SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  13
Télécharger pour lire hors ligne
2013-10-16	
  
Johan Eltes
Stockholm
Appar för våra känsligaste
personuppgifter

2013-10-16	
  
Johan Eltes
Chefsarkitekt, nationella projektet
”Journal på nätet”
www.cehis.se

2013-10-28

sid 3

Agenda
• 
• 
• 
• 
• 

Kort om projektet Journal på nätet
Demonstration av tjänsterna
Arkitekturen bakom
Några perspektiv på juridik, säkerhet och integritet
Frågor

Center för eHälsa i samverkan koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att förverkliga strategin för Nationell eHälsa
– tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Centret ska skapa den långsiktighet som krävs för att utveckla och införa
gemensamma eHälsostöd, infrastruktur och standarder som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet.
Center för eHälsa i samverkan styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
kommunerna och de privata vårdgivarna.
www.cehis.se

2013-10-28

sid 4

Kort om projektet Journal på nätet (invånar-tjänster)
• 
• 
• 

Nationellt projekt inom Center För eHälsa (CeHis)
Leds av Sofie Zetterström, CeHis (beställare)
Utveckling leds av två landsting i rollen som utförare
–  Stockholms Läns landsting, under Nina Lundberg
–  Landstingen i Uppsala Län, under Maria Pettersson

• 

Leveranser SLL – med ursprung i Vinnova-projektet” Mina vårdflöden”
–  Infrastruktur, regelverk och integrationer för att hämta information från
journalsystemen
–  E-tjänsten Mitt vårdflöde – som bl.a. visar journalinformation
–  Patientdata-API:er – för att ge marknaden möjlighet att bygga appar som kopplas mot
journaluppgifter
–  Funktion för att möjliggöra överföring av journalinformation till det personliga
hälsokontot (HälsaFörMig) som socialdepartementet upphandlar genom Apotekens
Service AB (under bildande till nya E-hälsomyndigheten)

• 

Leveranser Landstinget i Uppsala Län
–  E-tjänsten Min journal: en nationell version av Uppsalas befintliga regionala tjänst
www.cehis.se

2013-10-28

sid 5

Mina vårdkontakter (”MVK”) – samlingsplatsen för
personliga e-tjänster

Här samlar vårdgivarna nationella och regionala personliga e-tjänster
Härifrån kommer man också att hitta appar som marknaden kopplar till journaluppgifter
www.cehis.se

2013-10-28

sid 6

Demonstration 1 – Mitt vårdflöde – Jag kan se min journal i MVK

Mitt vårdflöde i MVK

JS

JS

PDL
http://mvf.minavardfloden.se/
Center för eHälsa i samverkan koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att förverkliga strategin för Nationell eHälsa
– tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Centret ska skapa den långsiktighet som krävs för att utveckla och införa
gemensamma eHälsostöd, infrastruktur och standarder som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet.
Center för eHälsa i samverkan styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
kommunerna och de privata vårdgivarna.
www.cehis.se

2013-10-28

sid 7

Demonstration 2 – appen ”Kontakta vården” – Med MVK:s API:er till
vårddata kan innovatörer skapa appar som underlättar för individen i
vårdprocessen

MVK med API Gateway

Utan
Personuppgifter

JS

JS

Privat tjänst

Civilrätt

PDL

Center för eHälsa i samverkan koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att förverkliga strategin för Nationell eHälsa
– tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Centret ska skapa den långsiktighet som krävs för att utveckla och införa
gemensamma eHälsostöd, infrastruktur och standarder som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet.
Center för eHälsa i samverkan styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
kommunerna och de privata vårdgivarna.
Arkitekturen - så funkar det – Exempel:
PHK
www.cehis.se
2013-10-28

sid 8

?

! !
? ?

!

!

I praktiken är det källsystemens uppdateringar av EI som triggar prenumerationstjänstens överföringar
www.cehis.se

”Självservice” för utvecklare som vill skapa appar
• 

http://sdk.minavardkontakter.se

2013-10-28

sid 9
www.cehis.se

2013-10-28

sid 10

“Oauth” sätter privatpersonens integritet i första rummet
- En standard för att ge appar åtkomst till min information
Bara	
  jag	
  vet	
  a5	
  
gollum	
  och	
  
196302052383	
  är	
  
samma	
  person	
  

APP: Inloggad som:
gollum

?	
  

MVK:	
  Inloggad	
  som:	
  196302052383	
  
Mariana	
  Källström

Oauth används av Facebook, Google, Twitter m.fl. “Standard” på “webben”
www.cehis.se

2013-10-28

sid 11

Informationsklassning
• 

Journaluppgifter av mindre känslig natur – API finns för alla svenska utvecklare
–  Tidbokning
–  Listning/vårdval
–  Status på för gående remisser

• 

Journaluppgifter av känslig natur – erbjuds inledningsvis inte via API:er, annat än till
statliga hälsokontotjänsten HälsaFörMig
– 
– 
– 
– 

• 
• 

Journaltexter
Labbsvar
Diagnoser
Vaccin och läkemedel

Vårdgivarna beslutar om vilken information som tillgängliggörs
Vid vanmakt kan patienten”stänga” kontot i Mina vårdkontakter
www.cehis.se

Jag styr själv över vilka appar jag litar på

2013-10-28

sid 12
www.cehis.se

Frågor?

2013-10-28

sid 13

Contenu connexe

En vedette

2013 mobile health summit
2013 mobile health summit2013 mobile health summit
2013 mobile health summit
Johan Eltes
 

En vedette (13)

Invånar styrd åtkomst av patientdata
Invånar styrd åtkomst av patientdataInvånar styrd åtkomst av patientdata
Invånar styrd åtkomst av patientdata
 
2013 mobile health summit
2013 mobile health summit2013 mobile health summit
2013 mobile health summit
 
K2gruppen 120120
K2gruppen 120120K2gruppen 120120
K2gruppen 120120
 
Bakgrund projekt E-serviceverkstad 8 okt 2013
Bakgrund projekt E-serviceverkstad 8 okt 2013Bakgrund projekt E-serviceverkstad 8 okt 2013
Bakgrund projekt E-serviceverkstad 8 okt 2013
 
Regionförbundet presentation
Regionförbundet presentationRegionförbundet presentation
Regionförbundet presentation
 
Digidel Sverige 2013
Digidel Sverige 2013Digidel Sverige 2013
Digidel Sverige 2013
 
Digidel kontaktpersoner 2014 03-04
Digidel kontaktpersoner 2014 03-04Digidel kontaktpersoner 2014 03-04
Digidel kontaktpersoner 2014 03-04
 
Barnbibl Synas Webb KalmarläN 2009 10
Barnbibl Synas Webb KalmarläN 2009 10Barnbibl Synas Webb KalmarläN 2009 10
Barnbibl Synas Webb KalmarläN 2009 10
 
Regionbibl Offi Webb Futurum Feb2010
Regionbibl Offi Webb Futurum Feb2010Regionbibl Offi Webb Futurum Feb2010
Regionbibl Offi Webb Futurum Feb2010
 
How Sweden improved patient self service with ehealth
How Sweden improved patient self service with ehealthHow Sweden improved patient self service with ehealth
How Sweden improved patient self service with ehealth
 
2016 04-06 vitalis nordic reference architecture personal connected health
2016 04-06 vitalis nordic reference architecture personal connected health2016 04-06 vitalis nordic reference architecture personal connected health
2016 04-06 vitalis nordic reference architecture personal connected health
 
Reference Architecture
Reference ArchitectureReference Architecture
Reference Architecture
 
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job? Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
Succession “Losers”: What Happens to Executives Passed Over for the CEO Job?
 

Similaire à 2013 10-16 sundsvall42 journaluppgifter i appar

Karin öhlander nyttoanalyser projektforum 110131
Karin öhlander  nyttoanalyser projektforum 110131Karin öhlander  nyttoanalyser projektforum 110131
Karin öhlander nyttoanalyser projektforum 110131
Svenskt Projektforum
 
Konceptprogram Vårdcentral Klar 16-06-13
Konceptprogram Vårdcentral Klar 16-06-13Konceptprogram Vårdcentral Klar 16-06-13
Konceptprogram Vårdcentral Klar 16-06-13
Bengt Ardenvik
 
SKL - Digitala vägen till morgondagens vård & omsorg
SKL - Digitala vägen till morgondagens vård & omsorgSKL - Digitala vägen till morgondagens vård & omsorg
SKL - Digitala vägen till morgondagens vård & omsorg
SICAHT
 
SVT Peter Lindgren 150914
SVT Peter Lindgren 150914SVT Peter Lindgren 150914
SVT Peter Lindgren 150914
Peter Lindgren
 
Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011
Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011
Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011
E-delegationen
 

Similaire à 2013 10-16 sundsvall42 journaluppgifter i appar (20)

Gemensamt bildspel eftermiddag
Gemensamt bildspel eftermiddagGemensamt bildspel eftermiddag
Gemensamt bildspel eftermiddag
 
SKL Offentliga Rummet keynote 2015
SKL Offentliga Rummet keynote 2015SKL Offentliga Rummet keynote 2015
SKL Offentliga Rummet keynote 2015
 
Samverkan offentlig och privat sektor
Samverkan offentlig och privat sektorSamverkan offentlig och privat sektor
Samverkan offentlig och privat sektor
 
Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna data
Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna dataSkapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna data
Skapa verksamhetsnytta och samhällsnytta med öppna data
 
Nationella satsningar e-hälsa, Dag Forsén, RISE
Nationella satsningar e-hälsa, Dag Forsén, RISENationella satsningar e-hälsa, Dag Forsén, RISE
Nationella satsningar e-hälsa, Dag Forsén, RISE
 
Åldersprogrammet vår 2022.pptx
Åldersprogrammet vår 2022.pptxÅldersprogrammet vår 2022.pptx
Åldersprogrammet vår 2022.pptx
 
Digisam 2011 och 2017: På Hönefoss, NO
Digisam 2011 och 2017: På Hönefoss, NODigisam 2011 och 2017: På Hönefoss, NO
Digisam 2011 och 2017: På Hönefoss, NO
 
Digital samverkan
Digital samverkanDigital samverkan
Digital samverkan
 
Samverkan e-hälsomyndigheten
Samverkan  e-hälsomyndighetenSamverkan  e-hälsomyndigheten
Samverkan e-hälsomyndigheten
 
Kultur Plattformen 2010
Kultur Plattformen 2010Kultur Plattformen 2010
Kultur Plattformen 2010
 
ESHI 14 feb - 2 bonus
ESHI 14 feb - 2 bonusESHI 14 feb - 2 bonus
ESHI 14 feb - 2 bonus
 
Made In Gävleborg
Made In GävleborgMade In Gävleborg
Made In Gävleborg
 
Karin öhlander nyttoanalyser projektforum 110131
Karin öhlander  nyttoanalyser projektforum 110131Karin öhlander  nyttoanalyser projektforum 110131
Karin öhlander nyttoanalyser projektforum 110131
 
Konceptprogram Vårdcentral Klar 16-06-13
Konceptprogram Vårdcentral Klar 16-06-13Konceptprogram Vårdcentral Klar 16-06-13
Konceptprogram Vårdcentral Klar 16-06-13
 
SKL - Digitala vägen till morgondagens vård & omsorg
SKL - Digitala vägen till morgondagens vård & omsorgSKL - Digitala vägen till morgondagens vård & omsorg
SKL - Digitala vägen till morgondagens vård & omsorg
 
SVT Peter Lindgren 150914
SVT Peter Lindgren 150914SVT Peter Lindgren 150914
SVT Peter Lindgren 150914
 
Kompetenscentrum för digitalt ungdomsarbete
Kompetenscentrum för digitalt ungdomsarbeteKompetenscentrum för digitalt ungdomsarbete
Kompetenscentrum för digitalt ungdomsarbete
 
IBM Hälso- och sjukvård - Hälsoportalen MVK integrerar svensk sjukvård
IBM Hälso- och sjukvård - Hälsoportalen MVK integrerar svensk sjukvårdIBM Hälso- och sjukvård - Hälsoportalen MVK integrerar svensk sjukvård
IBM Hälso- och sjukvård - Hälsoportalen MVK integrerar svensk sjukvård
 
Projektplan E Resan 090825 97
Projektplan E Resan 090825 97Projektplan E Resan 090825 97
Projektplan E Resan 090825 97
 
Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011
Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011
Enkelt, enhetligt och effektivt informationsutbyte - Offentliga Rummet 2011
 

Plus de Johan Eltes

Plus de Johan Eltes (9)

2018 04-25 vitalis refark telemedicin
2018 04-25 vitalis refark telemedicin2018 04-25 vitalis refark telemedicin
2018 04-25 vitalis refark telemedicin
 
Sweden on fhir - status report
Sweden on fhir - status reportSweden on fhir - status report
Sweden on fhir - status report
 
The ehealth architecture of the Swedish public healthcare payers
The ehealth architecture of the Swedish public healthcare payersThe ehealth architecture of the Swedish public healthcare payers
The ehealth architecture of the Swedish public healthcare payers
 
Presentation of a pre-study on a national ecosystem for a shared medication r...
Presentation of a pre-study on a national ecosystem for a shared medication r...Presentation of a pre-study on a national ecosystem for a shared medication r...
Presentation of a pre-study on a national ecosystem for a shared medication r...
 
Nordic reference architecture personal connected health
Nordic reference architecture personal connected healthNordic reference architecture personal connected health
Nordic reference architecture personal connected health
 
Swedish Health Innovation Resources at Stanford Med-X
Swedish Health Innovation Resources at Stanford Med-XSwedish Health Innovation Resources at Stanford Med-X
Swedish Health Innovation Resources at Stanford Med-X
 
Sca
ScaSca
Sca
 
Mashups
MashupsMashups
Mashups
 
Java EE6 CDI
Java EE6 CDIJava EE6 CDI
Java EE6 CDI
 

2013 10-16 sundsvall42 journaluppgifter i appar

 • 2. Appar för våra känsligaste personuppgifter 2013-10-16   Johan Eltes Chefsarkitekt, nationella projektet ”Journal på nätet”
 • 3. www.cehis.se 2013-10-28 sid 3 Agenda •  •  •  •  •  Kort om projektet Journal på nätet Demonstration av tjänsterna Arkitekturen bakom Några perspektiv på juridik, säkerhet och integritet Frågor Center för eHälsa i samverkan koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att förverkliga strategin för Nationell eHälsa – tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Centret ska skapa den långsiktighet som krävs för att utveckla och införa gemensamma eHälsostöd, infrastruktur och standarder som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. Center för eHälsa i samverkan styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna.
 • 4. www.cehis.se 2013-10-28 sid 4 Kort om projektet Journal på nätet (invånar-tjänster) •  •  •  Nationellt projekt inom Center För eHälsa (CeHis) Leds av Sofie Zetterström, CeHis (beställare) Utveckling leds av två landsting i rollen som utförare –  Stockholms Läns landsting, under Nina Lundberg –  Landstingen i Uppsala Län, under Maria Pettersson •  Leveranser SLL – med ursprung i Vinnova-projektet” Mina vårdflöden” –  Infrastruktur, regelverk och integrationer för att hämta information från journalsystemen –  E-tjänsten Mitt vårdflöde – som bl.a. visar journalinformation –  Patientdata-API:er – för att ge marknaden möjlighet att bygga appar som kopplas mot journaluppgifter –  Funktion för att möjliggöra överföring av journalinformation till det personliga hälsokontot (HälsaFörMig) som socialdepartementet upphandlar genom Apotekens Service AB (under bildande till nya E-hälsomyndigheten) •  Leveranser Landstinget i Uppsala Län –  E-tjänsten Min journal: en nationell version av Uppsalas befintliga regionala tjänst
 • 5. www.cehis.se 2013-10-28 sid 5 Mina vårdkontakter (”MVK”) – samlingsplatsen för personliga e-tjänster Här samlar vårdgivarna nationella och regionala personliga e-tjänster Härifrån kommer man också att hitta appar som marknaden kopplar till journaluppgifter
 • 6. www.cehis.se 2013-10-28 sid 6 Demonstration 1 – Mitt vårdflöde – Jag kan se min journal i MVK Mitt vårdflöde i MVK JS JS PDL http://mvf.minavardfloden.se/ Center för eHälsa i samverkan koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att förverkliga strategin för Nationell eHälsa – tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Centret ska skapa den långsiktighet som krävs för att utveckla och införa gemensamma eHälsostöd, infrastruktur och standarder som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. Center för eHälsa i samverkan styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna.
 • 7. www.cehis.se 2013-10-28 sid 7 Demonstration 2 – appen ”Kontakta vården” – Med MVK:s API:er till vårddata kan innovatörer skapa appar som underlättar för individen i vårdprocessen MVK med API Gateway Utan Personuppgifter JS JS Privat tjänst Civilrätt PDL Center för eHälsa i samverkan koordinerar landstingens och regionernas samarbete för att förverkliga strategin för Nationell eHälsa – tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Centret ska skapa den långsiktighet som krävs för att utveckla och införa gemensamma eHälsostöd, infrastruktur och standarder som förbättrar informationstillgänglighet, kvalitet och patientsäkerhet. Center för eHälsa i samverkan styrs av representanter från landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), kommunerna och de privata vårdgivarna.
 • 8. Arkitekturen - så funkar det – Exempel: PHK www.cehis.se 2013-10-28 sid 8 ? ! ! ? ? ! ! I praktiken är det källsystemens uppdateringar av EI som triggar prenumerationstjänstens överföringar
 • 9. www.cehis.se ”Självservice” för utvecklare som vill skapa appar •  http://sdk.minavardkontakter.se 2013-10-28 sid 9
 • 10. www.cehis.se 2013-10-28 sid 10 “Oauth” sätter privatpersonens integritet i första rummet - En standard för att ge appar åtkomst till min information Bara  jag  vet  a5   gollum  och   196302052383  är   samma  person   APP: Inloggad som: gollum ?   MVK:  Inloggad  som:  196302052383   Mariana  Källström Oauth används av Facebook, Google, Twitter m.fl. “Standard” på “webben”
 • 11. www.cehis.se 2013-10-28 sid 11 Informationsklassning •  Journaluppgifter av mindre känslig natur – API finns för alla svenska utvecklare –  Tidbokning –  Listning/vårdval –  Status på för gående remisser •  Journaluppgifter av känslig natur – erbjuds inledningsvis inte via API:er, annat än till statliga hälsokontotjänsten HälsaFörMig –  –  –  –  •  •  Journaltexter Labbsvar Diagnoser Vaccin och läkemedel Vårdgivarna beslutar om vilken information som tillgängliggörs Vid vanmakt kan patienten”stänga” kontot i Mina vårdkontakter
 • 12. www.cehis.se Jag styr själv över vilka appar jag litar på 2013-10-28 sid 12