Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Curs 2012 2013 pràctica 04 geografia

9 239 vues

Publié le

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Curs 2012 2013 pràctica 04 geografia

  1. 1. Ins. Premià de Mar Pràctica Geografia / Curs 2012-2013 Pràctica 4: El sector primari / El sector secundariNom i Cognoms:Primera Part / El sector primari [3 punts]: LEstat Mundial de lAgricultura i lAlimentació LEstat Mundial de lAgricultura i lAlimentació, part II, Anàlisi per Regions, FAO, 2005.1. Sobre la gràfica [1 punt]: 1.1. Si et fixes en la primera gràfica, per què lincrement de la producció alimentària per capita és més destacat en els països en desenvolupament que en els desenvolupats? Posa exemples concrets.
  2. 2. 2. Sobre el primari espanyol i català [2 punts] : 2.1. Quin és el percentatge de població ocupada en el sector primari a Catalunya durant el tercer trimestre del 2011? (utilitza la informació proporcionada per lINE o lIdescat. Copia el link de la pàgina on has trobat les dades) I a Espanya? Com explicaries les diferències? [1 punt]. 2.2. A què és degut lincrement dels regadius en les darreres dècades en Espanya? Quins avantatges i inconvenients planteja aquest fet? [1 punt].
  3. 3. Segona Part / El sector Secundari [7 punts].Exercici 1. La situació del polígon industrial de la Zona Franca Google Maps, Desembre 2009 1.1. Busca en el google maps la localització de la Zona Franca de Barcelona. Relaciona els factors de localització industrial amb la seva ubicació. Intenta classificar-los en els que, en aquest cas, tenen més o menys incidència. [1,5 punts]
  4. 4. Exercici 2: Taula estadística. Nombre de patents del sector farmacèutic sol·licitades a lʼOficina Euorpea de Patents, 2002 Alemanya 2400 Regne Unit 1000 França 950 Itàlia 430 Països Baixos 370 Suècia 300 Dinamarca 270 Bèlgica 170 Espanya 100 Àustria 90 2.1. Quin problema estructural de la indústria espanyola es manifesta en les dades de la següent taula? Com afecta a les exportacions espanyoles? Argumenta la teva resposta [1 punts].
  5. 5. Exercici 3: Text Yamaha oferirà el trasllat a França a un centenar dels 400 treballadors de Palau-solitàEl fabricant de motocicletes Yamaha oferirà a un centenar de treballadors dePalau-Solità i Plegamans traslladar-se a França després dhaver decidit quetanca la planta catalana, on hi treballen més de 400 persones.El conseller dEmpresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, ha explicat queaquest és el compromís que ha assumit la multinacional japonesa que és elfabricant més gran de motocicletes i ciclomotors que quedava a Catalunya."És una decisió corporativa i no és un tema vinculat a manca de productivitati competitivitat, perquè llavors shauria pogut negociar alguna cosa", haexplicat el conseller.Lempresa guarda silenci i assegura que farà pública la comunicació oficialdemà, tot i que sespera que justifiqui el tancament en la caiguda de lesvendes a Europa i lensorrament del 55% en la producció de la fàbricacatalana.Els sindicats shan mostrat molestos perquè la notícia shagi conegut a travésde mitjans de comunicació abans de tenir una comunicació directa per partde lempresa i han criticat la decisió de la multinacional de tancar unesinstal·lacions que han donat beneficis i encara són solvents. Diari ara.cat / 26 de Gener de 2011 3.1. Amb quins problemes de la indústria catalana es relaciona aquest text? Quines podríen ser les possibles solucions? [1,5 punts]
  6. 6. Exercici 4: Recerca i interpretació [3 punts]:.4.1. Sobre la producció industrial espanyola:Recerca: • Busca informació sobre la distribució per sectors de la producció industrial espanyola des de l’any 2005 fins a lactualitat (busca les dades en %). • Completa la taula estadística que hi ha a continuació. A cada sector has dindicar el percentatge sobre el total de la producció industrial espanyola daquell any concret.Interpretació: a) Elabora una llista per any dels tres sectors que tenen un major percentatge sobre el total. Quins sectors hi són representats en tots el anys? Per què? Comenta i justifica levolució de les dades. b) Elabora una llista per any dels tres sectors que tenen un menor percentatge sobre el total. Quins sectors hi són representats en tots el anys? Per què? Comenta i justifica levolució de les dades. c) Com creus que ha incidit la crisi econòmica general en la producció industrial? Posa exemples a partir de les dades. d) Com creus que ha incidit lesclat de la bombolla immobiliària en la producció industrial? Posa exemples a partir de les dades.
  7. 7. Distribució per sectors de la producció industrial espanyola (anys 2005 a 2010, dades en %). 2005 2007 2009 2010Indústries extractives, energia,aigua i residusAlimentació, begudes i tabacMaterial de transportMetal·lúrgia i fabricació deproductes metàl·licsIndústria química i farmacèuticaFusta, suro, paper i artsgràfiquesMaterial i equip elèctric,electrònic i òpticProductes minerals no metàl·licsdiversosCautxú i materials plàsticsIndústria manufacturera diversa,reparació i instal·lació demaquinària i equipMaquinària i equip mecànicIndústria tèxtil, confecció, cuiri calçat Total indústria 100 100 100 100Font:

×