Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pràctica 03 - Impacte ambiental i sector primari

9 232 vues

Publié le

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

Pràctica 03 - Impacte ambiental i sector primari

  1. 1. Ins. Premià de Mar / Curs 2013-2014 Geografia / Tercera pràctica Paisatge Medi Ambient i Sector Primari Nom i Cognoms: Grup: Exercici 1. Llegeix el text [2 punts]. http://www.europapress.es/ 18 de Juny de 2013 1a – Quin era el gran objectiu del protocol de kyoto? Què ha de fer Espanya si supera el límit d'emissions? Quines conseqüències té per a l'Estat espanyol? [1 punt] 1b - Quina hauria de ser la política espanyola, en aquest camp a mitjà termini? (Observa la gràfica de l’exercici 2) Aquesta política concorda amb la retirada de les subvencions a l’energia verda? [1 punt]
  2. 2. Exercici 2. Emissions de CO2 a Espanya. Emissions per sectors, 2012 [2 punts]. Elaboració a partir de les dades proporcionades per el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 2a. Ordena per ordre d'importància els sectors que més emissions de CO2 generaren a Espanya el 2012 [0,5 punts]. 2b. Què caldria fer reduir les emissions del dos principals sectors generadors de CO2 a Espanya? Comenta els avantatges i inconvenients de les polítiques que plantegis [1 punt]. 2c. Com explicaries que l'activitat agrícola generi tantes emissions de gasos d'efecte hivernacle? [0,5 punts]
  3. 3. Exercici 3. Llegeix el text “La immensa petjada ecològica de Qatar” [3 punts]: Els països rics i industrialitzats estan al capdavant de la petjada ecològica, són els que mantenen un major deute ambiental amb el planeta. Qatar, amb els seus 11,68 hag per habitant, Kuwait, amb 9,72; Emirats Àrabs Units, amb 8,44, Dinamarca, amb 8,25, i Estats Units, amb 7,19, són els cinc primers responsables que el 2008 (data amb les últimes dades completes) la petjada ecològica de la humanitat fora de 18.200 milions d'hag (2,7 per persona). Aquesta xifra és superior a la de la biocapacitat de la Terra, que mesura la capacitat de la naturalesa per produir recursos renovables i oferir serveis d'absorció, com el de carboni, és a dir, mesura la capacitat per regenerar la petjada ecològica(...). "Aquest desfasaments'assenyala en l'estudi-vol dir que la Terra triga 1,5 anys en regenerar completament els recursos renovables que els éssers humans utilitzen en un any". El desfasament en Qatar és majúscul (...) Si tothom consumís com un qatarià, es necessitarien els recursos de set 'terres'. No sorprèn que a aquest ritme cada any arribi abans l'anomenat “Earth Overshoot Day”. La immensa petjada ecològica de Qatar. Publicat al diari El País, el 24 de Maig del 2012 3a – Busca informació sobre la situació de Qatar i l'evolució del seu desenvolupament. Considerant la definición de petjada ecològica, per què la de Qatar és tan brutal? [1 punt] 3c – El model qatarí és sostenible? Per què? Que passaria si la seva aplicació es produís a nivell mundial? [1 punt] 3d - Què vol dir “Earth Overshoot Day”? Quina problemàtica presenta que cada any s'anticipi? [1 punt]
  4. 4. Exercici 4. Llegeix el text [1,5 punts]. La demanda mundial d’aliments està experimentant un creixement importantíssim (…) Des del punt de vista del consum d’aigua, cal preguntar-se si serà possible assumir aquest creixement de la demanda d’aliments (…). La millora en la distribució i l’eficiència d’aplicació de l’aigua de reg és, sens dubte, el principal repte que cal afrontar per tal de fer front a la demanda creixent d’aliments i alhora fer compatible l’ús d’aigua destinada a l’agricultura amb els usos destinats al consum humà i a la resta d’activitats generadores de riquesa i benestar. El regadiu a Catalunya, Joan Oca Baradad, Universitat Politècnica de Catalunya 4a - Per què està augmentat la demanda mundial d’aliments? [0,5 punts]. 4b - Per què es pregunta l’autor si, des del punt de vista del consum d’aigua, “serà possible assumir aquest creixement de la demanda d’aliments”? [0,5 punts]. 4c – Quina mena d’agricultura garanteix actualment la producción massiva d’aliements? És sostenible? Per què? [0,5 punts].
  5. 5. Exercici 5. Observa la taula [1,5 punts]. 5a – Comenta l’evolució de les dues variables que apareixen en la gràfica. Estableix una relació de causalitat [0,75 punts]. 5b – Quins avantatges presenta l’acuicultura respecte la pesca convencional? Quins són els principals inconvenients? Busca informació al respecte. [0,75 punts].

×