Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à 0000b presentació assignatura(20)

Publicité
Publicité

0000b presentació assignatura

 1. Professor: Joan Manuel Pérez i Pinya LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2 Objectius assignatura 0000c_Obj 2n BATX 15-16 (presentació en paper)
 2. Estratègies pràctica docent basades en el treball col·laboratiu
 3. Modalitats atenció a l’alumnat Presencial [grupal] [individual] Activitat Explicacions Pràctiques Exposicions Proves Autonomia aprenentatge Recerca Esforç lector Tècniques treball intel·lectual Escriptura formal Ús de les TIC Autocorrecció [compartir, discrepar, argumentar] Comunitat dialògica Actituds: Participativa Contrastiva Autocrítica Formulació de criteri: Salt del pensament espontani al pensament reflexiu [perspectiva, objectivitat, planificació discurs] Virtual [personal] Relació @ 1c.llinarge1.llinatge2.nom@gmail.com Aula virtual - Subministrament de materials (temes, pràctiques, solucionaris) - Atenció individualitzada - Treball col·laboratiu BLOG Protagonisme formatiu de l’alumne [responsabilitat, compromís, interès i curiositat intel·lectual]
 4. LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2 Objectius assignatura 0000c_Obj 2n BATX 15-16 (presentació en paper) 0000b _ Presentació
 5. Competència lingüística Qualitats Informativa Argumentativa Expressiva escriptura oralitat contenguts ------------- - Lingüístics Literaris Retolador semafòric
 6. • Treball acceptable (5 < 10) • Treball problemàtic (4 > deficient?) • Treball inacceptable (molt deficient) Retolador semafòric Implica l’autoavaluació dels objectius abans de lliurar per ser qualificat
 7. CONTENGUTS UIB lingüístics literaris oral escrit exposicions Formalitat estàndard ex: telenotícies proves treballs DV DT lectures Qualitat expressivaargumentativainformativa 80 % nota
 8. Qualitat expressivaargumentativainformativa 80 % nota 20 % o Actitud aula o Implicació o Participació o Dedicació (resolució exercicis, construcció quadern aprenentatge) Ponderació
 9. És imprescindible aprovar-les totes per aprovar el curs, siguin avaluades pel procediment que sigui (prova, treball específic, accions combinades)
 10. Lectures • 1r trimestre Àngel GUIMERÀ Terra baixa LAERTES (“Lectures i itineraris”; 36) Curadors: Laura Borràs Castanyer isbn: 978-84-7584-520-3 10.90€ Terra baixa Sala 33 Terra baixa - 2ª part TVE Catalunya Àngel Guimerà
 11. Lectures • 1r/2n trimestre Jesús TUSON Una imatge no val més que mil paraules EMPÚRIES (“La butxaca”; ??) isbn: 978-84-9930-847-0 9,95 € Jesús Tuson Xip/TV L’última troballa
 12. Lectures • 2n trimestre Mercè Rodoreda La plaça del Diamant CLUB EDITOR (“Club Editor Jove”; 08) Postfaci: Maria Barbal isbn: 978-84-7329-106-4 9€ Breu biografia de Mercè Rodoreda Documental sobre Mercè Rodoreda Rodoreda entrevistada sobre La plaça del Diamant
 13. Competències – Selectivitat Per aclimatar-se bé al curs cal capbussar-se en aquest document de la UIB. Llegint-lo, vos informau bé sobre la prova de Selectivitat (la seva estructura, els criteris amb què s’avalua i sobre la tipologia de preguntes): les proves sempre en seran una imitació pràctica. • http://estudis.uib.cat/grau/acces/batxiller/Inf o_materies/Llengua-Catalana-i-Literatura/ Ara, si tens problemes d’expressivitat. No ho dubtis: • Expressió amb correcció formal i gramatical (PELC)
 14. Eines per a l’escriptura Repositoris en línia És responsabilitat de l’alumne lliurar el seu treball en condicions de màxima qualitat tant pel que fa als continguts informatius sol·licitats, com per la seva argumentació i expressió. Aquests consells i suggeriments que segueixen són altament útils per aconseguir que els seus papers siguin degudament formalitzats. Entra-hi: t’interessa!
 15. No serà avaluat positivament cap treball que no hagi estat predeterminadament redactat en llengua catalana Textos expositius (tipologia) B2 / Comprensió i composició PELC C1 / Composició textos/ La redacció [Altres recursos lingüístics en línia] Argumenta http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert
 16. Qualitat expressiva D’altres llocs, d’altres eines: Llocs autoformatius http://www.parla.cat Per usar la llengua amb propietat http://webs.racocatala.cat/llengua/index.html http://esadir.cat/lexic/entrades/ http://elcatalacomcal.blogspot.com/ http://boncatala.com/index13/index13.htm Dvd_2n BatxilleratLlenguaVocabulari de Barbarismes [Correu/Blog]: Barbària. Usa'm per corregir el teu lèxic
 17. Més eines per a la qualitat expressiva Consultes gramaticals http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/default.asp http://www.ub.edu/slc/ffll/fitxes/indexfitxes.html http://www.edu.gva.es/polin/docs/webhelp/Ajuda_SALT.htm http://www.odontocat.com/catala/inicio.htm http://www.catalaonline.com/ Conjugadors verbals Joan Baptista XURIGUERA, Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Editorial Claret (“Col·lecció Pompeu Fabra”; 6), 1972. http://www.verbscatalans.com/ http://verbsconjugats.orgfree.com/ http://k.1asphost.com/verbs/ Diccionaris http://www.uab.es/diccionaris a l'abast http://Lèxic Obert Flexionat de Català http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/ Verificadors ortogràfics http://www20.gencat.cat/Correcció ortogràfica i gramatical
 18. Magatzem d’eines Lexicons en línia • http://www.enciclopedia.cat/ • http://www.diccionari.cat/ • http://www.multilingue.cat/ • http://dlc.iec.cat/ • http://www.diccionaris.cat/ • http://dcvb.iecat.net/ Altres lexicons • http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxes/ • http://www.termcat.cat/neoloteca/ • http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/ Gramàtiques • http://www.einesdellengua.com/Multicerca/entorn.htm [Fitxes] • http://www.ub.edu/slc/ffll/fitxes/indexfitxes.html • http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp [Optimot] • http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gram atica/default.asp • http://www.ub.edu/slc/ffll/apren/gram.htm • http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/ • http://esadir.cat/gramatica Programaris i utilitats lingüístiques • http://www.softcatala.org/wiki/Categoria:Rebost_Lleng ua_Windows Aprenentatge de la llengua en línia • http://pelc.illesbalears.cat/pelc/ • http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/AppPHP/login/i ndex.php • http://clic.xtec.cat/gali/index.html Bibliografia de referència • [GEC] GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA (26 VOLS). Barcelona : Edicions 62, 1969-1999. • [GEM] GRAN ENCICLOPÈDIA DE MALLORCA. Palma: Promomallorca Edicions, S.A., 1988-2004. • [DLC] MOLAS & MASSOT (eds.). Diccionari de la Literatura Catalana, Edicions 62, Barcelona, 1979.
 19. Les exposicions orals: els dispositius Recerca Lectura i tria Classificació i disseny expositiu Catalogació exhaustiva: nivells de general a local Fonts solvents Selecció i esquema inicial Redacció: ordre i esquema expositiu Ítems estructurals: • Definicions [claredat i concisió] • Relació característiques • Taules d’autors [exhaustivitat] Objectes Contextos estètiques escoles grups autors obres estils ... textos (anàlisi) text so imatge docs. rectors www.lletra.UOC GEM - GEC - DLC
 20. Dispositius auxiliars 1. Dispositiu textual 2. Dispositiu visual [conseqüència de l’anterior] a) Índex jeràrquic i lògic b) Desenvolupament en apartats i subapartats [cita de font // acrònim doc, p. / Llinatge, p.) Materials permesos: ― textuals originals i citats [«» (pàgs.) remissió bibliogràfica ] ― multimèdia: enllaços a audiovisuals [durada] i/o a talls sonors [durada] [03:32], per exemple ― taules de classificació exhaustiva d’obra ― materials de reproducció gràfica ― Índex jeràrquic de l’exposició vehiculada oralment ― Desenvolupament en diapositives i subdiapositives ― Bibliografia utilitzada (expressada acadèmicament) Ambdós dispositius resten subjectes a unes normes d’edició ben concretes i es redacten en llengua catalana correctíssima c) Bibliografia utilitzada (expressada acadèmicament)
 21. Fitxa de moviment estètic, escola Definicions CaracterístiquesPeriodització [Font, pàg.] [Font, pàg.] [Font, pàg.] Remissió a bibliografia amb acròstic de document o llinatges autor document: [CAMPS, pàgs. ] = CAMPS, Josep et alii. Llengua catalana i Literatura. 2 batxillerat. Madrid: Santillana, 2009. acròstic = [EMPEGA, pàgs.] = [DVD/ruta:] «El Modernisme. Pensament i evolució. Gabriel Alomar»
 22. Fitxa sobre gènere literari Poesia Narrativa Teatre Característiques Antecedents Evolució Periodització / Autors [Font, pàg.] [Font, pàg.] [Font, pàg.] Remissió a bibliografia amb acròstic de document o llinatges autor document: [CAMPS, pàgs. ] = CAMPS, Josep et alii. Llengua catalana i Literatura. 2 batxillerat. Madrid: Santillana, 2009. acròstic = [EMPEGA, pàgs.] = [DVD/ruta:] «El Modernisme. Pensament i evolució. Gabriel Alomar»
 23. Notes biogràfiques. Enquadrament Importància. Característiques obra Periodització. Revisió per gèneres Fitxa d’autor Remissió a bibliografia amb acròstic de document o llinatges autor document: [CAMPS, pàgs. ] = CAMPS, Josep et alii. Llengua catalana i Literatura. 2 batxillerat. Madrid: Santillana, 2009. acròstic = [EMPEGA, pàgs.] = [DVD/ruta:] «El Modernisme. Pensament i evolució. Gabriel Alomar» [Font, pàg.] [Font, pàg.] [Font, pàg.] Quadre de classificació d’obra segons periodització
 24. Normes de l’assignatura 1. Els compromisos pactats es respecten escrupolosament (dates...) 2. El quadern és un registre teòric i pràctic del procés d’aprenentatge que cal mantenir ordenat i editat (índex, paginació) a punt de ser avaluable en qualsevol moment. 3. Per superar el curs satisfactòriament, cal haver aprovat totes les lectures obligatòries, les exposicions orals i els seus dispositius, així com d’altres projectes de curs (Treball de recerca). 4. L’avaluació de l’assignatura no es contínua. Les recuperacions s’esdevendran en una prova específica a final de curs. 5. La pèrdua de l’avaluació contínua només dóna dret a presentar-se a la susdita prova final. 6. No es faran proves d’incidències sense que s’hagi justificat oficialment l’absència mitjançant certificat mèdic, jurídic o militar. 7. Els llibres sempre disponibles a la casella personal
 25. Recordatori i última diligència per a nous a. Adscripció al Centre d’estudis Joan Manuel Pérez / tecles: afegir i modificar // guardar b. Remetre correu a aulapelc@gmail.com Indicant-hi: • Llinatges, Nom Sastre Sastre, Joana • correu_@ 2b.sastre.sastre.joana@gmail.com (per aquest ordre i amb idèntica formalitat)
Publicité