KERTAS KERJA PERTANDINGAN BADMINTON (BEREGU) TERTUTUP

S

MPU 3031 PENGURUSAN KOKURIKULUM

KERTAS KERJA
“PERTANDINGAN BADMINTON
(BEREGU) TERTUTUP PERINGKAT IPG
KAMPUS KENINGAU”
Anjuran PISMP Sejarah Ambilan Jun
2016
Semester Dua
TARIKH :
3 Mac 2017
TEMPAT :
Gimnasium IPG Kampus Keningau, Sabah
1.0 PENGENALAN
Pertandingan Badminto Beregu Tertutup IPG Kampus Keningau ini diadakan bagi
memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menekankan
perkembangan yang seimbang dalam diri generasi muda iaitu seimbang dari segi intelek,
rohani, emosi dan khususnya jasmani. Kebanyakan generasi muda kini tidak seimbang
dalam perkembangan jasmani akibat pengaruh Teknologi Maklumat terutama permainan
video. Pertandingan ini bermotifkan untuk mencungkil bakat terpendam dalam diri siswa
pendidik IPGK Keningau. Selain itu, pertandingan ini juga untuk memupuk semangat
persaingan yang sihat dalam kalangan siswa pendidik. Kelebihan pertandingan ini adalah
untuk memperoleh ilmu baharu dari segi teknik bermain, syarat kelayakan untuk bermain
dan peraturan dalam pertandingan beregu. Melalui anjuran pertandingan ini juga, secara
tidak langsung mampu memupuk minat dan semangat kesukanan yang tinggi dalam
kalangan siswa pendidik. Justeru, pengajuran pertandingan badminton beregu ini
mempunyai kelebihan terhadap peserta yang mengambil bahagian pertandingan di samping
bersaing untuk menang malah bakat yang ada mampu mengharumkan IPG dalam sukan
badminton.
2.0 Penganjur
PISMP Sejarah Ambilan Jun 2016 Semester Dua (Persatuan Badminton)
3.0 MAKLUMAT PROGRAM:
3.1 Objektif:
a) Meningkatkan kemahiran bermain badminton dalam kalangan siswa pendidik
b) Membuka peluang siswa pendidik untuk mencungkil bakat dan mengeratkan
hunbungan antara satu sama lain
c) Memberi pengalaman dalam pengajuran dan pengurusan program sukan dan
kokurikulum
d) Mewujudkan semangat kesukanan dalam diri pelatih dan aktif dalam sukan di
samping untuk kecergasan dan kesihatan badan
e) Memupuk semangat kerjasama antara pengajur, urusetia dan peserta dalam
menjalankan program ini
f) Salah satu langkah untuk siswa pendidik menangani tekanan harian sebagai pelajar
dengan bersukan
3.2 Rasional
Segala pengetahuan dan kemahiran baru yang diperoleh dalam pengurusan
kokurikulum dan kemahiran bermain badminton dengan baik dapat diaplikasikan
dalam anjuran yang seterusnya serta memberi keyakinan dalam pengendalian
sesuatu program kokurikulum dan permainan
3.3 KETETAPAN PROGRAM :
Program ini akan dilaksanakan pada ketetapan berikut:
Tarikh : 3 Mac 2017
Tempat : Gimnasium IPG Kampus Keningau, Sabah
3.4 Nama Program:
Pertandingan Badminton (Beregu) Tertutup Peringkat IPG Kampus Keningau
3.5 Sasaran
Program ini menyasarkan kumpulan berikut:
Siswa Pendidik IPG Kampus Keningau, Sabah
3.6 Status Program
Program ini merupakan PROGRAM SOKONGAN bagi meningkatkan pengetahuan dan
kemahiran dalam sukan serta pengurusan program suka yang terkandung dalam kursus
MPU3031: PENGURUSAN KOKURIKULUM.
3.7 Acara Yang Dipertandingkan
a) Pertandingan beregu lelaki, perempuan dan campuran
b) Setiap kelas digalakkan menyertai dengan menghantar pasukan yang terdiri
daripada pasukan beregu lelaki dan pasukan beregu wanita
(Rujuk Lampiran C )
3.8 Ahli Jawatankuasa pelaksana
1. Pengerusi Program : Ahmad Izzuddin Bin Bohri
2. Naib Pengerusi : Malisa Ng
3. Setiausaha : Nurul Safina Binti Mahudi
4. Bendahari : Nur Syaheera Binti Saopi
(Rujuk lampiran A)
4.9 Aturcara Program
(Rujuk lampiran B)
5.0 Anggaran Perbelanjaan
(Lampiran D)
6.0 PENUTUP
Sebagai kesimpulannya, diharapkan dengan ada penganjuran pertandingan ini akan
dapat membentuk jati diri para peserta. Pengalaman dan pengajaran yang diterima dapat
memajukan sukan badminton di peringkat IPG. Semoga pertandingan ini mampu
memberikan kebaikan kepada semua pihak yang terlibat sekaligus mengeratkan hubungan
silaturahimyang telah sedia terjalin.
Sekian, terima kasih.
“MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA”
Disediakan oleh,
_____________________
(NURUL SAFINA BINTI MAHUDI)
Setiausaha,
Persatuan Badminton PISMP Sejarah Ambilan Jun 2016
Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah
Disemak oleh,
_____________________
(ENCIK SUBRAMANIAM ANAK SOORINARAYANAN)
Ketua Unit Kokurikulum,
Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah
Disokong oleh,
_____________________
(ENCIK MAZLAN BIN NGAH)
Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar,
Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah
Diluluskan oleh,
___________________
(PUAN RUJINAH BINTI MIKI)
Pengarah,
Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah
Lampiran A
Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program
1. Pengerusi Program : Ahmad Izzuddin Bin Bohri
2. Naib Pengerusi : Malisa Ng
3. Setiausaha : Nurul Safina Binti Mahudi
4. Bendahari : Nur Syaheera Binti Saopi
Ahli Jawatankuasa Pertandingan:
Jawatankuasa Nama Ahli Jawatankuasa
AJK Peralatan dan Persiapan Tempat Ermentia Ah Hing
AJK Keselamatan Nur Syaheera Binti Saopi dan Malisa Ng
AJK Dokumentasi Ahmad Izzuddin Bin Bohri
AJK Cenderahati Nurul Safina Binti Mahudi
AJK Pengadilan Pertandingan Nur Syaheera Binti Saopi dan Malisa Ng
AJK Pendaftaran Jessy Milla Anak Jabu
Spesifikasi Tugas AJK-AJK
Jawatan Bidang Tugas
Pengerusi  Bertanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran,
kewangan dan aktiviti.
 Memastikan arahan daripada penasihat program
dapat dijalankan.
 Memberi arahan yang tepat dan jelas kepada jawatan
kuasa dalam melaksanakan tugas atau aktiviti.
 Menjadi orang tengah dalam mengemukakan
cadangan atau usul ahli kepada pihak yang
berkenaan.
 Bertanggungjawab menentukan hala tuju kejohanan.
Naib Pengerusi  Membantu pengerusi dalam melicinkan perlaksanaan
aktiviti.
 Memangku tugas pengarah semasa ketiadaannya
Setiausaha  Menguruskan urusan surat menyurat kepada pihak
yang berkenaan.
 Memanggil ahli jawatan kuasa untuk bermesyuarat.
 Menyedia dan mengedarkan catatan minit mesyuarat
dan surat pekeliling kepada yang berkenaan.
 Menyediakan kertas kerja yang diperlukan oleh
program.
 Menyusun dan menyediakan tempat dan kemudahan
mesyuarat.
Bendahari  Bertanggungjawab kepada pengarah dalam bidang
pengurusan pentadbiran kewangan.
 Menyedia dan menyimpan buku akaun untuk
kejohanan.
 Menerima dan menyimpan cek-cek dan wang tunai
milik kejohanan.
 Menyimpan semua resit-resit, baucar-baucar, buku
rekod wang keluar masuk dan lain-lain yang berkaitan
dengan pengurusan kewangan.
 Menyediakan laporan wang masuk dan keluar setiap
kali mesyuarat.
AJK Peralatan dan
Persiapan Gelanggang
 Menyediakan alatan dan membantu jawatan kuasa
pertandingan
 memeriksa alatan dan memastikan mengikut
spesifikasi.
 Menyediakan tempat pertandingan padang dan
gelanggang.
 Menempah tempat pertandingan.
 Menyediakan segala keperluan berkaitan teknikal
bagi melicinkan perlaksanaan program.
 Mengemas kini alatan dan mengawal pergerakan
alatan.
 Bertanggungjawab terhadap peralatan yang
digunakan semasa sesuatu aktiviti atau projek
dilaksanakan.
AJK Pengadilan  Memberi taklimat kepada para pembantu
pertandingan, peralatan dan kemudahan.
 Meneliti syarat penyertaan serta memberi
pengesahan penyertaan bagi pasukan-pasukan
yang bertanding.
 Memastikan gelanggang yang dibina mengikut
ukuran yang betul.
 Memastikan alatan yang digunakan mengikut
spesifikasi.
 Menyimpan dan merekodkan keputusan
pertandingan.
AJK Keselamatan  Memastikan keselamatan peserta terjaga
sepanjang program dijalankan
 Memastikan tempat pertandingan selamat dan
tidak mendatangkan bahaya
 Bekerjasama dengan pihak keselamatan untuk
menjaga keselamatan tempat pertandingan
AJK Dokumentasi  Merancang bentuk dan konsep hebahan yang
boleh menarik minat peserta.
 Mengambil gambar-gambar sepanjang kejohanan
berlangsung.
AJK Cenderahati  Menyediakan hadiah dan cenderamata kepada
tetamu kehormat, peserta pertandingan dan
pengadil-pengadil.
 Menyediakan dan menguruskan sijil-sijil bagi
peserta-peserta pada semua peringkat.
 Mengawas kesempurnaan hadiah dan
cenderamata.
 Mempastikan penyampaian hadiah dan
cenderamata berjalan dengan lancar
Urusetia Pendaftaran  Menyediakan tempat bagi pendaftaran kedatangan.
 Mengedar serta mendapat borang penyertaan dari
pasukan-pasukan yang bertanding.
 Mengadakan undian bagi pasukan yang
bertanding.
Lampiran B
ATURCARA PERTANDINGAN BADMINTON (BEREGU) TERTUTUP
PERINGKAT IPG KAMPUS KENINGAU
TEMPAT : GIMNASIUM IPG KAMPUS KENINGAU
MASA : 2.00-6.00 PETANG
TARIKH : 3 MAC 2017
ANJURAN: PISMP SEJARAH SEMESTER 2 AMBILAN JUN 2016
2.00 pm : Pendaftaran peserta pertandingan
2.15 pm : Taklimat ringkas kepada peserta
2.30 pm : Pertandingan dimulakan :
a) Beregu Lelaki (Gelanggang A)
b) Beregu Wanita (Gelanggang B)
c) Beregu Campuran (Gelanggang C)
5.30 pm : Penyampaian hadiah dan saguhati kepada pemenang
6.00 pm : Bersurai
*tertakluk kepada perubahan semasa
Lampiran C
JADUAL PERTANDINGAN BADMINTON (BEREGU) TERTUTUP PERINGKAT IPG
KAMPUS KENINGAU
A) BEREGU LELAKI, PEREMPUAN DAN CAMPURAN
KUMPULAN A KUMPULAN B
Pasukan 1 Pasukan 3
Pasukan 2 Pasukan 4
PERINGKAT KUMPULAN
1. Pasukan 1 lawan Pasukan 2
2. Pasukan 3 lawan Pasukan 4
PERINGKAT AKHIR : Juara Kumpulan A lawan Juara Kumpulan B
Lampiran D
ANGGARAN PERBELANJAAN
BIL. PERKARA JUMLAH
01 Hadiah Hamper Pemenang dan sijil Tempat Pertama : RM30 x 3= RM90
(Johan Beregu Lelaki, Johan Beregu
Perempuan, Johan Beregu Campuran)
Tempat Kedua : RM15 x 3= RM45
(Naib Johan Beregu Lelaki, Naib Johan
Beregu Perempuan, Naib Johan Beregu
Campuran)
02 Air mineral x 6 kotak RM 11 x 6 kotak= RM66
03 Saguhati (Cenderahati Ringkas) dan sijil RM5 x 3= RM15
04 Bulu Tangkis RM 15 x 3= RM 30
JUMLAH KESELURUHAN RM 246.00
TAJUK : PERTANDINGANBADMINTON (BEREGU)TERTUTUP
PERINGKAT IPG KAMPUS KENINGAU
TARIKH : 3 MAC 2017
TEMPAT : GIMNASIUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU

Recommandé

Contoh kertas kerja sukan par
Contoh kertas kerja sukanContoh kertas kerja sukan
Contoh kertas kerja sukanHamsi Ahmad
102K vues9 diapositives
Kertas kerja perkhemahan par
Kertas kerja perkhemahanKertas kerja perkhemahan
Kertas kerja perkhemahanSiti Nooryahmilawatimah Yahaya
80.7K vues15 diapositives
Penubuhan dan pengurusan kelab, persatuan, unit beruniform par
Penubuhan dan pengurusan kelab, persatuan, unit beruniformPenubuhan dan pengurusan kelab, persatuan, unit beruniform
Penubuhan dan pengurusan kelab, persatuan, unit beruniformRoiamah Basri
179.6K vues60 diapositives
CONTOH KERTAS KERJA PERMOHONAN KARNIVAL SUKAN par
CONTOH KERTAS KERJA PERMOHONAN KARNIVAL SUKANCONTOH KERTAS KERJA PERMOHONAN KARNIVAL SUKAN
CONTOH KERTAS KERJA PERMOHONAN KARNIVAL SUKANNURLIDYAWATI JASMIN
13.2K vues10 diapositives
Format kertas cadangan/ proposal/kertas kerja par
Format kertas cadangan/ proposal/kertas kerjaFormat kertas cadangan/ proposal/kertas kerja
Format kertas cadangan/ proposal/kertas kerjaNur Suhadah
55.9K vues5 diapositives
Teks ucapan pengacara majlis par
Teks ucapan pengacara majlisTeks ucapan pengacara majlis
Teks ucapan pengacara majlisHazrin Imam Kardi
216.7K vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Panduan tugas-jawatankuasa-pertandingan par
Panduan tugas-jawatankuasa-pertandinganPanduan tugas-jawatankuasa-pertandingan
Panduan tugas-jawatankuasa-pertandinganfairyzan
67.6K vues6 diapositives
Dasar kebudayaan kebangsaan par
Dasar kebudayaan kebangsaanDasar kebudayaan kebangsaan
Dasar kebudayaan kebangsaanasyikin hashim
85.6K vues17 diapositives
Bab 2 - PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN par
Bab 2 - PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANBab 2 - PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Bab 2 - PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANnasywah79
306K vues43 diapositives
Contoh kertas kerja program par
Contoh kertas kerja programContoh kertas kerja program
Contoh kertas kerja programmkazree
434.8K vues7 diapositives
Contoh kertas kerja par
Contoh kertas kerjaContoh kertas kerja
Contoh kertas kerjasuju2403
154.9K vues11 diapositives
2.4.2 pengasingan kuasa par
2.4.2 pengasingan kuasa2.4.2 pengasingan kuasa
2.4.2 pengasingan kuasaQaseh Zulaikha
191.2K vues55 diapositives

Tendances(20)

Panduan tugas-jawatankuasa-pertandingan par fairyzan
Panduan tugas-jawatankuasa-pertandinganPanduan tugas-jawatankuasa-pertandingan
Panduan tugas-jawatankuasa-pertandingan
fairyzan67.6K vues
Dasar kebudayaan kebangsaan par asyikin hashim
Dasar kebudayaan kebangsaanDasar kebudayaan kebangsaan
Dasar kebudayaan kebangsaan
asyikin hashim85.6K vues
Bab 2 - PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN par nasywah79
Bab 2 - PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANBab 2 - PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Bab 2 - PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
nasywah79306K vues
Contoh kertas kerja program par mkazree
Contoh kertas kerja programContoh kertas kerja program
Contoh kertas kerja program
mkazree434.8K vues
Contoh kertas kerja par suju2403
Contoh kertas kerjaContoh kertas kerja
Contoh kertas kerja
suju2403154.9K vues
laporan-lawatan-sambil-belajar-ke-melaka par Nora Liza
 laporan-lawatan-sambil-belajar-ke-melaka laporan-lawatan-sambil-belajar-ke-melaka
laporan-lawatan-sambil-belajar-ke-melaka
Nora Liza22.3K vues
Tugas tugas ahli jawatankuasa par Suhaiza Shuib
Tugas tugas ahli jawatankuasaTugas tugas ahli jawatankuasa
Tugas tugas ahli jawatankuasa
Suhaiza Shuib39.8K vues
Protokol Majlis Rasmi Di Sekolah par Norhayati Ismail
Protokol Majlis Rasmi Di SekolahProtokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Protokol Majlis Rasmi Di Sekolah
Norhayati Ismail241.2K vues
Peraturan pertandingan congkak par Cheeyee Ho
Peraturan pertandingan congkakPeraturan pertandingan congkak
Peraturan pertandingan congkak
Cheeyee Ho31.4K vues
Kertas Kerja mini sukaneka par VANI
Kertas Kerja mini sukaneka Kertas Kerja mini sukaneka
Kertas Kerja mini sukaneka
VANI13.3K vues
Bidang tugas setiap ahli jawatankuasa par Fazri Usidi
Bidang tugas setiap ahli jawatankuasaBidang tugas setiap ahli jawatankuasa
Bidang tugas setiap ahli jawatankuasa
Fazri Usidi95.4K vues
Contoh rumusan par Joan Ang
Contoh rumusanContoh rumusan
Contoh rumusan
Joan Ang219.7K vues
Teks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan Kemerdekaan par Suryadi Lagga
Teks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan KemerdekaanTeks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan Kemerdekaan
Teks Pengacara Majlis Perasmian Sambutan Bulan Kemerdekaan
Suryadi Lagga39.7K vues
Sumber manusia(pp) par SITI HAJAR
Sumber manusia(pp)Sumber manusia(pp)
Sumber manusia(pp)
SITI HAJAR29.4K vues

Similaire à KERTAS KERJA PERTANDINGAN BADMINTON (BEREGU) TERTUTUP

Laporan pertandingan gajet dan masakan rimba 2017 par
Laporan pertandingan gajet dan masakan rimba 2017Laporan pertandingan gajet dan masakan rimba 2017
Laporan pertandingan gajet dan masakan rimba 2017Mohamad Faiz Mohamad Hassan
796 vues5 diapositives
Kertas kerja sukan 2019 par
Kertas kerja sukan 2019Kertas kerja sukan 2019
Kertas kerja sukan 2019Maslina Mas
102 vues33 diapositives
Olahraga garut par
Olahraga garutOlahraga garut
Olahraga garutKapepedutAlam
216 vues10 diapositives
pj oum tugasan par
pj oum tugasanpj oum tugasan
pj oum tugasanmuhammad
1.8K vues23 diapositives
Kertas kerja bola baling par
Kertas kerja bola balingKertas kerja bola baling
Kertas kerja bola balingVince Here
3.1K vues5 diapositives
Edaran juklak Lomba Tingkat II (LTII) par
Edaran juklak Lomba Tingkat II (LTII)Edaran juklak Lomba Tingkat II (LTII)
Edaran juklak Lomba Tingkat II (LTII)umar fauzi
4.7K vues5 diapositives

Similaire à KERTAS KERJA PERTANDINGAN BADMINTON (BEREGU) TERTUTUP (20)

Kertas kerja sukan 2019 par Maslina Mas
Kertas kerja sukan 2019Kertas kerja sukan 2019
Kertas kerja sukan 2019
Maslina Mas102 vues
pj oum tugasan par muhammad
pj oum tugasanpj oum tugasan
pj oum tugasan
muhammad1.8K vues
Kertas kerja bola baling par Vince Here
Kertas kerja bola balingKertas kerja bola baling
Kertas kerja bola baling
Vince Here3.1K vues
Edaran juklak Lomba Tingkat II (LTII) par umar fauzi
Edaran juklak Lomba Tingkat II (LTII)Edaran juklak Lomba Tingkat II (LTII)
Edaran juklak Lomba Tingkat II (LTII)
umar fauzi4.7K vues
Kertas kerja pertandingan badminton par Fathiah
Kertas kerja pertandingan badmintonKertas kerja pertandingan badminton
Kertas kerja pertandingan badminton
Fathiah1.1K vues
Surat-Rekrutmen-CPP-A8_A9-dan-A10-1.pdf par BangRio4
Surat-Rekrutmen-CPP-A8_A9-dan-A10-1.pdfSurat-Rekrutmen-CPP-A8_A9-dan-A10-1.pdf
Surat-Rekrutmen-CPP-A8_A9-dan-A10-1.pdf
BangRio43 vues
Pelan strategik sukan PPPM 2015 par Azriff Zaim
Pelan strategik sukan PPPM 2015Pelan strategik sukan PPPM 2015
Pelan strategik sukan PPPM 2015
Azriff Zaim715 vues
Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018 par Joyce Robert
Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018
Kertas kerja sukaneka Prasekolah 2018
Joyce Robert802 vues
HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN)Pj sept dalamluar par muhammad
HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN)Pj sept dalamluarHBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN)Pj sept dalamluar
HBPE3103 KEGIATAN PROFESIONAL (PERMAINAN)Pj sept dalamluar
muhammad720 vues
Kertas kerja permainan tradisional par Lina Abu Bakar
Kertas kerja permainan tradisionalKertas kerja permainan tradisional
Kertas kerja permainan tradisional
Lina Abu Bakar757 vues
Kertas Kerja MPP Exco Sukan par Azizi Ahmad
Kertas Kerja MPP Exco SukanKertas Kerja MPP Exco Sukan
Kertas Kerja MPP Exco Sukan
Azizi Ahmad3.8K vues
06 s3.2-pengurusan kokurikulum par jasmi jaafar
06 s3.2-pengurusan kokurikulum06 s3.2-pengurusan kokurikulum
06 s3.2-pengurusan kokurikulum
jasmi jaafar12.3K vues
Cadangan kertas kerja full par Ikan Masin
Cadangan kertas kerja fullCadangan kertas kerja full
Cadangan kertas kerja full
Ikan Masin1.2K vues

Plus de Santa Barbara

PENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESAN par
PENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESANPENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESAN
PENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESANSanta Barbara
3.4K vues5 diapositives
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT... par
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...Santa Barbara
19K vues6 diapositives
Perancangan Semester Aktviti Pandu Puteri Tunas Tahun Empat SK Munggu Bringin par
Perancangan Semester Aktviti Pandu Puteri Tunas Tahun Empat SK Munggu BringinPerancangan Semester Aktviti Pandu Puteri Tunas Tahun Empat SK Munggu Bringin
Perancangan Semester Aktviti Pandu Puteri Tunas Tahun Empat SK Munggu BringinSanta Barbara
650 vues3 diapositives
Penilaian Kesesuaian Kaedah dan Strategi untuk Pengajaran dan Pembelajaran Pe... par
Penilaian Kesesuaian Kaedah dan Strategi untuk Pengajaran dan Pembelajaran Pe...Penilaian Kesesuaian Kaedah dan Strategi untuk Pengajaran dan Pembelajaran Pe...
Penilaian Kesesuaian Kaedah dan Strategi untuk Pengajaran dan Pembelajaran Pe...Santa Barbara
2K vues5 diapositives
KEMAHIRAN BERFIKIR par
KEMAHIRAN BERFIKIR KEMAHIRAN BERFIKIR
KEMAHIRAN BERFIKIR Santa Barbara
1.1K vues22 diapositives
RPH PENDIDIKAN MORAL BERASASKAN TMK par
RPH PENDIDIKAN MORAL BERASASKAN TMKRPH PENDIDIKAN MORAL BERASASKAN TMK
RPH PENDIDIKAN MORAL BERASASKAN TMKSanta Barbara
981 vues5 diapositives

Plus de Santa Barbara(14)

PENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESAN par Santa Barbara
PENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESANPENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESAN
PENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESAN
Santa Barbara3.4K vues
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT... par Santa Barbara
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
Santa Barbara19K vues
Perancangan Semester Aktviti Pandu Puteri Tunas Tahun Empat SK Munggu Bringin par Santa Barbara
Perancangan Semester Aktviti Pandu Puteri Tunas Tahun Empat SK Munggu BringinPerancangan Semester Aktviti Pandu Puteri Tunas Tahun Empat SK Munggu Bringin
Perancangan Semester Aktviti Pandu Puteri Tunas Tahun Empat SK Munggu Bringin
Santa Barbara650 vues
Penilaian Kesesuaian Kaedah dan Strategi untuk Pengajaran dan Pembelajaran Pe... par Santa Barbara
Penilaian Kesesuaian Kaedah dan Strategi untuk Pengajaran dan Pembelajaran Pe...Penilaian Kesesuaian Kaedah dan Strategi untuk Pengajaran dan Pembelajaran Pe...
Penilaian Kesesuaian Kaedah dan Strategi untuk Pengajaran dan Pembelajaran Pe...
Santa Barbara2K vues
RPH PENDIDIKAN MORAL BERASASKAN TMK par Santa Barbara
RPH PENDIDIKAN MORAL BERASASKAN TMKRPH PENDIDIKAN MORAL BERASASKAN TMK
RPH PENDIDIKAN MORAL BERASASKAN TMK
Santa Barbara981 vues
RPH PENDIDIKAN MORAL BERASASKAN KBAT par Santa Barbara
RPH PENDIDIKAN MORAL BERASASKAN KBAT RPH PENDIDIKAN MORAL BERASASKAN KBAT
RPH PENDIDIKAN MORAL BERASASKAN KBAT
Santa Barbara1.6K vues
PENDEKATAN, STRATEGI, TEKNIK DAN KAEDAH MENGAJAR MURID-MURID ARAS LAMBAT par Santa Barbara
PENDEKATAN, STRATEGI, TEKNIK DAN KAEDAH MENGAJAR MURID-MURID ARAS LAMBAT PENDEKATAN, STRATEGI, TEKNIK DAN KAEDAH MENGAJAR MURID-MURID ARAS LAMBAT
PENDEKATAN, STRATEGI, TEKNIK DAN KAEDAH MENGAJAR MURID-MURID ARAS LAMBAT
Santa Barbara10.5K vues
PERANAN IBU BAPA, RAKAN SEBAYA DAN SEKOLAH SEBAGAI AGEN MORAL par Santa Barbara
PERANAN IBU BAPA, RAKAN SEBAYA DAN SEKOLAH SEBAGAI AGEN MORAL PERANAN IBU BAPA, RAKAN SEBAYA DAN SEKOLAH SEBAGAI AGEN MORAL
PERANAN IBU BAPA, RAKAN SEBAYA DAN SEKOLAH SEBAGAI AGEN MORAL
Santa Barbara10.2K vues
ANALISIS KONSEP DAN NILAI MURNI PELBAGAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI MALAYSIA par Santa Barbara
ANALISIS KONSEP DAN NILAI MURNI PELBAGAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI MALAYSIA ANALISIS KONSEP DAN NILAI MURNI PELBAGAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI MALAYSIA
ANALISIS KONSEP DAN NILAI MURNI PELBAGAI AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI MALAYSIA
Santa Barbara17K vues
SEJARAH KAMPUNG LACHAU JINGGAU, SRI AMAN MELALUI KAJIAN SEJARAH LISAN par Santa Barbara
SEJARAH KAMPUNG LACHAU JINGGAU, SRI AMAN MELALUI KAJIAN SEJARAH LISAN SEJARAH KAMPUNG LACHAU JINGGAU, SRI AMAN MELALUI KAJIAN SEJARAH LISAN
SEJARAH KAMPUNG LACHAU JINGGAU, SRI AMAN MELALUI KAJIAN SEJARAH LISAN
Santa Barbara1.5K vues
KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS par Santa Barbara
KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS
KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS
Santa Barbara22.9K vues
PERBANDINGAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY par Santa Barbara
PERBANDINGAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKYPERBANDINGAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY
PERBANDINGAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY
Santa Barbara21.1K vues
Teori Tugasan Perkembangan Robert Havighurst par Santa Barbara
Teori Tugasan Perkembangan Robert HavighurstTeori Tugasan Perkembangan Robert Havighurst
Teori Tugasan Perkembangan Robert Havighurst
Santa Barbara9.2K vues

KERTAS KERJA PERTANDINGAN BADMINTON (BEREGU) TERTUTUP

 • 1. KERTAS KERJA “PERTANDINGAN BADMINTON (BEREGU) TERTUTUP PERINGKAT IPG KAMPUS KENINGAU” Anjuran PISMP Sejarah Ambilan Jun 2016 Semester Dua TARIKH : 3 Mac 2017 TEMPAT : Gimnasium IPG Kampus Keningau, Sabah
 • 2. 1.0 PENGENALAN Pertandingan Badminto Beregu Tertutup IPG Kampus Keningau ini diadakan bagi memenuhi kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang menekankan perkembangan yang seimbang dalam diri generasi muda iaitu seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan khususnya jasmani. Kebanyakan generasi muda kini tidak seimbang dalam perkembangan jasmani akibat pengaruh Teknologi Maklumat terutama permainan video. Pertandingan ini bermotifkan untuk mencungkil bakat terpendam dalam diri siswa pendidik IPGK Keningau. Selain itu, pertandingan ini juga untuk memupuk semangat persaingan yang sihat dalam kalangan siswa pendidik. Kelebihan pertandingan ini adalah untuk memperoleh ilmu baharu dari segi teknik bermain, syarat kelayakan untuk bermain dan peraturan dalam pertandingan beregu. Melalui anjuran pertandingan ini juga, secara tidak langsung mampu memupuk minat dan semangat kesukanan yang tinggi dalam kalangan siswa pendidik. Justeru, pengajuran pertandingan badminton beregu ini mempunyai kelebihan terhadap peserta yang mengambil bahagian pertandingan di samping bersaing untuk menang malah bakat yang ada mampu mengharumkan IPG dalam sukan badminton. 2.0 Penganjur PISMP Sejarah Ambilan Jun 2016 Semester Dua (Persatuan Badminton) 3.0 MAKLUMAT PROGRAM: 3.1 Objektif: a) Meningkatkan kemahiran bermain badminton dalam kalangan siswa pendidik b) Membuka peluang siswa pendidik untuk mencungkil bakat dan mengeratkan hunbungan antara satu sama lain c) Memberi pengalaman dalam pengajuran dan pengurusan program sukan dan kokurikulum d) Mewujudkan semangat kesukanan dalam diri pelatih dan aktif dalam sukan di samping untuk kecergasan dan kesihatan badan e) Memupuk semangat kerjasama antara pengajur, urusetia dan peserta dalam menjalankan program ini f) Salah satu langkah untuk siswa pendidik menangani tekanan harian sebagai pelajar dengan bersukan 3.2 Rasional Segala pengetahuan dan kemahiran baru yang diperoleh dalam pengurusan kokurikulum dan kemahiran bermain badminton dengan baik dapat diaplikasikan
 • 3. dalam anjuran yang seterusnya serta memberi keyakinan dalam pengendalian sesuatu program kokurikulum dan permainan 3.3 KETETAPAN PROGRAM : Program ini akan dilaksanakan pada ketetapan berikut: Tarikh : 3 Mac 2017 Tempat : Gimnasium IPG Kampus Keningau, Sabah 3.4 Nama Program: Pertandingan Badminton (Beregu) Tertutup Peringkat IPG Kampus Keningau 3.5 Sasaran Program ini menyasarkan kumpulan berikut: Siswa Pendidik IPG Kampus Keningau, Sabah 3.6 Status Program Program ini merupakan PROGRAM SOKONGAN bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam sukan serta pengurusan program suka yang terkandung dalam kursus MPU3031: PENGURUSAN KOKURIKULUM. 3.7 Acara Yang Dipertandingkan a) Pertandingan beregu lelaki, perempuan dan campuran b) Setiap kelas digalakkan menyertai dengan menghantar pasukan yang terdiri daripada pasukan beregu lelaki dan pasukan beregu wanita (Rujuk Lampiran C ) 3.8 Ahli Jawatankuasa pelaksana 1. Pengerusi Program : Ahmad Izzuddin Bin Bohri 2. Naib Pengerusi : Malisa Ng 3. Setiausaha : Nurul Safina Binti Mahudi 4. Bendahari : Nur Syaheera Binti Saopi
 • 4. (Rujuk lampiran A) 4.9 Aturcara Program (Rujuk lampiran B) 5.0 Anggaran Perbelanjaan (Lampiran D) 6.0 PENUTUP Sebagai kesimpulannya, diharapkan dengan ada penganjuran pertandingan ini akan dapat membentuk jati diri para peserta. Pengalaman dan pengajaran yang diterima dapat memajukan sukan badminton di peringkat IPG. Semoga pertandingan ini mampu memberikan kebaikan kepada semua pihak yang terlibat sekaligus mengeratkan hubungan silaturahimyang telah sedia terjalin. Sekian, terima kasih. “MAJULAH SUKAN UNTUK NEGARA” Disediakan oleh, _____________________ (NURUL SAFINA BINTI MAHUDI) Setiausaha, Persatuan Badminton PISMP Sejarah Ambilan Jun 2016 Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah
 • 5. Disemak oleh, _____________________ (ENCIK SUBRAMANIAM ANAK SOORINARAYANAN) Ketua Unit Kokurikulum, Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah Disokong oleh, _____________________ (ENCIK MAZLAN BIN NGAH) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah Diluluskan oleh, ___________________ (PUAN RUJINAH BINTI MIKI) Pengarah, Institut Pendidikan Guru Kampus Keningau, Sabah
 • 6. Lampiran A Ahli Jawatankuasa Pelaksana Program 1. Pengerusi Program : Ahmad Izzuddin Bin Bohri 2. Naib Pengerusi : Malisa Ng 3. Setiausaha : Nurul Safina Binti Mahudi 4. Bendahari : Nur Syaheera Binti Saopi Ahli Jawatankuasa Pertandingan: Jawatankuasa Nama Ahli Jawatankuasa AJK Peralatan dan Persiapan Tempat Ermentia Ah Hing AJK Keselamatan Nur Syaheera Binti Saopi dan Malisa Ng AJK Dokumentasi Ahmad Izzuddin Bin Bohri AJK Cenderahati Nurul Safina Binti Mahudi AJK Pengadilan Pertandingan Nur Syaheera Binti Saopi dan Malisa Ng AJK Pendaftaran Jessy Milla Anak Jabu
 • 7. Spesifikasi Tugas AJK-AJK Jawatan Bidang Tugas Pengerusi  Bertanggungjawab dalam menguruskan pentadbiran, kewangan dan aktiviti.  Memastikan arahan daripada penasihat program dapat dijalankan.  Memberi arahan yang tepat dan jelas kepada jawatan kuasa dalam melaksanakan tugas atau aktiviti.  Menjadi orang tengah dalam mengemukakan cadangan atau usul ahli kepada pihak yang berkenaan.  Bertanggungjawab menentukan hala tuju kejohanan. Naib Pengerusi  Membantu pengerusi dalam melicinkan perlaksanaan aktiviti.  Memangku tugas pengarah semasa ketiadaannya Setiausaha  Menguruskan urusan surat menyurat kepada pihak yang berkenaan.  Memanggil ahli jawatan kuasa untuk bermesyuarat.  Menyedia dan mengedarkan catatan minit mesyuarat dan surat pekeliling kepada yang berkenaan.  Menyediakan kertas kerja yang diperlukan oleh program.  Menyusun dan menyediakan tempat dan kemudahan mesyuarat. Bendahari  Bertanggungjawab kepada pengarah dalam bidang pengurusan pentadbiran kewangan.  Menyedia dan menyimpan buku akaun untuk kejohanan.  Menerima dan menyimpan cek-cek dan wang tunai milik kejohanan.  Menyimpan semua resit-resit, baucar-baucar, buku rekod wang keluar masuk dan lain-lain yang berkaitan dengan pengurusan kewangan.  Menyediakan laporan wang masuk dan keluar setiap kali mesyuarat.
 • 8. AJK Peralatan dan Persiapan Gelanggang  Menyediakan alatan dan membantu jawatan kuasa pertandingan  memeriksa alatan dan memastikan mengikut spesifikasi.  Menyediakan tempat pertandingan padang dan gelanggang.  Menempah tempat pertandingan.  Menyediakan segala keperluan berkaitan teknikal bagi melicinkan perlaksanaan program.  Mengemas kini alatan dan mengawal pergerakan alatan.  Bertanggungjawab terhadap peralatan yang digunakan semasa sesuatu aktiviti atau projek dilaksanakan. AJK Pengadilan  Memberi taklimat kepada para pembantu pertandingan, peralatan dan kemudahan.  Meneliti syarat penyertaan serta memberi pengesahan penyertaan bagi pasukan-pasukan yang bertanding.  Memastikan gelanggang yang dibina mengikut ukuran yang betul.  Memastikan alatan yang digunakan mengikut spesifikasi.  Menyimpan dan merekodkan keputusan pertandingan. AJK Keselamatan  Memastikan keselamatan peserta terjaga sepanjang program dijalankan  Memastikan tempat pertandingan selamat dan tidak mendatangkan bahaya  Bekerjasama dengan pihak keselamatan untuk menjaga keselamatan tempat pertandingan AJK Dokumentasi  Merancang bentuk dan konsep hebahan yang boleh menarik minat peserta.  Mengambil gambar-gambar sepanjang kejohanan berlangsung. AJK Cenderahati  Menyediakan hadiah dan cenderamata kepada tetamu kehormat, peserta pertandingan dan pengadil-pengadil.  Menyediakan dan menguruskan sijil-sijil bagi peserta-peserta pada semua peringkat.
 • 9.  Mengawas kesempurnaan hadiah dan cenderamata.  Mempastikan penyampaian hadiah dan cenderamata berjalan dengan lancar Urusetia Pendaftaran  Menyediakan tempat bagi pendaftaran kedatangan.  Mengedar serta mendapat borang penyertaan dari pasukan-pasukan yang bertanding.  Mengadakan undian bagi pasukan yang bertanding.
 • 10. Lampiran B ATURCARA PERTANDINGAN BADMINTON (BEREGU) TERTUTUP PERINGKAT IPG KAMPUS KENINGAU TEMPAT : GIMNASIUM IPG KAMPUS KENINGAU MASA : 2.00-6.00 PETANG TARIKH : 3 MAC 2017 ANJURAN: PISMP SEJARAH SEMESTER 2 AMBILAN JUN 2016 2.00 pm : Pendaftaran peserta pertandingan 2.15 pm : Taklimat ringkas kepada peserta 2.30 pm : Pertandingan dimulakan : a) Beregu Lelaki (Gelanggang A) b) Beregu Wanita (Gelanggang B) c) Beregu Campuran (Gelanggang C) 5.30 pm : Penyampaian hadiah dan saguhati kepada pemenang 6.00 pm : Bersurai *tertakluk kepada perubahan semasa
 • 11. Lampiran C JADUAL PERTANDINGAN BADMINTON (BEREGU) TERTUTUP PERINGKAT IPG KAMPUS KENINGAU A) BEREGU LELAKI, PEREMPUAN DAN CAMPURAN KUMPULAN A KUMPULAN B Pasukan 1 Pasukan 3 Pasukan 2 Pasukan 4 PERINGKAT KUMPULAN 1. Pasukan 1 lawan Pasukan 2 2. Pasukan 3 lawan Pasukan 4 PERINGKAT AKHIR : Juara Kumpulan A lawan Juara Kumpulan B
 • 12. Lampiran D ANGGARAN PERBELANJAAN BIL. PERKARA JUMLAH 01 Hadiah Hamper Pemenang dan sijil Tempat Pertama : RM30 x 3= RM90 (Johan Beregu Lelaki, Johan Beregu Perempuan, Johan Beregu Campuran) Tempat Kedua : RM15 x 3= RM45 (Naib Johan Beregu Lelaki, Naib Johan Beregu Perempuan, Naib Johan Beregu Campuran) 02 Air mineral x 6 kotak RM 11 x 6 kotak= RM66 03 Saguhati (Cenderahati Ringkas) dan sijil RM5 x 3= RM15 04 Bulu Tangkis RM 15 x 3= RM 30 JUMLAH KESELURUHAN RM 246.00 TAJUK : PERTANDINGANBADMINTON (BEREGU)TERTUTUP PERINGKAT IPG KAMPUS KENINGAU TARIKH : 3 MAC 2017 TEMPAT : GIMNASIUM INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU