Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

1 tawhid

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

1 tawhid

 1. 1. Islam består af 5 grundelementer: Islams rødder/Usuul Al-Deen: 1. Al-Tawhid- Det er kun en Gud 2. Al- Adl- Gud er retfærdigt 3. Al- Nabuwwa- Troen på profetskabet 4. Al- Imamah- troen på lederskabet 5. Al- Miad- Troen på dommedagen.
 2. 2.  Universets Gud  Gud er en  Gud er alvidende og forstandig  Gud er almægtig  Gud er vis.  Gud er Enerådig  Gud er skaberen  Gud er Evig & levende  Gud er den Første og den Sidste  Han er formilder  Han er sandfærdig  Han kan ikke ses  Han udsættes ikke forandringer
 3. 3. Universets Gud: Sandelig, I skabelsen af himlen og jorden og I nattens og dagens vekslen og I skibene, som sejler på havet med det , der gavner menneskene og I det vand, som Allah sender ned fra himmelen, og hermed Han giver jordens liv efter dets død, og hvorpå Han udbreder alle slags levende væsner og i omskifteligheden i vinde og skyer, som er tvunget i tjeneste mellem himlen og jorden, er der visselig tegn for folk som forstår. (kap2, vers 164) Han er En:  Sandelig Allah vil ikke tilgive, at der sættes nogen ved siden af Ham, men Han vil tilgive, hvad der er udover dette, for hvem (de skabninger) Han vil (tilgive). Og den, der sætter nogen ved siden af Allah, er sandelig faret vild. (kap 4, vers. 116)  Og Allah har sagt til ethvert folk: hav ikke to guder. Der er kun en Gud, frygt derfor mig.
 4. 4. Han er alvidende:  Hvad enten I skjuler jeres ord eller åbenbarer dem- Han ved visselig hvad der er I hjerterne. (kap 67, vers 13). Du er ikke engageret I nogen forretning, og du reciterer ikke nogen del af Koranen og du udføre ikke noget arbejde, uden at vi er vidner til jer, når i hengiver jer dertil. Og ikke et støvgrans vægt er skjult for din Herre på jorden eller himmelen. Og der er ikke noget mindre end dette eller noget større, uden det er optegnet i en klar og tydelig bog. (kap 10, vers 61). Han er almægtig & vis: .. Og Allah har magt over alle ting. (kap 18, vers 45). .. Og Allah vil ikke lade noget i himlene eller på jorden gøre Sin plan til intet, thi Han er Alvidende og Almægtig. Dette er en bog, hvis vers er blevet gjort beslutsomme og som derpå er blevet tydeliggjorte af den Alvise, den Alvidende. (kap 11, vers 1) Du har sandelig modtaget Koranen fra En, som er Alvis og Alvidende. (kap 27, vers 6) Ya Sin, ved den vise Koran. (kap 36, vers 1 og 2).
 5. 5. Han er skaberen:  Han har skabt mennesket af en ubetydelig dråbe og se det er en åbenbar fornægter (af Ham). (kap 2, vers 22)  Og Allah skabte jer af støv, dernæst af en dråbe og derefter gjorde Han jer til par. (Kap 36, vers 71) Gud er Evig og Levende: Allah- der er ingen Gud undtagen Ham. Den Levende, den Opretholdende (som ikke selv opretholdes). Slummer rammer Ham ikke, ej heller søvn, Ham tilhører, hvad der er i himlene og hvad der er på jorden, Hvem er den, der kan gå i forbøn hos Ham- Undtagen med Hans billigelse? Han ved, hvad der er foran dem, hvad der er bag dem… ( kap 2, vers 55). Gud er Den Først og Den Sidste:  Alt hvad der er i himlene og på jorden lovpriser Allah, og Han er den Almægtige, den Alvise. Hans er magten over himlene og jorden. Han skænker liv og bevirker død, og Han har magt over alle ting. Han er den første og den sidste, den Åbenbare og den skjulte og Han ved alle ting.
 6. 6. Vejen til Tawhid = vejen til frelsen/lykke:  Alle profeternes budskab:  Profet Mohammad swa:  Velstand, frelse og lykke både i denne verden og i det hinsides afhænger og skal søges i Guds enhed/Al-Tawhid. Ved tro på Allah og vidner hans Enhed, vi vil kunne opnå frelse.
 7. 7.  Hvorfor kun 1 gud og ikke flere?  Betydningen af “shirk”  Typer af shirk: - Sætter partnerskabet ved siden Gud - Shirk i Guds egenskaber - Shirk i Guds handlinger - Shirk i tilbedelsen af Gud - Shirk i Autoritet af God - osv. sv. osv  Imam Jaffar-Sadiq (a.s.) siger: "Den største af de større synder er at tilskrive partnere til Allah.
 8. 8.  Den hellige Korane: “Surely Allah does not forgive that anything should be associated with him, and forgives what is besides that to whomsoever He pleases, and whoever associates anything with Allah, he devises indeed a great sin.” (Surah an-Nisā’ 4:48) “Surely whoever associates (others) with Allah, then Allah has forbidden to him the garden, and his abode is the fire; and there shall be no helpers for the unjust.” (Surah al-Mā’ida 5:72) “Do not associate aught with Allah; most surely polytheism is a grievous inequity.” (Surah Luqmān 31:13). “And whoever associates anything with Allah, he devises indeed a great sin.” (Surah an-Nisā’ 4:48) “And worship Allah and do not associate anything with Him.” (Surah an-Nisā’ 4:36)
 9. 9.  Kristendommen er polyteisme: “Certainly they disbelieve who say, ‘Surely Allah is the third (person) of Three’; and there is no god but One God.” (Surah al-Mā’ida 5:73) Afgudsdyrkelse er også polyteisme: “Are sundry lords better or Allah, the One, the Supreme?” (Surah Yūsuf 12:39)  Den hellige Profet og jøderne  Den Hellige Profet og kristen
 10. 10.  Nødvendigheden & Betydningen af Guds enhed/Al-Tawhid  Beretning (”fra den gyldne kæde”) "Ordene" La ilaha illallah '(der er ingen anden gud end Allah) er min fort, så enhver, der træder inden i min fort bliver immune over for min pine/azab Tawhid i essensen af Allah (S.w.t.) “Say (O Muhammad): All is from Allah.” (Surah an-Nisā’ 4:78)  Alle de gode kvaliteter af skabninger er fra Skaberen (Allah (swt))  Imam Alis (as) erklæring ved Al-Jamal slaget - Imams diskussion med en bedeuin araber.
 11. 11. At-Tawhid roden til alle overbevisninger/tro  Det ideologiske værdi systemer i islam og deres forhold til hinanden - Den ideologiske system = Usul al deen ( de grundlæggende principper i islam) - Den værdi system = Furul al den (islamiske principper/shariaah)
 12. 12. Forholdet mellem Al-Tawhid og de andre principper i islam: * Vi har lært, at den første Asl (princip) af principperne i islam er, at Allah (swt) er én og ikke to. * Det andet princip er, troen på Allah swt retfærdighed. * Den tredje princip er troen på at profeterne (AS) er blevet sandfærdigt udpeget af Allah (swt) for at vejlede folk * Den fjerde er troen på imamah dvs. troen på lederskabt efter profetskabet, som er udpeget af Allah (swt). * Den femte princip er Ma'ad (genopstandelsen). Forholdet mellem Tawhid og adl Forholdet mellem Tawhid og Nabuwaay Forholdet mellem Tawhid og Imamah Forholdet mellem Tawhid og Maad
 13. 13.  Oprigtigt tro på Tawhid Iblis skæbne
 14. 14. “Allahu akbar” Gud er størst “Ashhadu alla ilaha illa allah” Jeg vidner at det findes 1 gud “Ashhadu ana muhamamader-rasul allah” Jeg vidner at Mohamad er Guds profet. “Ashhadu ana aliya- waliy allah” Jeg vidner at Ali er guds repræsentant.
 15. 15. Islams Grene/Furu Al-Deen: 1. Salah- Bøn 2. Sawm- faste 3. Zakat- Almisse 4. Khums – 1/5 almisse 5. Haj- Pilgrimsfærden til Mekka 6. Jihad- Stræben i Allahs vej ( psykisk og fysisk) 7. Amr bil maruf- Påbyde det gode. 8. Nahi an al munkar- Forbyde det dårlig 9. Muwalat lilnabiya wa aleh – Erkende og elske profeten(saws) & ahlul bayt (as) 10. Al- baraa men adai alnabiye wa aleh- tage afstand fra profents og ahle beyts fjender.

  Soyez le premier à commenter

  Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vues

Nombre de vues

338

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

3

Actions

Téléchargements

5

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×