Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Orientacions paau

42 599 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Orientacions paau

 1. 1. Orientacions Prova PAAU Geografia Jordi Manero Ins. Premià de Mar
 2. 2. Es lliurarà un full DINA-3 amb dues opcions, cadascuna de les quals constarà de dos exercicis. A cada exercici hi haurà quatre qüestions. Opció A Opció B E x 1 E x 2 E x 1 E x 2 En primer lloc caldrà seleccionar una de les opcions No podem barrejar exercicis de les dues opcions.
 3. 3. Per seleccionar l’opció cal llegir els enunciats de tots els exercics. Opció A Opció B E x 1 E x 2 E x 1 E x 2 Hem de fer una previsió de la nota en cadascun dels exercicis i, lògicament, seleccionar l’opció que tingui la màxima puntuació. Un cop seleccionada l’opció, tatxem la que no farem.
 4. 4. Opció A E x 1 E x 2 Quan ja tenim l’opció seleccionada, i abans de començar a redactar: Amb llapis, en els full de la prova, ens farem un petit guió del que cal respondre a cadascuna de les preguntes. De la mateixa manera que no podem barrejar exercicis de dues opcions, a l’hora de respondre no podem barrejar respostes de l’exercici 1 i 2. Es recomana iniciar les respostes en dos fulls separats, tot indicant l’opció i l’exercici.
 5. 5. Sempre és una descripció de la font [1 punt]. Bàsicament, a l’hora de respondre, cal seguir tres passes: Indicar de quina mena de font es tracta. Si és un mapa, comentar el tipus, l’escala i la llegenda (símbols, unitats...). Si és una taula de dades, comentar en quines unitats s’expressa, si són valors absoluts o relatius… Si és una gràfica, comentar de quin tipus és, en quines unitats s’expressa, si els valor són absoluts o relatius... ...
 6. 6. Indicar la procedència de la font. Autor, any de publicació, lloc d’on s’han obtingut les dades.... Descriure el fenomen geogràfic que ens mostra la font Cal ubicant-lo geogràficament. Recordeu que la ubicació ha de ser considerant les principals unitats de relleu, les unitats administratives... En la descripció no cal donar raó del perquè d’aquesta ubicació.
 7. 7. Si la font és un text Ens demanarà resumir les idees principals. No hem de tornar-les a copiar. Un bon recurs seria: Ordenar-les per ordre d’importància. Fer servir sinònims.
 8. 8. Sempre són dues definicions [1 punt]. Les definicions han de ser breus i clares. Ens torna a plantejar qüestions sobre la font [1,5 punts]. Recordeu que heu de tornar a observar la font. Bàsicament hem de justificar les raons de la distribució o evolució del fenomen que mostra la font.
 9. 9. Demana desenvolupar un tema [1,5 punts]. El tema farà referència al tema general de la font (demografia, energia...). És millor fer-se un esquema previ a llapis (en el mateix full de la prova). Un cop estructurat el tema, el desenvoluparem. És aconsellable fer diversos punts i a part.
 10. 10. Recordeu que si en una qüestió ens proposen diversos apartats, a, b, c i d...., cal respondre’ls per separat. Això implica tenir clar quins conceptes exposarem en cadascuna de les respostes. Sobre les qüestions 3 i 4. Vigileu l’ortografia i la presentació. En general Utilitzeu un vocabulari geogràfic

×