Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Modyul 11Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok

653 vues

Publié le

kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Modyul 11Kasipagan, pagpupunyagi, pagtitipid at wastong pamamahala sa naimpok

 1. 1. Modyul 11: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok By: Ms. Jo Marie Nel C. Garcia
 2. 2. Tula: Kasipagan
 3. 3. Kasipagan • ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain na mayroong kalidad. • ay tumutulong sa tao na malinang ang iba pang mabubuting katangian tulad ng tiwala sa sarili, mahabang pasensya, katapatan, integridad, disiplina at kahusayan na kung saan malaki ang maitutulong nito sa tao sa kaniyang relasyon sa kaniyang gawain, sa kaniyang kapwa at sa kaniyang lipunan. Ang kasipagan ang tumutulong sa isang tao upang mapaunlad niya ang kanyang pagkatao.
 4. 4. Ilang Palatandaan ng Taong Nagtataglay ng Kasipagan • Nagbibigay ng buong kakayahan sa paggawa – hindi sya nagmamadali at nagpapabaya bagkus tinatapos ang gawain ng buong husay. • Ginagawa ang gawain ng may pagmamahal. – hindi lamang gumagawa para matapos bagkus hinahanapan ng perpeksyon ang gawain. • Hindi umiiwas sa anumang gawain. – hindi sya kaylangang utusan bagkus sya ay may pagkukusa at hindi naghihintay ng anumang kapalit
 5. 5. KATAMARAN • ang pumapatay sa isang gawain, hanapbuhay o trabaho. • ang pumipigil sa tao upang siya ay magtagumpay. • palaging pagkaramdam ng kapaguran at pagsasawa sa anumang ginagawa kaya hindi ito natatapos KASIPAGAN • isa itong susi sa magandang kinabukasan. • magbubunga ng mas maraming biyaya sa mga taong nagtataglay ng ganitong katangian. • nagagamit sa mabuting pakikipagrelasyon sa kapwa at mula rito ay makatutulong ang tao na mapaunlad ang bansa at lipunan na kaniyang kinabibilangan.
 6. 6. Huwag susuko! Huwag maging duwag! Ngunit lagi mo ring tatandaan na sa isang gawain ay tiyak na makararamdam ka ng hirap, pagod ng katawan at isipan, mga pagsubok at mabibigat na problema ngunit sa mga ganitong pagkakataon ay hindi dapat sumuko sapagkat ang pagsuko ay kaduwagan.
 7. 7. Pagpupunyagi • ay pagsusumikap na maabot o makuha ang iyong layunin o mithiin sa buhay. • ay may kalakip na pagtitiyaga, pagtitiis, kasipagan at determinasyon. • ay pagtanggap sa mga pagsubok ng may kahinahunan at hindi nagrereklamo.
 8. 8. • Ang Pagpupunyagi ay mahalagang katangian na makatutulong upang magtagumpay ang isang tao. • Sa kabila ng mga balakid at mga problema na kanyang susuungin ay hindi siya dapat panghinaan ng loob bagkus kinakailangan na magpatuloy at maging matatag. Ngunit hindi sapat ang kasipagan at pagpupunyagi para masigurong magiging maganda ang iyong bukas. Kailangan ring matutuhan ang tamang pamamahala ng mga pinaghirapang ari-arian at salapi.
 9. 9. Pagtitipid: Kakambal ng Pagbibigay • ay isang birtud na nagtuturo sa tao na hindi lamang mamuhay nang masagana, kundi gamitin ang pagtitipid upang higit na makapagbigay sa iba. • ay hindi ubos-ubos sa pera o bagay na walang saysay sapagkat dapat mahalin ang bunga ng iyong ginagawang pagsisikap at pagtitiyaga.
 10. 10. Tandaan: • Ang pinakamahalagang paraan ng pagtitipid ay pag-unawa na kailangan na maging mapagkumbaba at matutong makuntento sa kung ano ang meron ka. Laging isaisip na hindi makukuha ng kaligayahan sa mga materyal na bagay lamang. • Nasasayang ang kasipagan at pagpupunyagi ng isang tao kung hindi niya napapamahalaan ng wasto ang kaniyang mga pinaghirapan. Kaya nga, kung ang isang tao ay magtitipid, mapamamahalaan niya nang tama ang kaniyang mga naimpok. Ang pera ay pinagpapaguran upang kitain kaya kailangang gastusin ito sa tama upang huwag itong mawala. 
 11. 11. Pag-iimpok • ay paraan upang makapag “save” o makapag ipon ng salapi, na siyang magagamit sa ating pangangailangan sa takdang panahon. • Ayon sa Teorya ni Maslow na The Hierarchy of Needs, ang pera ay mahalaga sapagkat makatutulong sa tao na maramdaman ang kanyang seguridad sa buhay lalo na sa hinaharap.
 12. 12. Francisco Colayco: 3 Dahilan Kung Bakit Kailagang Mag-impok 1. Para sa proteksyon sa buhay • Sa mga hindi inaasahang pangyayari gaya ng pagkakasakit, kalamidad, pagkawala ng trabaho o pagkabaldado,etc. • Kailangan ng emergency funds sapagkat kung wala ay mahihirapan ang tao na makabangong muli.
 13. 13. 2. Para sa mga hangarin sa buhay • Motibasyon para sa iba gaya ng pagkakaroon ng sariling bahay, magandang edukasyon para sa mga anak, etc. • Mahalagang matamo ang mga ito bilang bahagi ng ating kaganapan sa buhay. 3. Para sa pagreretiro • Mahalagang mag-ipon para sa pagtanda dahil hindi sa lahat ng oras ay kakayanin pang magtrabaho.
 14. 14. • Ayon pa rin kay Francisco Colayco, kinakailangan na tratuhin ang pag-iimpok na isang obligasyon at Hindi Optional. Gaano man kalaki o kaliit ang kinikita ay obligasyon natin sa ating sarili ang pag-iimpok sapagkat ito ang makapagbibigay ng masaganang bukas. Kasipagan + Pagpupunyagi + Pagtitipid Magandang Buhay sa Hinaharap

×