Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

OAuth2 in swedish healthcare

[Swedish] Presentation från Vitalis 2012 på temat "Innovativ tjänsteutveckling på öppna marknaden – Vad gör det offentliga för att stödja det?". Beskriver en pilot med OAuth2 so modell för att på patientens villkor tillgängliggöra patientdata till tredje-partsappar.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
 • Soyez le premier à commenter

OAuth2 in swedish healthcare

 1. 1. Innovativ tjänsteutveckling påöppna marknaden – Vad gör det offentliga för att stödja det? Johan Eltes, Cehis Arkitekturledning 2012-04-17
 2. 2. www.cehis.seFör dig med iPhone ochsenaste versionen avappen QRReader:1.  Starta appen2.  Scanna rutan till höger3.  Vänta tills “Vill du…”
 3. 3. www.cehis.se 2012-04-18 sid 3För dig med iPhone ochsenaste versionen avappen QRReader:1.  Starta appen2.  Scanna rutan till höger3.  Vänta tills “Vill du…”
 4. 4. www.cehis.se 2012-04-17 sid 4Levande tider direkt i Din kalender ur tidböcker i hela Sverige
 5. 5. www.cehis.se 2012-04-17 sid 5Kalendercentralen – medverkande system i Demo
 6. 6. www.cehis.se 2012-04-17 sid 6
 7. 7. www.cehis.se 2012-04-17 sid 7API-Gateway –Ser till att information som automatiskt kan utlämnas också automatiskt(på patientens begäran) kan förmedlas till hälsokonto-appar m.fl. Mina   Vårdkontakrer  
 8. 8. www.cehis.se 2012-04-17 sid 8 “Oauth” sätter privatpersonens integritet i första rummet - En standard för att ge appar åtkomst till min information Bara  jag  vet  a7   gollum  och   196302052383  är   samma  person  Inloggad som: gollum Inloggad  som:  196302052383   ?   Mariana  Källström Oauth används av Facebook, Google, Twitter m.fl. “Standard” på “webben”
 9. 9. www.cehis.seHur funkar OAuth? Tillbaka till kalendercentralen! Kommer under vår/höst att genomlysas av patientdatajurister och forksare inom Mina Vårdflöden
 10. 10. www.cehis.seMen ingenting av detta vore värt något utan tillgång tillinformation! E-­‐tjänster  i  Mina   API-­‐Gateway   vårdkontakter   Nationella Tjänsteplattformen ProfDoc   Mellior  Cambio   Take   Care   Effica   Open   Liston   Systeam   Cross   Idag är Mina vårdkontakter motor för anslutningarnatill tjänsteplattformen. Projektet Mina vårdflöden är beroende av framgångsrik anslutning
 11. 11. www.cehis.seArbetet med anslutningar underlättas och kvalitetssäkras avregional tjänsteplattform (RTP) SLL,  VGR  och  LtD   återanvänder  och   vidareutvecklar  Ineras   öppna   tjänsteplaYormslösning   (den  na[onella).    
 12. 12. www.cehis.se 2012-04-17 sid 12Summering•  Innovativ tjänsteutveckling på öppna marknaden - Vad gör det offentliga för att stödja det? 1. API-Gateway: Infrastruktur för integration mellan hälsokonto-appar och vårdens information 3. Utvecklar-site “Vinnova SDK” 2. Integrationsarkitektur: Verktyg för effektiv, regional och nationell anslutning av journalsystemen
 13. 13. www.cehis.se 2012-04-17 sid 13Var hittar jag information om Vinnova SDK? http://sdk.minavardkontakter.se
 14. 14. www.cehis.se 2012-04-17 sid 14Vinnova SDK… •  Från oss alla till er alla (innovatörer där ute) –  Vilar tryggt på nationell infrastruktur som etablerats av Landstingen genom Cehis, Inera, Mina vårdkontakter och vårdens systemleverantörer

×