Publicité

2014 04-08 arkitektur för gemensam informationsförsörjning

Deputy CTO at Inera AB à Inera AB
16 May 2017
Publicité

Contenu connexe

Publicité

2014 04-08 arkitektur för gemensam informationsförsörjning

 1. Säker och kostnadseffektiv informationsförsörjning från journalsystem till gemensamma tjänster Johan.eltes@inera.se Utvecklingsansvarig nationella tjänstekontrakt
 2. Behovet av informationsuttag från vård- och omsorgssystemen är stort Journal-leverantör NPÖ Klinisk verksamhet Min journal Infektionsverktyget FoHM - Vaccinationsregister Kvalitetsregister HälsaFörMig Kvalitetsregister Beslutsstöd MVK Behov av integration
 3. Problem 1: Journal-leverantörens kapacitet <> Behov NPÖ Klinisk verksamhet Min journal Infektionsverktyget FoHM - Vaccinationsregister Kvalitetsregister HälsaFörMig Kvalitetsregister Beslutsstöd MVK Kapacitet hos leverantör Journal-leverantör
 4. Problem 2: Kostnaden skenar utan samordning Journal-leverantör NPÖ Klinisk verksamhet Min journal Infektionsverktyget FoHM - Vaccinationsregister Kvalitetsregister HälsaFörMig Kvalitetsregister Beslutsstöd MVK Kundgrupp
 5. Leverantör av Vård-och omsorgssystem Lösning: Samverka kring tjänstekontrakt och arkitektur Vaccina- tioner, Läkemedel Vård- kontakter Vård- dokum. Labbsvar EKG Bild- diagnostik Diagnos, uppm.info Mödravård Kons.- remissvar
 6. Tjänstekontrakt GetVaccinations 1. Samordna åtkomstkraven i gemensamma tjänstekontrakt enligt gemensamma principer för arkitektur NPÖ-förvaltning Journal på nätet Vaccinationsrapportering till FoHM (NVR) Krav Krav Krav Möjligheter Begränsningar Journal-leverantör Exempel: Vaccinationsinformation NPDi
 7. Tjänstekontrakt GetVaccinations 2. Samverka kring beställningar till systemleverantörer Kundgrupp Cosmic Kundgrupp Take Care Kundgrupper Procapita Kundgrupp Evry Cross Kundgrupp Obstetrix, Mellior Kundgrupp Obstetrix Kundgrupper Treserva
 8. 3. Ny release från leverantören! 2017-05-16 sid 8 Genom en samordnad beställning av stöd för ett tjänstekontrakt är journalsystemet färdiganpassat för… - NPÖ 2 - Journalen - Vårdhändelser - Rapportering till FoHM – NVR - Överföring till kvalitetsregister - Överföring till primärvårdsregister - Etc etc
 9. 2017-05-16 sid 9 ! ! ? ?! ! ? Så funkar det – Journalen Inga nya regionala integrationsbehov om man sedan tidigare anslutit informationsmängderna för NPÖ eller kvalitetsregister
 10. 2017-05-16 sid 10 Så funkar det – Exempel SJF Inga nya regionala integrationsbehov om man sedan tidigare anslutit informationsmängderna för JPN eller kvalitetsregister
 11. Så funkar det – Exempel Rapportering till Folkhälsomyndigheten 2017-05-16 sid 11 1 2 3 4 5 Inga nya regionala integrationsbehov om man sedan tidigare anslutit informationsmängderna för NPÖ eller kvalitetsregister 6
 12. Så funkar det – Exempel Upprätthålla ett nationellt primärvårdsdatalager 2017-05-16 sid 12 1 2 34 5 Inga nya regionala integrationsbehov om man sedan tidigare anlsutit informationsmängderna till JPN, NPÖ eller kvalitetsregister
 13. Så funkar det – Exempel Rapportering till kvalitetsregister - Direkt eller via NKRR 2017-05-16 sid 13 1 2 3 4 5 3 4 5 6
 14. Personuppgiftsansvar- vem får hantera min information? PUA PUB Åtkomst för Primärvårdsregistret regleras här. Vårdgivar eller enhetsnivå.
 15. Hur bedrivs arbetet? • Nationell samordning över projekt/förvaltningsobjekt – Ansv: Johan Eltes, Inera – Finansiering: Inera • Krav- och specifikationsgrupp för aktuella tjänstekontrakt: – Ansv: Marcus Claus, SLL på uppdrag av Nina Lundberg (överföring till Inera planeras) – Kontraktsutvecklingens planer styrs av nyttoprojektens planer – Finansiering: SLL (flera projekt), Inera (JPN, NPÖ2 kommun), SKL (NPDi), VGR (Bild&Funktion) • Forum för kvalitet, realiserbarhetoch kunskapsutbyte – Ansv: Marcus Claus på uppdrag av Nina Lundberg, SLL (överföring till Inera planeras) – Forum-möte varannan vecka – Idag 55 kallade (Leverantörer, Inera AR, nationella projekt och förvaltningar, regionala intressenter, NPDi m.fl) – Finansiering: SLL (flera projekt) • Följsamhet till standarder – Nationella regelverket följs (RIV TA) – Stöd för HL7 v3 CDA-anpassade system 2017-05-16 sid 15
 16. Tillsammans får vi informationslego! • En anslutning per informationsmängd och vårdsystem: effektivitet • Alla anslutningar bidrar med informationsresurser: innovation
 17. En anslutning, många nyttor. Tack för din uppmärksamhet!
Publicité