.<br /> - El context facilita que els alumnes transmetin els coneixements assolits a la família.<br /> - Es motiva la família per a implicar-se en posteriors projectes.<br />
 49. 49. UN TREBALL PER PROJECTES<br />

×