Publicité
Publicité

Contenu connexe

Plus de Juan Miguel Palero(20)

Publicité

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino - Register bilang Barayti ng Wika

  1. REGISTER BILANG BARAYTI NG WIKA KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKAAT KULTURANG PILIPINO
  2. DEPINISYON:  Ito ay ang katawagan sa mga termino na nagtataglay ng iba’t-ibang kahulugan batay sa gamit niya sa ispesipikong larangan o disiplina  Ito rin ay pwedeng bunga rin ng kaibahang heograpikal na pwedeng maging sanhi ng pagkakaroon ng iba’t-ibang interpretasyon sa isang salita  Ito ay tinatawag rin na “Jargon” kapag isinalin sa wikang Ingles
  3. DEPINISYON:  Bawat pagsalita o pagsulat ng isang tao ay isang pag- uugnay ng kanyang sarili sa ibang tao sa lipunang kanyang kinasasangkutan  Ito ay nauukol sa Layunin at Paksa ayon sa larangang sangkot ng komunikasyon
  4. HALIMBAWA: Salita: Issue (isyu) Unang Depinisyon: Usaping pampulitika o panlipunan Ikalawang Depinisyon: Paglabas ng isang pahayagan
  5. HALIMBAWA: Salita: General (heneral) Unang Depinisyon: pangkalahatan Ikalawang Depinisyon: katawagan sa mataas na opisyal sa militar
  6. HALIMBAWA: Salita: Race (reys) Unang Depinisyon: lahi, angkan Ikalawang Depinisyon: isang uri ng paligsahan
  7. HALIMBAWA: Salita: Channel (tsanel) Unang Depinisyon: isang uri ng anyong tubig Ikalawang Depinisyon: isang paraan upang magpahatid ng isang salita o anumang pagpapahayag Ikatlong Depinisyon: mga istasyon sa telebisyon
Publicité