Iba't ibang sektor ng agrikultura

Joan Andres- Pastor
Joan Andres- PastorTeaching à Deped-Cagayan
Ms.JOAN A. ANDRES
Panimula
• Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang
kahulugan at palatandaan ng kaunlaran.
Kaugnay nito, ating kikilalanin at aalamin
ang kalagayan ng mga sektor ng ekonomiya
na batayan sa pagsukat ng mga produkto at
serbisyo na nagagawa ng bansa, gayundin
ang kontribusyon ng mga ito sa pagtatamo
ng kaunlaran.
HULA-
AKTING
Sektor ng Agrikultura
Sektor ng Agrikultura
• Ang agrikultura ay isang agham, sining at
gawain ng pagpoprodyus ng pagkain at
hilaw na mga produkto, pagtatanim at pag-
aalaga ng hayop na tumutugon sa
pangangailangan ng tao.
Sektor ng Agrikultura
• Humigit kumulang na 7,100 isla ang
bumubuo sa Pilipinas. Dahil sa lawak at
dami ng mga lupain, napabilang ang
Pilipinas sa mga bansang agrikultural dahil
malaking bahagi nito ang ginagamit sa mga
gawaing pang-agrikultura. Sa katunayan,
malaking bilang ng mga mamamayan ang
nasa sektor na ito ng ekonomiya .
LET’S PLAY
4-PICS-1-
WORD
SUB-SEKTOR
NG
AGRIKULTURA
___ _A_ ____ ____ ____ ____ ____ _L_ ____ ____ _A_ ____
PAGHAHALAMAN
Paghahalaman
• Maraming mga pangunahing pananim ang
bansa tulad ng palay, mais, niyog, tubo,
saging, pinya, kape, mangga, tabako, at
abaka. Ang mga pananim na ito ay
karaniwang kinokonsumo sa loob at labas
ng bansa. Ayon sa National Statistical
Coordination Board (NSCB), tinatayang
umabot ang kabuuang kita ng sekondaryang
sektor na ito sa Php797.731 bilyon noong
2012. Ito ay nagmula sa mga produktong
palay, mais, at iba pang pangunahing
pananim ng Pilipinas.
Iba't ibang sektor ng agrikultura
Iba't ibang sektor ng agrikultura
___ _A_ ____ ____ ____ ____ ____ _Y_ ____ ____ ____ _N_
PAGHAHAYUPAN
Paghahayupan
• Ang paghahayupan naman ay binubuo ng pag-
aalaga ng kalabaw, baka, kambing, baboy,
manok, at pato. Ang paghahayupan ay
nakatutulong sa pag-supply ng ating mga
pangangailangan sa karne at iba pang
pagkain. Ang paghahayupan ay gawaing
pangkabuhayang kinabibilangan ng ating mga
tagapag-alaga ng hayop. Mayroon ding mga
pribadong korporasyon na nasa ganitong
hanapbuhay.
Iba't ibang sektor ng agrikultura
___ ____ ____ ____ _I_ ____ ____ ____ __I__ ____ ____ _A
PANGINGISDA
Pangingisda.
• Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga
pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong
mundo. Isa sa pinakamalalaking daungan ng
mga huling isda ay matatagpuan sa ating
bansa. Samantala, ang pangingisda ay
nauuri sa tatlo - komersiyal, munisipal at
aquaculture.
Pangingisda.
• Ang komersyal na pangingisda ay tumutukoy sa
uri ng pangingisdang gumagamit ng mga
bangka na may kapasidad na hihigit sa tatlong
tonelada para sa mga gawaing pangkalakalan o
pagnenegosyo. Sakop ng operasyon ay 15
kilometro sa labas ng nasasakupan ng
pamahalaang bayan.
• Ang munisipal na pangingisda ay nagaganap sa
loob ng 15 kilometro sakop ng munisipyo at
gumagamit ng bangka na may kapasidad na
tatlong tonelada o mas mababa pa na hindi
nangangailangan na gumamit ng mga fishing
vessel.
Pangingisda.
• Ang pangisdang aquaculture naman ay
tumutukoy sa pag-aalaga at paglinang ng mga
isda at iba pang uri nito mula sa iba’t ibang uri
ng tubig pangisdaan - fresh (tabang), brackish
(maalat-alat) at marine (maalat). Ang
aquaculture ang pinakamalaki ang naitala sa
kabuuang produksiyon ng pangisdaan na
umabot sa Php92,289.9 bilyon noong 2012.
Bahagi din ng gawaing pangingisda ay ang
panghuhuli ng hipon, sugpo, at pag-aalaga ng
mga damong dagat na ginagamit sa paggawa
ng gulaman.
Iba't ibang sektor ng agrikultura
____ ____ _G_ ____ _U_ ____ ____ ____ ____ _T_
PAGGUGUBAT
Paggugubat
• Ang paggugubat ay isang pangunahing pang-
ekonomikong gawain sa sektor ng agrikultura.
Patuloy na nililinang ang ating mga kagubatan
bagamat tayo ay nahaharap sa suliranin ng
pagkaubos ng mga yaman nito. Mahalaga itong
pinagkukunan ng plywood, tabla, troso, at
veneer. Bukod sa mga nabanggit na produkto,
pinagkakakitaan din ang rattan, nipa, anahaw,
kawayan, pulot-pukyutan at dagta ng almaciga.
Iba't ibang sektor ng agrikultura
Kahalagahan ng
Agrikultura
PAGGAWA NG AKROSTIK
Pamantayan 1 2 3 Sarili Pangkat
SALITANG
GINAMIT
Di-angkop ang mga
salitang ginamit.
Angkop ang mga salitang
ginamit.
Angkop na angkop ang mga
salitang ginamit.
KAUGNAYAN NG
PAHAYAG SA
PAKSA
Di-kaugnay ang mga
pahayag na ginamit sa
paksa.
Magkaugnay ang mga
pahayag na ginamit sa
paksa.
Magkaugnay na magkaugnay
ang mga pahayg na ginamit
sa paksa.
PAGSUNOD SA
PANUTO
Di nakasunod sa panutong
ibinigay.
Nakasunod sa ilang
panutong ibinigay.
Nakasunod sa lahat ng
panutong ibinigay.
KAWASTUHAN
NG MGA
SALITANG
GINAMIT
Di wasto ang salitang
ginamit
Wasto ang ilang mga
salitang ginamit.
Wastong-wasto ang lahat ng
ginamit na salita.
KALINISAN AT
KAAYUSAN NG
PAGKAKAGAWA
O
PAGKAKASULAT
Di gaanong malinis at
maayos ang pagkakagawa
at pagkakasulat.
Malinis at maayos ang
pagkakagawa at
pagkakasulat.
Napakalinis at napakaayos
ng pagkakagawa at
pagkakasulat.
Kabuuang Puntos
Iba't ibang sektor ng agrikultura
1.Ang agrikultura ay pangunahing
pinagmumulan ng pagkain.
Ang lupain ng Pilipinas ay akma na tamnan ng
mga produktong tulad ng palay, mais, tubo,
patatas, at iba pa. Mayroon ding inaaning mga
prutas tulad ng mangga, pinya, kopra, at
saging. Mainam din ang temperatura dito
bilang lokasyon sa pag aalaga ng mga hayop
na ginagamit sa mga pang-araw-araw na
pangangailangan ng mga tao. Mayroon ding
sapat na mapagkukunan ng mga pagkaing
mula sa katubigan.
2. Pinagkukunan ng materyal para makabuo
ng bagong produkto.
Nagmumula sa sektor na ito ang mga hilaw na
sangkap mula sa kagubatan, kabukiran, at
karagatan na maaaring gamitin sa produksiyon.
Halimbawa, ang puno na pinagmumulan ng goma
ay gamit para sa paggawa ng gulong; bulak at
halamang mayaman sa hibla para sa tela at
sinulid; kahoy para sa mga muwebles; at dahon
at ugat para sa pagkain, kemikal, o gamot.
3. Pinagkukunan ng kitang panlabas.
Isang mahalagang pinagkukunan ng
dolyar ng Pilipinas ay mula sa mga
produktong agrikultural na naibebenta
sa pandaigdigang pamilihan. Kabilang
sa mga iniluluwas ng bansa na
pinagmumulan ng kitang dolyar ang
kopra, hipon, prutas, abaka, at iba pang
mga hilaw na sangkap na ginagamit sa
pagbuo ng iba’t ibang produkto.
4. Pangunahing nagbibigay ng
trabaho sa mga Pilipino.
Ayon sa National Statistics Office
(NSO) para sa taong 2012, 32% ng
mga Pilipinong may trabaho ay
nabibilang sa sektor ng agrikultura.
Karaniwan silang nagtatrabaho bilang
mga magsasaka, mangingisda, minero,
o tagapagalaga sa paghahayupan.
5.Pinagkukunan ng Sobrang Manggagawa
mula sa Sektor Agrikultural patungo sa
Sektor ng Industriya at Paglilingkod.
Sa patuloy na pagunlad ng teknolohiya na
ginagamit sa agrikultura at ang patuloy na pagliit
ng lupa para sa pagtatanim dahil sa paglaki ng
populasyon, ang mga sobrang manggagawa ay
pinakikinabangan ng sektor ng industriya at
paglilingkod batay sa laki ng demandsa mga ito.
PERFORMANCE TASK
PAGGAWA NG ADVOCACY CAMPAIGN:
LAYUNIN Maisulong ang agrikultura at makatulong
sa paglutas sa mga hamon sa agrikultura.
Panuto:
Bawat pangkat ay gagawa ng maikling advocacy
campaign hinggil sa pagsulong sa nakaatas
sakanilang sub-sektor ng ekonomiya.
RUBRIC
PAGTATAYAPanuto: Isulat kung tama o mali ang mga sumusunod na pahayag.
1. Ang Pilipinas ay pinagkalooban ng mahigit 3,000 isla sa buong parte ng
bansa.
2. Napabilang ang bansang Pilipinas sa mga bansang agrikultural dahil sa
malaking bahagi nito ang ginagamit sa mga gawaing pang-agrikultura.
3. Nahahati ang sector ng agrikultura sa paghahayupan, paghahalaman,
pag-aartista, at pangingisda.
4. Ang agrikultura ay pangunahing pinagmumulan ng pagkain.
5. Para makabuo ng produkto, kinakailangan ang sector ng agrikultura para
sa mga gagamiting hilaw na materyales.
6. Mahalagang mapagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang lahat ng sektor,
partikular ang agrikultura sapagkat dito nagmumula ang mga pagkain na
tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan.
7. Ang pangingisda ay nauuri sa tatlo - komersiyal, espesyal at aquaculture.
8. Bahagi din ng gawaing pangingisda ay ang panghuhuli ng hipon, sugpo, at
pag-aalaga ng mga damong dagat na ginagamit sa paggawa ng gulaman.
9. Ang agrikultura ay nagpapasok ng dolyar sa bansa.
10. Ang agrikultura ay nagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan.
TAKDANG-ARALIN
• Ano ang sektor ng Industriya?
• Anu-ano ang mga kinapapalooban sa
sektor ng Industriya?
• Ano ang dalawang pangunahing
kahinaan ng sektor ng industriya?
• Sanggunian: Ekonomiks ni Jodi Mylene
Lopez, et.al; pahina mula 175-180.
References:
• EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para
sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015
• Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at
Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA
Publishing House
• De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks
Pagsulong at Pag-unlad, VPHI
• Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga
Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI
• Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga
Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI
1 sur 40

Recommandé

Aralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran par
Aralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaranAralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaran
Aralin 20 konsepto at palatandaan ng pambansang kaunlaranRivera Arnel
192.6K vues24 diapositives
Aralin 3 Sektor ng Industriya par
Aralin 3 Sektor ng IndustriyaAralin 3 Sektor ng Industriya
Aralin 3 Sektor ng Industriyaedmond84
43.3K vues27 diapositives
Aralin 2 Sektor sa Agrikultura par
Aralin 2 Sektor sa Agrikultura Aralin 2 Sektor sa Agrikultura
Aralin 2 Sektor sa Agrikultura edmond84
49.2K vues59 diapositives
Aralin 21 sektor ng agrikultura par
Aralin 21 sektor ng agrikulturaAralin 21 sektor ng agrikultura
Aralin 21 sektor ng agrikulturaRivera Arnel
240.8K vues23 diapositives
KONSEPTO NG PAG-UNLAD par
KONSEPTO NG PAG-UNLADKONSEPTO NG PAG-UNLAD
KONSEPTO NG PAG-UNLADKeneth John Cacho
165.5K vues22 diapositives
Sektor ng paglilingkod par
Sektor ng paglilingkodSektor ng paglilingkod
Sektor ng paglilingkodGesa Tuzon
324.6K vues61 diapositives

Contenu connexe

Tendances

MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran par
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang KaunlaranMELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang KaunlaranRivera Arnel
16.5K vues30 diapositives
Sektor ng agrikultura par
Sektor ng agrikulturaSektor ng agrikultura
Sektor ng agrikulturaMark Joseph Hao
249.7K vues14 diapositives
Aralin 22 sektor ng industriya par
Aralin 22 sektor ng industriyaAralin 22 sektor ng industriya
Aralin 22 sektor ng industriyaRivera Arnel
255.3K vues15 diapositives
Sektor ng agrikultura par
Sektor ng agrikulturaSektor ng agrikultura
Sektor ng agrikulturaaidacomia11
426.4K vues33 diapositives
Pambansang Kita: GDP at GNP par
Pambansang Kita: GDP at GNPPambansang Kita: GDP at GNP
Pambansang Kita: GDP at GNPAntonio Delgado
131.6K vues38 diapositives
Mga sektor ng ekonomiya par
Mga sektor ng ekonomiyaMga sektor ng ekonomiya
Mga sektor ng ekonomiyaLance Gerard G. Abalos LPT, MA
185.7K vues22 diapositives

Tendances(20)

MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran par Rivera Arnel
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang KaunlaranMELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
MELC_Aralin 18-Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
Rivera Arnel16.5K vues
Aralin 22 sektor ng industriya par Rivera Arnel
Aralin 22 sektor ng industriyaAralin 22 sektor ng industriya
Aralin 22 sektor ng industriya
Rivera Arnel255.3K vues
Sektor ng agrikultura par aidacomia11
Sektor ng agrikulturaSektor ng agrikultura
Sektor ng agrikultura
aidacomia11426.4K vues
MELC_Aralin 20-Sektor ng Industriya par Rivera Arnel
MELC_Aralin 20-Sektor ng IndustriyaMELC_Aralin 20-Sektor ng Industriya
MELC_Aralin 20-Sektor ng Industriya
Rivera Arnel10K vues
MELC_Aralin 15-Patakarang Piskal par Rivera Arnel
MELC_Aralin 15-Patakarang PiskalMELC_Aralin 15-Patakarang Piskal
MELC_Aralin 15-Patakarang Piskal
Rivera Arnel20.5K vues
Sektor ng paglilingkod par MissRubyJane
Sektor ng paglilingkodSektor ng paglilingkod
Sektor ng paglilingkod
MissRubyJane126.4K vues
Sektor ng agrikultura par hm alumia
Sektor ng agrikulturaSektor ng agrikultura
Sektor ng agrikultura
hm alumia104.7K vues
Implasyon - Economics par Edison Dalire
Implasyon - EconomicsImplasyon - Economics
Implasyon - Economics
Edison Dalire227.6K vues
Aralin 23 sektor ng paglilingkod par Rivera Arnel
Aralin 23 sektor ng paglilingkodAralin 23 sektor ng paglilingkod
Aralin 23 sektor ng paglilingkod
Rivera Arnel125.4K vues
Pambansang Badyet par tinna_0605
Pambansang BadyetPambansang Badyet
Pambansang Badyet
tinna_0605151.2K vues
AP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth Quarter par Cj Obando
AP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth QuarterAP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth Quarter
AP Aralin 2 (Sektor ng Agrikultura) Fourth Quarter
Cj Obando114.5K vues
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya par Rivera Arnel
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng EkonomiyaMELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
MELC_Aralin 12-Paikot na Daloy ng Ekonomiya
Rivera Arnel84.8K vues
MELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas par Rivera Arnel
MELC_Aralin 23-Kalakalang PanlabasMELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas
MELC_Aralin 23-Kalakalang Panlabas
Rivera Arnel31.1K vues

En vedette

New Ways of Working par
New Ways of WorkingNew Ways of Working
New Ways of WorkingEric van Heck
2.4K vues24 diapositives
Gad programs (echon) par
Gad programs (echon)Gad programs (echon)
Gad programs (echon)John Echon
5.5K vues28 diapositives
ICT as a Platform for Change par
ICT as a Platform for ChangeICT as a Platform for Change
ICT as a Platform for ChangeGeorge Silandote Jr.
25.9K vues23 diapositives
National envornment and education Republic act of 2008 par
National envornment and education Republic act of 2008National envornment and education Republic act of 2008
National envornment and education Republic act of 2008mark moneva
3.5K vues11 diapositives
Anti child pornography par
Anti child pornographyAnti child pornography
Anti child pornographyOmar Jacalne
50.2K vues21 diapositives
leaner's mosule in pe 9 par
leaner's mosule in pe 9leaner's mosule in pe 9
leaner's mosule in pe 9Ronalyn Concordia
17.3K vues172 diapositives

En vedette(20)

Gad programs (echon) par John Echon
Gad programs (echon)Gad programs (echon)
Gad programs (echon)
John Echon5.5K vues
National envornment and education Republic act of 2008 par mark moneva
National envornment and education Republic act of 2008National envornment and education Republic act of 2008
National envornment and education Republic act of 2008
mark moneva3.5K vues
Anti child pornography par Omar Jacalne
Anti child pornographyAnti child pornography
Anti child pornography
Omar Jacalne50.2K vues
Kawalan ng trabaho (Unemployment) par Antonio Delgado
Kawalan ng trabaho (Unemployment)Kawalan ng trabaho (Unemployment)
Kawalan ng trabaho (Unemployment)
Antonio Delgado151.7K vues
Consumer Act of the Philippines R.A 7394 par Frenz Delgado
Consumer Act of the Philippines R.A 7394Consumer Act of the Philippines R.A 7394
Consumer Act of the Philippines R.A 7394
Frenz Delgado144.3K vues
Zdsantiillegaldrugstaskforce 124463221792-phpapp02 par Efem Silos
Zdsantiillegaldrugstaskforce 124463221792-phpapp02Zdsantiillegaldrugstaskforce 124463221792-phpapp02
Zdsantiillegaldrugstaskforce 124463221792-phpapp02
Efem Silos3.3K vues
Republic Act 8504: Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998 par Frenz Delgado
Republic Act 8504: Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998Republic Act 8504: Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998
Republic Act 8504: Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998
Frenz Delgado66.6K vues
Math learners material grade 10 quarter 3 par Ronalyn Concordia
Math learners material grade 10 quarter 3Math learners material grade 10 quarter 3
Math learners material grade 10 quarter 3
Ronalyn Concordia191.3K vues
Learners material in arts grade 10 unit 3 par Ronalyn Concordia
Learners material in arts grade 10 unit 3Learners material in arts grade 10 unit 3
Learners material in arts grade 10 unit 3
Ronalyn Concordia114.8K vues

Similaire à Iba't ibang sektor ng agrikultura

Agricultura.pptx par
Agricultura.pptxAgricultura.pptx
Agricultura.pptxValDarylAnhao2
184 vues118 diapositives
MELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura par
MELC_Aralin 19-Sektor ng AgrikulturaMELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura
MELC_Aralin 19-Sektor ng AgrikulturaRivera Arnel
10.5K vues23 diapositives
Agrikultura par
AgrikulturaAgrikultura
AgrikulturaLydelle Saringan
38.2K vues137 diapositives
aralin21-sektorngagrikultura-180521230249 (1).pdf par
aralin21-sektorngagrikultura-180521230249 (1).pdfaralin21-sektorngagrikultura-180521230249 (1).pdf
aralin21-sektorngagrikultura-180521230249 (1).pdfMaryJoyPeralta
51 vues23 diapositives
2.sektorngagrikultura-180521230249.pptx par
2.sektorngagrikultura-180521230249.pptx2.sektorngagrikultura-180521230249.pptx
2.sektorngagrikultura-180521230249.pptxALCondezEdquibanEbue
78 vues23 diapositives
G9-Sektor-ng-Agrikultura.pptx par
G9-Sektor-ng-Agrikultura.pptxG9-Sektor-ng-Agrikultura.pptx
G9-Sektor-ng-Agrikultura.pptxJenniferApollo
167 vues19 diapositives

Similaire à Iba't ibang sektor ng agrikultura(20)

MELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura par Rivera Arnel
MELC_Aralin 19-Sektor ng AgrikulturaMELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura
MELC_Aralin 19-Sektor ng Agrikultura
Rivera Arnel10.5K vues
aralin21-sektorngagrikultura-180521230249 (1).pdf par MaryJoyPeralta
aralin21-sektorngagrikultura-180521230249 (1).pdfaralin21-sektorngagrikultura-180521230249 (1).pdf
aralin21-sektorngagrikultura-180521230249 (1).pdf
MaryJoyPeralta51 vues
Yunit 4 aralin 2 agrikultura par Thelma Singson
Yunit 4 aralin 2 agrikulturaYunit 4 aralin 2 agrikultura
Yunit 4 aralin 2 agrikultura
Thelma Singson14.1K vues
Agrikultura 120203100238-phpapp02 par Bryan Estigoy
Agrikultura 120203100238-phpapp02Agrikultura 120203100238-phpapp02
Agrikultura 120203100238-phpapp02
Bryan Estigoy1.3K vues
sektorngagrikultura-150428220308-conversion-gate02 [Autosaved].ppt par MariaRuffaDulayIrinc
sektorngagrikultura-150428220308-conversion-gate02 [Autosaved].pptsektorngagrikultura-150428220308-conversion-gate02 [Autosaved].ppt
sektorngagrikultura-150428220308-conversion-gate02 [Autosaved].ppt
sektorngagrikultura-150428220308-conversion-gate02 [Autosaved].ppt par MariaRuffaDulayIrinc
sektorngagrikultura-150428220308-conversion-gate02 [Autosaved].pptsektorngagrikultura-150428220308-conversion-gate02 [Autosaved].ppt
sektorngagrikultura-150428220308-conversion-gate02 [Autosaved].ppt
AP WEEK 1-8 Q4.pdf par Vleidy
AP WEEK 1-8 Q4.pdfAP WEEK 1-8 Q4.pdf
AP WEEK 1-8 Q4.pdf
Vleidy284 vues
Sektor ng agrikultura par Sofia Cay
Sektor ng agrikulturaSektor ng agrikultura
Sektor ng agrikultura
Sofia Cay39.3K vues
Modyul 12 sektor ng agrikultuta, industriya at pangangalak par dionesioable
Modyul 12  sektor ng agrikultuta, industriya at pangangalakModyul 12  sektor ng agrikultuta, industriya at pangangalak
Modyul 12 sektor ng agrikultuta, industriya at pangangalak
dionesioable364.9K vues

Plus de Joan Andres- Pastor

Rebolusyong industriyal par
Rebolusyong industriyalRebolusyong industriyal
Rebolusyong industriyalJoan Andres- Pastor
1.5K vues46 diapositives
Anyong lupa, anyong tubig, at vegetation cover ng asya par
Anyong lupa, anyong tubig, at vegetation cover ng asyaAnyong lupa, anyong tubig, at vegetation cover ng asya
Anyong lupa, anyong tubig, at vegetation cover ng asyaJoan Andres- Pastor
3.8K vues89 diapositives
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang at timog silangang asya par
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang at timog silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangang at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangang at timog silangang asyaJoan Andres- Pastor
2.3K vues71 diapositives
Suliraning pangkapaligiran sa asya par
Suliraning pangkapaligiran sa asyaSuliraning pangkapaligiran sa asya
Suliraning pangkapaligiran sa asyaJoan Andres- Pastor
13.1K vues59 diapositives
Suliraning pangkapaligiran sa asya lesson plan par
Suliraning pangkapaligiran sa asya lesson planSuliraning pangkapaligiran sa asya lesson plan
Suliraning pangkapaligiran sa asya lesson planJoan Andres- Pastor
12.1K vues1 diapositive
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson plan par
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson planSektor ng agrikultura semi detailed lesson plan
Sektor ng agrikultura semi detailed lesson planJoan Andres- Pastor
20.5K vues1 diapositive

Plus de Joan Andres- Pastor(8)

Dernier

AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx par
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxJanetteSJTemplo
50 vues58 diapositives
filipino 10.pptx par
filipino 10.pptxfilipino 10.pptx
filipino 10.pptxcharles224333
14 vues29 diapositives
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptx par
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxSinaunang kabihasnan sa asya.pptx
Sinaunang kabihasnan sa asya.pptxJERAMEEL LEGALIG
69 vues40 diapositives
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx par
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptx
ESP-3-Q2-WK3-DAY-1-2.pptxJanetteSJTemplo
24 vues27 diapositives
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN par
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN JowelCastro
43 vues29 diapositives
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf par
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfEliseoFerolino
11 vues19 diapositives

Dernier(7)

AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx par JanetteSJTemplo
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptxAP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
AP Q2 Week_3 Kasalukuyang Pamumuhay ng mga Tao sa Kasaysayan ng.pptx
JanetteSJTemplo50 vues
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN par JowelCastro
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
ESP - 9 MODYUL 6 : KARAPATAN AT TUNGKULIN
JowelCastro43 vues
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf par EliseoFerolino
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdfKPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
KPWKP_Q2_Mod11_Kakayahang-Pragmatiko_v2.pdf
EliseoFerolino11 vues
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx par JanetteSJTemplo
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptxAP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
AP-Q2-Week_2-Pagbabago-at-Nagpapatuloy-sa-Sariling-Lungsod-o-Bayan (1).pptx
JanetteSJTemplo48 vues

Iba't ibang sektor ng agrikultura

 • 2. Panimula • Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang kahulugan at palatandaan ng kaunlaran. Kaugnay nito, ating kikilalanin at aalamin ang kalagayan ng mga sektor ng ekonomiya na batayan sa pagsukat ng mga produkto at serbisyo na nagagawa ng bansa, gayundin ang kontribusyon ng mga ito sa pagtatamo ng kaunlaran.
 • 5. Sektor ng Agrikultura • Ang agrikultura ay isang agham, sining at gawain ng pagpoprodyus ng pagkain at hilaw na mga produkto, pagtatanim at pag- aalaga ng hayop na tumutugon sa pangangailangan ng tao.
 • 6. Sektor ng Agrikultura • Humigit kumulang na 7,100 isla ang bumubuo sa Pilipinas. Dahil sa lawak at dami ng mga lupain, napabilang ang Pilipinas sa mga bansang agrikultural dahil malaking bahagi nito ang ginagamit sa mga gawaing pang-agrikultura. Sa katunayan, malaking bilang ng mga mamamayan ang nasa sektor na ito ng ekonomiya .
 • 9. ___ _A_ ____ ____ ____ ____ ____ _L_ ____ ____ _A_ ____
 • 11. Paghahalaman • Maraming mga pangunahing pananim ang bansa tulad ng palay, mais, niyog, tubo, saging, pinya, kape, mangga, tabako, at abaka. Ang mga pananim na ito ay karaniwang kinokonsumo sa loob at labas ng bansa. Ayon sa National Statistical Coordination Board (NSCB), tinatayang umabot ang kabuuang kita ng sekondaryang sektor na ito sa Php797.731 bilyon noong 2012. Ito ay nagmula sa mga produktong palay, mais, at iba pang pangunahing pananim ng Pilipinas.
 • 14. ___ _A_ ____ ____ ____ ____ ____ _Y_ ____ ____ ____ _N_
 • 16. Paghahayupan • Ang paghahayupan naman ay binubuo ng pag- aalaga ng kalabaw, baka, kambing, baboy, manok, at pato. Ang paghahayupan ay nakatutulong sa pag-supply ng ating mga pangangailangan sa karne at iba pang pagkain. Ang paghahayupan ay gawaing pangkabuhayang kinabibilangan ng ating mga tagapag-alaga ng hayop. Mayroon ding mga pribadong korporasyon na nasa ganitong hanapbuhay.
 • 18. ___ ____ ____ ____ _I_ ____ ____ ____ __I__ ____ ____ _A
 • 20. Pangingisda. • Itinuturing ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamalaking tagatustos ng isda sa buong mundo. Isa sa pinakamalalaking daungan ng mga huling isda ay matatagpuan sa ating bansa. Samantala, ang pangingisda ay nauuri sa tatlo - komersiyal, munisipal at aquaculture.
 • 21. Pangingisda. • Ang komersyal na pangingisda ay tumutukoy sa uri ng pangingisdang gumagamit ng mga bangka na may kapasidad na hihigit sa tatlong tonelada para sa mga gawaing pangkalakalan o pagnenegosyo. Sakop ng operasyon ay 15 kilometro sa labas ng nasasakupan ng pamahalaang bayan. • Ang munisipal na pangingisda ay nagaganap sa loob ng 15 kilometro sakop ng munisipyo at gumagamit ng bangka na may kapasidad na tatlong tonelada o mas mababa pa na hindi nangangailangan na gumamit ng mga fishing vessel.
 • 22. Pangingisda. • Ang pangisdang aquaculture naman ay tumutukoy sa pag-aalaga at paglinang ng mga isda at iba pang uri nito mula sa iba’t ibang uri ng tubig pangisdaan - fresh (tabang), brackish (maalat-alat) at marine (maalat). Ang aquaculture ang pinakamalaki ang naitala sa kabuuang produksiyon ng pangisdaan na umabot sa Php92,289.9 bilyon noong 2012. Bahagi din ng gawaing pangingisda ay ang panghuhuli ng hipon, sugpo, at pag-aalaga ng mga damong dagat na ginagamit sa paggawa ng gulaman.
 • 24. ____ ____ _G_ ____ _U_ ____ ____ ____ ____ _T_
 • 26. Paggugubat • Ang paggugubat ay isang pangunahing pang- ekonomikong gawain sa sektor ng agrikultura. Patuloy na nililinang ang ating mga kagubatan bagamat tayo ay nahaharap sa suliranin ng pagkaubos ng mga yaman nito. Mahalaga itong pinagkukunan ng plywood, tabla, troso, at veneer. Bukod sa mga nabanggit na produkto, pinagkakakitaan din ang rattan, nipa, anahaw, kawayan, pulot-pukyutan at dagta ng almaciga.
 • 29. PAGGAWA NG AKROSTIK Pamantayan 1 2 3 Sarili Pangkat SALITANG GINAMIT Di-angkop ang mga salitang ginamit. Angkop ang mga salitang ginamit. Angkop na angkop ang mga salitang ginamit. KAUGNAYAN NG PAHAYAG SA PAKSA Di-kaugnay ang mga pahayag na ginamit sa paksa. Magkaugnay ang mga pahayag na ginamit sa paksa. Magkaugnay na magkaugnay ang mga pahayg na ginamit sa paksa. PAGSUNOD SA PANUTO Di nakasunod sa panutong ibinigay. Nakasunod sa ilang panutong ibinigay. Nakasunod sa lahat ng panutong ibinigay. KAWASTUHAN NG MGA SALITANG GINAMIT Di wasto ang salitang ginamit Wasto ang ilang mga salitang ginamit. Wastong-wasto ang lahat ng ginamit na salita. KALINISAN AT KAAYUSAN NG PAGKAKAGAWA O PAGKAKASULAT Di gaanong malinis at maayos ang pagkakagawa at pagkakasulat. Malinis at maayos ang pagkakagawa at pagkakasulat. Napakalinis at napakaayos ng pagkakagawa at pagkakasulat. Kabuuang Puntos
 • 31. 1.Ang agrikultura ay pangunahing pinagmumulan ng pagkain. Ang lupain ng Pilipinas ay akma na tamnan ng mga produktong tulad ng palay, mais, tubo, patatas, at iba pa. Mayroon ding inaaning mga prutas tulad ng mangga, pinya, kopra, at saging. Mainam din ang temperatura dito bilang lokasyon sa pag aalaga ng mga hayop na ginagamit sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Mayroon ding sapat na mapagkukunan ng mga pagkaing mula sa katubigan.
 • 32. 2. Pinagkukunan ng materyal para makabuo ng bagong produkto. Nagmumula sa sektor na ito ang mga hilaw na sangkap mula sa kagubatan, kabukiran, at karagatan na maaaring gamitin sa produksiyon. Halimbawa, ang puno na pinagmumulan ng goma ay gamit para sa paggawa ng gulong; bulak at halamang mayaman sa hibla para sa tela at sinulid; kahoy para sa mga muwebles; at dahon at ugat para sa pagkain, kemikal, o gamot.
 • 33. 3. Pinagkukunan ng kitang panlabas. Isang mahalagang pinagkukunan ng dolyar ng Pilipinas ay mula sa mga produktong agrikultural na naibebenta sa pandaigdigang pamilihan. Kabilang sa mga iniluluwas ng bansa na pinagmumulan ng kitang dolyar ang kopra, hipon, prutas, abaka, at iba pang mga hilaw na sangkap na ginagamit sa pagbuo ng iba’t ibang produkto.
 • 34. 4. Pangunahing nagbibigay ng trabaho sa mga Pilipino. Ayon sa National Statistics Office (NSO) para sa taong 2012, 32% ng mga Pilipinong may trabaho ay nabibilang sa sektor ng agrikultura. Karaniwan silang nagtatrabaho bilang mga magsasaka, mangingisda, minero, o tagapagalaga sa paghahayupan.
 • 35. 5.Pinagkukunan ng Sobrang Manggagawa mula sa Sektor Agrikultural patungo sa Sektor ng Industriya at Paglilingkod. Sa patuloy na pagunlad ng teknolohiya na ginagamit sa agrikultura at ang patuloy na pagliit ng lupa para sa pagtatanim dahil sa paglaki ng populasyon, ang mga sobrang manggagawa ay pinakikinabangan ng sektor ng industriya at paglilingkod batay sa laki ng demandsa mga ito.
 • 36. PERFORMANCE TASK PAGGAWA NG ADVOCACY CAMPAIGN: LAYUNIN Maisulong ang agrikultura at makatulong sa paglutas sa mga hamon sa agrikultura. Panuto: Bawat pangkat ay gagawa ng maikling advocacy campaign hinggil sa pagsulong sa nakaatas sakanilang sub-sektor ng ekonomiya.
 • 38. PAGTATAYAPanuto: Isulat kung tama o mali ang mga sumusunod na pahayag. 1. Ang Pilipinas ay pinagkalooban ng mahigit 3,000 isla sa buong parte ng bansa. 2. Napabilang ang bansang Pilipinas sa mga bansang agrikultural dahil sa malaking bahagi nito ang ginagamit sa mga gawaing pang-agrikultura. 3. Nahahati ang sector ng agrikultura sa paghahayupan, paghahalaman, pag-aartista, at pangingisda. 4. Ang agrikultura ay pangunahing pinagmumulan ng pagkain. 5. Para makabuo ng produkto, kinakailangan ang sector ng agrikultura para sa mga gagamiting hilaw na materyales. 6. Mahalagang mapagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang lahat ng sektor, partikular ang agrikultura sapagkat dito nagmumula ang mga pagkain na tumutugon sa pangangailangan ng mamamayan. 7. Ang pangingisda ay nauuri sa tatlo - komersiyal, espesyal at aquaculture. 8. Bahagi din ng gawaing pangingisda ay ang panghuhuli ng hipon, sugpo, at pag-aalaga ng mga damong dagat na ginagamit sa paggawa ng gulaman. 9. Ang agrikultura ay nagpapasok ng dolyar sa bansa. 10. Ang agrikultura ay nagbibigay ng trabaho sa mga mamamayan.
 • 39. TAKDANG-ARALIN • Ano ang sektor ng Industriya? • Anu-ano ang mga kinapapalooban sa sektor ng Industriya? • Ano ang dalawang pangunahing kahinaan ng sektor ng industriya? • Sanggunian: Ekonomiks ni Jodi Mylene Lopez, et.al; pahina mula 175-180.
 • 40. References: • EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 • Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House • De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI • Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI • Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI

Notes de l'éditeur

 1. Pangunahing nagtutustos ng pagkain tulad ng bigas, isda, gulay, prutas, at karne ng hayop. Dahil halos ng kalahati ng kita ng pamilyang Pilipino ay inilalaan sa pagkain, maraming salapi ang napupunta sa sektor ng agrikultura Maraming Pilipino ang nabibigyan ng hanapbuhay ng sektor ng agrikultura. Noong Abril 2014, 30.7 (11,870,155) ng mga Pilipino ang nasa pagsasaka, pangingisda, paggugubat, at paghahayupan. Sa paggugubat nagmumula ang mga hilaw na materyal, para sa industriya ng konstruksyon tulad ng table. Sa pagsasaka at pangingisda naman nagmumula ang mga hilaw na materyal para sa industriya ng pagpoproseso ng pagkain. Ang mga yaring produkto tulad ng mga makinarya, damit, at kasangkapan sa bahay ay di-kayang tugunan ng agrukultura ay matutugunan ng sektor ng industriya.