Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Edukasyon Pantahananat Pangkabuhayan Grade 4 Aralin 1 (Agriculture)

Edukasyon Pantahananat Pangkabuhayan Grade 4 Aralin 1 (Agriculture)

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Edukasyon Pantahananat Pangkabuhayan Grade 4 Aralin 1 (Agriculture)

 1. 1. AGRIKULTURA 4 Aralin 1
 2. 2. Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental Pamantayang Pangnilalaman Naipamamalas ang pang-unawa sa kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng halamang ornamental bilang isang gawaing pagkakakitaan. Pamantayan sa Pagganap Naisasagawa ang pagtatanim, pag-aani, at pagsasapamilihan ng halamang ornamental sa masistemang pamamaraan Pamantayan sa Pagkatuto Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental, para sa pamilya at sa pamayanan
 3. 3. Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental Layunin Natatalakay ang pakinabang sa pagtatanim ng halamang ornamental para sa pamilya at pamayanan.
 4. 4. Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental Panimulang Pagtatasa Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 1. May mga pakinabang na makukuha sa pagtatanim ng halamang ornamental gaya ng mga sumusunod. Alin ang hindi kabilang sa grupo? a. napagkakakitaan b. nagpapaganda ng kapaligiran c. nagbibigay ng liwanag d. naglilinis ng maruming hangin 2. Paano nakapagpapaganda ng kapaligiran ang pagtatanim ng halamang ornamental sa pamilya at pamayanan? a. Nagsisilbi itong palamuti sa tahanan at pamayanan. b. Nagbibigay ng kasiyahan sa pamilya. c. Nagpapaunlad ng pamayanan d. Lahat ng mga sagot sa itaas
 5. 5. Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental Pagganyak Word Relay Bumunot ng isang papel na may nakasulat na salita o mga salita. Bigyan ng kasagutan ang mabubunot. Handa na ba ang lahat?
 6. 6. Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental Paglalahad 1. Magpangkat kayo sa apat at pumili ng lider. 2. Bubunot ng papel mula sa kahon ang lider. 3.Humanap ng isang lugar sa loob ng silid at pag-usap ang paksang nabunot. 4. Isulat muna sa kwaderno ang natalakay. 5. Kapag nabuo na ang kahulugan ng paksa, ito ay isusulat sa manila paper saka iuulat ng lider. 6. Mayroon kayong sampung (10) minuto upang matapos ang pagsasanay.
 7. 7. Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental Pagpapalalim ng Kaalaman Mga kapakinabangan sa pagtatanim ng mga halamang ornamental 1. Nakapipigil sa pagguho ng lupa at pagbaha – Kumakapit ang mga ugat ng mga punong ornamental sa lupang taniman kaya nakakaiwas sa landslide o pagguho ng lupa 2. Naiiwasan ang polusyon – Nililinis ang hangin ng mga halaman at punong ornamental kung kayat nakakaiwas sa polusyon ang pamayanan. 3. Nagbibigay lilim at sariwang hangin – Sinasala ng mga halaman at punong ornamental ang maruruming hangin at napapalitan ng malinis na oksihena na siya nating nilalanghap.
 8. 8. Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental Pagpapalalim ng Kaalaman Mga kapakinabangan sa pagtatanim ng mga halamang ornamental 4. Napagkakakitaan - Maaaring ibenta ang mga halamang ornamental na hindi naitanim. Maaari ding magtanim sa paso, itim na plastik o sa lata para maibenta. 5. Nagpapaganda ng kapaligiran - Gumaganda ang kapaligiran kung maraming halamang ornamental ang nakatanim lalo na ang mga ito ay namumulaklak at humahalimuyak.
 9. 9. Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental Pagsasanib Ang mga halaman ay bahagi ng ating kalikasang kaloob ng Maykapal. Dapat natin itong mahalin, alagaan, pahalagahan at pagyamanin.
 10. 10. Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental Paglalahat Ang pagtatanim ng halamang ornamental ay isang kawili-wili at nakalilibang na gawain. Maraming kapakinabangan ang nakukuha rito na makatutulong sa pamilya at pamayanan.
 11. 11. Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental Pagtataya Sagutin ng Tama o Mali ang mga sumusunod na tanong. ____ 1. Ang pagtatanim ng mga ng mga halamang ornamental ay nakatutulong sa pagbibigay ng malinis na hangin. ____ 2. Ang mga halamang ornamental ay walang naidudulot na mabuti sa pamilya at sa ibang tao sa pamayanan. ____ 3. Maaaring ibenta ang mga itinanim na halamang ornamental. ____ 4. Nakapagbibigay ng kasiyahan sa pamilya at pamayanan ang pagtatanim ng mga halamang ornamental. ____ 5. Ang mga punong ornamental ay nakatutulong upang maiwasan ang pagguho ng lupa. Tama Tama Tama Tama Mali
 12. 12. Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental Pagpapayaman ng Gawain Gumawa ng album sa kapakinabangan na makukuha ng pamilya at pamayanan sa pagtatanim ng halamang ornamental
 13. 13. Pakinabang sa Pagtatanim ng Halamang Ornamental Sanggunian Edukasyong Pangkabuhayan at Pantahanan Kagamitan ng Mag-aaral, ph. 320-322 Edukasyong Pangkabuhayan at Pantahanan Patnubay ng Guro, ph. 128-130

×